Podlediad Clera

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Gwefan: Clera

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Clera Yn Fyw o'r Eisteddfod

Lawrlwythwch

Pennod fyw o'r Babell LĂȘn gyda'n gwesteion arbennig, Lleucu Siencyn(Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru), Ein Posfeistr Gruffudd Antur a'r Prifardd-Plant Gruff Sol. Diolch i Sion Tomos Owen am y llun o Aneurig ar y clawr.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 19 Aug 2019 22:01:23 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Clera Gorffennaf 2019

Pennod Fyrddinaidd!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 31 Jul 2019 00:29:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Mehefin 2018

Sgwrs gyda Bardd Plant Cymru - Gruff Sol. Sgwrs fyw o noson Cicio'r Bar yn Aberystwyth rhwng Gruffudd Antur ac Iwan Huws sydd newydd gyhoeddi ei gyfrol gyntaf o gerddi. Gorffwysgerdd gan Iwan Huws hefyd! Sgwrs hefyd o seremoni llyfr y flwyddyn gyda Sion Tomos Owen a hynt a helynt Gouel Broadel ar Brezhoneg, sef Eisteddfod y Llydawyr. Hyn oll, y pos a mwy!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Jun 2019 23:28:09 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Mai 2019

Yn y bennod hon rydyn ni'n pwnco am y ffenomen hynod Gymraeg a Chymreig o ddiffyg teilyngdod mewn eisteddfodau. Cawn orffwysgerdd gan Judith Musker-Turner. Awn i Lydaw i drafod cynganeddu yn Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 May 2019 10:16:51 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Mawrth 2019

Trafofaeth bwnco ar y Stomp, ymddeoliad y Prifardd Llion Jones o Twitter, teyrnged i'r canwr Llydwaeg Yann-Fanch Kemener a llawer llawer mwy o'r eitemau barddol arferol er eich difyrrwch.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Mar 2019 12:03:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Chwefror 2019

Croeso i bennod y mis bach! Y tro hwn rydyn ni'n pwnco am y Talwrn a'r Ymryson, gyda chyfraniadau gan yr archdderwydd Myrddin ap Dafydd a'r Meuryn Ceri Wyn Jones(sori am ansawdd y sain!). Caryl Bryn sy'n datgan cerdd yr orffwysfa a phan awn draw i Lydaw a'r podlediad cawn wybod mwy am dairth ryfeddol Kervarker i Eisteddfod y Fenni, 1838. Hyn a llawer mwy!

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Feb 2019 09:11:27 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Ionawr 2019

Blwyddyn newydd dda! Dyma gamennig barddol i'ch paratoi chi at flwyddyn ddifyr arall. Ein Postfeistr, Gruffudd Antur yw bardd yr Orffwysfa y ,is hwn ac fe gawn hefyd galennig gan Grug Muse wrth iddi hi edrych ymlaen at y flwyddyn farddol. Hyn, Pwnco gydag Eurig am y bardd Huw Morys, Englynion Gwyddonol gan y Prifardd Hywel Griffiths, dysgu am y bardd Llydaweg Anjela Duval a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 29 Jan 2019 23:57:50 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Rhagfyr 2018

Nadolig llawen i chi gyd! Pennod lawn dop arall, gydag eitem arbennig am holl gyfrolau barddol y flwyddyn yng nghwmni'r bardd, yr artist a'r cerddor Iestyn Tyne. Sgwrs gydag Eurig ar ei awdl a ddaeth mor agos at gipio Cadair Caerdydd, eitem arall am farddoni yn Llydaweg, Cerdd yr Orffwysfa gan y Prifardd Idris Reynolds, Pos Gruffudd a'i ymennydd miniog a llond sach Santa o bethau difyr eraill.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 23 Dec 2018 10:03:37 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Tachwedd 2018

Ym mhennod y mis Du mae gyda ni gerdd newydd sbon gan y bardd a'r artist Manon Awst wedi ei recordio ym Marclodiad y Gawres. Sgwrs ddifyr gyda Phrifardd Cadeiriol Eisteddfod Caerdydd, Gruff Sol, eitem ar gynganeddu Llydaweg, pos Gruffudd Antur a llawer mwy!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 28 Nov 2018 08:40:42 +0000

Tudalen Y Podlediad