-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Clera

Clera

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Gwefan: Clera

RSS

Chwarae Clera

Clera Medi 2021

Croeso i'r bennod hiraf yn ein hanes! Ond gyda chymaint i'w gynnwys, dyna'r unig ffordd i wneud teilyngdod â chyfraniadau Anwen pierce, Alaw Mai Edwards, Hywel Griffiths, Sara Louise Wheeler, Gruffudd Antur ac Osian Bonc! Cawn felly adolygiad o Gyfansoddiadau Amgen 2021, Sgwrs ddifyr gyda Sara ac Osian am lwyfaniad arbennig sydd ar y gweill o waith barddol a llawer llawer mwy! Mwynhewch.

Thu, 30 Sep 2021 08:48:29 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Awst 2021 - Cadwyn o Orffwysgerddi

Pennod wahanol o Clera sy'n cynnwys blwyddyn gron o Orffwysgerddi o'r pum mlynedd diwethaf, ers inni sefydlu Clera ym mis Hydref 2016. Mwynhewch!

Sat, 21 Aug 2021 17:00:24 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Gorffennaf 2021

Ym mhennod Mis Gorffennaf mae gennym deyrnged i'r diweddar David R. Edwards, neu Dave Datblygu. Hefyd cawn gerdd deyrnged iddo gan Ifor ap Glyn a chyfraniadau arbennig gan Lleucu Siencyn a Nerys Williams. Cawn sgwrs yn ogystal gyda Nia Morais a chwmni ein Posfeistr Gruffudd Antur. Hyn a llawer mwy.

Tue, 20 Jul 2021 10:31:11 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mehefin 2021

Recordiwyd y bennod hon ar Alban Hefin, cyn inni glywed am golli David R Edwards. Bydd teyrnged i Dave Datblygu, felly, ym mhennod mis Gorffennaf. Yn y cyfamser, mae pennod orlawn yn eich disgwyl a'r haf yn ei anterth.

Wed, 23 Jun 2021 22:56:29 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mai 2021

Croeso i Glera mis Mai! Cawn orffwysgerdd ddwbwl gan y tad a'r mab, John Gwilym Jones a Tudur Dylan Jones, pos ac eitem swmpus gan Gruffudd a'i Lawysgriffau a chyfle i glywed llais newydd, sef Anne Phillips. Hyn a chymaint mwy! Mwynhewch

Fri, 28 May 2021 08:47:12 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Ebrill 2021

Croeso i bennod mis Ebrill o bodlediad Clera. Y mis hyn cawn gwmni'r Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan ac Ifor ap Glyn ac fe gawn sgwrs gyda Phrifweithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses. Hyn a chymaint mwy, mwynhewch!

Thu, 29 Apr 2021 23:25:36 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mawrth 2021

Croeso i bennod mis Mawrth o bodlediad mwyaf barddol y byd. Yn ogystal â chlywed am dwf garlleg Eurig cawn sgwrs gyda’r Arthro-Brifardd Tudur Hallam am ddehongliad R.M. ‘Bobi’ Jones o’r gynghanedd. Cawn orffwysgerdd o gywydd hyfryd gan Les Barker a bydd y Posfeistr, Gruffudd Antur, nid yn unig yn cynnig atebion i’r poas diwethaf ac yn gosod pos newydd ond mi fydd e hefyd yn cynnig eitem newydd inni sef ‘Gruffudd a’i Lawysgriffau’. Hyn a mwy! Mwynhewch.

Sat, 27 Mar 2021 21:29:23 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Talwrn Y Beirdd Ifanc

Yr Ornest Goll. Tarfodd y pandemig ar yr ornest hon ac felly, trwy gyfrwng technoleg, casglwyd y cyfraniadau gan y beirdd a'r beirniadaethau gan Ceri Wyn y Meuryn, ynghyd er mwyn ichi allu mwynhau'r ornest ddifyr hon rhwng y timau canlynol: Piwmas y Preseli v Llwyngod Llangefni v Ceiliogod Glan Clwyd

Mon, 01 Mar 2021 10:00:42 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Chwefror 2021

Croeso i bennod fawr y mis bach. Y tro hwn cawn gw,mni Bardd Plant Cymru, gruffudd Eifion Owen, yn ogystal a'n Posfeistr hollwybodus. Cerdd arbennig ac egsliwsif yn yr orffwysfa gan Rufus Mufasa. Eitem bryfoclyd am y gynghanedd gan Simon Chandler a rhagflas o traglen arbennig fydd gan Clera ar eich cyfer sef y Talwrn Ifanc.

Wed, 24 Feb 2021 23:14:57 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Ionawr 2021

Blwyddyn newydd gaeth i chi gyd! Cawn gwmni ein Posfeistr hollwybodus, Gruffudd Antur, drwy gydol y bennod hon o Clera. Yn ogystal a hynny, cawn gerdd gan Megan Haf Davies, bardd ifanc o Rydaman a'r bardd sydd yn y bath y tro hwn yw'r Prifardd Osian Rhys Jones.

Sat, 30 Jan 2021 14:32:23 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy