-> Eich Ffefrynnau

Clwb Darllen Gybolfa

Clwb Darllen Gybolfa

Croeso i Glwb Darllen Gybolfa, podlediad misol efo Lowri Larsen a Becci Phasey lle byddwn yn dewis gybolfa o lyfrau i'w trafod pob mis.


Llyfrau hen, newydd, Cymraeg, Saesneg, ffuglen, ffeithiol, a phopeth yn y canol. Bydd ambell sgwrs am bethau heblaw am lyfrau 'da ni'n siŵr.


Ymunwch, rhannwch a gadewch i ni wybod be ‘da chi’n ei ddarllen ar hyn o bryd drwy dagio ni ar instagram @theatrgybolfa a defnyddiwch #ClwbDarllenGybolfa i rannu'ch lluniau a'ch barn efo'r clwb!Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gwefan: Clwb Darllen Gybolfa

RSS

Chwarae Clwb Darllen Gybolfa

Pridd a Salem

Da ni nôl! Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod Pridd gan Llŷr Titus a Salem gan Haf Llewelyn.


Mis yma 'da ni'n darllen Y Nendyrau gan Seran Dolma. Darllenwch efo ni a gadewch i ni wybod be 'da chi'n ei feddwl erbyn y pod nesaf!


Helpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!


Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sun, 17 Sep 2023 14:33:50 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clwb Darllen Gybolfa

Sêr y Nos yn Gwenu a Small Things Like These

Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod Sêr y Nos yn Gwenu gan Casia Wiliam a Small Things Like These gan Claire Keegan.


'Da ni hefyd yn trafod Gwyl y Gelli, Gwyl Gwenllian ac yn edrych ymlaen at Gwyl Aral yn Gaernarfon 6-9 Gorffennaf.


Llyfrau Gorffennaf fydd Salem gan Haf Llewelyn a Dignity gan Alys Conran.


Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.com


Helpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!


Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Thu, 06 Jul 2023 13:32:21 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clwb Darllen Gybolfa

Twll Bach yn y Niwl a Never Let Me Go

Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod dewisiadau clwb darllen mis Mai: Twll Bach yn y Niwl gan Llio Elain Maddocks a Never Let Me Go gan Kazuo Ishiguro.


'Da ni hefyd yn trafod trip Lowri i Gwyl y Gelli (Hay Festival), Pum Diwrnod a Phriodas gan Marlyn Samuel a chydig o flas ar Sally Rooney.


Llyfrau Mehefin fydd Sêr y Nos yn Gwenu gan Casia Wiliam a Small Things Like These gan Claire Keegan.


Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.com


Helpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!


Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wed, 31 May 2023 22:52:29 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clwb Darllen Gybolfa

Arlwy'r Sêr a Cleopatra and Frankenstein

Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod dewisiadau clwb darllen mis Ebrill: Arlwy'r Sêr gan Angharad Tomos a Cleopatra and Frankenstein gan Coco Mellors.


Mae Becci hefyd yn mentro i fyd influencers llyfrau ar-lein. Helpwch Lowri a Becci i fod yn Bookstagram influencers drwy ddilyn @clwb_darllen_gybolfa_pod!


Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.com


Llyfrau Mai fydd Twll Bach yn y Niwl gan Llio Maddocks a Never Let Me Go gan Kazuo Ishiguro.


Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sun, 30 Apr 2023 23:15:10 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clwb Darllen Gybolfa

Mori a Norwegian Wood

Yn y bennod hon mae Lowri a Becci yn trafod dewisiadau clwb darllen mis Mawrth: Mori gan Ffion Dafis a Norwegian Wood gan Haruki Murakami.


Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Neu anfonwch eich awgrymiadau am lyfrau i'w darllen a'u trafod dros e-bost: theatrgybolfa@outlook.com


Llyfrau Ebrill fydd Arlwy'r Sêr gan Angharad Tomos a Cleopatra and Frankenstein gan Coco Mellors. Dau lyfr hollol wahanol.


Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sat, 01 Apr 2023 11:52:44 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clwb Darllen Gybolfa

Pijin a To Kill a Mockingbird

Croeso i bennod gyntaf Clwb Darllen Gybolfa! Mis yma mae Becci a Lowri yn trafod Pijin gan Alys Conran a'r clasur To Kill a Mockingbird gan Harper Lee.


Plîs hoffwch a rhannwch a dywedwch wrthym be 'da chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd.


Llyfrau Mawrth fydd Mori gan Ffion Dafis a Norwegian Wood gan Haruki Murakami. Darllenwch efo ni ac anfonwch eich cwestiynau atom ar y cyfryngau cymdeithasol @theatrgybolfa


Diolch yn fawr iawn i Sam Pritchard am y gerddoriaeth ffynci.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wed, 01 Mar 2023 15:04:56 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch