-> Eich Ffefrynnau

Cwîns efo Mari a Meilir

Cwîns efo Mari a Meilir

Podlediad wythnosol yn adolygu a thrafod y gyfres 'RuPaul's Drag Race'. *'Cwîns efo Mari a Meilir' podcast is not endorsed by World of Wonder, BBC or any of their subsidiaries. It is intended for entertainment purposes only. 'Rupaul's Dragrace' and all names, pictures, audio and video clips are registered trademarks and/or copyrights of their respected trademark and/or copyright holders.

Gwefan: Cwîns efo Mari a Meilir

RSS

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Coroni Cwîn Cyfres Pedwar!

Da ni wedi cyrraedd y ffeinal - ac am ffeinal oedd hi hefyd. Gwisgoedd, aduniadau, dagrau, megamix a'r lipsync i guro POB lipsync. Gwisgwch eich gwregys, mae hi'n dipyn o rollercaster!

Mon, 28 Nov 2022 05:01:34 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Da ni bron dros y linell derfyn!

O ystyried ei bod hi'n bennod gyn-derfynol, doedd na fawr o dân yn yr her gomedi yma yn anffodus. Yng ngeiriau'r anfarwol Trinity the Tuck, "where are the jokes?" Ond roedd na well siap ar y runway wrth i'r cwîns arddangos eu giwsgoedd punk fwyaf pwreus. Ydych chi'n hapus efo'r bedair sydd yn mynd i'r ffeinal?

Mon, 21 Nov 2022 05:01:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Mae Mama Ru yn ei hôl!

Er mor braf oedd gweld Mother Ru yn ôl yn ei sedd, doedd hynny dal ddim yn ddigon i dynnu sylw oddi wrth y sgript ofnadwy ar gyfer y dasg yr wythnos yma. Llanast llwyr! Ydi'r cwîns eraill yn dechrau cornelu Jonbers? Oedd Pixie wir yn crïo? Ydych chi'n cytuno efo canlyniad y lipsync? Oedd y looks yna'n anhygoel? 'Sgwn i os ydych chi'n cytuno efo Mari neu Meilir...?

Mon, 14 Nov 2022 05:01:25 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Dirgelwch diflaniad Rupaul!

Ble'r aeth y Cwîn RuPaul ei hun? Pwy ddewisodd y gân lipsync yna? A ddyliai Boy George fod ar y panel beirniadu? Rhain yw rhai o'r cwestiynnau mae Mari a Meilir yn YSU i'w trafod yr wythnos yma. Sgwn i os fyddwch chi'n cytuno efo barn Meilir neu Mari am y Cwîn fuddugol yr wythnos yma? Wel, i ffwrdd a chi!

Mon, 07 Nov 2022 05:00:56 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Dyma hi! YYYY Snatchgame!

Ma'n gwallt ni di gwynnu ar ôl y Snatchgame yna! Diolch byth bod Cwîn Elizabeth y Cyntaf yn eu plith nhw i achub y llong. Ydi Pixie rhy hunan-dosturiol? Pwy enillodd y lipstink? Nath Danny gynllwynio i newid ei gymeriad? Be sy di hollti barn Mari a Meilir? Wel, cliciwch play a gwrandewch.

Sat, 29 Oct 2022 05:00:31 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Pennod orau RPDR UK erioed?

Ma'r bennod yma o Cwîns yn jam packed ac yn fwy amrywiol na paced o Rowntree's Randoms. O Liz Truss i Jane McDonald, o lipsync legendary i ymadawiad ysgytwol ac o sioeau radio i sioeau cerdd. Barod amdani? AWÊ!

Mon, 24 Oct 2022 04:02:07 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Gwell hwyr na hwyrach!

Moelni, mwng, Michelle Visage, ymddiheuriad i T. H. Parry Williams, Hocus Pocus 2... Ma na dipyn bach o bob dim yn y bennod yma. Gan gynnwys y twerk exit fwyaf eiconig erioed. Mwynhewch!

Wed, 19 Oct 2022 00:35:24 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Be ddigwyddodd i'r bingo?

Da ni wir yn cael dod i nabod y cwins bellach ac mae ganddo ni ein ffefrynnau hyd yma. Be oeddech chi'n feddwl o'r sialens yma? Oes na ffasiwn beth a high fashion mewn bingo hall? Faint ohono chi sy di ffeindio cariad ar app? Hyn i gyd ar y bennod yma o Cwins!

Mon, 10 Oct 2022 05:01:15 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Ew, mai'n mynd yn dda yma!

Ma rhaid dweud - ma cwîns y gyfres yma wir wedi'n cyffroi ni a wnaeth pennod 2 ddim siomi. Be sy'n cyfri fel neon? Less is more? Be ma'r beirniaid ma isho? Pwy di Cathy Dennis? Dyma grafu'r wyneb ar rai o gwestiynnau da ni'n eu trafod yn y bennod yma. Oes gennych chi ffefryn hyd yma?

Mon, 03 Oct 2022 05:00:40 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Haleliwia, da ni nol!

Da ni mor falch fod y gyfres yn ei hôl yn dilyn holl ddigywddiadau'r haf. Da ni'n dechrau cyfres 3 o'n podlediad efo pennod hirach na'r arfer gan fod CYMAINT i'w drafod. Ma hi'n braf bod nol!

Mon, 26 Sep 2022 05:01:08 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy