-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Cadernid Digidol - GwE - Digital Resilience Podcast

Podlediad Cadernid Digidol - GwE - Digital Resilience Podcast

Yn dod a'r diweddaraf am 'Gadernid Digidol' yng Nghymru. Bringing the latest about 'Digital Resilience' in Wales Am fwy o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol cliciwch ar y ddolen - https://hwb.gov.wales/parthau/cadwn-ddiogel-ar-lein/ For more information and useful resources please click on the link - https://hwb.gov.wales/zones/keeping-safe-online/

Gwefan: Podlediad Cadernid Digidol - GwE - Digital Resilience Podcast

RSS

Chwarae Podlediad Cadernid Digidol - GwE - Digital Resilience Podcast

Stay true to yourself online

Many of us have embraced the rise of social media platforms and this has provided the opportunity to be more connected than ever before. Over 100 million photos are shared on Instagram every day, but given how easy it is to edit photos, sometimes we can feel under pressure to create the best impression of our lives online.

Social media may give the impression that some people are flawless and living their best life all the time, but remember you are only seeing the highlights rather than the full picture. Real life isn’t always perfect.

Don’t be fooled by the filter. Stay true to yourself online.

You can also find out more about this topic by visiting Stay true to yourself online page on Hwb.


Thu, 22 Jul 2021 10:11:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Cadernid Digidol - GwE - Digital Resilience Podcast

Byddwch yn driw i chi'ch hun ar-lein

Mae llawer ohonom yn croesawu poblogrwydd cynyddol y cyfryngau cymdeithasol ac mae'n gyfle inni gadw mewn cysylltiad yn fwy nag erioed o'r blaen. Mae dros 100 miliwn o luniau'n cael eu rhannu ar Instagram bob dydd, ond o ystyried pa mor hawdd yw golygu lluniau, weithiau gallwn deimlo dan bwysau i greu'r argraff orau o'n bywydau ar-lein.

Efallai y bydd y cyfryngau cymdeithasol yn rhoi'r argraff bod bywyd yn berffaith i rai, ond cofiwch mai dim ond yr uchafbwyntiau welwch chi, nid y darlun cyflawn. Dyw bywyd go iawn ddim yn fêl i gyd.

Peidiwch â gadael i'r hidlydd eich twyllo. Byddwch yn driw i chi'ch hun ar-lein.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn drwy ymweld ar dudalen Byddwch yn driw i chi'ch hun ar-lein ar Hwb - https://hwb.gov.wales/parthau/cadwn-ddiogel-ar-lein/news/articles/a11d653e-b5f2-4dd8-b25f-8b52096f25a7

Thu, 22 Jul 2021 10:00:34 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Cadernid Digidol - GwE - Digital Resilience Podcast

Cadernid Digidol - Camwybodaeth

Mae'r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau newyddion a digidol wedi rhoi mynediad rhwydd i ni at wybodaeth a chysylltiad ar unwaith â'r byd. Fodd bynnag, maen nhw hefyd wedi darparu gofod heb ei reoleiddio lle gall gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol ledaenu'n gyflym ac achosi niwed mawr. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei galw'n Gamwybodaeth.

Gyda bron i hanner y bobl yng Nghymru bellach yn dibynnu ar y cyfryngau cymdeithasol am eu newyddion, mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod llawer o wybodaeth anghywir ar-lein sy'n esgus bod yn wybodaeth gywir. Felly y tro nesaf y gwelwch chi stori newyddion, delwedd neu femyn ar-lein, cofio i stopiwch, meddyliwch a gwiriwch.

Am fwy o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol cliciwch ar y ddolen - https://hwb.gov.wales/parthau/cadwn-ddiogel-ar-lein/atal-camwybodaeth-rhag-lledaenu/

Wed, 23 Jun 2021 15:05:08 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Cadernid Digidol - GwE - Digital Resilience Podcast

Digital Resilience - Misinformation

Online news, social media and digital platforms have given us easy access to information and instant connection to the world. However, it has also provided an unregulated space where false or misleading information can spread quickly and cause great harm. This is called Misinformation.

With nearly half of people in Wales now relying on social media for their news, it is important to be aware that there is a lot of inaccurate information online posing as the truth. So the next time you see a news story, image or meme online remember to stop, think and check.

For more information and useful resources please click on the link - https://hwb.gov.wales/zones/keeping-safe-online/stop-the-spread-of-misinformation/

Wed, 23 Jun 2021 14:54:11 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch