-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Caru Darllen

Caru Darllen

Podlediad gan Gyngor Llyfrau Cymru. Gofod i drafod llyfrau o bob math. Cyflwynwyd gan Mari Siôn Cynhyrchwyd a golygwyd gan Dylan Jenkins (Cwmni Dilys)

Gwefan: Caru Darllen

RSS

Chwarae Caru Darllen

Pennod 8: Ion Thomas a Bethan Hughes

Yr athro ysgol uwchradd Ion Thomas a phrif lyfrgellydd Sir Ddinbych, Bethan Hughes sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.  Rhestr Ddarllen Ysbryd Sabrina – Martin Davis (Y Lolfa) O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards - Hazel Walford Davies (Gwasg Gomer) Mynd – Marged Tudur (Gwasg Carreg Gwalch) Rhwng Dwy Lein Drên - Llŷr Gwyn Lewis Ymbapuroli – Angharad Price (Gwasg Carreg Gwalch) #helynt – Rebecca Roberts (Gwasg Carreg Gwalch) Rhwng Dau Olau – Ifor ap Glyn (Gwasg Carreg Gwalch) Bardd Cwsg Arall – Derec Llwyd Morgan (Gwasg Carreg Gwalch) Am yn Ail – Tudur Dylan a John Gwilym Jones (Barddas) DNA - Gwenallt Llwyd Ifan Gwirionedd – Elinor Wyn Reynolds (Gwasg y Bwthyn) Lloerganiadau – Fflur Dafydd (Y Lolfa) Safana – Jerry Hunter (Y Lolfa) Brodorion – Ifan Morgan Jones (Y Lolfa) Y Gwynt Braf – Gwyn Parry (Gwasg Carreg Gwalch) Eigra: Hogan Fach o'r Blaena - Eigra Lewis Roberts (Gwasg y Bwthyn) Cyfrinachau – Eluned Phillips (Honno) Y Dydd Olaf – Owain Owain (Gwasg y Bwthyn) Cyfres Y Pump (Y Lolfa) Voyeur – Francesca Reece (Tinder Press) Bodiwch gatalog Haf o Ddarllen YMA: Haf o Ddarllen | A Summer of Reading - #CaruDarllen | AM (amam.cymru) Mwy am Sialens Ddarllen yr Haf YMA: Summer Reading Challenge Cymru

Fri, 30 Jul 2021 10:12:14 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 7: Casia Wiliam ac Elidir Jones

Yr awduron Casia Wiliam ac Elidir Jones sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau. Cawn hefyd sgwrs gyda Jo Knell o siop lyfrau Cant a Mil yng Nghaerdydd.

Fri, 25 Jun 2021 08:22:52 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 6: Rebecca Roberts, Angharad Tomos a Manon Steffan Ros

Yr awduron Rebecca Roberts, Angharad Tomos a Manon Steffan Ros sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod eu llyfrau sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og eleni.


Rhestr Ddarllen

Dewch o hyd i’ch siop lyfrau leol YMA.

#CefnogiSiopauLlyfrau

Tue, 27 Apr 2021 16:56:22 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 5: Llŷr Gwyn Lewis ac Eirian James

Yr awdur a'r bardd Llŷr Gwyn Lewis a pherchennog siop lyfrau’r Palas Print Eirian James sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.


Rhestr darllen: 

Wed, 03 Mar 2021 11:00:05 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 4: Elinor Wyn Reynolds a Dr Miriam Elin Jones

Yr awdur a'r bardd, Elinor Wyn Reynolds, a'r bardd, dramodydd ac arbenigydd ffuglen wyddonol y Gymraeg Dr Miriam Elin Jones sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.


Rhestr Darllen

The Pembrokeshire Murders: Catching the Bullseye Killer - Steve Wilkins a Jonathan Hill

Killing for Company: The Story of a Man Addicted to Murder - Brian Masters

Ymbapuroli - Angharad Price

Lloerganiadau - Fflur Dafydd

Mantel Pieces - Hilary Mantel

Gavi - Sonia Edwards

Perl - Beth Jones

Llechi - Manon Steffan Ros

Y Blaned Dirion - Islwyn Ffowc Elis

Annwyl Smotyn Bach - Lleucu Roberts

Cafflogion - R. Gerallt Jones

Y Llyfrgell - Fflur Dafydd

Nofelau Andras Millward

Y Dydd Olaf - Owain Owain

Y Tŷ Haearn - John Idris

Wythnos yng Nghymru Fydd - Islwyn Ffowc Elis

The Thoughtful Dresser - Linda Grant

The Dark Circle - Linda Grant

Twll Bach yn y Niwl - Llio Elain Maddocks

Tu ôl i’r Awyr - Megan Angharad Hunter

Tue, 09 Feb 2021 14:12:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 3: Llio Elain Maddocks a Mared Llywelyn

Llio Elain Maddocks, awdur Twll Bach yn y Niwl a'r dramodydd a'r llyfrgellydd Mared Llywelyn sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.

Rhestr darllen:

Wed, 09 Dec 2020 17:49:57 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 2: Llyfrau i blant

Carys Haf Glyn, awdur Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll a Morgan Dafydd o wefan Sôn am Lyfra a Mari Siôn sy'n trafod llyfrau a llenyddiaeth plant.

Mae ‘na wledd o lyfrau ar gael o’ch siop lyfrau leol. Archebwch dros y ffon neu ar-lein. #CefnogiSiopauLlyfrau

Wed, 28 Oct 2020 16:50:29 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 1: Mari Siôn, Sioned Williams a Gwyn Siôn Ifan

Mari Siôn, Sioned Williams a Gwyn Siôn Ifan yn trafod darllen, llyfrau a rhedeg siop lyfrau mewn pandemig.


Rhestr darllen:


Dolenni:


Fri, 02 Oct 2020 18:42:48 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch