-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Meindia' dy Fusnes!

Meindia

Dyma bodlediad sy'n holi busnesau lleol Cymraeg. Gwrandewch i gael clywed hanes y brandiau sydd yn ein gwneud ni'n Gymry.

Gwefan: Meindia' dy Fusnes!

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Meindia

#5 - Geraint Hardy & Owain Gwynedd Griffith (218 Events)

Ym mhennod rhithiol gyntaf y gyfres, mae'r hogia'n cael cwmni dau o fawrion y byd teledu a radio, Geraint Hardy & Owain Gwynedd Griffith. Gwrandewch i gael clywed am ddechreuad y cwmni, eu profiadau gyda Warren Gatland, Sam Warburton a Ian Gough, a sut mae COVID-19 wedi effeithio'r diwydiant.  Cynhyrchiad: STANGAU Cynhyrchydd: Deio Jones Theme: Biscuit (Prod. by Lukrembo)

Fri, 05 Mar 2021 20:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Meindia

#4 - Heledd Owen (Darlunio Heledd Owen Illustration)

Yn y bennod hon, mae'r hogia'n cael cwmni'r darlunydd o Fôn, Heledd Owen. Mae gwaith Heledd yn adnabyddus drwy Gymru gyfan ac mae'r fenter sydd ganddi yn mynd o nerth i nerth. Gwrandewch i gael clywed ychydig am daith Heledd yn y byd masnachol.  Cynhyrchiad: STANGAU Cynhyrchydd: Deio Jones Theme: Biscuit (prod by. Lukrembo)

Tue, 02 Feb 2021 18:37:35 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Meindia

#3 - Huw Gethin Jones (Bragdy Mona)

Yn y bennod hon, mae'r hogia wedi cael gwadd i Fragdy Mona ac yn cael sgwrs gyda un o'r saith o gyfarwyddwyr, sef Huw Gethin Jones. Gwrandewch i gael gwybod sut ddechreuodd y sbardun ar gyfer Bragdy Mona, ac sut mae'r grefft o fragu cwrw'n gweithio. 

Cynhyrchiad: STANGAU

Cynhyrchydd: Deio Jones

Theme: Biscuit (Prod. by Lukerembo)

Sat, 16 Jan 2021 20:14:10 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Meindia

#2 - Tomos Owen (Swig)

Yn y bennod yma, mae'r hogia'n siarad gyda Tomos Owen, sef perchennog cwmni Smŵddis, Swig. Gwrandewch i wybod sut mae teithio o amgylch America wedi dylanwadu ar strwythr cwmni Tomos ac sut mae Swig wedi datblygu. Cynhyrchiad: STANGAU Cynhyrchydd: Deio Jones Theme: Biscuit (Prod. by Lukrembo)

Tue, 12 Jan 2021 15:07:54 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Meindia

#1 - Siôn Owen (Dillad Arfordir Clothing)

Croeso i'r bennod gyntaf o 'Meindia' dy Fusnes'! Heddiw, Siôn Owen sef cyd-gyflwynydd y podlediad a 50% o  dîm Dillad Arfordir sydd yn yr 'hot-seat'. Gwrandewch i gael clywed am hanes y cwmni ac sut maent wedi llwyddo i fynd o nerth i nerth. 

Cynhyrchiad: STANGAU

Cynhyrchydd: Deio Jones

Theme: Biscuit (Prod. by Lukrembo)

Tue, 05 Jan 2021 15:51:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch