-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Gwnaf

Podlediad Gwnaf

Croeso i Gwnaf! Y podlediad cyntaf erioed am briodasau yn y Gymraeg gan y ffotograffydd Heledd Roberts, a'r trefnydd Alaw Griffiths.

Hysbyseb Pennod 2

Pleser Bridal: www.instagram.com/pleserbridal

Hysbysebion Pennod 4

Quirk-It: www.instagram.com/quirk_it__

Tanygraig: www.instagram.com/tanygraig_aberystwyth

Gwefan: Podlediad Gwnaf

RSS

Chwarae Podlediad Gwnaf

Gwleidyddiaeth Priodas

Trafodaeth ychydig yn fwy dwys y tro hyn, gyda Alaw Griffiths a Heledd Roberts.

Byddwn yn cynghori ar sut i gael trafodaethau anodd efo pobl sy'n agos atoch chi os oes anghytuno ar elfennau o'ch priodas, ac yn sgwrsio am westai. Sut mae dewis eich gwestai, sut mae cyfathrebu efo nhw, a sut i ddelio efo cwestiynau anodd. Byddwn yn cynnig tips ar sut i reoli disgwyliadau - eich rhai chi, a'ch gwestai.

Instagram: instagram.com/podlediadgwnaf
ebost: podlediadgwnaf@gmail.com

Hysbyseb Pennod 2

Pleser Bridal: www.instagram.com/pleserbridal

Hysbysebion Pennod 4

Quirk-It: www.instagram.com/quirk_it__

Tanygraig: www.instagram.com/tanygraig_aberystwyth

Wed, 20 Dec 2023 12:38:27 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Gwnaf

Personoli Priodas

Sut mae dathlu eich personoliaethau unigryw chi, fel cwpwl, ar ddiwrnod eich priodas? Oes rhaid dilyn traddodiadau: Priodi cyn cinio? Aros ar wahân cyn y seremoni? Eistedd i lawr i gael bwyd 3 chwrs?

Bydd Alaw a Heledd yn trafod hyn oll, a mwy, yn y bennod hon.

Instagram: instagram.com/podlediadgwnaf
ebost: podlediadgwnaf@gmail.com

Hysbysebion y bennod hon


Quirk-It: www.instagram.com/quirk_it__

Tanygraig: www.instagram.com/tanygraig_aberystwythHysbyseb Pennod 2

Pleser Bridal: www.instagram.com/pleserbridal

Thu, 14 Dec 2023 08:08:26 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Gwnaf

Traddodiadau Priodas

Y tro hyn, byddwn ni - y ffotograffydd Heledd Roberts a'r trefnydd Alaw Griffiths - yn trafod y briodas draddodiadol. Beth sy'n gwneud priodas draddodiadol? Bydd cwis i Alaw - a fydd hi'n gwybod o ble mae'r traddodiadau yna wedi dod? Byddwn yn trafod beth sy'n rhaid ei gynnwys mewn diwrnod priodas, a lle fedrwch chi fod yn hyblyg er mwyn dod â'ch personoliaeth chi i mewn i'r diwrnod.

Instagram: instagram.com/podlediadgwnaf
ebost: podlediadgwnaf@gmail.com

Hysbyseb Pennod 2

Pleser Bridal: www.instagram.com/pleserbridal

Hysbysebion Pennod 4

Quirk-It: www.instagram.com/quirk_it__

Tanygraig: www.instagram.com/tanygraig_aberystwyth

Thu, 05 Oct 2023 05:35:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Gwnaf

Cyflenwyr Priodas

Yn y bennod hon, byddwn ni - y trefnydd Alaw Griffiths a'r ffotograffydd Heledd Roberts - yn trafod cyflenwyr priodas. Beth yw cyflenwyr, sut i ddod o hyd iddynt, pa gwestiynau sydd angen eu holi, a sut mae gwirio cytundebau (iep - deni'n cyfro popeth!). Byddwn yn trafod eich disgwyliadau chi fel pâr priodasol yn ogystal â disgwyliadau'r cyflenwyr er mwyn eich helpu chi i drefnu'r diwrnod gorau i chi.

Instagram: instagram.com/podlediadgwnaf
Ebost: podlediadgwnaf@gmail.com

Hysbyseb y bennod hon: instagram.com/pleserbridal

Hysbysebion Pennod 4

Quirk-It: www.instagram.com/quirk_it__

Tanygraig: www.instagram.com/tanygraig_aberystwyth

Wed, 09 Aug 2023 10:37:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Gwnaf

Podlediad Gwnaf

Croeso i Gwnaf! Y podlediad cyntaf erioed am briodasau yn y Gymraeg.

Yn y bennod gyntaf, byddwch yn cwrdd y ddwy ohonom ni sydd tu ôl i'r mic - y ffotograffydd Heledd Roberts, a'r trefnydd Alaw Griffiths.

Pam wnaethom ni ddewis gweithio ym myd y priodasau? Pam creu podlediad am briodasau? Beth fydd cynnwys y penodau sydd i ddod? Ymunwch â ni am gyngor, arweiniad, a 'chydig o laffs ar hyd y ffordd.

Instagram: instagram.com/podlediadgwnaf
Ebost: podlediadgwnaf@gmail.com

Hysbyseb Pennod 2

Pleser Bridal: www.instagram.com/pleserbridal

Hysbysebion Pennod 4

Quirk-It: www.instagram.com/quirk_it__

Tanygraig: www.instagram.com/tanygraig_aberystwyth

Fri, 04 Aug 2023 10:28:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch