-> Eich Ffefrynnau

Podlediad FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Dilynwch gynllun Soffa i 5K trwy wrando ar bodlediad FFIT Cymru gydag ein harbenigwr ffitrwydd, Rae Carpenter sydd wedi ei greu yn arbennig ynghyd â Say Something in Welsh ar gyfer unigolion sy'n llai rhugl yn y Gymraeg. Follow FFIT Cymru's Sofa to 5k plan with our fitness expert, Rae Carpenter - created with Say Something in Welsh for less fluent Welsh speakers.

Gwefan: FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

RSS

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 21: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W7 RH3

Dyma ddiwrnod olaf y cynllun rhedeg, ac felly ceisiwch wella eich amser o gwblhau'r pellter. Today is the last day of the sofa to 5K plan so try and improve your time.

Tue, 07 Apr 2020 08:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 20: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W7 RH2

Ar ôl llwyddo i redeg 5K, eich her nawr yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter. After running the 5K your challenge now is to improve your time.

Tue, 07 Apr 2020 07:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 19: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W7 RH1

Ar ôl llwyddo i redeg 5K, eich her nawr yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter. After running the 5K your challenge now is to improve your time.

Tue, 07 Apr 2020 07:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 18: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W6 RH3

Eich her heddiw yw i redeg am 20 munud a cerdded am 1 munud a rhedeg heb stopio nes eich bod chi wedi cwblhau pellter o 5K. Your challenge today is to run for 20 minutes, walk for 1 minute then run without stopping until you've completed the 5K.

Tue, 07 Apr 2020 06:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 15: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W5 RH3

Heddiw fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith. Today you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

Tue, 07 Apr 2020 06:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 17: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W6 RH2

Eich her heddiw yw i redeg mor bell ac y gallwch mewn 15 munud, cerdded am 1 munud ac ailadrodd eto. Your challenge today is to run as far as you can in 15 minutes, walk for 1 minute then repeat once again.

Tue, 07 Apr 2020 06:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 16: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W6 RH1

Eich her heddiw yw i redeg mor bell ac y gallwch mewn 15 munud, cerdded am 1 munud ac ailadrodd eto. Your challenge today is to run as far as you can in 15 minutes, walk for 1 minute then repeat once again.

Tue, 07 Apr 2020 06:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 14: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W5 RH2

Fyddwch chi'n rhedeg am 12 munud heddiw a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hynny 2 gwaith cyn gorffen gyda 5 munud o redeg. Today you'll be running for 12 minutes and walking for 2 minutes. Repeat this twice before running for 5 minutes.

Tue, 07 Apr 2020 05:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 13: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W5 RH1

Heddiw fyddwch chi'n rhedeg am 9 munud a'n cerdded am 1 munud. Gwnewch hyn 3 gwaith. Today you'll be running for 9 minutes and walking for 1 minute. Repeat this 3 times.

Tue, 07 Apr 2020 05:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Episode 12: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W4 RH3

Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith. Today, you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

Tue, 07 Apr 2020 05:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy