-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch! An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!

Gwefan: Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

RSS

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Dyfodol y Diwydiant Gofal

Efo 2020 a 2021 wedi tynnu fwy o sylw tuag at y diwydiant gofal ac iechyd, mae’r sgwrs hyn yn trafod y mater o ddenu fwy o bobl ifanc fewn i yrfa yn y maes hwn. Gyda Gwenno Williams (Gofalwn Cymru) a Aimee Parry (prentis gofal) maent yn amlygu'r cyfleoedd sydd yn bodoli i bobl ifanc o fewn y maes gofal a sut all atynnu fwy ohonynt i ffeindio swyddi o fewn y diwydiant.

Wed, 07 Apr 2021 08:19:44 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

SMART Towns Wales #1 - The why, the what and the how

This podcast takes a look back at the 4 Smart Town Masterclasses which highlighted how towns in Wales could benefit from Smart Technology to help them recover from the impact of COVID 19. The podcast also provides an overview of the support which will be available to towns via the Welsh Government as part of the 'Year of SMART Towns' project. Contributing to the podcast is Clive Davies from Cardigan, Linda Chandler from Hyperlocal Cities, and Dafydd Gruffydd from Menter Môn.

Mae'r podlediad yn edrych yn ôl ar y 4 gwersfeistr Trefi Smart oedd yn amlygu sut mae trefi yng Nghymru yn medru buddio wrth ddefnyddio Technoleg Smart.  Mae'r podlediad hefyd yn rhoi trosolwg o'r gefnogaeth sydd ar gael i drefi fel rhan o'r cynllun "Blwyddyn Trefi Smart' Llywodraeth Cymru.  Yn cyfrannu mae Clive Davies o Aberteifi, Linda Chandler o Hyperlocal Cities a Dafydd Gruffydd o Menter Môn.

Thu, 01 Apr 2021 16:19:56 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Ffiws - Rhys chats to Jo Hinchliffe

In this episode, Rhys chats to Jo Hinchliffe, one of the technicians in Ffiws, about the project. We discuss Makerspaces, making, Repair Cafes and everything in between!

Thu, 18 Mar 2021 10:11:51 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Cofis Mewn Busnes

Sgwrs rhwng Nathan Craig a Daniel Lewis, ddau o Gaernarfon sydd yn rhan brosiect Llwyddo’n Lleol. Mae hefyd cwpl o leisiau cyfarwydd o’r dre i drafod sut beth yw bod cofi mewn busnes!

Wed, 10 Mar 2021 14:22:26 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Beth yw dyfodol y Stryd Fawr?

Sgwrs rhwng Alaw Williams, Mirain Rhisiart a Cynan Glyn o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Cynan yn gobeithio agor siop goffi ar stryd fawr Caernarfon, ble mae Mirain yn rhedeg siop INDI ar-lein, ac mae Alaw am agor bar ‘Jinsan’ gan ddefnyddio hen drelar ceffyl. Tri a ffyrdd gwahanol o redeg ei busnesau, felly beth yw eu teimladau a meddyliau am ddyfodol ein strydoedd mawr?

Wed, 03 Mar 2021 09:26:52 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Dysgu Sgiliau Newydd Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Sgwrs rhwng Lois Hughes, Osian Cai a Hedydd Ioan o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Lois yn datblygu ap iaith arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg, ar ôl gweld bod adnoddau fel hynny ddim yn bodoli yn barod. Mae Osian a Hedydd yn bartneriaid busnes a datblygu gwefan Tonfedd Arall yn cynnig gwersi offerynnol drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma ei barn nhw am y pwysigrwydd o ddysgu sgiliau newydd a bod y dewis yno i wneud hun yn yr iaith Gymraeg.

Wed, 24 Feb 2021 12:50:43 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Ffiws - Rhys yn sgwrsio gyda Menai

Gofod Gwneud cydweithredol sydd wedi cael ei leoli yn 125 Stryd Fawr, Porthmadog ydi Ffiws. Mae’r gofod yn cynnwys amryw o wahanol offer uwch-dechnolegol yn ogystal â offer electroneg ac offer llaw. Gan bod Ffiws ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dyma sgwrs yn trafod Ffiws rhwng Rhys, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig, a Menai, un o dechnegwyr Ffiws. 

Fri, 12 Feb 2021 11:51:50 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Themâu Arloesi Gwynedd Wledig

Ymunwch â Rhian, Elin a Rhys - Uwch Swyddogion Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig i ddysgu mwy am y cynllun! Maent yn trafod y themâu, sef Mentro, Gwytnwch a Lleoedd, ac yn trafod rhai o'r prosiectau sydd o few y themâu yma. 

Fri, 18 Dec 2020 17:11:59 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Hawl i fyw adra?

Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir. Dyma bodlediad yn trafod effaith yr argyfwng ar ein pobl ifanc, ein iaith a’n diwylliant, gyda Rhys Tudur a Mared Llywelyn - aelodau blaenllaw o Gyngor Tref Nefyn. Ymgais Llwyddo’n Lleol yw cefnogi pobl ifanc i allu byw bywyd llawn yn eu cynefinoedd, ond rhaid gofyn y cwestiwn - oes hawl gan bobl ifanc i wneud hyn pan mae’r farchnad dai yn gweithredu fel ag y mae hi?

Sat, 07 Nov 2020 14:43:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

What are we going to do with wool? A chat with Geraint Hughes about the AGW webinars

In this episode Elin, project officer at AGW chats to Geraint Hughes about the situation of the wool industry, and what AGW are doing to help.

Fri, 06 Nov 2020 15:12:29 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy