Podlediad Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Mae Lowri Morgan, gohebydd chwaraeon ac athletwr, am ddarganfod nid yn unig sut mae chwareaon yn tanio’r Cymry ond hefyd sut mae e’n adeiladu’r genedl. Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru is a Welsh language version of Sport Wales' Inside Welsh Sport podcast.

Gwefan: Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Chwaraeon yn Ysgolion Cymru: Beth yw’r sefyllfa ar hyn o bryd?

Lawrlwythwch

Fe wnaethom ymweld ag Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James ym Mhontypridd i drafod pa mor ddefnyddiol oedd cwblhau Arolwg ar Chwaraeon Cymru 2018 iddyn nhw. Rydym yn dysgu sut maent yn teimlo am eu canlyniadau arbennig, a beth maent yn bwriad gwneud am y canlyniad i sicrhau fod pobl disgybl yn cael cyfle I fod yn rhan o genedl actif ac yn gallu mwynhau chwaraeon am oes.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 01 Apr 2019 11:10:17 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Sgwad Ni: Ffion Davies

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Aug 2018 16:30:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mwy o Athletwyr, Mwy o Bencampwyr

Mae gwneud amrywiaeth o wahanol chwaraeon nid yn unig yn helpu i wella perfformiad athletwyr yn gyflawn, ond mae'n rhoi mwy o hyder a chymhelliant i blant yn hwyrach yn eu bywydau. Lowri Morgan sy’n cyflwyno.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 28 Mar 2018 23:04:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ydy Llwyddiant yn Ysbrydoli Llwyddiant?

Ers dros ddegawd, mae Cymru wedi mwynhau llwyddiant chwaraeon ac wedi bod yn rhan ganolog o'r byd chwaraeon. Ond oes rhywbeth mwy na'r teimlad o foddhad sydd i'w gael ar waith yma? Mae Lowri Morgan yn gofyn beth mae chwaraeon yn ei wneud i economi Cymru, i gyfranogiad chwaraeon ac i sêr yfory. For over a decade, Wales has enjoyed sporting success and been at the centre of the sporting world. But is there really more than a feel-good factor at play here? Lowri Morgan asks what does sport does for the Welsh economy, for sports participation and for the stars of tomorrow. This podcast episode is narrated in Welsh and features interviews in both Welsh and English.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 27 Mar 2018 12:14:05 +0000

Tudalen Y Podlediad