-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Podlediad – Eglwysi Bro Aled

Podlediad – Eglwysi Bro Aled

Eglwys Bresbyteraidd Cymru | Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg

Gwefan: Podlediad – Eglwysi Bro Aled

RSS

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Beth yw aelod? (Hebreaid 10:19-39) – John Derek Rees (15.07.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15072018_pm_johnderekrees.mp3

Tue, 28 Aug 2018 23:42:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Y Person, nid y Bregeth (Mathew 5-7) – Celfyn Williams (10.06.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10062018_pm_celfynwilliams.mp3

Thu, 14 Jun 2018 21:51:57 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Paul yn Athen (Actau 17:16-34)- Rhodri Glyn (27.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/27052018_pm_rhodriglyn.mp3

Thu, 14 Jun 2018 21:50:36 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Rhoi’r Ysbryd i’r Bobl (Actau 2:1-13; 37-41; Eseciel 36:22-28) – Rhodri Glyn (20.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20052018_pm_rhodriglyn.mp3

Wed, 13 Jun 2018 16:19:26 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Thesalonica a Berea (Actau 17:1-15) – Gwion Dafydd (13.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13052018_pm_gwiondafydd.mp3

Wed, 13 Jun 2018 16:04:32 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Be sy’n rhaid i mi ei wneud i gael fy achub? (Actau 16:30) – Rhodri Glyn (06.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/06052018_pm_rhodriglyn.mp3

Thu, 07 Jun 2018 19:51:21 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Digon da? (Rhufeiniaid 3:21-31) – Gwion Dafydd (29.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29042018_pm_gwiondafydd.mp3

Thu, 03 May 2018 07:13:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Yr Efengyl a Phaganiaeth – Rhan 1 (Actau 14:1-21) – Rhodri Glyn (22.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22042018_pm_rhodriglyn.mp3

Wed, 25 Apr 2018 20:53:55 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01042018_pm_rhodriglyn.mp3

Wed, 18 Apr 2018 18:21:55 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad – Eglwysi Bro Aled

• Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11032018_pm_rhodriglyn.mp3

Fri, 30 Mar 2018 16:54:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch