-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Sianel podlediad sy'n trafod materion yn ymwneud a phrif nodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau. • • • A podcast which discusses topics relating to the aims of the Eryri National Park Authority (Snowdonia); to conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the area, promote opportunities to understand and enjoy its special qualities; and to foster the economic and social well-being of its communities.

Gwefan: Podlediad Eryri / Eryri Podcast

RSS

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Hamdden a Dysgu - Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

Dyma'r bennod gyntaf yn nhrydydd cyfres Podlediad Eryri.

Dros y ddwy flynedd nesaf mi fyddwn ni'n edrych ar yr holl rinweddau sy'n gwneud Eryri'n arbennig.

Yn y rhifyn yma, Catrin Glyn sy'n sgwrsio gyda Llinos Jones Williams o Wersyll yr Urdd Glan-Llyn am fuddiannau hamdden a dysgu i blant Cymru ar lan Llyn Tegid.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast with Llinos Jones Williams from Glan-Llyn.)

Thu, 26 Jan 2023 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Eryri Ambassador Week (Part 2)

(Part 2)

Llysgennad Eryri has been developed for the local tourism industry, but offers high quality training to anyone who wishes to learn more about what makes Eryri exceptional. 

In November we celebrated the scheme's 2nd birthday with a week of activities to learn more about the area's special qualities.

Catrin Glyn, Yr Wyddfa Partnership Officer speaks to three Eryri Ambassadors who either led or attended the events; Caroline Keen, Ben Porter & Alec Recce.

(Podlediad Saesneg ar Gynllun Llysgennad Eryri)

Thu, 15 Dec 2022 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Eryri Ambassador Week (Part 1)

(Part 1)

Llysgennad Eryri has been developed for the local tourism industry, but offers high quality training to anyone who wishes to learn more about what makes Eryri exceptional. 

In November we celebrated the scheme's 2nd birthday with a week of activities to learn more about the area's special qualities.

Catrin Glyn, Yr Wyddfa Partnership Officer speaks to three Eryri Ambassadors who either led or attended the events; Caroline Keen, Ben Porter & Alec Recce.

(Podlediad Saesneg ar Gynllun Llysgennad Eryri)

Thu, 15 Dec 2022 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Sgwrs gyda Prentis Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Yn y rhifyn yma o Bodlediad Eryri, Beca Roberts sy'n sgwrsio gyda Sophie Davies, Prentis newydd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.

Mi fydd Sophie yn cynnig trosolwg o rôl prentis o fewn y prosiect arbennig yma.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast featuring Beca Roberts and Sophie Davies from the Carneddau Landscape Partnership).

Wed, 23 Nov 2022 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Long Walks - The Cambrian Way, Wales Coast Path & Snowdonia Slate Trail

Guest presenter Bran Devey from Ramblers Cymru hosts this month's podcast and discusses some of the great long walks in Wales that pass through our beautiful National Park.

His guests on this episode are Ollie Wicks & Will Renwick who discuss the grandeur of  the  Cambrian Way,  Sioned Humphreys & Arry Cain who speak about the beautiful Wales Coast Path and founder of the Snowdonia Slate Trail, Aled Owen who will talk about the cultural heritage of the trail.

For more information on topics in this podcast visit:

Ramblers Cymru - www.ramblers.org.uk/wales
Cambrian Way - www.cambrianway.org.uk
Wales Coast Path - www.walescoastpath.gov.uk
Snowdonia Slate Trail - www.snowdoniaslatetrail.org

(Podlediad Saesneg yn edrych ar rai o lwybrau mawreddog Cymru sy'n treiddio trwy Barc Cenedlaethol Eryri).

Wed, 26 Oct 2022 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Hanes Dolgellau

Yn y rhifyn yma o Bodlediad Eryri, Jess John sy'n trafod hanes treftadaeth a diwydiant Dolgellau gyda Merfyn Wyn Thomas, Ywain Myfyr ac Elen Thomas.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast focusing on the history of Dolgellau).

Fri, 30 Sep 2022 17:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Sustainable Tourism in National Parks

In this month's episode our Sustainable Tourism Officer Dana Williams looks at the different aspects of sustainable tourism within National Parks.

We will focus on a social enterprise, the Ogwen Partnership with Meleri Davies, how to keep our trails trash-free with Dom Ferris and compare Eryri with Loch Lomond and the Trossachs National Park with Kenny Auld. Enjoy!

September's episode will be in Welsh and we will focus on the Dolgellau Townscape Heritage Initiative with our Cultural Heritage Officer, Jessica John.

Fri, 26 Aug 2022 20:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Uchafbwyntiau Cyfres 1

Wedi blwyddyn a hanner o ddarlledu podlediadau, Ioan Gwilym sy'n cymryd y cyfle i edrych nôl ar rai o uchafbwyntiau y rhaglenni Cymraeg er mwyn ailddarganfod beth sy'n gwneud Eryri'n eithriadol i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yma.

(An hour long episode looking at some of the highlights from the first series from the Welsh episodes of the Eryri Podcast. Next month's episode will be in English and will focus on sustainable tourism and will be hosted by Dana Williams.)

Fri, 29 Jul 2022 23:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

World Wellbeing Week

As part of World Wellbeing Week, Etta Trumper hosts a special episode of the podcast chatting about our wellness in nature with three fantastic guests; Davy Greenough, Nik Stubbs & Abbie Edwards.Next month's episode will be in Welsh and will discuss the slate heritage in Eryri.

Sat, 25 Jun 2022 00:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Cydlyniant Cymunedol - Llanuwchllyn

Catrin Glyn sy'n cyflwyno rhifyn mis Mai o Bodlediad Eryri ac yn edrych ar un o rinweddau arbennig Eryri sef Cydlyniant Cymunedol.

Mae Llanuwchllyn yn un o bentrefi bywiog Eryri ac yn frith o bobl ifanc talentog ac ymdeimlad go iawn o gymuned Gymreig yno.

Yn y rhifyn mae Catrin yn trafod y gymuned gyda Prys Jones, Marged Gwenllian ac Angeline Chenu yn ogystal a tharo heibio i un o sesiynau ymarfer Eryrod Meirion.

(A Welsh episode of the Eryri podcast, next month's podcast will be in English and will focus on Health & Wellbeing).

Mon, 30 May 2022 17:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy