-> Eich Ffefrynnau

Cwîns efo Mari a Meilir

Cwîns efo Mari a Meilir

Podlediad wythnosol yn adolygu a thrafod y gyfres yna am frenhinesau drag... You know the one. *'Cwîns efo Mari a Meilir' podcast is intended for entertainment purposes only and is not endorsed by World of Wonder, Viacom, BBC or any of their subsidiaries. 'Rupaul's Dragrace' and all names, pictures, audio and video clips are registered trademarks and/or copyrights of their respected trademark and/or copyright holders.)

Gwefan: Cwîns efo Mari a Meilir

RSS

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Haleliwia, da ni nol!

Da ni mor falch fod y gyfres yn ei hôl yn dilyn holl ddigywddiadau'r haf. Da ni'n dechrau cyfres 3 o'n podlediad efo pennod hirach na'r arfer gan fod CYMAINT i'w drafod. Ma hi'n braf bod nol!

Mon, 26 Sep 2022 05:01:08 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Enillydd DU vs Y Byd yw...

Da ni wedi cyrraedd y ffeinal ac mae'n gyfle i ni adlweyrchu ar gyfres arall o Rupaul's Dragrace. Cytuno neu beidio, mae Ru wedi dewis 'Brenhines y Byd' gyntaf y gyfres ac mae gan Mari a Meilir ddigonedd i'w ddweud am y mater.

Fri, 11 Mar 2022 06:00:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Y bennod gyn-derfynol!

Yn y bennod yma, mae'r cwîns yn cwffio am y cyfle i gael canu cân efo Rupaul...drwy ganu cân efo Rupaul! Pwy fydd y bedair wnaiff oroesi i'r ffeinal?! A be ydi diffiniad 'Darn o Gelf'...?

Fri, 04 Mar 2022 06:00:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Brad lipstick Blu

Rhaid dweud mai hon oedd un o benodau fwyaf dramatig a chofiadwy o Dragrace ers amser maith. Mae ymateb y ffans wedi adlewyrchu hynny ac mae'r dadlau rhwng Mari a Meilir yr un mor danllyd. A wnaeth Blu y peth iawn? Ydych chi'n cytuno hefo'r fformat 'Allstars'?

Fri, 25 Feb 2022 06:00:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Ail gynnig ar bennod 3!

Ar ôl anffawd technegol, da ni o'r diwedd wedi llwyddo i ail-recordio ein adolygiad o bennod 3. Llond llwyfan o Westend Wendys a gwisgoedd smotiog, heb sôn am yr elimination controversial arall na!

Mon, 21 Feb 2022 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Y categori yw...

Pwy sydd ddim yn hoff o 'ball'? Yn enwedig pan mae na 3 chategori. Wel, dim Baga Chipz yn ôl pob golwg! A be am ddewis dadleuol Ru o'r ddwy cwîn yn y safle gwaelod yr wythnos yma? Cliciwch 'play' ac mi gewch chi wybod yn union be da ni'n feddwl.

Fri, 11 Feb 2022 06:00:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

O bedwar ban byd!

Mae'r cwins rhyngwladol wedi cyrraedd a dydi Ru ddim am roi eiliad iddyn nhw orffwys wrth ofyn iddyn nhw gyflwyno eu talentau mewn sioe arbennig. Efallai bod ambell un wedi llwyddo yn well na'i gilydd... Gwrandewch i glywed pwy oedd ffefryn pennod 1 Mari a Meilir.

Fri, 04 Feb 2022 06:00:20 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Cwîns yn erbyn y byd...

A oes heddwch? No chance. Cyfres arall y Dragrace ar y BBC yn golygu un peth...CYFRES ARALL O CWINS! A ma hi mor braf bod nol. Yn y bennod yma, da ni'n trafod y line-up o frenhinesau byd-enwog sydd am gystadlu ar gyfer coron Brenhines y Byd. Mwynhewch!

Fri, 28 Jan 2022 06:00:20 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Ac enillydd y drydedd gyfres yw...

Wel, ma rhaid bod yn onest, doedd Mari na Meilir wedi rhagweld y byddai'r bennod olaf yn gorffen fel hyn. Da chi'n cytuno efo pwy wnaeth Rupaul ddewis fel enillydd? Gan fod cymaint i'w drafod am y ffeinal, dyma bennod arbennig ychydig hirach na'r arfer i ddathlu diwedd y gyfres gyntaf o Cwîns. Mwynhewch a diolch am wrando, Cwîns!

Mon, 29 Nov 2021 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Cwîns efo Mari a Meilir

Pwy sydd am fynd i'r ffeinal?

Da ni wedi cyrraedd y bennod gyn-derfynol o gyfres 3 ac mae'n amser i'r cwîns ddangos eu doniau 'stand-up'. Pwy oedd y gorau? Oedd rhagdybiaethau Mari a Meilir am y dair cwîn derfynol yn gywir? A'r limpstink (lipsync) yna - gwefreiddiol!

Mon, 22 Nov 2021 06:00:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy