-> Eich Ffefrynnau

Cwîns efo Mari a Meilir

Cwîns efo Mari a Meilir

Podlediad wythnosol yn adolygu a thrafod y gyfres yna am frenhinesau drag... You know the one.

Gwefan: Cwîns efo Mari a Meilir

RSS

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Enillydd DU vs Y Byd yw...

Da ni wedi cyrraedd y ffeinal ac mae'n gyfle i ni adlweyrchu ar gyfres arall o Rupaul's Dragrace. Cytuno neu beidio, mae Ru wedi dewis 'Brenhines y Byd' gyntaf y gyfres ac mae gan Mari a Meilir ddigonedd i'w ddweud am y mater.

Fri, 11 Mar 2022 06:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Y bennod gyn-derfynol!

Yn y bennod yma, mae'r cwîns yn cwffio am y cyfle i gael canu cân efo Rupaul...drwy ganu cân efo Rupaul! Pwy fydd y bedair wnaiff oroesi i'r ffeinal?! A be ydi diffiniad 'Darn o Gelf'...?

Fri, 04 Mar 2022 06:00:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Brad lipstick Blu

Rhaid dweud mai hon oedd un o benodau fwyaf dramatig a chofiadwy o Dragrace ers amser maith. Mae ymateb y ffans wedi adlewyrchu hynny ac mae'r dadlau rhwng Mari a Meilir yr un mor danllyd. A wnaeth Blu y peth iawn? Ydych chi'n cytuno hefo'r fformat 'Allstars'?

Fri, 25 Feb 2022 06:00:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Ail gynnig ar bennod 3!

Ar ôl anffawd technegol, da ni o'r diwedd wedi llwyddo i ail-recordio ein adolygiad o bennod 3. Llond llwyfan o Westend Wendys a gwisgoedd smotiog, heb sôn am yr elimination controversial arall na!

Mon, 21 Feb 2022 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Y categori yw...

Pwy sydd ddim yn hoff o 'ball'? Yn enwedig pan mae na 3 chategori. Wel, dim Baga Chipz yn ôl pob golwg! A be am ddewis dadleuol Ru o'r ddwy cwîn yn y safle gwaelod yr wythnos yma? Cliciwch 'play' ac mi gewch chi wybod yn union be da ni'n feddwl.

Fri, 11 Feb 2022 06:00:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

O bedwar ban byd!

Mae'r cwins rhyngwladol wedi cyrraedd a dydi Ru ddim am roi eiliad iddyn nhw orffwys wrth ofyn iddyn nhw gyflwyno eu talentau mewn sioe arbennig. Efallai bod ambell un wedi llwyddo yn well na'i gilydd... Gwrandewch i glywed pwy oedd ffefryn pennod 1 Mari a Meilir.

Fri, 04 Feb 2022 06:00:20 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Cwîns yn erbyn y byd...

A oes heddwch? No chance. Cyfres arall y Dragrace ar y BBC yn golygu un peth...CYFRES ARALL O CWINS! A ma hi mor braf bod nol. Yn y bennod yma, da ni'n trafod y line-up o frenhinesau byd-enwog sydd am gystadlu ar gyfer coron Brenhines y Byd. Mwynhewch!

Fri, 28 Jan 2022 06:00:20 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Ac enillydd y drydedd gyfres yw...

Wel, ma rhaid bod yn onest, doedd Mari na Meilir wedi rhagweld y byddai'r bennod olaf yn gorffen fel hyn. Da chi'n cytuno efo pwy wnaeth Rupaul ddewis fel enillydd? Gan fod cymaint i'w drafod am y ffeinal, dyma bennod arbennig ychydig hirach na'r arfer i ddathlu diwedd y gyfres gyntaf o Cwîns. Mwynhewch a diolch am wrando, Cwîns!

Mon, 29 Nov 2021 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Pwy sydd am fynd i'r ffeinal?

Da ni wedi cyrraedd y bennod gyn-derfynol o gyfres 3 ac mae'n amser i'r cwîns ddangos eu doniau 'stand-up'. Pwy oedd y gorau? Oedd rhagdybiaethau Mari a Meilir am y dair cwîn derfynol yn gywir? A'r limpstink (lipsync) yna - gwefreiddiol!

Mon, 22 Nov 2021 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Nid Dragrace cyffredin mohono ond...Bra Wars?

Heblaw am y sgript ofnadwy ac outfit...gwahanol Ru, mae yna lawer i'w ddathlu am y bennod yma. O sesiwn gastio Kitty i Yolo Vanity! Ond mae Mari a Meilir yn meddwl fod llaw gynhyrchu yn parhau i wyro ein barn am y cwîns. Ond am ffordd i orffen pennod efo lipsync for your life a hanner. Pwy sydd ddim isho 'chydig o deathdrops ac ambell split?

Mon, 15 Nov 2021 06:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy