-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

RSS

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: BETHANY DAVIES

Merch ifanc o Lanelli sydd yn sgwrsio â fi ar y podlediad wythnos hon. Mae Bethany Davies wedi dod yn seren ar y cyfryngau cymdeithasol, ac ar TIK TOK yn arbennig. Mae ei fideos hi yn hybu'r iaith a Chymru yn gyffredinol ac wedi ennill dilyniant anferth a thipyn o sylw yn y wasg. Merch hynod o ffeind ac roedd hi'n bleser i siarad â hi am ei magwraeth, yr iaith Gymraeg, a'i thaith ar Tik Tok! Fel dwi'n dweud pob wythnos, dwi mor lwcus i fedru siarad â phobl neis!

Sun, 05 Feb 2023 09:00:11 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: IWAN BALA

Artist sydd yn sgwrsio â fi ar y podlediad wythnos hon, sydd wrthi'n creu, yn dylanwadu ac yn gwerthu ers peth amser. Iwan Bala yw un o'r artistiaid mwyaf adnabyddus a llwyddiannus Cymru ac roedd hi mor ddiddorol i siarad efo fo am ei waith, ei broses o greu, ei yrfa gynnar, dylanwadau a llawer mwy. 

Sun, 29 Jan 2023 09:00:38 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ELIN PARISA FOULADI

Talent a pherson hyfryd arall ar ail bennod 2023 o'r podlediad wythnos hon. Elin Parisa Fouladi o Gaerdydd ac o dras Gymreig a Iranaidd. Mae Elin yn canu ac yn cyfansoddi ei hun ac yn gwneud enw i'w hun ar y sin gerddoriaeth yng Nghymru. Sgwrs gwbl naturiol ganddi am ei magwraeth, ei henw, perfformio a chyfansoddu a lot o hwyl gyda'r 10 cwestiwn a'r cwis! Diolch i Elin neu Parisa, am ei hamser.

Sun, 22 Jan 2023 09:00:48 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: YWS GWYNEDD

Blwyddyn newydd dda i chi gyd a gobeithio bod pawb yn iach ac yn edrych ymlaen at 2023!? A pha well i ddechrau tymor newydd o Cymeriadau Cymru na gyda fy ngŵr gwadd arbennig iawn. Y cerddor, canwr a chyfansoddwr ac un o'r bobl fwyaf clên dwi erioed di siarad efo, Yws Gwynedd! ...ie, go iawn, y lej Yws Gwynedd!!!! Sgwrs wych am ei fagwraeth, ei yrfa, cerddoriaeth, canu a gigio a phêl droed...lot o bêl droed!😁. Ac wrth gwrs, am y gân orau erioed, Sebona fi! Mwynhewch!

Sun, 15 Jan 2023 09:00:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: GERAINT LLOYD

I orffen 2022, mae'n bleser dweud mai'r darlledwr Geraint Lloyd sydd ar y podlediad, ym mhennod ola'r flwyddyn. Wel, fi'n dweud darlledwr, ond wrth gwrs, nid bellach. Ar ôl cael ei ollwng gan Radio Cymru, yn dilyn 25 mlynedd o ddarlledu, sioc enfawr iddo fe a'i ddilynwyr a gwrandawyr oedd y newyddion. Hon yw'r sgwrs go iawn gyntaf iddo ei wneud am yr holl helynt a'r siom a braf oedd cael ei gwmni. I ni'n trafod ralio, mudiad y ffermwyr ifanc, theatr Felinfach, darlledu, gyrru bws ac wrth gwrs, ei yrfa yn darlledu.

Sun, 18 Dec 2022 09:00:13 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RHODRI OGWEN WILLIAMS

Gyda chwpan y byd ar fin dod i ben yn Qatar, dwi di penderfynu ail lwytho cyfweliad â rhywun sy'n byw  ac yn gweithio allan yn y wlad honno ac yn frysur ar hyn o bryd gyda'r holl gemau a'r darlledu yno, sef Rhodri Ogwen Williams. Yn wreiddiol o'r Bari, mae Rhodri bellach yn byw yn Doha ers rhai blynyddoedd ac fe ges i'r cyfle i glywed am ei waith a'i yrfa a'i fywyd yn y Dwyrain Canol yn Qatar. Sut wlad yw hi?

Sun, 11 Dec 2022 09:00:55 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RHYS MWYN

Wel, eicon go iawn sy'n sgwrsio â fi wythnos hon. Cerddor, sylfaenydd, gwr busnes, cyflwynydd ac arweinydd teithiau cerdded...neb llai na Rhys Mwyn! Pleser oedd cael clywed am ddyddiau cynnar Rhys fel un o'r 'punks' cyntaf yng Nghymru ac un o ddylanwadau pwysicaf ym myd cerddoriaeth Cymru. Ac oedd hi mor ddiddorol clywed am y band Anrhefn, y sîn gerddoriaeth, teithiau cerdded, archaeoleg, punk rock, teithio gyda'r band a llawer mwy. Diolch o galon am ei amser a'i onestrwydd. 

Sun, 04 Dec 2022 09:00:46 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: BERWYN ROWLANDS

Cynhyrchydd, actifydd, rheolwr a sylfaenydd a gwr dylanwadol dros ben, Berwyn Rowlands, sydd ar y podlediad wythnos hon. Sgwrs hynod o ddifyr ag onest am fywyd Berwyn, ei ddylanwadau, ei waith a'i holl gyflawniadau, The Iris Prize, yr 80'au, Sgrîn, a llawer llawer mwy. Mae'n bleser cael rhywun fel Berwyn ar y podlediad. Gwr dylanwadol iawn ym myd busnes, sefydliadau LGBTQ+, a chwmnïau cyfryngau a ffilmiau........ag un sy'n hoffi siarad! 😂😂

Sun, 27 Nov 2022 09:00:07 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ELIN WYN WILLIAMS

Hyfforddwraig bersonol syn dechrau gwneud enw i'w hun yw Elin Wyn Williams a fy ngwraig gwadd wythnos hon ar y podlediad. Ar ôl astudio a graddio mae Elin wedi dechrau ei busnes, Winning with a Y, sy'n nid yn unig helpu pobl gyda'r ochr gorfforol ond yr ochr feddyliol ag emosiynol hefyd ac mae ganddi angerdd ynglŷn â gwella iechyd meddwl a chorfforol. Mae hi yn 'rising star' yn fy marn i a dwi'n wir gobeithio y gwneith y cyfryngau talu sylw i'r ifanc yma o Sir Gâr.

Sun, 20 Nov 2022 09:00:02 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: LOWRI ANN RICHARDS

Actores, cantores a chymeriad unigryw iawn sy'n cadw cwmni i mi wythnos hon....nid mewn stafell dawel ond mewn caffi bach digon swnllyd yng nghanol Llundain! (Felly maddeuwch i fi am y sain amherffaith ar brydiau!) Ond sgwrs hynod o ddiddorol a doniol a diolch o galon i Lowri Ann Richards nid yn unig am ei hamser ond am ei gonestrwydd a'i pharodrwydd i siarad am bopeth am ei bywyd, gyrfa, plentyndod, actio, canu mewn grwpiau mawr y 80'au, cyffuriau a llawer mwy! ''Cymeriad'' go iawn!

Sun, 13 Nov 2022 09:00:22 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy