-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: NEST/NESDI JONES

Mae fy ngwraig gwadd wythnos yma yn gymeriad go iawn. Merch hynod dalentog a diymhongar, 'laff' go iawn, o Griccieth, ond yn canu ac yn perfformio nid yn unig yn Gymraeg ac yn English, ond......wait for it,  yn ieithoedd Hindi a Punjabi!!!!! Mae Nest neu 'Nesdi' wedi dod yn enw mawr ym myd cerddoriaeth Bhangra yn India ac yn recordio ac yn perfformio'n gyson. Mae ei stori yn anhygoel o feddwl mai canu yn y capel a'r Eisteddfod oedd hi i gychwyn, ac yn sicr, mae 'na ffilm Hollywood yn f'anna yn rhywle! Ta beth, pleser oedd cael cyfweld â hi yn ddiweddar dros zoom. Mwynhewch ei stori a mwynhewch y deg cwestiwn cyflym (quick fire) nes i ofyn iddi...rhywbeth newydd i Cymeriadau Cymru!

Thu, 21 Jan 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: MICHELLE EVANS-FECCI

Reit, maint ohonoch chi'n gwylio 'Great british bake off'? Cofio 2019 a'r Gymraes o Sir Gâr, Michelle Evans-Fecci? Wel, dyna pwy sydd ar y podlediad wythnos hon! Pleser mawr oedd siarad gyda Michelle, eto dros zoom, tua diwedd 2020, a phleser odd clywed am ei gyrfa, ei angerdd am bobi, coginio a bwyd yn gyffredinol, ac wrth gwrs, am ei hamser ar y gyfres deledu. Mae ei bywyd wedi newid yn sylweddol ers iddi ymddangos ar y gyfres, ac er iddi adel ar ôl 5 wythnos, mae ei hwyneb a'i llais wedi dod yn adnabyddus  a'i phroffil wedi codi! Nes i rili fwynhau siarad â Michelle a fi'n meddwl nawn ni glywed lot mwy amdani. Diolch i bawb am wrando eto a chadwch yn ddiogel.

Thu, 14 Jan 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: JULIAN LEWIS JONES

Invictus, Justice League, Stella a Caerdydd. Beth sydd yn gyffredin i rhain? Yr actor o Sir Fôn, Julian Lewis Jones wrth gwrs, sy'n wr gwadd wythnos hon, i gychwyn tymor newydd o bodlediadau yn y Gymraeg! Sgwrs yn ystod cyfnod clô yn 2020 (chi'n cofio'r flwyddyn honno?) a chyfle i glywed straeon am ei waith fel actor, gyda Matt Damon a Clint Eastwood, ei yrfa a'i Gymreictod, yn ogystal a'i obsesiwn, pysgota. Diolch i Julian am ei amser a diolch iddo am ddod yn lysgenhadwr ar gyfer elusen Prostate Cymru.

Thu, 07 Jan 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU RHIF 13: SHONED OWEN AKA TANYA WHITEBITS!

I orffen y flwyddyn ar nodyn bositif (ac mae angen bod yn bositif ar ôl 2020), fy ngwraig gwadd wythnos hon yw'r entrepreneur a ''social butterfly'' Shoned Owen, neu i rai, Tanya Whitebits! Yn llwyddiannus dros ben gyda'i chwmni cynnyrch tan ffug a nifer o bethau eraill, Shoned yw un o'r pobl mwyaf positif, hapus, mentrus a chefnogol allwch chi gyfarfod. 'Cymêr go iawn'! Dwi mor lwcus i nabod Shoned a phleser oedd cyfweld â hi ar gyfer podlediad olaf 2020, yn trafod ei gyrfa, ei chwmni, ei gobeithion ac ambell i dip ar sut i gadw'n bositif. Cofiwch, mae'r podlediadau i gyd ar gael ar nifer o lwyfannau amrywiol a diolch o galon i bawb am wrando ac am yr adborth gwych! Fydd na rhifyn arall yn dechrau ar y 7fed o Ionawr 2021! NADOLIG LLAWEN I CHI GYD AC CHADWCH YN DDIOGEL!

Thu, 24 Dec 2020 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU RHIF 12: IFAN JONES EVANS

Un o bois y werin yw'r gwr gwadd ar y podlediad wythons hon. Un o'r pobl ffeina erioed ac un o'r cyflwynwyr mwyaf naturiol ac apelgar ar S4C. Ai ffermio oedd ei freuddwyd yn fachgen? Ai Ifan yw'r ''Dai Jones'' nesaf? Sgwrs hyfryd a diddorol gyda Ifan Jones Evans. A diolch i bawb eto am wrando ar y sgwrs gan Nerys Howell wythnos diwethaf a Carwyn Jones yr wythnos flaenorol.

Thu, 17 Dec 2020 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU RHIF 11: NERYS HOWELL

Pwy sy'n hoffi bwyd a choginio a'r diwydiant fwyd? Fy ngwraig gwadd arbennig wythnos hon yw'r cogydd, awdur, cyflwynydd a gwraig fusnes Nerys Howell. Fel bach o 'nympty' anwybodus am fwyd yn gyffredinol, nes i ddysgu tipyn am yr holl fyd tra'n cyfweld â hi yn ddiweddar a mae Nerys yn engraifft berffaith o rhywun proffesiynnol a phrofiadol a thalentog sy' di' addasu ei sgiliau i'r byd digidol a rhithiol. Er, sdim ots pha mor dda ma hi yn coginio ac yn cyflwyno am fwyd.......bara lawr?????? Dim diolch!!🙄🙈😱 Diolch i bawb eto am wrando yn wythnosol ar y podlediad.

Thu, 10 Dec 2020 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU RHIF 10: CARWYN JONES

Nôl I wleidyddiaeth wythnos hon a thro'r Blaid Lafur gyda chyn prif weinidog senedd cymru Carwyn Jones. Ar ôl bron i ddeng mlynedd yn y swydd, mae e'n parhau i fod yn aelod o'r senedd ond erbyn hyn, wedi mynd yn ôl at y gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi ysgrifennu ei hunan gofiant ac yn ymddiddori yn ngwleidyddiaeth a materion yn ymwneud â Chymru a'r Blaid Lafur. Diddorol yw clywed ei farn am annibynniaeth i Gymru, rôl y Senedd, cyn arweinwyr cenedlaethol y Blaid, ei swydd ddelfrydol ac effeithiolrwydd prif weinidog Cymru ar hyn o bryd. Cofiwch wrando ar y rhif arbennig yma a'r gyfres i gyd ar nifer o lwyfannau amrywiol, gan gynnwys llwyfan @YPOD sy'n rhoi sylw i nifer fawr o bodlediadau yn y Gymraeg.

Thu, 03 Dec 2020 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU RHIF 9: MARTYN GERAINT

Nid 'cymeriad' yn unig sydd ar y podlediad wythnos yma, ond eicon, lejynd go iawn. Martyn Geraint, sy' di bod yn diddanu plant ac oedolion Cymru ers 30 blynedd ac wedi ennill ei le yn hanes ac yng nghalonnau miloedd o blant. Yn gerddor, yn gyfansoddwr, yn awdur ac actor yn ogystal â chyflwynyddd teledu wrth gwrs, dwi'n nabod MG ers blynyddoedd bellach ac yn browd iawn i'w alw'n ffrind. Golffio, golygu video a garddio sy 'di bod yn cadw Martyn yn gall ac yn frysur dros yr Haf eleni ac roedd hi'n bleser cael cyfweld â fe unwith eto dros zoom. Ond maint ohono chi oedd yn gwybod ei fod wedi actio gyda Dr Who! 🤔😱 Onest! Afal, oren...banana!!!!!!! Mwynhewch a diolch i bawb am wrando!

Thu, 26 Nov 2020 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU RHIF 8: SIONED TERRY

Bach o 'class' wythnos hon! Y gantores o Ogledd Ddwyrain Cymru Sioned Terry yw fy ngwraig gwadd ar Cymeriadau Cymru. Mae 'di bod yn gyfnod anodd i gantorion, cerddorion a phobl creadigol yn ddiweddar wrth gwrs ond odd hi'n bleser cael siarad â Sioned yn ddiweddar a thrafod ei dylanwadau cerddorol cynnar, ei gyrfa a'i hoff chân Karaoke!😂 A phetai hi ddim yn canu? Wel...fydd raid i chi wrando ar y podlediad! 🛩🛩 

Diolch o galon iddi hi am y cyfweliad hyfryd a diolch i bawb am wrando, ac am y sylwadau ynglyn â'r podlediad wythnos ddiwethaf gyda Daniel Glyn! 

Thu, 19 Nov 2020 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU RHIF 7: DANIEL GLYN

Comedïwr, sgriptiwr, athrylyth(!)....ac all round top bloke. Daniel Glyn, fy ngwr gwadd ar Cymeriadau Cymru wythnos hon. Ma nifer o Gymry Cymraeg yn adnabod Dan wrth gwrs a nifer wedi mwynhau ei gomedi ar lwyfan ac ar y sgrin; ond beth yn hollol yw ei ddylanwadau, beth yw ei berthynas â'r iaith Gymraeg, sut brofiad odd rhedeg sianel deledu, a pha jôc ganddo sy di derbyn cwynion? 😂😂 Roedd hi'n bleser cael cyfweld â Daniel dros Zoom yn ddiweddar ac yn chwa o awyr iach. Oes, mae na ambell i rhêg wythnos hon, ond dyna be sy'n dda am effing podlediadau! Mwynhewch, gwenwch a chofiwch fod Cymeriadau Cymru ar gael ar nifer o lwyfannau.

Thu, 12 Nov 2020 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy