-> Eich Ffefrynnau

Cic i Gymru - Menter Caerdydd

Cic i Gymru - Menter Caerdydd

Dylan Ebenezer a Dafydd Elis-Thomas sy'n cadw cwmni i Cai, Osian a Tomos o ysgolion Glantaf a Bro Morgannwg. Dyma drafodaeth ddifyr ar sylwebi a Chwpan y Byd!

Gwefan: Cic i Gymru - Menter Caerdydd

RSS

Chwarae Cic i Gymru - Menter Caerdydd

Cic i Gymru - Menter Caerdydd

PODLEDIAD NEWYDD 'CIC I GYMRU!' gan Osian, Tomos a Cai!

Mewn partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru a wedi'i arwain gan Alaw John, cyn-fyfyrwraig o'r Brifysgol.

Diolch o galon i'n gwesteion arbennig Dylan Ebenezer a Dafydd Elis-Thomas am fod yn rhan o'r podlediad!

Diolch yn fawr i Lywodraeth Cymru am ariannu'r prosiect yma trwy'r cynllun 'Haf o Hwyl', sydd wedi helpu Menter Caerdydd i gynnig llwyth o weithdai trwy gyfrwng y Gymraeg i blant a pobl ifanc ar draws Caerdydd.

Pob Lwc Cymru!!! Yma o hyd!

Tue, 22 Nov 2022 10:44:49 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch