-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Caru Darllen

Caru Darllen

Podlediad gan Gyngor Llyfrau Cymru. Gofod i drafod llyfrau o bob math. Cyflwynwyd gan Mari Siôn Cynhyrchwyd a golygwyd gan Dylan Jenkins (Cwmni Dilys)

Gwefan: Caru Darllen

RSS

Chwarae Caru Darllen

Gwenllian Ellis a Ffion Enlli

Yr awduron Gwenllian Ellis a Ffion Enlli sy'n ymuno â Mari Sion i drafod llyfrau

Tue, 08 Nov 2022 18:16:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Fflur Dafydd yn Eisteddfod Tregaron

Yr awdur Fflur Dafydd sy'n ymuno â Mari Sion yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron i drafod llyfrau.


Rhestr darllen:

Fri, 07 Oct 2022 06:52:35 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Marged Elen Wiliam a Llŷr Titus

Yr awduron Marged Elen Wiliam a Llŷr Titus sy'n ymuno â Mari Sion i drafod llyfrau


Rhestr darllen:

Wed, 17 Aug 2022 15:43:35 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Rhys Iorwerth a Dylan Ebenezer

Y prifardd Rhys Iorwerth a’r awdur a sylwebydd Dylan Ebenezer sy'n ymuno â Mari Sion i drafod llyfrau pêl droed a mwy

Rhestr darllen:

Tue, 14 Jun 2022 04:48:30 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Efa Mared Edwards a Grug Muse

Un o olygyddion Cylchgrawn Cara, Efa Mared Edwards, a'r bardd a golygydd Grug Muse, sy'n ymuno â Mari Sion i drafod llyfrau.


Rhestr Darllen:

Mon, 21 Mar 2022 23:02:57 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Marged Tudur a Owain Schiavone - Dydd Miwsig Cymru

I nodi Dydd Miwsig Cymru, uwch-olygydd Y Selar Owain Schiavone a’r bardd Marged Tudur sy’n ymuno a Mari Siôn i drafod llyfrau yn ymwneud a cherddoriaeth.

Rhestr Ddarllen

Fri, 04 Feb 2022 19:27:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Alun Davies a Llwyd Owen

Yr awduron Alun Davies a Llwyd Owen sy’n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.


Rhestr Darllen:

Wed, 22 Dec 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Laura Karadog a Gareth Evans Jones

Yr awdur a’r athrawes yoga, Laura Karadog, a’r darlithydd a'r awdur Gareth Evans Jones, sy’n ymuno a Mari Siôn i drafod llyfrau.

Rhestr darllen:

Fri, 03 Dec 2021 13:21:01 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Aled Hughes a Sioned Wiliam

Yr awdur a’r comisiynydd comedi, Sioned Wiliam a’r cyflwynydd a’r newyddiadurwr Aled Hughes, sy’n ymuno a Mari Siôn i drafod llyfrau.

Hela gan Aled Hughes yw Llyfr y Mis, mis Hydref.  Mynnwch gopi o’ch siop lyfrau leol.

Wed, 27 Oct 2021 16:48:20 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Caru Darllen

Pennod 8: Ion Thomas a Bethan Hughes

Yr athro ysgol uwchradd Ion Thomas a phrif lyfrgellydd Sir Ddinbych, Bethan Hughes sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.  Rhestr Ddarllen Ysbryd Sabrina – Martin Davis (Y Lolfa) O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards - Hazel Walford Davies (Gwasg Gomer) Mynd – Marged Tudur (Gwasg Carreg Gwalch) Rhwng Dwy Lein Drên - Llŷr Gwyn Lewis Ymbapuroli – Angharad Price (Gwasg Carreg Gwalch) #helynt – Rebecca Roberts (Gwasg Carreg Gwalch) Rhwng Dau Olau – Ifor ap Glyn (Gwasg Carreg Gwalch) Bardd Cwsg Arall – Derec Llwyd Morgan (Gwasg Carreg Gwalch) Am yn Ail – Tudur Dylan a John Gwilym Jones (Barddas) DNA - Gwenallt Llwyd Ifan Gwirionedd – Elinor Wyn Reynolds (Gwasg y Bwthyn) Lloerganiadau – Fflur Dafydd (Y Lolfa) Safana – Jerry Hunter (Y Lolfa) Brodorion – Ifan Morgan Jones (Y Lolfa) Y Gwynt Braf – Gwyn Parry (Gwasg Carreg Gwalch) Eigra: Hogan Fach o'r Blaena - Eigra Lewis Roberts (Gwasg y Bwthyn) Cyfrinachau – Eluned Phillips (Honno) Y Dydd Olaf – Owain Owain (Gwasg y Bwthyn) Cyfres Y Pump (Y Lolfa) Voyeur – Francesca Reece (Tinder Press) Bodiwch gatalog Haf o Ddarllen YMA: Haf o Ddarllen | A Summer of Reading - #CaruDarllen | AM (amam.cymru) Mwy am Sialens Ddarllen yr Haf YMA: Summer Reading Challenge Cymru

Fri, 30 Jul 2021 10:12:14 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy