-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Nawr yw’r awr

Nawr yw’r awr

Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.

Gwefan: Nawr yw’r awr

RSS

Chwarae Nawr yw’r awr

9. Bolton 70.3

Clywch hanes yr hanner Ironman cyntaf i’w chynnal ym Molton!

Mon, 18 Oct 2021 07:14:38 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

8. Gruff Lewis - Tour of Britain

Ar ôl ei berfformiad gwych yng nghymal 4 y Tour de Britain rhaid oedd cal sgwrs arall gyda seiclwr proffesiynol tîm Ribble Weldtite, Gruffudd Lewis!

Mon, 20 Sep 2021 08:46:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

7. Tour of Britain

Trafodwn y râs seiclo Tour of Britain sydd yn digwydd wthnos ma, gan gynnwys hanes y recce nath Dai o cymal 4 sef Aberaeron i Landudno!

Mon, 06 Sep 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

6. Andrew Horsfall-Turner

We start this week by discussing the awful news that has rocked the triathlon community over the last week of Nathan Ford's terrible injuries sustained whilst racing at Aberfeldy British Middle distance championship events. Nathan is currently in Intensive Care in Scotland and has a long road ahead of him. Nathan was diagnosed with two life threatening conditions, a brain injury and a spinal injury. It appears that his brain injury isn't as severe as initially thought but his spinal injury is worse than we could have ever imagined. Currently Nathan is not able to breathe independently and is unable to move.

If you are able to support Nathan by donating then please visit https://www.gofundme.com/f/nathan-ford. Please share the page and also keep an eye on Nathan's instagram @nathanfordtriathlon for other fundraising activities to support. Our thoughts are with Nathan, his wife Catrin and their family at this awful time.

This week David chats to Andrew Horsfall-Turner. A top age-grouper who has recently earned his pro card before winning the long distance race, Outlaw, breaking the course record and Welsh long distance record in the process. This is Andrew's first podcast interview since Kona has been cancelled.. listen in to hear what his race plans are for the rest of the year. To keep up with Andrew's antics subscribe to his YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UCiKyWngiGsYkD4e1IMA1LKA/channels

______________________________________________

Dechreuwn wthnos yma trwy danfon ein dymuniadau gorau at Nathan Ford. Derbyniodd y gymuned triathlon sioc enfawr wthnos dwethaf pan clywon am yr anafiadau erchyll derbyniodd Nathan tra'n rasio yn yr Alban penwythnos dwethaf. Mae e wedi dioddef anafiadau dychrynllyd i'w wddwg, sy'n golygu, ar hyn o bryd, nad yw'n gally symud. 

Os yr ydych yn gallu cefnogi Nathan yn ariannol yna plis ymwelwch â'r gwefan canlynol https://www.gofundme.com/f/nathan-ford. Shariwch y dudalen a cadwcg lygad ar instagram Nathan @nathanfordtriathlon am fanylion am rhagor o ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal er mwyn codi arian i Nathan. Danfonwn pob dymuniad da at Nathan a'i wraig Catrin yn ystod y cyfnod anodd hyn.

Wthnos 'ma sgwrsia Dai gyda Andrew Horsfall-Turner. Triathletwr talentog iawn sydd yn ddiweddar wedi ennill y fraint i cael rasio fel profesiynwr. Yn ddiweddar ennillodd râs Outlaw, gan dorri record y cwrs a record triathlon pellter hir Cymraeg yn y broses. Dyma cyfweliad cyntaf Andrew ers i Kona cael ei ohirio (eto!) felly clywch am cynlluniau Andrew am gweddill y tymor. I gadw lygad ar beth sydd 'mlaen gyda Andrew yna ewch i'w tudalen YouTube https://www.youtube.com/channel/UCiKyWngiGsYkD4e1IMA1LKA/channels

Mon, 30 Aug 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

5. Râs y Collins Cup

Wthnos ma gewch rhagolwg ar râs y Collins Cup sydd yn digwydd dydd Sadwrn! Ni'n reli edrych mlan iddo a gobeitho bod y rhaglen yma yn rhoi esboniad cloi i chi am sut ma'r râs yn gweithio, y timoedd, a pwy fydd yn rasio!

Mon, 23 Aug 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

4. Triathlon Llundain

Trafoda Dai a Nia (âg am bell mewnbwd gan Hari) profiad Dai yn rasio triathlon Llundain!

Mon, 16 Aug 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

3. Staffordshire 70.3

Clywch Dai yn adrodd hanes ei râs diweddar yn Staffordshire.

Mon, 09 Aug 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

2. Scott Davies

Wthnos ‘ma clywn wrth y seiclwr professiynol Scott Davies. Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ma Scott nawr yn seiclo i dîm Bahrain Victorious. Clywn am ei yrfa seiclo gyd yn hyn a’r anaf sydd wedi bod yn ei boeni eleni.

Mon, 02 Aug 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

1. Croeso nôl

O’r diwedd, yr ydym nôl ar ôl egwyl wedi enedigaeth Hari! Gewn catch up bach yn y rhaglen hon yn sgwrsio am ein ymarfer nawr, Ironman Cymru, Kona ac ein cynlluniau am gweddill y flwyddyn. Diolch am ymuno nôl gyda ni.

Mon, 26 Jul 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

10. Jodie Stimpson

Jodie Stimpson

- 2 medal aur Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow / 2 Commonwealth Gold medals

- cynrhychioli Prydain yn triathlon ITU i lawer o lwyddiant / Has represented GB at ITU to huge success

- Camu lan i pellteroedd hirach / Stepping up to the longer distances

- ennillydd Challenge Miami eleni - dim ond ei 3ydd ras dros y pellter canol / Won Challenge Miami - only her 3rd middle distance race

- anelu at Gemau'r Gymanwlad ym Mirmingham / Aiming for the Birmingham Commonwelth Games

- Noddwyd gan CES Sport ac yn rasio ar ei olwynion / Sponsored by CES Sport and rides their wheels

Dolch i CES Sport am drefnu'r sgwrs gyda Jodie ac am fod mor cefnogol o'r podlais ers y dechrau. Thank you to CES Sport for arranging this chat and for supporting this podcast since the start

Mon, 10 May 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy