-> Eich Ffefrynnau

Lleisiau Llŷn

Lleisiau Llŷn

Cyfres o bodlediadau gan Ysgolion Dalgylch Botwnnog.

Gwefan: Lleisiau Llŷn

RSS

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Nefyn - Talentau Lleol

Dewch i gwrdd a rhai o dalentau lleol yr ardal gyda disgyblion Ysgol Nefyn.

Tue, 05 Apr 2022 12:00:28 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Ysgol Morfa Nefyn

Dyma bodlediad gan blant Ysgol Morfa Nefyn yn sôn am bwysigrwydd ailgylchu.

Wed, 30 Mar 2022 14:26:40 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Ysgol Edern

Podlediad yn trafod llyfrau a chyfweliad gyda'r awdur Llŷr Titus. Beth am wrando ar ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 Ysgol Edern, Llŷn, yn holi Llŷr am ei waith a'i ddylanwadau.

Wed, 30 Mar 2022 13:47:06 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Podlediad Pont y Gof

Dyma blant blwyddyn 5 yn trafod mynydd Garn Fadryn. Mae'r plant wedi mwynhau ymchwilio a dysgu gymaint am y mynydd sydd mor agos atynt ym Mhont y Gof.

Tue, 22 Mar 2022 09:32:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Botwnnog - Enlli a'i Phobl

Cawn gyfle i glywed hanes yr ynys a phrofiadau unigolion am yr ynys a hynny yng ngofal criw o ddisgyblion blwyddyn 8 Ysgol Botwnnog.

Fri, 18 Mar 2022 14:21:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Crud Y Werin

Podlediad Mantell yr Arbenigwr Ysgol Crud y Werin

Fri, 18 Mar 2022 13:33:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Llŷn

Ysgol Tudweiliog

Dyma griw o Ysgol Tudweiliog yn cyflwyno hanes llongddrylliad Y Cyprian

Fri, 18 Mar 2022 13:33:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch