-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

RSS

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: GWENDA OWEN

Mae'n bleser cael siarad gyda nifer o bobl hyfryd ar y podlediad yma yn wythnosol, ac wythnos yma dwi'n cael sgwrsio ag un o'r mwyaf hyfryd! Gwenda Owen y gantores o Gwm Gwendraeth sy'n siarad yn hwylus ac yn agored am ei bywyd. Gyrfa, cerddoriaeth, ei hardal, actio a'i salwch rhai blynyddoedd yn ôl. Cefais y fraint o ganu gyda Gwenda yn 2012 a recordio cân i'w rhyddhau ar gyfer y radio, a braint hefyd oedd cyfweld â hi ar y podlediad. Un o'r bobl neisa' dwi'n nabod!!!

Thu, 19 May 2022 08:01:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RYLAND TEIFI

O Ffostrasol yng Ngheredigion i Dde Iwerddon yr aeth yr actor, cerddor a boi ffeind Ryland Teifi, ac o'i gartref yn Iwerddon wnaeth Ryland ymuno â fi am sgwrs wych ar gyfer Cymeriadau Cymru wythons hon. Lot o siarad a hwyl am ei yrfa, Y Cnapan, Iwerddon a'r teulu Clancy, canu, actio a'i brofiad yn ennill gyda chân Can i Gymru eleni....o, a chwis a 10 cwestiwn chwim! Gwych o sgwrs.


Thu, 12 May 2022 08:00:21 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ALWYN HUMPHRIES

Anrhydedd yw cael croesawi fy hen ffrind Alwyn Humphreys i'r podlediad wythnos hon. Lejynd go iawn arall, yn arweinydd cerddorfeydd a chorau meibion, trefnydd darnau cerddorol a chyflwynydd teledu a radio. Diddorol dros ben oedd cael sgwrsio ag Alwyn am ei yrfa, cerddoriaeth, corau, canu, cyflwyno a llawer, llawer mwy. 

Thu, 05 May 2022 08:00:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: MARGARET WILLIAMS

Dim byd llai nag eicon, lejynd a brenhines ar y podlediad wythnos hon. Y gantores hyfryd, hyfryd o Frynsiencyn, Ynys Môn, Margaret Williams!!!! Wrthi'n canu a pherfformio ers rhai blynyddoedd ar ein sgrin ac ar radio (yn ogystal â chanu ar y llongau ''cruise''), mi roedd hi'n bleser ac yn anrhydedd cael siarad â Margaret am ei gyrfa, bywyd, canu, Sir Fôn a llawer, llawer mwy a dwi'n ddiolchgar iawn iddi am gytuno cael ei chyfweld.

Thu, 28 Apr 2022 08:00:58 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: LOWRI EVANS

Y gantores a'r gyfansoddwraig Lowri Evans yw fy ngwraig gwadd wythnos hon a thalent go iawn unwaith eto. Sgwrs hyfryd arall am gyrfa, cerddoriaeth a chyfansoddu, ardal Trefdraeth/Tudraeth, cwis, 10 cwestiwn a llawr mwy! Diolch o galon i Lowri a diolch yn fawr hefyd i Hannah Beth am fod ar y podlediad wythnos diwethaf.

Thu, 21 Apr 2022 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: HANNAH BETH

Cyflwynwraig, dawnswraig, actores ac ''all-rounder'' go iawn sydd ar y podlediad wythnos hon. Efallai mai i wylwyr ifanc S4C fydd Hannah Beth yn gyfarwydd ond ma'r fam ifanc o Lanelli yn aml-dalentog, yn gyfeillgar, positif ac yn......wel, jyst yn berson neis. Sgwrs hyfryd yn siarad am ei gyrfa, ei phrofiad o fod yn fam ifanc iawn, dawnsio ar y bar yn Sbaen, gwisgo pinc, cyflwyno i blant, actio a hyd yn oed helpu pobl ag anableddau. Merch â gwên pob amser yw Hannah ac roedd hi mor braf cael siarad â hi.

Thu, 14 Apr 2022 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: GARY SLAYMAKER

Cymeriad, strab a gwd boi sydd ar y podlediad wythnos yma. Yn ddigrifwr, sgrifennwr a chyflwynydd, mae Gary Slaymaker yn wreiddiol o Geredigion fel fi ac yn wyneb cyfarwydd ers rhai blynyddoedd bellach. Chwerthin???!!! Sgwrs a hanner am ei fywyd, ei yrfa, comedi a dylanwadau, sgrifennu a chyflwyno, deg cwestiwn chwim a chwis am gomediwyr! Yffach o bennod ac mi roedd hi'n bleser cael dal lan gyda Slay.....a chael chwerthin a rhegi!!!😂😂😂😂

Thu, 07 Apr 2022 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: BETHAN SAYED

I fyd gwleidyddiaeth wythnos hon, neu o leiaf, i fyd cyn-wleidydd. Bethan Sayed (Jenkins) yw fy ngwraig gwadd hollol ffab ar y podlediad wythnos hon a sgwrs wych gyda hi am ei gyrfa, gwleidyddiaeth, Y Senedd, bod yn fam a gadael gwleidyddiaeth a llawer, llawer mwy. Ma Bethan, yn ogystal â bod yn fam frysur, yn parhau i ddiddori ac i fod yn rhan o weithgareddau pwysig yng Nghymru a cholled fawr y Senedd yw hi'n penderfynu gadael. Mae ganddi ddeallusrwydd siarp a bachog am bethau sy'n bwysig i bobl Cymru, yn ogystal â hiwmor ag agwedd ''down to earth'' a phleser odd ei chyfweld eto.

Thu, 31 Mar 2022 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RHYS MEIRION

O bois bach, dyna chi ŵr gwadd wythnos hon! Y canwr opera a'r cyflwynydd teledu a radio RHYS MEIRION!!! Ie! Mae Rhys wedi canu dros y byd, yn Carnegie Hall a'r Albert Hall.....a llwyfannau Noson Lawen! Fe ges i'r fraint a lot o hwyl yn holi ac yn sgwrsio â Rhys yn ddiweddar, yn siarad am bopeth o opera i karaoke, yn ogystal â'r 10 cwestiwn a chwis bach. Boi clên dros ben yw Rhys ac fe wnes i fwynhau mas draw wrth siarad. Diolch hefyd i'r talentog Miriam Issac am y sgwrs yn y bennod ddiwethaf a chofiwch, mae pob pennod o Cymeriadau Cymru ar gael i wrando arnynt ar Spotify.

Thu, 24 Mar 2022 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: MIRIAM ISSAC

Talent go iawn unwaith eto ar y podlediad wythnos hon....fi mor lwcus i gael siarad gyda'r gantores a'r actores dalentog Miriam Issac. I ni di bod yn gweld wyneb Miriam ar ein sgrin ers rhai blynyddoedd bellach, gan amlaf yn canu gyda'i mam, Caryl, a gyda nifer fawr o gantorion mewn cyngherddau, sioeau a chystadleuaeth Chân i Gymru, ond erbyn hyn, mae hi hefyd yn actio ac yn actores comedi gwych. Pleser oedd cael siarad am ei gyrfa, cerddoriaeth, ei theulu, actio, a'i hymdrechion i roi sylw a chyfle i BAWB ar y sgrin. Diolch o galon i Miriam am ei hamser!

Thu, 17 Mar 2022 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy