-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

RSS

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: JOHNNY TUDOR

''Entertainer'' go iawn sydd ar y podlediad wythnos hon! Actor, dawnsiwr ac ''all round'' diddanwr, Johnny Tudor! Am fywyd!! Roedd hi'n bleser llwyr i sgwrsio â Johnny am ei yrfa, canu a dawnsio, ei ''big break'' ar Opportunity Knocks, ei gyfeillgarwch â Dorothy Squires, ei rhannau yn actio yn Gavin & Stacey, ei lyfr a llawer, llawer mwy! Fasen i wedi gallu siarad am oriau efo'r gwr dawnus a hoffus yma, sydd wedi dysgu Cymraeg mor dda, ac sydd§ dal yn gweithio! Diolch Johnny. 

Thu, 23 Jun 2022 08:00:46 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: DAFYDD IWAN

Heblaw eich bod wedi bod yn byw mewn ogof yn ddiweddar, neu, yn wir, dros y 40 mlynedd a mwy diwethaf, fyddwch chi'n amlwg yn adnabod  llais a gwyneb fy ngŵr gwadd wythnos hon. Eicon go iawn, canwr a chyfansoddwr rai o ganeuon mwyaf adnabyddus, pwysig ag eiconig Cymru. Ie, neb llai na Dafydd Iwan! Beth all un ddweud am y gwr yma? Un o gymeriadau pwysicaf ein cenedl ni sy'n sgwrsio am ei fywyd, canu a cherddoriaeth, recordio, yr iaith ac ymgyrchoedd dros yr iaith a Chymru, yn ogystal â phêl droed, tîm Cymru ac wrth gwrs, cân y foment ar hyn o bryd, ''Yma o hyd''. Pleser ac anrhydedd oedd siarad gyda Dafydd a dwi'n wir yn gwerthfawrogi am iddo ymuno â fi wythnos hon.

Thu, 16 Jun 2022 08:00:47 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: REBECCA HARRIES

Yr actores Rebecca Harries yw fy ngwraig gwadd wythnos hon ar y podlediad. I nifer wrth gwrs, Sali Mali, ond ma Rebecca wedi actio yn nifer o bethau gwahanol, yn Y Gymraeg ac yn Saesneg. Dwi di nabod Rebecca ers rhai blynyddoedd ac roedd hi'n bleser dal lan gyda hi a sgwrsio am ei gyrfa, bywyd, pryderon, byw yn Sir Gâr ac wrth gwrs, yr eicon ei hun, Sali Mali!

Thu, 09 Jun 2022 08:00:21 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: SHARON MORGAN

Actores o fri, adnabyddus a thalentog, SHARON MORGAN, yw fy ngwraig gwadd wythnos hon ar y podlediad, ac anrhydedd oedd cael sgwrsio gyda hi am ei bywyd, gyrfa, actio, ennill 3 Bafta, Grand Slam, Ronnie Barker a llawer mwy! 

Thu, 02 Jun 2022 08:00:30 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: SHELLEY REES-OWEN

Stacey? DS Morgan? Neu Shirley Valentine? Ie, yr actores ddawnus o'r Rhondda, Shelley Rees-Owen sy'n sgwrsio â fi wythnos hon ar y podlediad a gaethon ni lot o hwyl! Tan yn ddiweddar, mi roedd Shelley yn gynghorydd yn ogystal â bod yn actores ac mae hi di cael llwyddiant mawr gyda'r ddrama un person ac addasiad Cymraeg o Shirley Valentine.

Thu, 26 May 2022 10:00:37 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: GWENDA OWEN

Mae'n bleser cael siarad gyda nifer o bobl hyfryd ar y podlediad yma yn wythnosol, ac wythnos yma dwi'n cael sgwrsio ag un o'r mwyaf hyfryd! Gwenda Owen y gantores o Gwm Gwendraeth sy'n siarad yn hwylus ac yn agored am ei bywyd. Gyrfa, cerddoriaeth, ei hardal, actio a'i salwch rhai blynyddoedd yn ôl. Cefais y fraint o ganu gyda Gwenda yn 2012 a recordio cân i'w rhyddhau ar gyfer y radio, a braint hefyd oedd cyfweld â hi ar y podlediad. Un o'r bobl neisa' dwi'n nabod!!!

Thu, 19 May 2022 08:01:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RYLAND TEIFI

O Ffostrasol yng Ngheredigion i Dde Iwerddon yr aeth yr actor, cerddor a boi ffeind Ryland Teifi, ac o'i gartref yn Iwerddon wnaeth Ryland ymuno â fi am sgwrs wych ar gyfer Cymeriadau Cymru wythons hon. Lot o siarad a hwyl am ei yrfa, Y Cnapan, Iwerddon a'r teulu Clancy, canu, actio a'i brofiad yn ennill gyda chân Can i Gymru eleni....o, a chwis a 10 cwestiwn chwim! Gwych o sgwrs.


Thu, 12 May 2022 08:00:21 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ALWYN HUMPHRIES

Anrhydedd yw cael croesawi fy hen ffrind Alwyn Humphreys i'r podlediad wythnos hon. Lejynd go iawn arall, yn arweinydd cerddorfeydd a chorau meibion, trefnydd darnau cerddorol a chyflwynydd teledu a radio. Diddorol dros ben oedd cael sgwrsio ag Alwyn am ei yrfa, cerddoriaeth, corau, canu, cyflwyno a llawer, llawer mwy. 

Thu, 05 May 2022 08:00:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: MARGARET WILLIAMS

Dim byd llai nag eicon, lejynd a brenhines ar y podlediad wythnos hon. Y gantores hyfryd, hyfryd o Frynsiencyn, Ynys Môn, Margaret Williams!!!! Wrthi'n canu a pherfformio ers rhai blynyddoedd ar ein sgrin ac ar radio (yn ogystal â chanu ar y llongau ''cruise''), mi roedd hi'n bleser ac yn anrhydedd cael siarad â Margaret am ei gyrfa, bywyd, canu, Sir Fôn a llawer, llawer mwy a dwi'n ddiolchgar iawn iddi am gytuno cael ei chyfweld.

Thu, 28 Apr 2022 08:00:58 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: LOWRI EVANS

Y gantores a'r gyfansoddwraig Lowri Evans yw fy ngwraig gwadd wythnos hon a thalent go iawn unwaith eto. Sgwrs hyfryd arall am gyrfa, cerddoriaeth a chyfansoddu, ardal Trefdraeth/Tudraeth, cwis, 10 cwestiwn a llawr mwy! Diolch o galon i Lowri a diolch yn fawr hefyd i Hannah Beth am fod ar y podlediad wythnos diwethaf.

Thu, 21 Apr 2022 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy