-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Gwnaf

Podlediad Gwnaf

Croeso i Gwnaf! Y podlediad cyntaf erioed am briodasau yn y Gymraeg gan y ffotograffydd Heledd Roberts, a'r trefnydd Alaw Griffiths.

Gwefan: Podlediad Gwnaf

RSS

Chwarae Podlediad Gwnaf

Cyflenwyr Priodas

Yn y bennod hon, byddwn ni - y trefnydd Alaw Griffiths a'r ffotograffydd Heledd Roberts - yn trafod cyflenwyr priodas. Beth yw cyflenwyr, sut i ddod o hyd iddynt, pa gwestiynau sydd angen eu holi, a sut mae gwirio cytundebau (iep - deni'n cyfro popeth!). Byddwn yn trafod eich disgwyliadau chi fel pâr priodasol yn ogystal â disgwyliadau'r cyflenwyr er mwyn eich helpu chi i drefnu'r diwrnod gorau i chi.

Instagram: instagram.com/podlediadgwnaf
Ebost: podlediadgwnaf@gmail.com

Hysbyseb y bennod hon: instagram.com/pleserbridal

Wed, 09 Aug 2023 10:37:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Gwnaf

Podlediad Gwnaf

Croeso i Gwnaf! Y podlediad cyntaf erioed am briodasau yn y Gymraeg.

Yn y bennod gyntaf, byddwch yn cwrdd y ddwy ohonom ni sydd tu ôl i'r mic - y ffotograffydd Heledd Roberts, a'r trefnydd Alaw Griffiths.

Pam wnaethom ni ddewis gweithio ym myd y priodasau? Pam creu podlediad am briodasau? Beth fydd cynnwys y penodau sydd i ddod? Ymunwch â ni am gyngor, arweiniad, a 'chydig o laffs ar hyd y ffordd.

Instagram: instagram.com/podlediadgwnaf
Ebost: podlediadgwnaf@gmail.com

Fri, 04 Aug 2023 10:28:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch