-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch! An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!

Gwefan: Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

RSS

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

WMBO - Interview With SportThought Bonus Episode (Saesneg/English)

In this Bonus Episode Scott interviews Craig from SportThought, an Anglesey based sports journalist, who works free to promote local sport. Y cyfweliad wedi ei weithredu yn Saesneg.

Wed, 22 Mar 2023 13:07:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

WMBO - Pennod Amgylchedd yn cynnwys cyfweliad a Dref Werdd

Yn y pennod yma mae Rhodri a Scott yn trafod sefyllfa yr amgylchedd a pa rol all Gogledd Cymru chwarae i wella pethau. hefyd mae Rhodri yn cyfweld a Rhian Williams o Dref Werdd ym Mlaenau Ffestiniog, i archwilio eu dull o fod yn fwy cynaliadwy yn gymunedol.

Wed, 15 Mar 2023 18:10:07 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

WMBO Pennod Cariad - Santes Dwynwen V Sant Ffolant, a'r Iaith Gymraeg

Wythnos yma ma Rhodri a Scott yn rhannu eu trafferthion fflyrtio yn y iaith Gymraeg, ac yn gymharu dydd sant Ffolant a dydd santes Dwynwen.

Thu, 02 Mar 2023 15:35:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

WMBO Pennod 4 - Di Miwsig Cymraeg yn 'Hen Ffash'?

Ymunwch a Rhodri a Scott efo pennod arall o WMBO, lle fyddynt yn trafod y scene cerddoriaeth Cymraeg ac os oes modd i'w wella? Hefyd mae'r ddau yn mynd trwy eu spotify wrapped ac yn cymharu faint o gerddoriaeth Cymraeg wrandawon arnynt yn 2022.

Sat, 28 Jan 2023 17:12:41 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

WMBO Pennod 3 - Ffilm yng Nghymru

 Pennod 3 o wmbo. gan Scott Evans a Rhodri Prysor, yn y podlediad yma fyddynt yn trafod stad y diwydiant ffilm yng ngogledd Cymru, ac yn rhannu eu profiadau a'u gobeithion am dyfodol ffilm Cymraeg, gyda'r pwnc yn ymestyn i drafod y newyddion o'r sensws fod y nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng, a'r prosiect GALWAD 2052 yng nghyd-destyn a hynny.

Sat, 21 Jan 2023 15:35:58 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

WMBO - Bonws - Gweithio'n Llawrydd

I ymuno a'r miwtini llawryddion gyrrwch e-bost i jade@mentermon.com am ffurflen cais, dyddiad cau: 18/01/2023

Yn yr pennod yma mae Rhodri a Scott yn son am eu profiadau yng ngweithio'n llawrydd a'r mantesion a'r anfanteision. Pennod llawn amdan ffilm yn nghymru ar ei ffordd yn fuan, felly gwrandwch allan!

Mon, 16 Jan 2023 17:10:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

WMBO Pennod 2 - Trafnidiaeth yng Nghymru

Yr ail bennod o gyfres podleidiadau 'Wmbo' gan Scott Evans a Rhodri Prysor. Trafodwn ein profiad o defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus Cymru, felly fyddwch yn barod am lawer o gwyno a swnian!

Wed, 11 Jan 2023 17:15:12 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

HANNER AMSER-Pennod 5

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!

Sat, 24 Dec 2022 12:52:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

HANNER AMSER- Pennod 4

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!

Sat, 24 Dec 2022 12:43:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

HANNER AMSER- Pennod 3

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!

Fri, 16 Dec 2022 09:48:30 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy