-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Clera

Clera

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Gwefan: Clera

RSS

Chwarae Clera

Clera'n Fyw o Steddfod Tregaron 2022

Clera'n fyw o Lwyfan y Llannerch yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 yn Nhregaron. Diolch i'r gwesteion gwych, Buddug Roberts, Jo Heyde a Llio Maddocks am eu cyfraniadau difyr a doeth i bennod a recordiwyd ar sadwrn ola'r Eisteddfod yng nghwmni Gruffudd Antur ac Aneurig.

Sun, 07 Aug 2022 23:01:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Gorffennaf 2022

Croeso i rifyn rhagflas y Brifwyl! Gyda chyfraniadau difyr a doeth gan Jo Heyde (trafod llyfrau barddol llyfr y flwyddyn), Anwen Pierce (Cywydd Croeso yr Eisteddfod), Gruffudd Eifion Owen a Iestyn Tyne yn ymateb i sylwadau gan Eifion Wyn a llawer mwy.

Fri, 29 Jul 2022 10:48:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mehefin 2022

Croeso i bennod mis Mehefin o Clera! Cawn sgwrs gyda Phrifardd yr Urdd, Ciaran Eynon am ei gerdd arobryn ar y testun 'Diolch' yn ogystal â sgwrs gyda'n Posfeistr, Gruffudd Antur am y gyfrol fawreddog newydd, 'A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes gan Daniel Huws. Hefyd, mae llinell gynganeddol ddamweiniol y mis yn ei hôl! Hyn oll yn ogystal â Delicassy gan Dylan a Diweddgan gan Jo Heyde, sef ei cherdd fuddugol yng Nghadair Eisteddfod Llandudoch.

Wed, 29 Jun 2022 23:15:28 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mai 2022 - Huw Morys, 'Eos Ceiriog'

Croeso i rifyn mis Mai o Clera. Rhifyn arbennig yw hwn sy'n trafod a dathlu bywyd a gwaith y Bardd o Ddyffryn Ceiriog, Huw Morys. Mwynhewch

Wed, 25 May 2022 08:40:23 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Ebrill 2022

Croeso i bennod mis Ebrill o bodlediad barddol Clera. Cawn gip-wrandawiad ar lansiad cyfrol newydd Menna Elfyn wrth i Elinor WYn Reynolds holi;r bardd yng Nghaerfyrddin. Ifor ap Glyn sy'n trafod ei brosiect olaf fel Bardd Cenedlaethol Cymru, 'Sudoku Iaith' ac Emyr 'Y Graig' Davies sy'n cynnig Gorffwysgerdd i ddiolch am Sgwîdji! Hyn, a llawer iawn mwy, heb anghofio cerdd yn Almaeneg gan Dani Schlick.

Thu, 28 Apr 2022 23:03:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mawrth 2022

Mae'r gwanwyn wedi dod â phennod newydd o Clera yn ei sgil. Cyfrniadau gwych a difyr gan Kate Wheeler yn ein heitem newydd sef, 'Gwrando Awen ein Gwradawyr', dwy orffwysgerdd deimladwy gan y Prifardd Dafydd John Pritchard, Delicassy gan (Tudur) Dylan, y Pos a llawer mwy gan Gruffudd Antur ac Aneurig.

Wed, 30 Mar 2022 09:42:29 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Chwefror 2022

Mae eisiau beirdd ar y mis bach! (Mererid Hopwood a'i cant). Croeso i bennod mis Chwefror o Clera lle cawn gwmni Gwilym Bowen Rhys, Twm Morys a Gwyneth Glyn gyda chyfraniadau hefyd gan Sian Northey (Cerdd o'r gyfrol a olygwyd ganddi a Ness Owen, A470), Tudur Dylan a'n Posfeistr hollwybodus Gruffudd Antur. Mwynhewch!

Mon, 28 Feb 2022 15:03:23 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Ionawr 2022

Blwyddyn newydd ddaa chroeso i bennod gyntaf Clera yn 2022! Y mis hwn, yng nhgwmni Aneurig a Gruffudd Antur cawn Orffwysgerdd gan Jo Heyde, cyfraniadau am eu troion cyntaf yn cystadlu ar y Talwrn fel aelodau o dimau newydd (nid o reidrwyd yr ymddangosiadau cyntaf ar y Talwrn) gan Megan Elenid Lewis, Matthew Tucker a Manon Wyn Davies. Y Delicassy gan Dylan, Llinell Gynganeddol Dddamweiniol y Mis a llawer mwy!

Mon, 31 Jan 2022 11:09:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Rhagfyr 2021

Nadolig llawen i chi gyd gan griw Clera. Mwynhewch y bennod ola o'r flwyddyn hon, sy'n cynnwys sgyrsiau difyr gyda Bardd Plant Cymru 2021-23, Casi Wyn a'r Prifardd Rhys Iorwerth am ei gyfrol newydd, Cawod Lwch. Hefyd, cerddi hyfryd gan Ana Chiabrando Rees a Geraldine Macburney Jones o Batagonia.

Mon, 20 Dec 2021 00:14:22 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Tachwedd 2021

Croeso i bennod y Mis Du o Clera. Y tro hwn cawn longyfarch Carwyn Eckley ar ei gamp yn ennill Cadair yr Urdd Dinbych 2020, gan hefyd lognyfarch Ianto Jones ac An Chabrando Rees ar gipio Cadair y ffermwyr Ifanc a Chadair Eisteddvod Trevelin. Cawn hefyd gyfraniad gwych iawn gan Gruffudd Eifion Owen am y vers libre cyngaenddol a chwmni ein Posfeistr hoff, Gruffudd Antur. Heb sôn am ddiweddgan gan Llion Jones i Gareth Bale.

Mon, 29 Nov 2021 22:45:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy