Podlediad Clera

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Gwefan: Clera

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Clera Mawrth 2020

Lawrlwythwch

Podlediad cyntaf Clera yn y lockdown.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 30 Mar 2020 15:35:27 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Clera Chwefror 2020

Croeso i bennod mis Chwefror o bodlediad Clera. Yn rhifyn y mis bach rydyn ni'n pwnco am feirniadu eisteddfodol, yn cael gorffwsgerdd arbennig gan goilad o feirdd sy'n canu am Frecsit ac yn clywed unwaith eto gan ein Posfeistr doeth a hollwybodus, Gruffudd Antur. Mwynhewch!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Feb 2020 20:10:08 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Ionawr 2020

Croeso i'r bennod gyntaf o Clera yn y ddegawd newydd! Yn y bennod hon, mae gennym yr orchwyl drom o gofio Dai Rees Davies a gollwyd cyn Nadolig. Bardd, cynganeddwr, diddanwr, cefnogwr y pethe. Yn ogystal, cawn rai o'r eitemau arferol, y Pwnco, y Pos, y Newyddion a llinell gynganeddol ddamweiniol y mis. Cawn hefyd gerdd gan Eurig ei hun o'i gyfrol llyfr Gwyrdd Ystwyth. Diolch i Tudur Dylan am y llun o Dai Rees Davies ar glawr y bennod hon.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 21 Jan 2020 17:43:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Rhagfyr 2019

Croeso i bennod y gaeaf noethlwm a'r Nadolig. Fel arfer, mae llwyth o ddanteithion barddol yn eich disgwyl, o Orffwysgerdd newydd sbon gan Geraint Lovgreen i lu o leisiau amrywiol yn trafod cyfrolau a chyhoeddiadau newydd sy'n eich disgwyl yn y siopau. Hyn oll, a chymaint mwy, o Dalwrn y Beirdd Ifanc a'r Pos gan gruffud Antur i eitem gsan Eurig o daith ddiweddar i India!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 15 Dec 2019 22:58:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Hydref 2019

Yn y bennod hon o Clera cawn sgwrs rhwng Philippa Gibson a Thudur Dylan Jones yn fyw o Wyl Gerallt, Llanrwst(sef cynhadledd flynyddol Barddas). Hefyd, rhan 1 o gyfres newydd sbon Talwrn y Beirdd Ifanc a cherdd yr Orffwysfa arbennig awn wedi ei datgan gan Rhys Iorwerth a Karen Owen. Hyn oll a llawer mwy!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 31 Oct 2019 23:45:09 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Medi 2019

Rhifyn adladd Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst gyda'n gwesteion arbennig Richard Owen a Phil Davies. Hefyd mae'r Posfeistr, Gruffudd Antur yn camu i'r adwy yn sgil absenoldeb Nei. Daw cerdd yr Orffwysfa gan y Prifardd Tudur Hallam. Hefyd, Talwrn y Beirdd Ifanc - detholiad o ornest arbennig rhwng Bwystfilod Bro Myrddin a Piwmas y Preseli, gyda'r Meuryn ei hun, Ceri WYn Jones yn tafoli'r tasgau. Hyn oll a mwy!

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Sep 2019 22:09:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Yn Fyw o'r Eisteddfod

Pennod fyw o'r Babell Lên gyda'n gwesteion arbennig, Lleucu Siencyn(Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru), Ein Posfeistr Gruffudd Antur a'r Prifardd-Plant Gruff Sol. Diolch i Sion Tomos Owen am y llun o Aneurig ar y clawr.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 19 Aug 2019 22:01:23 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Gorffennaf 2019

Pennod Fyrddinaidd!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 31 Jul 2019 00:29:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Mehefin 2018

Sgwrs gyda Bardd Plant Cymru - Gruff Sol. Sgwrs fyw o noson Cicio'r Bar yn Aberystwyth rhwng Gruffudd Antur ac Iwan Huws sydd newydd gyhoeddi ei gyfrol gyntaf o gerddi. Gorffwysgerdd gan Iwan Huws hefyd! Sgwrs hefyd o seremoni llyfr y flwyddyn gyda Sion Tomos Owen a hynt a helynt Gouel Broadel ar Brezhoneg, sef Eisteddfod y Llydawyr. Hyn oll, y pos a mwy!

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Jun 2019 23:28:09 +0000

Tudalen Y Podlediad