-> Eich Ffefrynnau

Lleisiau Llŷn

Lleisiau Llŷn

Cyfres o bodlediadau gan Ysgolion Dalgylch Botwnnog.

Gwefan: Lleisiau Llŷn

RSS

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Sarn Bach

Dewch i wrando ar ddisgyblion Ysgol Sarn Bach yn trafod popeth! O gadw'n heini a bwyta'n iach i ffermio a llawer mwy!

Wed, 13 Jul 2022 18:26:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Ysgol Llanbedrog

Podlediad Beicio disgyblion Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Llanbedrog, yn trin a thrafod manteision beicio a beicio yn yr ardal leol.

Wed, 29 Jun 2022 17:16:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Ysgol Foel Gron

Rydym ni yma'n Ysgol Foel Gron wedi bod yn brysur yn dysgu am y bydysawd, felly fe wnaethom benderfynu creu ein podlediad am yr hyn yr oeddem wedi ei ddysgu. Mae yna wyth grwp yn siarad a sgwrsio am blanedau, gofodwyr enwog, bywyd ar blanedau eraill (yn cynnwys sgwrs efo’r cyfnod sylfaen), yr haul a’r sêr, y lleuad, gorsaf ofod, asteroid a bydysawd eraill. Gobeithio y gwnewch ei fwynhau!

Fri, 20 May 2022 11:40:58 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Nefyn - Talentau Lleol

Dewch i gwrdd a rhai o dalentau lleol yr ardal gyda disgyblion Ysgol Nefyn.

Tue, 05 Apr 2022 12:00:28 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Ysgol Morfa Nefyn

Dyma bodlediad gan blant Ysgol Morfa Nefyn yn sôn am bwysigrwydd ailgylchu.

Wed, 30 Mar 2022 14:26:40 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Ysgol Edern

Podlediad yn trafod llyfrau a chyfweliad gyda'r awdur Llŷr Titus. Beth am wrando ar ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 Ysgol Edern, Llŷn, yn holi Llŷr am ei waith a'i ddylanwadau.

Wed, 30 Mar 2022 13:47:06 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Pont y Gof

Dyma blant blwyddyn 5 yn trafod mynydd Garn Fadryn. Mae'r plant wedi mwynhau ymchwilio a dysgu gymaint am y mynydd sydd mor agos atynt ym Mhont y Gof.

Tue, 22 Mar 2022 09:32:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Botwnnog - Enlli a'i Phobl

Cawn gyfle i glywed hanes yr ynys a phrofiadau unigolion am yr ynys a hynny yng ngofal criw o ddisgyblion blwyddyn 8 Ysgol Botwnnog.

Fri, 18 Mar 2022 14:21:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Crud Y Werin

Podlediad Mantell yr Arbenigwr Ysgol Crud y Werin

Fri, 18 Mar 2022 13:33:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Tudweiliog

Dyma griw o Ysgol Tudweiliog yn cyflwyno hanes llongddrylliad Y Cyprian

Fri, 18 Mar 2022 13:33:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch