-> Eich Ffefrynnau

Clonc Cynefin

Clonc Cynefin

Yma ceir cyfres o bodlediadau gan Ysgolion Ceredigion am eu milltir sgwâr. Mi allwch ddysgu am hanes, treftadaeth, diwylliant ac enwogion Sir Geredigion a llawer mwy .
Mae’r prosiect hwn yn un o brosiectau’r Siarter Iaith yn y Sir.

Gwefan: Clonc Cynefin

RSS

Chwarae Clonc Cynefin

Ysgol Gynradd Aberteifi

Ymunwch gyda ni i glywed ein sgwrs gyda’r Cynghorydd lleol Clive Davies a’r Prifardd Ceri Wyn Jones er mwyn cael clywed beth sy’n gwneud Aberteifi yn le arbennig iddyn nhw.

Wed, 19 Jan 2022 15:43:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Ysgol Penweddig

Dyma ddisgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Penweddig yn trafod eu milltir sgwar. Yn cynnwys trafodaeth am hanes ein ardal, sef Llanrhystud, Rhydyfelin, Y Borth, Pontarfynach a Llanfarian. Mwynhewch!

Wed, 19 Jan 2022 10:05:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Podlediad Ysgol Ciliau Parc

Podlybiau: Dewch i wrando ar ein podlediad am glybiau lleol ardal Ciliau Aeron.

Wed, 19 Jan 2022 09:43:58 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Podlediad Ysgol Llechryd

Mae bwa yr enfys wedi bod yn ddelwedd eiconic iawn yn ein bywydau yn ddiweddar. Yn ysgol Llechryd rydym ni wedi darganfod sawl trysor ar ddiwedd yr enfys. Dewch draw i'n milltir sgwar i gwrdd a nhw yng nghwmni disgyblion yr ysgol.

Tue, 21 Dec 2021 12:02:55 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Podlediad Ysgol Rhydypennau-‘Ein Milltir Sgwâr’

Dyma blant Blwyddyn 6 Ysgol Rhydypennau yn sôn ychydig am hanesion diddorol yr ardal.

Wed, 08 Dec 2021 00:43:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Podlediad Ysgol Henry Richard

Dyma bodlediad disgyblion flwyddyn 6 Ysgol Henry Richard. Dewch ar daith gyda ni i ddathlu hwyl yr wŷl yn y dref!

Wed, 08 Dec 2021 00:34:49 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Podlediad Busnesau Lleol Llwyn yr Eos

Dewch i wrando ar blant Ysgol Llwyn yr Eos yn cyfweld amryw o bobl yr ardal leol wrth iddynt drafod eu hanes a’u busnesau. Cewch glywed wrth Rhiannon o Pwdin, Milfeddyg a llawer mwy. Eisteddwch nol a mwynhewch.

Wed, 08 Dec 2021 00:26:49 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Ysgol Llanilar - Ein Arfordir Arbennig

Dewch ar daith gyda ni ar hyd ein llwybr arfordirol

Wed, 08 Dec 2021 00:24:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Pod Penrhyn

Dewch i wrando ar bodlediad diddorol Pod Penrhyn. Cewch top tips gyda Mr. Cemlyn Davies am sut i wneud cyfweliad da. Ychydig am hanes bardd o Benrhyn-coch sef Dafydd ap Gwilym yng nghwmni Mr. Ceris Gruffudd. A dewch i ymuno yn ein hymgyrch i helpu’r amgylchedd sef ‘Teulu Tyfu Tamaid’. Cewch mwy o hanes sut allwch fynd ati gyda Ms. Jane Powell. Mwynhewch ein podlediad difyr a diddorol!

Mon, 06 Dec 2021 09:24:50 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clonc Cynefin

Podlediad Pont yr Wylfa

Mae Cors Fochno yn cysylltu ardal Tal-y-bont a Borth. Mae’n rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi ac yn bwysig iawn yng nghyd-destun newid hinsawdd. Ond mae’r gors yn llawn o hanesion difyr a chwedlau hefyd. Dyma ddisgyblion Ysgol Craig yr Wylfa ac Ysgol Tal-y-bont yn cyflwyno ychydig o’r hanes i chi.

Mon, 29 Nov 2021 22:24:38 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy