Podlediad Podlediad – Eglwysi Bro Aled

Eglwys Bresbyteraidd Cymru | Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg

Gwefan: Podlediad – Eglwysi Bro Aled

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: • Y Person, nid y Bregeth (Mathew 5-7) – Celfyn Williams (10.06.2018)

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 14 Jun 2018 21:51:57 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: • Paul yn Athen (Actau 17:16-34)- Rhodri Glyn (27.05.2018)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 14 Jun 2018 21:50:36 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: • Rhoi’r Ysbryd i’r Bobl (Actau 2:1-13; 37-41; Eseciel 36:22-28) – Rhodri Glyn (20.05.2018)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 Jun 2018 16:19:26 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: • Thesalonica a Berea (Actau 17:1-15) – Gwion Dafydd (13.05.2018)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 Jun 2018 16:04:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: • Digon da? (Rhufeiniaid 3:21-31) – Gwion Dafydd (29.04.2018)

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 03 May 2018 07:13:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: • Yr Efengyl a Phaganiaeth – Rhan 1 (Actau 14:1-21) – Rhodri Glyn (22.04.2018)

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 25 Apr 2018 20:53:55 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: • Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 18 Apr 2018 18:21:55 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: • Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 30 Mar 2018 16:54:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: • Saul o Darsus: llestr dewis Crist (Actau 9:1-31) – Rhodri Glyn (25.02.2018)

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 27 Feb 2018 11:51:29 +0000

Tudalen Y Podlediad