Podlediad Tonfedd Cymru Fydd

Cyfres o sgyrsiau a seiniau eraill yn edrych ar y dyfodol o safbwynt Cymreig. Dewch gyda ni ar daith sain drwy ddyfodoliaeth, ffuglen wyddonol a syniadau am lle fydd Cymru’n mynd yn y dyfodol pell ac agos. Daw’r podlediad gan y bobl tu ol i’r cyfrif Twitter @cymruddyfodol. Dwedwch helo yno os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r sgwrs.

Gwefan: Tonfedd Cymru Fydd

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #3 Gofod - Stori fer gan Dyfan Maredudd Lewis

Lawrlwythwch

Enillodd Dyfan Lewis y gystadleuaeth stori fer yn Eisteddfod Caerdydd eleni. Y thema oedd Gofod, ac mae’n stori wych. Es i lawr i Graig Cefn Parc i recordio Dyfan yn darllen ei stori ar gyfer eich pleser chi. Mae dathliadau yn thema, felly mae gwrando arni dros y Nadolig yn eitha addas. Mae Dyfan hefyd yn ffotograffydd a barddonwr; ewch draw i’w gyfrif Twitter i weld mwy http://twitter.com/Dyfanlewis

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 16 Dec 2018 16:54:22 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #2 Hefin Jones

Sgwrs gyda'r dylunydd, artist, darlithydd a dyfodolydd o Aberteifi. Gallwch chi weld y gwaith I'r Byd Dyfodol yn ogystal ag archifo'i waith blaenorol ar ei wefan http://hefinjones.co.uk/ibd-ttfw/

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Dec 2018 10:51:42 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #1 Carl Morris

Sgwrs gyda’r datblygwr meddalwedd a chynhyrchydd digidol am iaith, tecno, cymunedau arlein, swyddi’r dyfodol ac ychydig rwdlan am Huw Jones a'r Diliau. Dilynwch Carl ar http://twitter.com/carlmorris neu edrych ar ei wefan http://morris.cymru

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 17 Nov 2018 22:57:45 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cyflwyniad i Gymru Fydd

Mae podlediad Cymru Fydd ar fin cychwyn! Dyma ragflas o’r pethau sydd i ddod. Sticiwch hwn yn eich tansygrifiadau os am sgyrsiau, celf a seiniau hyfryd, oll gyda’r dyfodol yn rhedeg drwyddynt.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 14 Nov 2018 23:03:33 GMT

Tudalen Y Podlediad