-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Nawr yw’r awr

Nawr yw’r awr

Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.

Gwefan: Nawr yw’r awr

RSS

Chwarae Nawr yw’r awr

2. Scott Davies

Wthnos ‘ma clywn wrth y seiclwr professiynol Scott Davies. Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ma Scott nawr yn seiclo i dîm Bahrain Victorious. Clywn am ei yrfa seiclo gyd yn hyn a’r anaf sydd wedi bod yn ei boeni eleni.

Mon, 02 Aug 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

1. Croeso nôl

O’r diwedd, yr ydym nôl ar ôl egwyl wedi enedigaeth Hari! Gewn catch up bach yn y rhaglen hon yn sgwrsio am ein ymarfer nawr, Ironman Cymru, Kona ac ein cynlluniau am gweddill y flwyddyn. Diolch am ymuno nôl gyda ni.

Mon, 26 Jul 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

10. Jodie Stimpson

Jodie Stimpson

- 2 medal aur Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow / 2 Commonwealth Gold medals

- cynrhychioli Prydain yn triathlon ITU i lawer o lwyddiant / Has represented GB at ITU to huge success

- Camu lan i pellteroedd hirach / Stepping up to the longer distances

- ennillydd Challenge Miami eleni - dim ond ei 3ydd ras dros y pellter canol / Won Challenge Miami - only her 3rd middle distance race

- anelu at Gemau'r Gymanwlad ym Mirmingham / Aiming for the Birmingham Commonwelth Games

- Noddwyd gan CES Sport ac yn rasio ar ei olwynion / Sponsored by CES Sport and rides their wheels

Dolch i CES Sport am drefnu'r sgwrs gyda Jodie ac am fod mor cefnogol o'r podlais ers y dechrau. Thank you to CES Sport for arranging this chat and for supporting this podcast since the start

Mon, 10 May 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

9. vEveresting

Yn ein pennod wythnos yma clywn am sialens ddiweddaraf Dai a rhai o athletwyr DCTriathlo, Guto, Russell a Nick sef vEveresting.  Gwrandewch ar y pennod i glywed beth yn union yw vEveresting a os oedd y bois yn llywddianus! Diolch i Guto, Russell a Nick am siarad a ni ac ail-fyw y profiad!

Mon, 26 Apr 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

8. Sarah Everard - profiadau merched NYA!

Fe lofruddiwyd Sarah Everard nôl ym mis Mawrth 2021. Fe chipiwyd hi tra'n cerdded adref o dŷ ffrind. Gwnaeth y digwyddiadau trist yma dechrau sgwrs mawr dros Prydain i gyd am diogelwch merched tra allan yn rhedeg a cerdded. Bu llawer o siarad ynglyn a'r ffordd ma rhai dynion yn trin menwod a merched tra bo nhw allan yn ymarfer. Ar y podlais wthnos yma felly clywn am straeon "merched Nawr Yw'r Awr" - cyn-westai a gwrandawyr y pod. Pwrpas y rhaglen yw i codi ymwybyddiaeth a cadw'r trafodaeth i fynd am y pethau sy'n digwydd i ni a sut i ni gallu teimlo tra allan yn ymarfer. Diolch i Mel, Bryanie, Carys a Nia am cyfrannu. 

Mon, 12 Apr 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

7. Cameron Wurf

Ein ail bennod dwy ieithog - our second bilingual episode! Roedd yn fraint cael sgwrsio gyda Cameron yn ddiweddar! Nid yn unig un o'r triathletwyr fwyaf llwyddiannus y byd ond hefyd yn dipyn o gymeriad! - Cyn rhwyfwyr Olympaidd - Seiclwr professiynol tîm Ineos - Triathletwr proffesiynol - ennillydd Ironman Wales a Eidal - Record cwrs beic Kona - 5th Kona 2019 It was an honour chatting with Cameron recently! Not only one of the most successful triathletes in the world but also quite a character! - Olympic rower - Professional Cyclist for team Ineos - Professional triathlete - Winner Ironman Wales & Italy - Bike course record Kona - 5th place Kona 2019 Noddwyd y rhaglen gan Caffi Gruff. This episode is sponsored by Caffi Gruff! caffigruff.cc / Instagram @caffigruff Cadwch lygad mas am ein cystadleuaeth! Thank you also to TRIKIT for the competition prize - keep an eye on our social media for this!  Check out trikit.co.uk or Instagram @trikit.co.uk and use code DCTRI for a discount :) Diolch yn fawr am eich cefnogaeth . Os yr ydych wedi mwynhau plis gadwch adolygiad ar apple podcasts or let us know on social media! Thank you for your support. If you enjoyed please leave a review on Apple Podcasts or contact us on social media, we'd love to hear from you! nawrywrawr@outlook.com / Twitter & Facebook @nawrywrawr / Instagram @dctriathlon @niangharadavies

Mon, 29 Mar 2021 05:52:12 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

6. Jade Knight

Ma Jade Knight yn chwaraewr rygbi rhyngwladol, yn chwarae safle'r mewnwr i'r Saracens ac i Gymru. Mae hefyd yn fydwraig ac yn fam i Emrys, 6 oed. Yn y sgwrs clywn am cefndir Jade yn chwaraeon a'i siwrnau i fod yn rhif 9 Cymru can gynnwys sut daeth hi nôl i ffitrwydd ar ôl enedigaeth ei mab. Clwyn tips di-ri wrth Jade, y fydwraig (midwife) ynglyn âg hyfforddi tra'n feichiog ac ar ôl beichiogrwydd. Dilynnwch Jade ar Instagram @jade_knight9  Diolch i chi gyd am wrando. Cysylltwch â ni ar nawrywrawr@hotmail.com com neu ar Facebook neu Instagram @nawrywrawr

Mon, 15 Mar 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

5. Huw Jack Brassington.

Ar y podlais wthnos ma rydy yn croesawi Huw Jack Brassington. Mae Huw yn gyflwynydd, siaradwr gwâdd, awdur, anturuwr ac athletwr o fri. Mae wedi cyflawni rhai o rasus anoddaf y byd gan gynnwys y Coast to Coast yn Seland Newydd, Râs Cefn y Ddraig a 47 Copa neu'r Paddy Buckley. Mae ganndo hefyd brofiad yn triathlon wedi cystadlu yn lleol ond hefyd yn China fel "age-grouper" dros Prydain yn pellter y sbrint.

Llyfr Huw "Herio i'r Aethaf" https://www.amazon.co.uk/Stori-Sydyn-Herio-ir-Eithaf/dp/1784618381

Amazon Prime - 47 Copa https://www.amazon.co.uk/47-COPA-Forty-Seven-Summits/dp/B08N6QHZ94

Ebost Carys Davies - chdavies06@gmail.com

Podlais - Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://ypod.cymru/podlediadau/ybusnesrhedegma

Ebostiwch ni ar narywrawr@hotmail.com neu cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter @nawrywrawr

Mon, 01 Mar 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

4. Shanghai Ironman 70.3

Yn y rhaglen heddiw edrycha David a Nia yn ôl i'r tro dwetha teithio nhw tramor, pan aethon nhw i Chongming, Shanghai ar ddiwedd 2019 er mwyn i David cymeryd rhan yn y ras hanner Ironman 70.3. Clywch yr hanes yma!

Diolch i chi gyd am wrando. 

Cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter (@nawrywrawr) neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com

Mon, 15 Feb 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

3. Luke Rowe

Ein pennod ddwy ieithog cyntaf! Our first bilingual episode! Croeso to our new listeners. 

Wthnos 'ma ymunodd y seiclwr professiynol tîm Ineos, y Cymro, Luke Rowe â ni. Gobeitho newch chi joio'r sgwrs cymaint a ni. This week we interviewed Welsh professional Ineos cyclist, Luke Rowe! We hope you enjoy the chat as much as we did! 

- Dechreuodd seiclo i tîm Sky yn 2012 / He began riding with Team Sky in 2012.

- Ennillodd ei ras cyntaf profesiynol yn y Tour of Britain yn 2012 / Won his first professional race in the Tour of Britain 2012.

- Fe wnaeth ei ymddangosiad cyntaf mewn Grand Tour yn y Vuelta yn 2013 / Made his Grand Tour debut in the Vuelta in 2013.

- Wedi cymeryd rhan yn y Tour de France pob blwyddyn ers 2015 ac wedi bod yn rhan o'r tîm fuddugol mewn pump allan o chwech or flynyddoedd hynny / Has participated in the Tour de France every year since 2015 and has been a part of the winning team for five of six of those years.

Rhybydd - ambell i air drwg yn y sgwrs yma. Be warned - there may be one or two swear words in the chat. 

Diolch masif unwaith eto i'n noddwyr. A huge thank you to our sponsors: 

CES Sport  www.ces-sport.co.uk  https://www.facebook.com/cessport/ Twitter @CES_Sport 

JT Bicycle Service & Repair Facebook @jtsbicycleseriviceandrepair 07974 151006 

Diolch i chi gyd am wrando a cefnogi ni wthnos ma eto. Thank you to you all for listening and for your support. 

Er mwyn cysylltu â ni ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com neu ffeindiwch ni ar Twitter neu Facebook @nawrywrawr.

Mon, 01 Feb 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy