-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

RSS

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: IOLO WILLIAMS

Ar ôl pennod boblogaidd o'r podlediad gyda'r Welsh Whisperer, dyma gymeriad, na....eicon arall o Gymru. Ie wir, cyflwynydd a dyn yr adar ei hun, Iolo Williams. Ma hon yn werth ei chlywed eto ac mae Iolo yn sgwrsio'n onest ac yn ddidwyll am ei yrfa, teledu a darlledu, cynhesu byd eang, coedwig genedlaethol, adar a natur a nifer o bethau eraill. Ac mae ei atebion i'r 10 cwestiwn chwim yn hynod o ddiddorol! Boi a hanner, a dwi'n ddiolchgar iawn i Iolo am ei amser a'i barodrwydd i siarad yn onest! Cofiwch wrando ar y penodau i gyd ar nifer o lwyfannau, gan gynnwys Anchor a Spotify.

Thu, 22 Apr 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: WELSH WHISPERER

''Cymeriad'' go iawn (un arall) sydd ar y podlediad wythnos hon. Ma neb yn gwybod ei enw, ond mae'r Welsh Whisperer wedi dod yn rhan o ddiwylliant Cymreig yn gyflym iawn ac yn apelio at pop oedran gyda'i ganeuon fel 'Ni'n beilo nawr', 'Cadw'r slac yn dynn' a 'Loris Mansel Davies'. Fe nes i gyfweld ag e rhai misoedd yn ôl ac felly pleser yw cael chwarae'r sgwrs ar y podlediad, i gyd-fynd â chyfres Mr Whisperer ar S4C. A gyda llaw, mae e di dod allan â chwrw Cymreig! GWD THING!👍👍🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Thu, 15 Apr 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: LOWRI MORGAN

Lowri Morgan yw fy ngwraig gwadd ar y podlediad wythnos hon. Rhedwraig, antur wraig, siaradwraig, awdures a chyflwynwraig! Super-woman Cymru! Dwi di bod yn lwcus iawn i weithio gyda Lowri rhai blynyddoedd yn ôl tra yn Planed Plant a dwi wastad wedi meddwl ei bod hi yn berson cryf, angerddol ac yn bleser i gael ar unrhyw dim. Ond maint ohonom ni oedd yn gwybod mai canu odd cariad cyntaf y ferch o'r Gwŷr? Gwrandewch ar ei stori a'i meddylfryd hi a diolch eto i bawb am wrando!

Thu, 08 Apr 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: KRISTOPHER HUGHES aka MAGGI NOGGI (ymysg pethau eraill)

Pleser pur a lot o hwyl oedd cael cyfweld â Kristopher Hughes o Ynys môn ar gyfer y podlediad wythnos hon. Yn athro, awdur, technegydd clinigol, derwydd a 'drag cwîn' Kristopher yw, wrth gwrs, Maggi Noggi, brenhines drag Cymru, sy di dod yn rhan bwysig o arlwy S4C! Unwaith eto, cyfweliad diddorol, difyr, doniol, onest ac yn llawn syrpresis!!! Mae Kristopher yn ŵr hynod athrylgar a gwybodus ac yn un sy'n jyglo o leiaf 3 swydd wahanol...dwi di bod yn lwcus iawn i fod ar raglen deledu Maggi Noggi ond mi roedd hi mor braf gael siarad â'i chreuawdr hi!


Thu, 01 Apr 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: OWAIN GWYNEDD

Nid Owain Gwynedd, y brenin hynafol sydd ar y podlediad wythnos hon (obvs) ond Owain Gwynedd, y cyflwynydd teledu ac un o'r bobl fwyaf diymhongar a 'neis' dwi'n i nabod. Dwi mor ddiolchgar i Owain am drafod pob fath o bethau yn ystod ein sgwrs dros zoom. Gyrfa, rygbi, gwaith a mater trist a phersonol o farwolaeth ei dad. Cyfweliad naturiol iawn, yn llawn hwyl ond hefyd yn un dewr iawn. Diolch Owain!👍👍 Ac os oeddech yn meddwl pa fath o 'showreel' odd gan y gwr o Borthmadog.....wel, gwrandewch ar y podlediad! 😂

Thu, 25 Mar 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: MORGAN ELWY WILLIAMS

Pwy wnaeth wylio Cân i Gymru eleni? Wel enillydd y gystadleuaeth sydd ar y podlediad wythnos hon.... Morgan Elwy Williams o Lansannan ac yn athro ffiseg! Job go iawn! Sgwrs am ei gerddoriaeth a'i ddylanwadau a'i brofiad ar lwyfan Canolfan y Mileniwm a hanes yr hogyn ifanc, diymhongar yma yn rhoi ei aren i'w chwaer fach! Parch!!!

Dwi wrth fy modd gyda'i gân fuddugol ''Bach o hwne'' ac mae albwm solo cyntaf Morgan, 'Teimlo'r Awen' allan ar ei label ei hun Bryn Rock Records. Yn ddigon rhyfedd, dyw safon y sain ar y sgwrs ddim yn y gorau weithiau (canlyniadau zoom dros y ffôn) ond nes i rili fwynhau! A dwi jyst methu stopio canu'r gân!!! ''Bach o bach o hwne, bach o bach o hwne......''🎸😎😎

Thu, 18 Mar 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: HANNA HOPWOOD

Yn ystod wythnos ryngwladol menywod mae di bod yn fraint cael yn gyntaf, Beti George ar y podlediad, ac wythnos hon, Hanna Hopwood, y ddwy mor ffab a'i gilydd!! Ma Hanna yn fam frysur gyda dau o fechgyn bach ond yn ffeindio'r amser i ddarlledu nid yn unig ar Radio Cymru, ond gyda'i phodlediad a'i chynnwys ar Instagram, gyda 'Gwneud bywyd yn haws'. Ma hi yn cynnig pob MATH o bethau i wneud i ni wenu, i fod yn bositif, i beidio â bod yn rhy galed ar ein hun, ac yn syml, gwneud bywyd yn haws, a ninnau ynghanol y cyfnod clô anodd yma. Felly roedd hi'n hyfryd cael sgwrsio â dwy ''fenyw a hanner'' yn ddiweddar; y 'lejynd' Beti George a'r 'lejynd' Hanna Hopwood. Joiwch a diolch i bawb eto am wrando!

Thu, 11 Mar 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: BETI GEORGE

Ma' phob un sy'n dod ar y podlediad yma yn arbennig wrth gwrs, ond mae'r wraig gwadd wythnos hon yn 'spesial'. ''Lejynd'' yw Beti George sy wrthi'n darlledu ac yn cyflwyno ers cryn dipyn ac yn rhan bwysig iawn o fyd darlledu yn y Gymraeg. Mae Beti (a dwi'n cael ei galw hi yn Bet, neu BG 😁 ) yn rhan bwysig iawn o'm mywyd a fy ngyrfa i, ers i fi fynd i weithio i gwmni Merlin gyda hi a David Parry-Jones a Peter Walker yn 1987, ac roedd hi yn anrhydedd cael sgwrsio â hi yn ddiweddar ar gyfer y podlediad hwn. Nerfus? Oeddwn!!!😂😎 Joiwch!

Thu, 04 Mar 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ELLIW GWAWR

Cyfweliad a hanner wythnos hon! ''Cymraeg, ffeminist a phesimist'' (ei geiriau hi) Elliw Gwawr sy'n darlledu ar y teledu a'r radio am faterion seneddol a gwleidyddol yn San Steffan. Yn ogystal â hynny, mae hi hefyd yn sgrifennu llyfrau coginio ac yn fam frysur i ddau o fechgyn bach. Pleser oedd cael siarad â hi yn ddiweddar, dros zoom wrth gwrs, a fe nes i rili fwynhau ei chwmni (yn rhithiol). Sgwrs am wleidyddiaeth, darlledu, coginio, yr iaith Gymraeg, a chyfle i ddysgu lot fwy amdani drwy ofyn y 10 cwestiwn chwim! Mwynhewch y sgwrs, ac eto, cofiwch i wrando ar y penodau eraill sydd ar gael ar nifer o lwyfannau amrywiol.

Thu, 25 Feb 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RHODRI OWEN

Un o wynebau cyfarwydd arall S4C a'r BBC sydd ar y podlediad wythnos hon. Rhodri Owen, sydd wrthi'n cyflwyno ers cryn dipyn wrth gwrs ac erbyn hyn, yn un o gyflwynwyr Prynhawn Da a Heno. Ond maint ohonom oedd yn gwybod mai actor oedd Rhodri i gychwyn arni, cyn mynd ymlaen i gyflwyno cyfresi fel Holiday a Wish you were here? Wel, sgwrs gwbl hyfryd arall yw hon (er anwybyddwch safon cysylltiad y wi-fi ambell waith!), gydag un o'r bobl fwyaf profesiynnol a medrus ar y bocs, yn y ddwy iaith! Ac unwaith eto, mae atebion y 10 cwestiwn cloi yn adrodd cyfrolau!! Pob hwyl i chi a diolch eto am wrando.

Thu, 18 Feb 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy