Podlediad Clera

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Gwefan: Clera

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Clera Tachwedd 2020

Lawrlwythwch

Croeso i benniod y Mis Du. Yn ogystal a'r gorchwyl anodd o goffau Jan Morris a Mari Lisa, gyda theyrnged arbennig i Mari gan y Prifardd Tudur Dylan, mae'r bennod hon yn cynnwys cerdd yn yr Orffwysfa gan Marged Tudur o'i chyfrol newydd, 'Mynd', pwnco, pos a llawer o ddifyrrwch.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 28 Nov 2020 20:14:29 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Clera Hydref 2020

Croeso i bennod mis Hydref 2020 o bodlediad Clera. Cawn orffwysgerdd arbennig sy'n cynnwys holl feirdd plant Cymru wrth ddathlu 20 mlwyddiant y cynllun. Mari George yw'r Bardd yn y Bath, gruffudd a'i ymennydd Amheus sy'n cynnig y pos yn ol ei arfer ac mae'r pwnco yn mynd a ni i Lydaw. Mwynhewch

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 29 Oct 2020 21:18:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Medi 2020

Croeso i bennod mis Medi o bodlediad Clera. Yn y bennod hon cawn gerdd o gyfrol newydd sbon Casia Wiliam, 'Eiliad ac Einioes' (Cyhoeddiadau Barddas), fe glywn gan Alaw Griffiths sy'n dechrau swydd newydd fel Cydlynydd Barddas ac fe gawn hefyd y pos gan yr hollwybodus Bosfeistr, Gruffudd Antur a Phwnco am Huw Morys a beirdd 'y dirywiad', gan holi ydy'r cyfnod modern cynnar o ran y traddodiad barddol wir yn gyfnod o ddirywio?

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 30 Sep 2020 15:18:35 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Awst - Gemau a Giamocs

Pennod arbennig o'r Babell Lên AmGen. Recordiwyd hon ar Zoom gyda'n gwesteion arbennig Llio Maddocks, Elinor Wyn Reynolds, Ani Llŷn a Gruffudd Antur. Cawn drafodaeth bwnco ar gyhoeddi answyddogol, gorffwysgerdd arbennig gan Llio Maddocks, pos difyr gan Gruff a gemau a giamocs i gloi. (Maddeuwch y brychau bychain o ran sain)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 25 Aug 2020 08:13:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mehefin 2020

Croeso i bennod mis Mehefin o Clera. Y mis hwn rydyn ni'n cael tair gorffwysgerdd gan feirdd buddugol Eisteddfod T yr Urdd, sef Osian Wyn owen, Cristyn Rhydderch Davies a Lois Campbell. Caryl Bryn yw'r Bardd yn y Bath, Llyr Gwyn lewis sy'n trafod ei bamffled newydd o gerddi ac mae Gruffudd a'i Ymennydd llawn Minnions yn cynnig pos difyr arall. Hyn oll a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jun 2020 23:11:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Mai 2020

'Dechreuad mwyn dyfiad Mai', a ganodd Dafydd ap Gwilym. Croeso i bennod mis Mai o bodlediad Clera. Cawn ddwy gerdd y tro hwn gan y Prifardd a'r Bardd Cenedolaethol, Ifor ap Glyn. Pos difyr gan Gruffudd Antur. Rhys Iorwerth yw'r Bardd yn y Bath ac fe gawn wrth gwrs yr eitemau arferol a llawer mwy!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 May 2020 21:04:08 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Ebrill 2020

Croeso i'r ail bennod o bodlediad Clera yn ystod y Meudwyo Mawr. Mwynhewch, cadwch eich pellter, parchwch eraill yn y siopau a chefnogwch ein gweithwyr iechyd a gweithwyr allweddol a chadwch yn ddiogel.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Apr 2020 17:47:25 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Mawrth 2020

Podlediad cyntaf Clera yn y lockdown.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 30 Mar 2020 15:35:27 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clera Chwefror 2020

Croeso i bennod mis Chwefror o bodlediad Clera. Yn rhifyn y mis bach rydyn ni'n pwnco am feirniadu eisteddfodol, yn cael gorffwsgerdd arbennig gan goilad o feirdd sy'n canu am Frecsit ac yn clywed unwaith eto gan ein Posfeistr doeth a hollwybodus, Gruffudd Antur. Mwynhewch!

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Feb 2020 20:10:08 +0000

Tudalen Y Podlediad