-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Yr Haclediad

Yr Haclediad

Tri ffrind yn rhannu diod a thrafod technoleg, teli, ffilm a phopeth arall unwaith y mis. Podlediad hyna’r Gymraeg ™

Gwefan: Yr Haclediad

RSS

Chwarae Yr Haclediad

Rhagflast o'r Podcast

Wedi clywed am Yr Haclediad ar ôl ein llwyddiant ysgubol yn dod yn 2il yng Ngwobrau’r British Podcast Awards? Dim clem be ydy’r sioe random yma? Gwranda ar y nugget aur yma – dyma oreuon o’n sgyrsiau o 2019! Am fwy fel hyn bob mis, sdicia ni yn dy app podlediadau neu cer i haclediad.cymru (https://haclediad.cymru)

Tue, 14 Jul 2020 12:30:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Hac the Planet!!

"I am a Haclediad, and this is my manifesto. You may stop this podcast, but you can't stop us all... " Y flwyddyn yw 1995, mae sbectols bychan a rollerblades yn bla ar ein strydoedd, a mae 'Hackers' yn dy siop video leol... ochenaid dyddiau da. Yn y bennod yma o'r Haclediad (sy'n brysur troi mewn i Milennial hiraeth cast) bydd Iest, Sions a Bryn yn trafod: 👉cariad Llywodraeth Cymru tuag at AI 👉Sylwadau Mira Murati o Open AI am sut bo rhai swyddi creadigol "ddim angen bodoli" 👉y blockchain yn amddiffyn gwaith artistiaid 👉 ac wrth gwrs - y Ffilmdiddim AmDdim - Hackers (1995) ar Freevee Diolch eto i bob un ohonoch sy'n gwrando, tanysgrifio a chefnogi (https://ko-fi.com/haclediad) - chi werth y byd 🥹

Sat, 29 Jun 2024 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Paned with the Apes

Yn parhau'r run o benodau melltigedig, trïwch sbotio lle wnaeth Sioned ddiffodd switch trydan ei set up cyfan ynghanol y sioe yma ⚡😅 Bydd Iest, Bryn a Sions yn taclo Cymru/Wales yn y Metaverse, hysbyseb yr ipad Crush ac enshittifiation cynnyrch Apple. Gwyliwch allan am ddial Cupertino ar Iest yn ail hanner y sioe wrth i Face Time crasho bob 5 munud 😖 Ffilm ofnadwy y mis yma ydy campwaith Marky Mark Planet of the Apes (2001) - pwy wyddau pa mor horni allai mygydau rwber fod? Diolch i bawb sy'n gwrando a chefnogi (https://ko-fi.com/haclediad)🙏❤️ (Recordiwyd y bennod yma cyn implosion Cwis Bob Dydd, neu base ni di cyfro hwna hefyd!)

Tue, 28 May 2024 11:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Mae 'na ffilms gwell Argylle...

Shhhh, peidiwch gadael y gath o'r cŵd am gynnwys Haclediad mis Ebrill... y cyfan allwn ni ddeud ydy bod yr Humane AI pin yn siomedigaeth a mai Argylle ydy o bosib y Ffilmdiddim GWAETHAF hyd yn hyn (yup, waeth na Diana the Musical😨). Ymunwch â Bryn, Iestyn a Sions i leddfu'ch unigrwydd gyda 2+ awr o tech talk, trafod obsesiwn plant Sioned efo "Death in Paradise" ac awgrymiadau beth DYLE chi wylio (hint: Deffinetli ddim Argylle) Diolch o galon i bawb sy'n gwrando a chyfrannu - chi wirioneddol yn lejys bob un 🥹

Sun, 28 Apr 2024 23:45:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Dune i’m, ‘de

Pasg hapus... neu ffŵl Ebrill? Penderfynwch chi! OK, mae 'na newyddion tech i’w gael, ond mae pennod Mis Mawrth yn un Ffilm Di Ddim ffest go iawn... diolch i ffrind y sioe Ross McFarlane, mae Bryn, Sions ac Iest wedi gwylio DUNE (1984). Dy’n ni ddim yn rhy siŵr os ydyn ni’r un bobl ar ei ôl o, ond tiwniwch mewn i glywed Diolch i bob un ohonoch chi sy’n gwrando, cyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) a chefnogi ni bob mis - a diolch arbennig i Iest am waith arwrol golygu a chynhyrchu’r sioe mis yma 🔥"I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only Yr Haclediad will remain."🔥

Sun, 31 Mar 2024 23:45:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Ddim cweit yn Taron 12

“Haul y gwanwyn, gwaeth na gwenwyn” meddai’r Nains, so anwybyddwch y pelydrau egwan yna, ffendiwch flanced a cwtshwch fyny am bennod Chwefror 2024 o’ch hoff podlediad tech-ffilm-sortof! O’r diwedd byddwn ni’n mynd i’r berllan i weld be di’r ffys am yr Apple Vision Pro, a wedyn syllu’nyn gegrwth ar fideos AI diweddaraf Sora. I’r rhai ohono chi sy’n joio’r podcast-within-a-podcast, mae’r #FfilmDiDDim yn... ofnadwy?! Mi oedd na LOT o emosiynau cryf wrth drafod (Not your Daddy’s) Robin Hood (2018), y Robin Hood gwaethaf erioed?! Diolch i bawb sy’n gwrando a chefnogi (https://ko-fi.com/haclediad) - chi werth y byd! 🙏😊

Wed, 28 Feb 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Rebal Moon Wîcend

Diwedd mis Ionawr, tywydd ofnadwy, ond mae na gwmni da a ffilm gwael genno ni i'ch cadw i fynd! Bydd Bryn, Iestyn a Sions yn trafod sgandal Horizon, Gladiators, dyfais ddigidol Rabbit (ond dim honna sori), memory hole Bryn am Bwncath ac amserlennu bysus efo AI. Mae'r ffilmdiddim yn LLANAST o gynhyrchiad gan un o feistri'r genre - Rebel Moon gsn Zack Snyder. Tybed pa un o'r criw oedd dioddef PMS gwaeth na'r arfer o'i herwydd? 😅 Diolch o galon eto i bawb sy'n gwrando, cyfrannu a rhoi hwb i ni gario mlaen efo'r nonsens llwyr yma 😘

Sun, 28 Jan 2024 07:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

A Christmas Twistmas🎄🌪️

🎄A dyma ni gyfeillion… gwledd Nadolig swmpus arall gan griw ffyddlon yr Haclediad. Mae’r fideo 10 awr 4k o le tân yn ffrydio as we speak, felly neidiwch mewn a joiwch ddechrau’r gwyliau Nadoig gyda ffilm-di-ddim-am-ddim OFNADWY a thrafodaeth ddeallus* a sensitif* o newyddion y flwyddyn. Mae Bryn, Iest a Sions yn cael dipyn o ddychryn go iawn wrth i Bard gamddarllen adroddiad S4C, yn cael dipyn o laff ar gelwydd Google Gemini ac yn joio trio ffigro allan be ydi teitl y Ffilm Di ddim - A Chritsmas Twister, neu F6: Twister?! Bethbynnag ydy’r enw, diolch i chi gyd sy’n cyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) i gadw’r servers yn spinio yma ar yr Haclediad - yn enwedig i diolch I Ross McFarlane a Jamie mis yma! 🥹 DIolch i bob un ohonnoch chi sy’n rhannu’r 3ish o oriau yma efo ni bob mis, gobeithio y byddwn ni’n cadw chi i fynd trwy’r gwyliau ma os ydych chi’n teimlo bach yn unig 🫶🎄

Wed, 20 Dec 2023 19:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Large Language Model Croft: Tomb Raider

Gyda S4C yn sacio un pennaeth ac Open AI yn sacio/ddim sacio un nhw, dyma bodlediad i chi sy wastad dan yr un arweinyddiaeth gadarn... ond sydd hefyd ddigon twp i wylio ffilms ofnadwy bob mis😅 Yn Haclediad Mis Tachwedd bydd Iest, Bryn a Sions yn datgymalu dyfodol OpenAI a’r Gynhadledd Bletchley; trafod mysterious airtags yn ymddangos ar dy ffôn; ffindio’r clustffonau bach gorau ac wrth gwrs gwylio Lara Croft: Tomb Raider ar BBC iPlayer am laffs y #FfilmAmDdim Da ni’n hynod ddiolchgar i bawb sy’n gwrando a chyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) bob mis - diolch arbennig i Matt M a Jamie am roddion hael mis Tachwedd☺️

Wed, 29 Nov 2023 10:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Tri Gwrach, un Pwmpen

Ma genno ni bennod mwy sgeri na climate change i chi Mis yma - neu mwy sgeri nac AI oleia😏 Ymunwch â’r frightmasters eu hunain, Iestyn, Bryn a Sions i drafod y Google Pixel 8, printers (!) a sut i wneud dim byd gyda Jenny Odell 😴 FfilmAmDdim y mis ydy The Witches of Eastwick - ffilm gwallt mawr gorau'r ganrif ddiwethaf? Gewch chi weld 🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️ Diolch i Daf y Gath, ab Agwedd a Jamie am gyfraniadau arbennig i'r pot KoFi mis yma - da ni'n wirioneddol stunned pan mae gwrandawyr yn cyfrannu, diolch o galon i chi gyd 🥹 🎃 Calan Gaeaf hapus - joiwch spooky season 🕷️

Tue, 31 Oct 2023 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy