-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Yr Haclediad

Yr Haclediad

Tri ffrind yn rhannu diod a thrafod technoleg, teli, ffilm a phopeth arall unwaith y mis. Podlediad hyna’r Gymraeg ™

Gwefan: Yr Haclediad

RSS

Chwarae Yr Haclediad

Rhagflast o'r Podcast

Wedi clywed am Yr Haclediad ar ôl ein llwyddiant ysgubol yn dod yn 2il yng Ngwobrau’r British Podcast Awards? Dim clem be ydy’r sioe random yma? Gwranda ar y nugget aur yma – dyma oreuon o’n sgyrsiau o 2019! Am fwy fel hyn bob mis, sdicia ni yn dy app podlediadau neu cer i haclediad.cymru (https://haclediad.cymru)

Tue, 14 Jul 2020 12:30:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

RRR-Bennig

Mae’r tech yn eilradd i’r ffilm y mis yma - gyda Iestyn, Bryn a Sions yn taclo’r Ymerodraeth Brydeinig yn y FFORDD MWYAF EPIC trwy wylio/profi RRR 🤯 OK, mae na chydig o tech hefyd, gyda sŵn diffeithwch y gofod, keyloggers yn browsers eich hoff social media apps a burnout artistiaid vfx - ond gan fwyaf? RRR fancast ydy hwn mis yma (a byddwn, fyddwn ni'n sôn am y stwff problematic hefyd 😣) Diolch o galon i’n holl gyfranwyr ar Kofi, ac i bob un ohonoch chi sy’n gwrando ar y llanast yma bob mis - ni’n falch o gael chi yma 🥰

Mon, 29 Aug 2022 19:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Rheol Goldblum's Law

Dyma hi, parti haf (arall) yr Haclediad - a mae hi just digon hir i bara'r dreif i'r sdeddfod 😬 🍹 Fel Piña colada i'ch clustiau, bydd Bryn, Iestyn a Sions yn sipian drinks oer, trafod Glassholes, backlash Insta newydd a ffilm... Dda!? Yup, ar ôl dwy flynedd o 'Ffilmiau Di Ddim', mae'r criw yn swapio'r rhai gwael am 'Ffilmiau Pam Ddim?' Ac yn deifio fewn efo'r design classic mildly problematic The Man From U.N.C.L.E. 😅 Diolch o galon eto i bawb sy wedi ein cefnogi ni wrth wrando a chyfrannu i'r gronfa slush ☀️😎

Sat, 30 Jul 2022 19:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Anadin Skywalker: The Cursed Haclediad

Meddwl mai dim ond Iesu Grist oedd yn gallu atgyfodi pethe o farw'n fyw? Meddyliwch eto - trwy rhyw wyrth mae’r criw yn cyflwyno Pennod 111 i chi: The Cursed Haclediad. Mae na newyddion sentient chatbots a’r Apple WWDC yn ogystal â Ffilm di Ddim rybish go iawn (Jumper gyda Hayden Christensen);ond yn bwysicach na hynny... Mae na bennod wedi ei ryddhau mis yma diolch i Iestyn Grist ✝️😇👼 Diolch eto i chi GYD sy’n gwrando, cyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) 😉a rhannu’r amateur (2) hour yma o sioe - welwn ni chi gyd mis nesa 😍

Wed, 29 Jun 2022 17:45:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Wild Mountain Thymecoin

Croeso i Haclediad arall sy’n gofyn “ydy gwneud acen Wyddelig, pan ti’n amlwg ddim yn Wyddelig, yn dderbyniol?” Mae’r ateb i hwn, a’ch holl gwestiynau tech, yma ar bennod 110 o’r Haclediad. Bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn mynd i Gornel Crypto Caernarfon, siarad efo dy Sonos, herio Netflix a siarad am y “Ffilm Di Ddim gwaethaf hyd yn hyn” - Bryn Salisbury Diolch i chi gyd am wrando bob mis, ni’n joio llenwi’ch clustiau efo’r audio equivalent o’r distraction dance - os chi awydd ymuno â’r criw ffyddlon o gyfranwyr, taflwch cwpl o bunnoedd i’r pot Ko-rfi (https://ko-fi.com/haclediad) ☺️

Tue, 24 May 2022 13:15:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

House of Chŵd-cci

Os nad yw’r teitl rhy off-putting i chi, dyma Haclediad mis Ebrill😅 Mae gyda ni 2+ awr o newyddion tech, barn heb ymchwil na gwybodaeth, a ffilm di-ddim FFYRNIG🔥 Bydd Iest, Bryn a Sions yn holi pam na chafon nhw £32k i wneud podcast am gaws efo Mark Drakeford, dwyn Netflix logins Yncl Rhyds a trio deall Bond villain plan Elon Musk - hyn i gyd cyn gwylio HOUSE OF GUCCI a lansio spin off sit-com efo Paolo👌 Diolch eto i chi GYD sy’n gwrando, cyfrannu a rhannu’r amateur (2) hour yma o sioe - welwn ni chi gyd mis nesa 😍

Mon, 25 Apr 2022 10:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

BMX Bryndits

Mae’n dymor newydd, felly dyma bennod ffresh lliwgar i’r gwanwyn i chi ffam yr Haclediad - mwynhewch 2+ awr o Bryn, Iestyn a Sions yn eich clustiau. Mae ganddo ni scoop o newyddion tech go-iawn gan Iest - app Speechify a’i tech llais text-to-speech Cymraeg sy'n curo Siri. Hefyd, y newyddion tech allai helpu droi'r llanw yn rhyfel torcalonnus Iwcrain. Ffilm di ddim y mis ydy’r ridic/hyfryd/weird BMX Bandits o 1983 - ac with gwrs mae na sbrinclad o awgrymiadau ffilms, streaming a (old skool) llyfrau i gael chi trwy’r mis nesa. Diolch i bawb sy’n gwrando, ac i’r legends sy’n cyfrannu i’n Ko-fi (https://ko-fi.com/haclediad) - chi’n wych 🤩

Sun, 27 Mar 2022 17:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Hamiltwrd

Tro yma bydd Bryn, Iestyn a Sions yn brwydro trwy hellscape teulu’r Windsors i gadw cwmni efo chi am y 2~ awr nesa. Yn ogystal â thrafod toxic Roblox, rhaglen ddogfen ‘The Instagram Effect’ a ffilm ddogfen anhygoel Dan Olson ‘Line Goes Up -The Problem with NFTs’; byddwn ni’n eich cyflwyno i erchylltra ‘Diana - The Musical’. So diolch i Sioned am awgrymu hwna i ni gyd, a sbwylio mis pawb. Gwd job 😬 Os hoffech chi gefnogi’r fath ffwlbri, beth am daflu cwpl o bunnoedd i’r cwpan Ko-fi fan hyn (https://ko-fi.com/haclediad)? Diolch eto am wrando 😊

Fri, 18 Feb 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Hei Pen Pidyn

Mae’n amser dechrau’r flwyddyn efo pennod XXL arall o’ch hoff podlediad-am-tech-ond-ddim-rili 🤓 ‘Da ni wedi newid y drefn chydig mis yma, felly fe gewch chi bodlediad CYFAN cyn i ni hitio’r FfilmDiDdim, so fyny i chi lle da chi am neidio off y thrill ride o sioe 😆 Bydd Bryn, Iestyn a Sioned yma i awgrymu sut i wario £7.5 miliwn o arian Digidol i S4C, newid y ffi drwydded a chwerthin ar stwff random CES ymysg llwythi o bethau eraill. #FfilmDiDdim y mis ydy’r unigryw RED NOTICE 🚨 Ydy’r isdeitlau Cymraeg yn gwneud y ffilm yn anhygoel o brofiad, neu ydy veins pen Y Rock yn transendio ffiniau iaith heb eu help? Sgipiwch y chapter markers yn syth i weld 😊 A DIOLCH MAWR IAWN i Ross Mc Farlane a Jamie am roi arian hael yn tip jar y sioe draw ar Ko-Fi (https://ko-fi.com/haclediad) - gwnewch chi’r un peth i gael shout out ar y sioe 🥳 Diolch am wrando a welwn ni chi mis nesa 😚

Mon, 24 Jan 2022 21:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Yr Haclediad

Santa-ta 2021

🎉 Diolch ENFAWR i Gwyn T. Paith am tip anhygoel trw Ko-fi (https://ko-fi.com/haclediad) fydd yn hostio’r sioe am 6 mis nesa! 😍 🎄 Dyma hi, eich epic cael-chi-trwy-Dolig Haclediad! Dewch i’r parti Dolig i glywed am wins, downars (dim lot, addo!) a gobeithion Iest, Bryn a Sions am y flwyddyn dwetha, a’r flwyddyn i ddod. 🎅 Ac OBVS byddwn ni’n trafod twrdyn ffresh o ffilm - Father Christmas is Back - a gan fydd economi Cymru yn rhedeg ar OnlyFans a Netflix Christmas Movies o hyn mlaen, cymwch notes! ⭐️ Hoffai tîm yr Haclediad hefyd anfon ein cariad i bawb sydd wedi colli rhai annwyl, neu yn dioddef dros yr ŵyl, dydy Dolig ddim wastad yn adeg hapus - plis ewch i meddwl.org (http://meddwl.org) am gyngor ac adnoddau i’ch helpu i ddod trwyddi elenni.

Fri, 24 Dec 2021 13:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy