-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Sianel podlediad sy'n trafod materion yn ymwneud a phrif nodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau. • • • A podcast which discusses topics relating to the aims of the Eryri National Park Authority (Snowdonia); to conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the area, promote opportunities to understand and enjoy its special qualities; and to foster the economic and social well-being of its communities.

Gwefan: Podlediad Eryri / Eryri Podcast

RSS

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Eryri - Casi & Lleucu Non

Cywaith rhwng Casi Wyn a'r animeiddwraig Lleucu Non i lansio cynllun Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Eryri yn 2020.

Mae'r fideo gwreiddiol i'w ganfod ar ein sianel Youtube.

A collaboration between Casi Wyn and animator Lleucu Non as part of EryriNational Park's Ambassadors launch in 2020.

The original video can be found on our Youtube channel.

Wed, 06 Sep 2023 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Yr Wyddfa - Hero Douglas (English)

Welcome to the mesmerizing world of Eryri National Park, where Hero Douglas enchanting composition brings Yr Wyddfa to life through song.  

Join the Plastic Free Project's mission to preserve this natural wonder for generations to come.

As part of the Plastic Free Project, this song is more than just a melody – it's a rallying cry for change. We invite you to be a part of the movement to protect the pristine beauty of Yr Wyddfa and the Eryri National Park by reducing plastic waste and promoting sustainable practices.

Don't miss this opportunity to be a part of something greater than ourselves. Immerse yourself in the timeless allure of Yr Wyddfa, guided by Hero Douglas' melodies, and pledge your commitment to a plastic-free future for the Eryri National Park.

Wed, 06 Sep 2023 11:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Yr Wyddfa - Hero Douglas (Cymraeg)

Croeso i fyd hudolus Eryri ble mae Hero Douglas yn dod a'r Wyddfa'n fyw trwy gân.

Ymunwch ag ymgyrch Yr Wyddfa Ddi-blastig er mwyn gwarchod ein tirweddau anhygoel ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol.

Fel rhan o brosiect Yr Wyddfa Ddi-Blastig, mae'r gân yma yn fwy na dim ond cerddoriaeth - mae'n alwad i'r gâd. Rydym yn eich gwahodd i fod yn rhan o'r symudiad i warchod harddwch naturiol Yr Wyddfa ac Eryri trwy leihau defnydd o blastigion untro a hyrwyddo ymarferion cynaladwy.

Peidiwch a cholli'r cyfle i wneud gwahaniaeth - ymgollwch yn hud a lledrith Yr Wyddfa trwy felodiau Hero a gwnewch adduned i gynorthwyo dyfodol di-blastig ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Wed, 06 Sep 2023 11:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Cynefinoedd Rhynglwladol Bwysig (Coedwigoedd Glaw Celtaidd) - Gethin Davies

Y rhifyn diweddaraf o Bodlediad Eryri ar rinwedd arbenig Cynefinoedd a Rhywogaethau Rhyngwladol Bwysig ac yn benodol y priosect Coedwigoedd Glaw Celtaidd.

Gwen Aeron sy'n cyflwyno a'i gwestai hi yw Gethin Davies sef Uwch Swyddog y Priosect.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast focusing on the Celtic Rainforests Project).

Mon, 17 Jul 2023 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Recreation, Inspiration for the Arts with Hero Douglas & Patrick Young

Series 3 // Episode 4

Joining Alec Young on this episode are composers Hero Douglas and Patrick Young, as we explore how the majestic landscapes of Eryri ignite their creative spirits. Get ready to be transported through symphonies of inspiration and discover the magical bond between nature and music.

(Rhifyn Saesneg o'r Podlediad ar destun Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau)

Tue, 06 Jun 2023 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau (Beirdd Gwlad Eryri) - Dr Bleddyn Huws

Yn y rhifyn yma, Ioan Gwilym sy'n sgwrsio gyda Dr Bleddyn Huws o Brifysgol Aberystwyth ac yn trafod sut mae Eryri wedi bod yn Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau ac yn benodol ar gyfer beirdd gwlad yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif.

-

In this Welsh episode, Ioan Gwilym speaks with Dr Bleddyn Huws form Aberystwyth University on how Eryri is an Inspiration for the Arts, specifically for poets in the first half of the twentieth century.

Thu, 13 Apr 2023 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Recreation, Leisure and Learning - Dafydd Williams, Copa Mountaineering

Cyfres 3 // Pennod 2

Dyma'r ail  bennod yn nhrydydd cyfres Podlediad Eryri, a'r gyntaf trwy gyfrwng y Saesneg, mi fydd y rhifynau yma i'w gweld yn ogystal a'u clywed!

Dros y ddwy flynedd nesaf mi fyddwn ni'n edrych ar yr holl rinweddau sy'n gwneud Eryri'n arbennig.

Yn y rhifyn yma, Dana williams sy'n sgwrsio gyda Dafydd Williams am y buddiannau ieched a lles i ymarfer corff yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal a'i ymdrech i dorri record i fod y person cyflymaf i gyflawni llwybr y Cambrian Way.Series 3 // Episode 2

This is the third series of the Podcast, and the first through the medium of English, these episodes will be available to watch on our Youtube channel!

Over the next two years we will be looking at all of Eryri's special qualities.

In this episode, Dana Williams speaks with Dafydd Williams from Copa Mountaineering about the health and wellbeing benefits of recreational activities in the National Park and about his record breaking attempt at being the fastest person to complete the Cambrian Way trail. 

Wed, 22 Mar 2023 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Hamdden a Dysgu - Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

Dyma'r bennod gyntaf yn nhrydydd cyfres Podlediad Eryri.

Dros y ddwy flynedd nesaf mi fyddwn ni'n edrych ar yr holl rinweddau sy'n gwneud Eryri'n arbennig.

Yn y rhifyn yma, Catrin Glyn sy'n sgwrsio gyda Llinos Jones Williams o Wersyll yr Urdd Glan-Llyn am fuddiannau hamdden a dysgu i blant Cymru ar lan Llyn Tegid.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast with Llinos Jones Williams from Glan-Llyn.)

Thu, 26 Jan 2023 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Eryri Ambassador Week (Part 2)

(Part 2)

Llysgennad Eryri has been developed for the local tourism industry, but offers high quality training to anyone who wishes to learn more about what makes Eryri exceptional. 

In November we celebrated the scheme's 2nd birthday with a week of activities to learn more about the area's special qualities.

Catrin Glyn, Yr Wyddfa Partnership Officer speaks to three Eryri Ambassadors who either led or attended the events; Caroline Keen, Ben Porter & Alec Recce.

(Podlediad Saesneg ar Gynllun Llysgennad Eryri)

Thu, 15 Dec 2022 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Eryri Ambassador Week (Part 1)

(Part 1)

Llysgennad Eryri has been developed for the local tourism industry, but offers high quality training to anyone who wishes to learn more about what makes Eryri exceptional. 

In November we celebrated the scheme's 2nd birthday with a week of activities to learn more about the area's special qualities.

Catrin Glyn, Yr Wyddfa Partnership Officer speaks to three Eryri Ambassadors who either led or attended the events; Caroline Keen, Ben Porter & Alec Recce.

(Podlediad Saesneg ar Gynllun Llysgennad Eryri)

Thu, 15 Dec 2022 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy