-> Eich Ffefrynnau

Comisiynydd y Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg

Podlediadau diweddaraf Comisiynydd y Gymraeg

Gwefan: Comisiynydd y Gymraeg

RSS

Chwarae Comisiynydd y Gymraeg

Rho gynnig arni!

Yn ein podlediad diweddaraf mae Mathew Thomas, Pennaeth Tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg, yn sgwrsio gyda Hanna Hopwood am waith y tîm ac yn benodol am y Cynnig Cymraeg. Yn ymuno â nhw mae Harri Jones o gymdeithas adeiladu’r Principality.

Wed, 15 May 2024 10:00:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Comisiynydd y Gymraeg

Trywydd rheoleiddio i'r dyfodol

Yn ein hail podlediad mae Osian Llywelyn, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, yn sgwrsio gyda Hanna Hopwood ac yn amlinellu ein dull rheoleiddio i'r dyfodol.

Fri, 15 Mar 2024 13:26:24 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Comisiynydd y Gymraeg

Blwyddyn gyntaf Comisiynydd y Gymraeg

Wrth i Efa Gruffudd Jones ddod at ddiwedd ei blwyddyn gyntaf fel Comisiynydd y Gymraeg, mae hi'n sgwrsio gyda Hanna Hopwood, yn edrych yn ôl ar ei chyfnod cyntaf yn y swydd ac nodi rhai uchafbwyntiau, a’i gobeithion i'r dyfodol.

Mon, 04 Dec 2023 14:29:45 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch