-> Eich Ffefrynnau

Cwîns efo Mari a Meilir

Cwîns efo Mari a Meilir

Podlediad wythnosol yn adolygu a thrafod y gyfres yna am frenhinesau drag... You know the one.

Gwefan: Cwîns efo Mari a Meilir

RSS

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Ac enillydd y drydedd gyfres yw...

Wel, ma rhaid bod yn onest, doedd Mari na Meilir wedi rhagweld y byddai'r bennod olaf yn gorffen fel hyn. Da chi'n cytuno efo pwy wnaeth Rupaul ddewis fel enillydd? Gan fod cymaint i'w drafod am y ffeinal, dyma bennod arbennig ychydig hirach na'r arfer i ddathlu diwedd y gyfres gyntaf o Cwîns. Mwynhewch a diolch am wrando, Cwîns!

Mon, 29 Nov 2021 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Pwy sydd am fynd i'r ffeinal?

Da ni wedi cyrraedd y bennod gyn-derfynol o gyfres 3 ac mae'n amser i'r cwîns ddangos eu doniau 'stand-up'. Pwy oedd y gorau? Oedd rhagdybiaethau Mari a Meilir am y dair cwîn derfynol yn gywir? A'r limpstink (lipsync) yna - gwefreiddiol!

Mon, 22 Nov 2021 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Nid Dragrace cyffredin mohono ond...Bra Wars?

Heblaw am y sgript ofnadwy ac outfit...gwahanol Ru, mae yna lawer i'w ddathlu am y bennod yma. O sesiwn gastio Kitty i Yolo Vanity! Ond mae Mari a Meilir yn meddwl fod llaw gynhyrchu yn parhau i wyro ein barn am y cwîns. Ond am ffordd i orffen pennod efo lipsync for your life a hanner. Pwy sydd ddim isho 'chydig o deathdrops ac ambell split?

Mon, 15 Nov 2021 06:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Weithiau ni'n cytuno a weithiau ni ddim

Mi fyddwch chi'n falch o glywed fod Mari a Meilir wedi mwynhau'r bennod ddiwethaf o Rupaul's Drag Race UK yn ofnadwy. ac wedi maddau i Rupaul am y 'double elimination' yna. Mae'r dasg newydd sbon, ymddangosiad Charity Shop Sue a brwdfrydedd y beirniad gwadd, Alesha Dixon yn gwneud hon yn bennod i'w chofio a'i dathlu (diolch byth). Ond un peth fedrith Mari na Meilir gytuno arno,,,yw Krystal Versace. Be di'ch barn chi?

Mon, 08 Nov 2021 06:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Diweddglo dadleuol pennod chwech

Dydi Mari na Meilir yn hapus ar ôl un o benodau fwyaf dadleuol y gyfres. Wedi Snatch Game gymharol lwyddiannus, doedd neb yn disgwyl i bethau fynd o chwith fel y gwnaeth hi ar y runway. Doedden ni methu aros i drafod y bennod yma er mwyn rhyddhau ychydig o stêm. Ydych chi'n cytuno efo penderfyniad Ru?

Mon, 01 Nov 2021 06:00:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

DYNA sut ti'n 'tuckio'?

Ar ôl pennod...ddiddorol arall, mae ganddom ni lawer iawn i'w drafod. Sut hysbyseb fyse ti wedi ei wneud? Pwy yw Miranda Preistley? Oedd gan Mama Ru reswm i fod mor flin? Heb anghofio, mae Meilir yn datgelu dirgelwch y 'tuck' i Mari, unwaith ac am byth. Not for the faint hearted.

Mon, 25 Oct 2021 05:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Pa Spice wyt ti?

Roedd y bennod ddiweddaraf o Rupaul's Drag Race yn llawn nostalgia o oes aur y grwpiau pop. Fe lwyddodd un grwp o cwins i serennu, ond gafodd y lleill dipyn o 'tragedy' ar y llwyfan... Sori am y jôc, odd rhaid i ni! Heb anghofio, y categori runway gorau eto sef 'A Night of a Thousand Spice Girls'. Felly ewch i wisgo'ch platfforms, popper tracksuits a'ch Walkman's a mwynhewch y bennod yma o Cwins.

Mon, 18 Oct 2021 05:00:21 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Gwnïo, gwersylla a gigyls.

Fel ddywedodd Mari, mae'r sialens wnïo yn dueddol o ddatgelu pa cwins sydd efo doniau creadigol a pha rai sydd ddim, a dyna'n union ddigwyddodd. Tylluan mewn top hat, cwningen arswydus a barcud bob lliw... Pennod anhygoel arall o Drag Race!

Mon, 11 Oct 2021 05:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Beth sy'n digwydd?

Roedden ni angen cwsg a phaned gryf i ddadebru ar ôl gwylio'r bennod ddiweddaraf o Rupaul's Drag Race UK. Cymaint i'w drafod, cymaint o ddryswch a lot fawr o drag queens. Barod? Ffwrdd â ni!

Mon, 04 Oct 2021 05:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Ar eich marciau, barod, EWCH!

Wel, am bennod anferth i ddechrau'r gyfres! Dau gategori ar y 'runway' a dau lipsync. Mae ganddom ni ddigon i'w ddweud am y cwîns newydd yn y bennod (ychydig hirach na'r arfer) yma. Tybed ydych chi'n cytuno efo ni?

Mon, 27 Sep 2021 12:43:41 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy