-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Nawr yw’r awr

Nawr yw’r awr

Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.

Gwefan: Nawr yw’r awr

RSS

Chwarae Nawr yw’r awr

8. Sarah Everard - profiadau merched NYA!

Fe lofruddiwyd Sarah Everard nôl ym mis Mawrth 2021. Fe chipiwyd hi tra'n cerdded adref o dŷ ffrind. Gwnaeth y digwyddiadau trist yma dechrau sgwrs mawr dros Prydain i gyd am diogelwch merched tra allan yn rhedeg a cerdded. Bu llawer o siarad ynglyn a'r ffordd ma rhai dynion yn trin menwod a merched tra bo nhw allan yn ymarfer. Ar y podlais wthnos yma felly clywn am straeon "merched Nawr Yw'r Awr" - cyn-westai a gwrandawyr y pod. Pwrpas y rhaglen yw i codi ymwybyddiaeth a cadw'r trafodaeth i fynd am y pethau sy'n digwydd i ni a sut i ni gallu teimlo tra allan yn ymarfer. Diolch i Mel, Bryanie, Carys a Nia am cyfrannu. 

Mon, 12 Apr 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

7. Cameron Wurf

Ein ail bennod dwy ieithog - our second bilingual episode! Roedd yn fraint cael sgwrsio gyda Cameron yn ddiweddar! Nid yn unig un o'r triathletwyr fwyaf llwyddiannus y byd ond hefyd yn dipyn o gymeriad! - Cyn rhwyfwyr Olympaidd - Seiclwr professiynol tîm Ineos - Triathletwr proffesiynol - ennillydd Ironman Wales a Eidal - Record cwrs beic Kona - 5th Kona 2019 It was an honour chatting with Cameron recently! Not only one of the most successful triathletes in the world but also quite a character! - Olympic rower - Professional Cyclist for team Ineos - Professional triathlete - Winner Ironman Wales & Italy - Bike course record Kona - 5th place Kona 2019 Noddwyd y rhaglen gan Caffi Gruff. This episode is sponsored by Caffi Gruff! caffigruff.cc / Instagram @caffigruff Cadwch lygad mas am ein cystadleuaeth! Thank you also to TRIKIT for the competition prize - keep an eye on our social media for this!  Check out trikit.co.uk or Instagram @trikit.co.uk and use code DCTRI for a discount :) Diolch yn fawr am eich cefnogaeth . Os yr ydych wedi mwynhau plis gadwch adolygiad ar apple podcasts or let us know on social media! Thank you for your support. If you enjoyed please leave a review on Apple Podcasts or contact us on social media, we'd love to hear from you! nawrywrawr@outlook.com / Twitter & Facebook @nawrywrawr / Instagram @dctriathlon @niangharadavies

Mon, 29 Mar 2021 05:52:12 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

6. Jade Knight

Ma Jade Knight yn chwaraewr rygbi rhyngwladol, yn chwarae safle'r mewnwr i'r Saracens ac i Gymru. Mae hefyd yn fydwraig ac yn fam i Emrys, 6 oed. Yn y sgwrs clywn am cefndir Jade yn chwaraeon a'i siwrnau i fod yn rhif 9 Cymru can gynnwys sut daeth hi nôl i ffitrwydd ar ôl enedigaeth ei mab. Clwyn tips di-ri wrth Jade, y fydwraig (midwife) ynglyn âg hyfforddi tra'n feichiog ac ar ôl beichiogrwydd. Dilynnwch Jade ar Instagram @jade_knight9  Diolch i chi gyd am wrando. Cysylltwch â ni ar nawrywrawr@hotmail.com com neu ar Facebook neu Instagram @nawrywrawr

Mon, 15 Mar 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

5. Huw Jack Brassington.

Ar y podlais wthnos ma rydy yn croesawi Huw Jack Brassington. Mae Huw yn gyflwynydd, siaradwr gwâdd, awdur, anturuwr ac athletwr o fri. Mae wedi cyflawni rhai o rasus anoddaf y byd gan gynnwys y Coast to Coast yn Seland Newydd, Râs Cefn y Ddraig a 47 Copa neu'r Paddy Buckley. Mae ganndo hefyd brofiad yn triathlon wedi cystadlu yn lleol ond hefyd yn China fel "age-grouper" dros Prydain yn pellter y sbrint.

Llyfr Huw "Herio i'r Aethaf" https://www.amazon.co.uk/Stori-Sydyn-Herio-ir-Eithaf/dp/1784618381

Amazon Prime - 47 Copa https://www.amazon.co.uk/47-COPA-Forty-Seven-Summits/dp/B08N6QHZ94

Ebost Carys Davies - chdavies06@gmail.com

Podlais - Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://ypod.cymru/podlediadau/ybusnesrhedegma

Ebostiwch ni ar narywrawr@hotmail.com neu cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter @nawrywrawr

Mon, 01 Mar 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

4. Shanghai Ironman 70.3

Yn y rhaglen heddiw edrycha David a Nia yn ôl i'r tro dwetha teithio nhw tramor, pan aethon nhw i Chongming, Shanghai ar ddiwedd 2019 er mwyn i David cymeryd rhan yn y ras hanner Ironman 70.3. Clywch yr hanes yma!

Diolch i chi gyd am wrando. 

Cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter (@nawrywrawr) neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com

Mon, 15 Feb 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

3. Luke Rowe

Ein pennod ddwy ieithog cyntaf! Our first bilingual episode! Croeso to our new listeners. 

Wthnos 'ma ymunodd y seiclwr professiynol tîm Ineos, y Cymro, Luke Rowe â ni. Gobeitho newch chi joio'r sgwrs cymaint a ni. This week we interviewed Welsh professional Ineos cyclist, Luke Rowe! We hope you enjoy the chat as much as we did! 

- Dechreuodd seiclo i tîm Sky yn 2012 / He began riding with Team Sky in 2012.

- Ennillodd ei ras cyntaf profesiynol yn y Tour of Britain yn 2012 / Won his first professional race in the Tour of Britain 2012.

- Fe wnaeth ei ymddangosiad cyntaf mewn Grand Tour yn y Vuelta yn 2013 / Made his Grand Tour debut in the Vuelta in 2013.

- Wedi cymeryd rhan yn y Tour de France pob blwyddyn ers 2015 ac wedi bod yn rhan o'r tîm fuddugol mewn pump allan o chwech or flynyddoedd hynny / Has participated in the Tour de France every year since 2015 and has been a part of the winning team for five of six of those years.

Rhybydd - ambell i air drwg yn y sgwrs yma. Be warned - there may be one or two swear words in the chat. 

Diolch masif unwaith eto i'n noddwyr. A huge thank you to our sponsors: 

CES Sport  www.ces-sport.co.uk  https://www.facebook.com/cessport/ Twitter @CES_Sport 

JT Bicycle Service & Repair Facebook @jtsbicycleseriviceandrepair 07974 151006 

Diolch i chi gyd am wrando a cefnogi ni wthnos ma eto. Thank you to you all for listening and for your support. 

Er mwyn cysylltu â ni ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com neu ffeindiwch ni ar Twitter neu Facebook @nawrywrawr.

Mon, 01 Feb 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

2. Gruffudd ab Owain (Y Ddwy Olwyn)

Ar y rhaglen wythnos yma sgwrsiwn â Gruffudd ab Owain. Bydd nifer ohonoch yn adnabod Gruffudd trwy ei flog seiclo, Y Ddwy Olwyn. Mae Gruffudd hefyd yn adnabyddus ar Twitter fel @cycling_dragon. Mae'n ysgrifennwr talentog a gwybodus iawn a chlywn am ei flog a'i basiwn at seiclo yn y rhaglen yma. Fydd yn syndod i rhai i ddysgu fod Gruffudd ond yn 16 mlwydd oed! Dysgwch fwy am y person tu nôl i'r blog yn y rhaglen yma.

Os oes gennych diddordeb yn ymuno â ni am y seminar maeth (nutrition) sy'n cael ei chynnal gan ein cyn-westai, y dietegydd a triathletwr, Carys Davies, yna ebostiwch ni ar dctriathlon@oulook.com, nawrywrawr@hotmail.com neu danfonwch neges i ni ar Facebook neu Twitter. Fydd y seminar yn wythnosol, pob nos Iau, dros y wê, am bedwar wythnos, yn dechrau ar y 4ydd o Chwefror. Os nad yw'r amser hyn yn gyfleus gallwn ddanfon fideo o'r seminar atoch drwy e-bost. Y gost yw £45 am y 4 seminar.

Fel arfer, os oes gennych unrhyw cwestiynau, syniadau am westeuon hoffech glywed neu syniad am pwnc i'w drafod yna naill ai ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com, neu cysylltwch â ni drwy Facebook neu Twitter (@nawrywrawr)

Mon, 18 Jan 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

1. Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones.

BLWYDDYN NEWYDD DDA!

Croeso nôl i gyfres newydd o Nawr Yw'r Awr.

Wthnos ma ymuna Guto Jones â ni a hola Nia ef a Dai am y sialens rhedeg fe wnaethon cwblhau dros yr adfent.

Os i chi moyn noddi nhw a rhoi arain at yr elusen Mind, dyma'r dudalen Just Giving > 

https://www.justgiving.com/fundraising/MINDAdventCalendarRunningChallenge?utm_source=whatsapp&utm_medium=fundraising&utm_content=MINDAdventCalendarRunningChallenge&utm_campaign=pfp-whatsapp&utm_term=99f12e66b8d146f296b5a840db3819e9

Fel arfer, cysylltwch â ni ar ebost (nawrywrawr@hotmail.com), twitter (@nawrywrawr) neu FB (Nawr Yw'r Awr)

Mon, 04 Jan 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

25. Newyddion

Wthnos ma trafodwn newyddion y byd triathlon, newyddion wrth Nawr Yw'r Awr ag ychydig o newyddion wrth Dai a Nia! Noddwyd y rhaglen gan CRWST - ymwelwch a'i gwefan crwst.cymru a defnyddiwch y côd CRWST10 am ostygiad o 10% o'r pris. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth dros y 25 wthnos dwethaf! x

Mon, 30 Nov 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

24. Caffîn gyda Dr Roger Cole

Wthnos ma trafodwn pobeth am caffîn gyda Dr Roger Cole. Esbonia Roger beth yw caffîn cyn trafod y manteision a'r anfanteision. Diolch yn fawr i Roger am ei amser.

Diolch yn fawr hefyd i'n noddwyr - Teifi Coffee. teificoffee.co.uk - cadwch lygad mas am côd ddisgownt ar ei' tudalennau facebook a twitter.

Mon, 23 Nov 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy