-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Pod Jomec Cymraeg

Pod Jomec Cymraeg

Dyma bodlediad i chi fydd yn datgelu popeth chi erioed wedi ishe gwybod am rai o ddarlledwyr/newyddiadurwyr gorau Cymru.

Gwefan: Pod Jomec Cymraeg

RSS

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Pod Jomec Cymraeg 45- Dylan Griffiths

Mae JOMEC Cymraeg yn dathlu eu pen-blwydd yn ddeg. I gyd-fynd gyda’r achlysur, dyma gyfres o pods gyda chyfranwyr sydd yn gweithio yn y maes newyddiaduriaeth a'r cyfryngau yng Nghymru.


Yn y bennod yma, mae Owain Davies o flwyddyn 3, yn cyfweld a'r sylwebydd pêl-droed Dylan Griffiths.

Mon, 08 Apr 2024 10:26:32 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Pod Jomec Cymraeg 44- ReniDrag

Mae JOMEC Cymraeg yn dathlu eu pen-blwydd yn ddeg. I gyd-fynd gyda’r achlysur, dyma gyfres o pods gyda chyfranwyr sydd yn gweithio yn y maes newyddiaduriaeth a'r cyfryngau yng Nghymru.


Yn y bennod yma, mae Poppy Goggin Jones o flwyddyn 1, yn cyfweld a'r You Tuber ReniDrag neu Tomas Gardiner! Erbyn hyn mae gan ReniDrag dros hanner filiwn o danysgrifwyr ar You Tube, ac fe yw un o You Tubers mwyaf llwyddiannus Cymru.

Tue, 02 Apr 2024 07:22:09 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg yn 10- Aled Biston (6)

Mae JOMEC Cymraeg yn dathlu eu penblwydd yn ddeg. I gyd-fynd gyda’r achlysur, dyma gyfres o pods gyda chyfranwyr sydd yn gweithio yn y maes newyddiaduriaeth a'r cyfryngau yng Nghymru.


Yn y bennod yma, Hanna Morgans Bowen o flwyddyn 1 sydd yn cyfweld ag Aled Biston. Mae Aled yn gyn-fyfyriwr yn JOMEC, ac erbyn hyn yn gweithio fel newyddiadurwr i newyddion S4C.

Wed, 27 Mar 2024 19:53:56 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg yn 10- Melanie Owen (5)

Mae JOMEC Cymraeg yn dathlu eu penblwydd yn ddeg. I gyd-fynd gyda’r achlysur, dyma gyfres o pods gyda rhai o’n graddedigion.


Yn y bennod yma, mae Lena Mohammed, sydd yn ei blwyddyn olaf, yn sgwrsio gyda'r cyflwynydd Melanie Owen. Mae Melanie yn cyflwyno pods, yn gwneud 'stand-up' ac yn ysgrifennu colofnau. Dyma'i stori hi!

Tue, 20 Feb 2024 18:28:40 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg yn 10- Beth Williams (4)

Mae JOMEC Cymraeg yn dathlu eu penblwydd yn ddeg. I gyd-fynd gyda’r achlysur, dyma gyfres o pods gyda rhai o’n graddedigion.


Yn y bennod yma, mae Lois Jones o’r drydedd flwyddyn yn sgwrsio gyda Beth Williams, cyn- fyfyriwr yma yn JOMEC Cymraeg ac sydd bellach yn gweithio gyda BBC Cymru. Mwynhewch.

Wed, 14 Feb 2024 19:44:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg yn 10- Catrin Lewis (3)

Yn y bennod yma, mae Efa Ceiri o’r drydedd flwyddyn yn sgyrsio gyda Catrin Lewis, cyn- fyfyriwr yma yn JOMEC Cymraeg ac sydd bellach yn gweithio gyda Golwg 360. Mwynhewch!

Mon, 11 Dec 2023 15:31:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg yn 10- Dafydd Wyn Orritt (2)

Yn y bennod yma, mae Carys Williams – sydd yn astudio cyfryngau, newyddiaduraeth a diwylliant ym Mhrifysgol Caerdydd – yn cyfweld a Dafydd Wyn Orritt sydd yn swyddog gweithredol cyfrif yn Equinox Communications.


Mae gan Carys uchelgais i weithio yn y diwydiant PR, ac felly, dyma hi’n holi Dafydd am ei brofiad prifysgol, ei yrfa hyd yn hyn, a’i farn am y diwydiant cyfathrebu.

Sat, 09 Dec 2023 16:56:36 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg yn 10- Tirion Davies (1)

Eleni mae JOMEC Cymraeg yn dathlu eu pen-blwydd yn ddeg. I gyd-fynd gyda’r achlysur, dyma gyfres o pods gyda rhai o’n graddedigion.


Yn y bennod yma mae Millie Stacey o’r drydedd flwyddyn yn sgwrsio gyda Tirion Davies.


Fe wnaeth Tirion graddio o JOMEC ar ôl astudio Cymraeg a newyddiaduraeth fel myfyriwr israddedig, cyn gwneud y cwrs MA darlledu, eto yn JOMEC. Mae Tirion nawr yn gweithio fel newyddiadurwraig radio i Global News.

Wed, 06 Dec 2023 12:43:47 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Pod Jomec Cymraeg Eisteddfod yr Urdd 2023- Hansh x JOMEC

Rhifyn arbennig yw hwn am ddyfodol newyddiaduraeth ddigidol yng Nghymru. Cafodd y pod ei recordio ar leoliad ar faes Eisteddfod yr Urdd, Llanymddyfri, 2023.

Mae Lois Campbell o flwyddyn 3 yn sgwrsio gyda Ciara Conlon a Jess Clayton o dîm cynhyrchu Hamsh Dim Sbin/ITV Cymru.

Thu, 08 Jun 2023 13:16:16 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg

Pod Jomec Cymraeg 43- Illtud Dafydd

Yn y rhifyn yma mae Jack Thomas o’r flwyddyn gyntaf yn siarad gydag Illtud Dafydd, newyddiadurwr ifanc a raddiwyd o JOMEC, sydd erbyn hyn yn gweithio yn y byd chwaraeon i gwmni AFP ym Mharis, Ffrainc.


Mae’r ddau’n sgwrsio am bencampwriaeth y Chwe gwlad a fu Illtud yn gweithio arno, Newyddiaduriaeth yn Ffrainc, a’r cyfleoedd mae Illtud wedi cael wrth iddo weithio ar rhai o ddigwyddiadau chwaraeon mwya’r byd. Mwynhewch!

Mon, 03 Apr 2023 07:04:47 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy