-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Dyma bodlediad newydd sbon i chi fydd yn datgelu popeth chi erioed wedi ishe gwybod am rai o ddarlledwyr gorau Cymru. Spin off yw hwn o bodlediad Jomec Cymraeg - Dyma yw pod y Darlledwyr....

Gwefan: Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

RSS

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

RHIFYN TORRI FFINIAU EISTEDDFOD 2022

Dyma bennod arbennig o Pod Jomec Cymraeg sy'n rhan o bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato yn Seland Newydd. Cyfle yw hwn i archwilio hunaniaeth drwy lygad cerddorion post-punk yn Aotearoa a hefyd yma yng Nghymru. 

Fel rhan o webinar gafodd ei recordio yn hwyr y nos, mae Wairehu Grant, o Halftime, a'r darlithydd Gareth Schott yn Seland Newydd yn trafod effaith iaith, hunaniaeth, diwylliant, protestio, celf a bywyd ar gerddoriaeth ym mhen draw'r byd, a Rhys Mwyn yn hel atgofion am ei gyfnod yn Anrhefn tra'n cymharu ei brofiad e a'r gantores ym mand Chroma, Katie Hall.

Dyma drafodaeth onest am effaith colli iaith, yr euogrwydd, yr ail-gydio mewn diwylliant, a'r dathliadau o drawsffurfiad cerddorol dau sin ar yr ymylon.

***RHYBUDD: IAITH GREF MEWN MANNAU***


Mon, 01 Aug 2022 12:03:41 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

POD EISTEDDFOD 2022: DOM A LLOYD

Ar ol gwefreiddio Gwyl Tafwyl yng Nghaerdydd, mae disgwyl i "Pwy Sy'n Galw?" atseinio ar Faes B yn Nhregaron yr wythnos hon. Yn y bennod arbennig hon o Pod Jomec Cymraeg, mae Dom James a Lloyd Lewis yn siarad a Gwion Ifan o griw Llais y Maes am bopeth o'u cariad at greu cerddoriaeth gyda Don eu cynhyrchydd, eu breuddwyd i greu rhagor o ganeuon a fideos o safon, a pham eu bod nhw'n benderfynol o weddnewid delwedd yr iaith Gymraeg.

Sun, 31 Jul 2022 00:38:49 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

RHIFYN EISTEDDFOD YR URDD - Dyfodol Digidol

Rhifyn arbennig yw hwn am ddyfodol newyddiaduraeth digidol. Cafodd y pod ei recordio ar leoliad ar faes Eisteddfod yr Urdd o flaen cynulleidfa o eisteddfotwyr brwd. 

Temi Smith newyddiadurwraig @hanshdimsbin sy'n arloesi o safbwynt newyddiaduraeth Gymraeg ar Tiktok, a Tomos Gruffydd Evans, un o raddedigion JOMEC sy bellach yn gwneud ei farc yng ngwasanaeth newyddion digidol @newyddions4c sy'n siarad a un o ddarlithwyr yr adran, Gwenfair Griffith.

Mon, 13 Jun 2022 18:09:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Y Darlledwyr - 10 - Angharad Mair

Brenhines y soffa - Angharad Mair - yw'r gwestai yn y bennod yma. Un o gyflwynwyr a golygydd Heno, ac yn un o benaethiaid cwmni teledu Tinopolis, mae hi'n trafod ei gyrfa lwyddiannus gyda Lois Campbell o'r ail flwyddyn. Nid y byd darlledu yn unig sy'n cael sylw, ond sut y gallai taclo problem tai haf Cymru helpu sicrhau dyfodol yr iaith a faint yn fwy sydd angen ei wneud er mwyn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Thu, 09 Jun 2022 15:04:49 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Y Darlledwyr 9 - Caryl Parry Jones

Dyma ddarlledwraig nid yn unig briliant, ond briliant piliant! 

Mae Caryl Parry Jones wedi gwneud popeth o sgwennu rhai o ganeuon mwyaf iconic Cymru erioed, i fod mewn supergroups a dramau gorau S4C (Os nad y'ch chi wedi gweld Ibiza Ibiza, Steddfod Steddfod a Y Dyn nath Ddwyn y Dolig - get on it!). 

Mae hi nawr yn cyflwyno Sioe Frecwast BBC Radio Cymru 2, ac yn fyd-wraig gerddorol i gymaint o deuluoedd drwy 'Can y Babis.' Yn y bennod yma, y gantores Gracie Richards o'r ail-flwyddyn yma yn Jomec sy'n cymharu nodiadau gyda hi am y byd cerddorol - a phopeth arall. Draw atot ti Gracie!

Thu, 26 May 2022 13:07:06 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Y Darlledwyr 8- Jason Mohammad

Ma ‘da ni bach o football fanatic i chi!

Mae e’n Bluebird through and through, ac arweiniodd ei gariad at beldroed e i gyflwyno Final Score ar BBC 1. Mae Jason Mohammad yn adnabyddus dros Brydain gyfan fel cyflwynydd talentog. O ddarlledu’n gyson ar Radio Wales i Match of the Day a chyflwyno hefyd ar S4C - mae e’n siarad a Steff Leonard o flwyddyn 2 yn Jomec am ei daith i’r brig.

Mon, 23 May 2022 18:29:52 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Y Darlledwyr 7 - Ciaran Jenkins

Yn holwr o fri ei hun - fe sy'n cael ei holi tro 'ma. Ciaran Jenkins, gohebydd Channel 4 sy'n ateb cwestiynau Gwion Ifan heddiw. Mae'r bachan o Ferthyr yn trafod popeth o deyrnged i Jon Snow, i bryder am ddyfodol ei sianel, a phwysigrwydd chwilio am stori newydd tra'n gohebu. O, ac mae e hefyd yn trafod y cyfweliad YNA gyda Michael Gove - gwerth gwrando!

Thu, 19 May 2022 11:09:16 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Y Darlledwyr 6 - Lauren Jenkins

Lauren Jenkins, y newyddiadurwraig chwaraeon yw'r gwestai yn y bennod hon. Mae Aled Biston o’r cwrs ol-radd yn ei holi hi am bopeth o gyflwyno gemau ysgolion Cymru i gyflwyno gemau’r chwe gwlad. Mae hi hefyd yn trafod heriau gweithio'n llawrydd, paratoi ar gyfer cyfweliadau, a sut mae hi wedi llwyddo neud cymaint o wahanol fathau o ddarlledu chwaraeon a dod yn lais cyfarwydd i ni gyd.

Tue, 17 May 2022 09:25:08 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Y Darlledwyr 5 - Vaughan Roderick

Mae e'n lej yn ei faes - ac mae'n lej yn y sgwrs yma! Does neb yn gwybod mwy am ddarlledu gwleidyddiaeth Cymru na Vaughan Roderick! Yn y bennod hon mae e'n siarad a Jess Clayton o'r drydedd flwyddyn am dros 40 mlynedd o ddarlledu gwleidyddol fel newyddiadurwr hoyw. Mae e hefyd yn rhoi ei farn di-flewyn ar dafod am y 'drafodaeth wenwynig am bobl traws,' misogynistiaeth yn erbyn menywod mewn gwleidyddiaeth - a hefyd, ei hot-take am ddangos tuedd wrth ddarlledu. Mae'n werth gwrando! 

Tue, 10 May 2022 12:43:30 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Y Darlledwyr 4- Sian Lloyd

Dachi’n siwr o wybod erbyn hyn ein bod ni’n holi darlledwyr gorau Cymru am eu gyrfaon nhw - yr heriau a'r uchafbwyntiau.

Os taw dyma’r bennod gyntaf - mae treat i chi - gyda sgwrs rhwng Alyssa Upton o’r ail flwyddyn ag un o newyddiadurwyr amlycaf Cymru,  Sian Lloyd.

Yma, mae hi’n siarad am sut yr aeth hi o fod yn ohebydd iechyd, i fod yn ohebydd rhwydwaith i’r BBC, i fod yn gyflwynydd Breakfast a gohebu i Crimewatch.

Nawr, mae hi’n gweithio yn llawrydd a newydd gyflwyno cyfres Efaciwis ar S4C, mae'n sicr yn werth gwrando ar hwn.

Wed, 04 May 2022 16:09:43 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy