-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

RSS

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: NON PARRY/WILLIAMS

Dwi'n hoffi meddwl bod pob un bennod o Cymeriadau Cymru yn ddiddorol neu ddoniol neu'n ddylanwadol. Wythnos yma beth bynnag, dwi wir yn meddwl fod y bennod yma nid yn unig yn ddiddorol, doniol ac 'entertaining' ond yn bwysig a dylanwadol. Mae Non Parry (Williams) yn un o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru ac yn rhan o'r grŵp bytholwyrdd Eden wrth gwrs. Mae hi yn gantores, cyfansoddwraig ac yn sgriptio i deledu a radio ac yn ogystal â hynny, mae hi wedi sgrifennu llyfr am ei bywyd a'i gyrfa a'i brwydr â salwch meddwl ag iselder. Mae hi'n fraint i gael Non ar y podlediad wythnos hon yn trafod y pwnc mor agored, ag onest a dewr!

Thu, 02 Dec 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: STEFFAN RHODRI

O mam fach! Actor a seren ffilm a theledu (yn ogystal â theatr) sydd ar y podlediad wythnos hon. Harry Potter, Wonder woman, Gavin & Stacey, Con Passionata, The Mentalists, Pobl y Cwm a nifer o bethau eraill......neb llai na Steffan Rhodri!!! Dwi'n lwcus iawn i fod wedi cyfarwyddo llais gyda Steffan nifer o weithiau dros y blynyddoedd ac o ni mor lwcus i gael cyfweld â'r actor o Dreforys yn ddiweddar. Sgwrs ddiddorol am ei fagwraeth, ei yrfa, actio, ffilmiau, Gavin & Stacey, 10 cwestiwn chwim a mwy. Ac unwaith eto, diolch yn fawr IAWN i'r gantores a'r gyflwynwraig Elin Fflur am y sgwrs ar y bennod ddiwethaf.

Thu, 25 Nov 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ELIN FFLUR

Ar ôl cyfweliad a sgwrs wych gan Lisa Pedrick, cantores a chyflwynwraig arall sydd ar y podlediad tro hwn. Neb llai nag Elin Fflur! Gyrfa, perfformio, Cân i Gymru, Dan y lloer, canu a cherddoriaeth, Ynys Môn, The Voice, Jim Steinman, 10 cwestiwn chwim a chwis, a llawer mwy! Sgwrs wych arall! Pa mor lwcus dwi i! 

Thu, 18 Nov 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: LISA PEDRICK

Pwy sy'n cofio'r gyfres Y Wow Ffactor ar S4C rhai blynyddoedd yn ôl? Enillydd y gyfres oedd fy ngwraig gwadd wythnos hon. Y gantores hyfryd, cyflwynwraig a chyfansoddwraig Lisa Pedrick (Rumble) wnaeth siarad â fi peth amser yn ôl am ei gyrfa, Wow ffactor, canu, dylanwadau, dysgu, teulu, Gwauncaegurwen a llawer mwy ac unwaith eto, pleser pur oedd cael sgwrsio gyda rhywun mor dalentog ac mor hyfryd!

Thu, 11 Nov 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: LISA EURGAIN TAYLOR

Reit, wel chi'n gwybod pan dewch chi ar draws rhywun arbennig o dalentog? Rhywun sy'n amlwg yn artist neu perfformwr naturiol a greddfol? DYNA'R fath o dalent sydd ar y podlediad wythnos hon. Yr arlunydd tu hwnt o dalentog, sydd hefyd yn ferch hoffus a 'down to earth' go iawn, Lisa Eurgain Taylor wnaeth siarad â fi rhai misoedd yn ôl, am ei gwaith, ysbrydoliaeth, llwyddiant, arddangos, arddull, dylunio caniau cwrw a siocled..... a lot mwy. Dwi yn caru gwaith Lisa ac ewch at ei safle we arbennig hi, https://www.lisaeurgaintaylor.com i weld ei ystod eang o waith.


Thu, 04 Nov 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RHYDIAN BOWEN-PHILLIPS

Un o'r bobl neisaf dwi erioed di gweithio gyda sydd ar y podlediad wythnos a chyflwynydd naturiol a thalentog. Rhydian Bowen Phillips sy'n trafod ei yrfa a'i waith, bod yn 'pop star' (Mega??) a phêl droed! Fe ges i gyfnod hapus iawn yn cyfarwyddo Planed Plant gyda Rhydian, a Lowri Morgan, Elen Pencwm, Alun Williams a Martyn Geraint ac eraill ac roedd hi'n bleser i siarad â Rhydian yn ystod y tywydd poeth yn yr Haf. Top man!!!!!

Thu, 28 Oct 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU : MARI LOVGREEN

Na, nid camgymeriad yw sillafiad cyfenw fy ngwraig gwadd wythnos hon, Mari Lovgreen. S'nam e!!!😂😂 Un o wynebau cyfarwydd S4C a lleisiau Radio Cymru yw Mari wrth gwrs, merch o Gaernarfon ac erbyn hyn yn byw yng nghanol y wlad. O Uned5 i Gefn Gwlad, mae Mari wedi cyflwyno amryw o bethau ac yn un o'r cyflwynwyr mwyaf naturiol a dawnus ar y sianel. Mae hi hefyd yn laff go iawn a ches i lot o hwyl yn ei chyfweld rhai misoedd yn ôl.

Thu, 21 Oct 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

Cymeriadau Cymru: DELYTH EIRWYN

Pwy sy'n cofio gweld Emyn roc a rôl ar S4C? Neu Bob a'i Fam? Actores wych yw Delyth Eirwyn, neu efallai mai 'oedd' sy'n gywir erbyn hyn gan mai athrawes  yw hi bellach. Cyfweliad wedi ei recordio yn ystod tywydd poeth iawn eleni ag ambell i hofrennydd neu feic modur yn y cefndir! Ha!! Recordio byw! Sgwrs ddiddorol am ei dyddiau cynnar yn actio a'i rhesymau dros newid gyrfa, 10 cwestiwn cyflym, a chwis bach! Ac os oes rhywun wedi gweld y ffilm sinema 'Arthur's Dyke', wel mae Delyth yn y ffilm honno! Ond i fi, 'Bob a'i fam' odd y gorau!

Thu, 14 Oct 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ELINOR DAVIES-FARN

'Entrepreneur' go iawn sydd ar y podlediad wythnos hon. Yn wreiddiol o Aberystwyth, fe ddechreuodd Elinor Davies-Farn ei busnes, Olew ar fwrdd y gegin. Erbyn hyn, mae ei nwyddau ar gyfer gwallt cyrliog i fenywod a dynion yn gwerthu o gwmpas y byd ac ar lein ac yn Nubai roedd Elinor wrth recordio'r cyfweliad yma, a hithau yno yn sefydlu hwb gwerthiant a marchnata Olew......ac yn hynod o lwyddiannus! Merch hyfryd, ddiymhongar a gweithgar yw Elinor, yn angerddol am Gymru, yr iaith Gymraeg ar ei chynnyrch ac am chwifio'r faner dros y byd. Maint o arian oedd chanddi hi i fuddsoddi yn y busnes wrth iddi gychwyn ei thaith? £100 !!!!!!!

Thu, 07 Oct 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU : JENNY OGWEN WILLIAMS

O mam fach! Am wraig gwadd wythnos yma! Seren a seleb go iawn, Jenny Ogwen, brenhines y tywydd ar S4C am flynyddoedd ac un o fy hoff bobl erioed! Anaml iawn mae JO yn rhoi cyfweliadau erbyn hyn a dwi mor ddiolchgar iddi am ddod ar y podlediad a siarad mor agored am ei bywyd a'i gyrfa.....a sôn am storis!! I ddweud y gwir, ma'r bennod yma yn fwy fel sgwrs dros baned na chyfweliad a fi ddim yn meddwl mod i wedi mwynhau na chwerthin gymaint ers tipyn! Parch mawr i Jenny....DYMA beth yw cyflwynwraig!! A diolch o galon hefyd i fy ngwraig gwadd ddiwethaf, Rae Carpenter. Joiwch!

*chi bobl ifanc, cymerwch sylw o'r ddwy yma! Fe alle chi ddysgu lot!!!

Thu, 30 Sep 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy