-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Mae Lowri Morgan, gohebydd chwaraeon ac athletwr, am ddarganfod nid yn unig sut mae chwareaon yn tanio’r Cymry ond hefyd sut mae e’n adeiladu’r genedl.

Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru is a Welsh language version of Sport Wales' Inside Welsh Sport podcast.

Gwefan: Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

RSS

Chwarae Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Dangos Sut Mae Chwaraeon yn Gwneud Gwahaniaeth - Yng Nghwmni Dr Larissa Davies

Mae Larissa yn Ddarllenydd mewn Rheoli Chwaraeon yng Nghanolfan Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon (SIRC) ym Mhrifysgol Sheffield Hallam. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar effaith economaidd a chymdeithasol chwaraeon, hamdden a digwyddiadau mawr. Mae wedi arbenigo mewn defnyddio dadansoddiad Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) i fesur gwerth chwaraeon a gweithgarwch corfforol, gan gynnwys creu’r gwerthusiad SROI cyntaf erioed o Chwaraeon yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn 2018.

Thu, 19 Dec 2019 15:22:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Chwaraeon yn Ysgolion Cymru: Beth yw’r sefyllfa ar hyn o bryd?

Fe wnaethom ymweld ag Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James ym Mhontypridd i drafod pa mor ddefnyddiol oedd cwblhau Arolwg ar Chwaraeon Cymru 2018 iddyn nhw. Rydym yn dysgu sut maent yn teimlo am eu canlyniadau arbennig, a beth maent yn bwriad gwneud am y canlyniad i sicrhau fod pobl disgybl yn cael cyfle I fod yn rhan o genedl actif ac yn gallu mwynhau chwaraeon am oes.

Mon, 01 Apr 2019 11:10:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Sgwad Ni: Ffion Davies

Tue, 14 Aug 2018 16:30:06 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Mwy o Athletwyr, Mwy o Bencampwyr

Mae gwneud amrywiaeth o wahanol chwaraeon nid yn unig yn helpu i wella perfformiad athletwyr yn gyflawn, ond mae'n rhoi mwy o hyder a chymhelliant i blant yn hwyrach yn eu bywydau. Lowri Morgan sy’n cyflwyno.

Wed, 28 Mar 2018 23:04:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Ydy Llwyddiant yn Ysbrydoli Llwyddiant?

Ers dros ddegawd, mae Cymru wedi mwynhau llwyddiant chwaraeon ac wedi bod yn rhan ganolog o'r byd chwaraeon. Ond oes rhywbeth mwy na'r teimlad o foddhad sydd i'w gael ar waith yma? Mae Lowri Morgan yn gofyn beth mae chwaraeon yn ei wneud i economi Cymru, i gyfranogiad chwaraeon ac i sêr yfory.

For over a decade, Wales has enjoyed sporting success and been at the centre of the sporting world. But is there really more than a feel-good factor at play here? Lowri Morgan asks what does sport does for the Welsh economy, for sports participation and for the stars of tomorrow. This podcast episode is narrated in Welsh and features interviews in both Welsh and English.

Tue, 27 Mar 2018 12:14:05 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Thu, 22 Mar 2018 09:39:45 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch