-> Eich Ffefrynnau

Pen yn y Gêm

Pen yn y Gêm

Podlediad Cymraeg am Feddylfryd ac Iechyd Meddwl o fewn Chwaraeon

Gwefan: Pen yn y Gêm

RSS

Chwarae Pen yn y Gêm

Rhodri Jones: Hanes Cymro Cudd Syr Alex Ferguson

Yn y bennod hon rwyf yn siarad gyda chyn-bêl-droediwr Manchester United, Rhodri Jones. Roedd Rhodri wedi ymuno gydag academi’r clwb yn 1996, ac yn rhan o gyfres S4C ‘Giggs, Rhodri a Beckham’ yn y flwyddyn 2000. Ar ôl sawl anaf, bu rhaid i Rhodri ymddeol o bêl-droed yn ifanc iawn, ac erbyn hyn mae’n hyfforddi meddyliau actorion, pobl busnes, a mwy! Dwi’n gofyn i Rhodri am ei amser yng nghwmni Syr Alex Ferguson yn Man U, serennu mewn rhaglen S4C, y broses o ymddeol, a’r hyn mae’n gwneud erbyn hyn ar ôl pêl-droed. Paratowch am raglen llawn straeon diddorol, chwerthin, emosiwn a chyngor ysbrydoledig. Cofiwch ddilyn y Pod, a mwynhewch y bennod yma o ‘Pen yn y Gêm’.

Fri, 02 Feb 2024 07:30:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pen yn y Gêm

Croeso i Pen yn y Gêm!

Helo, fy enw i yw Jack Thomas, a chroeso i bodlediad Pen yn y Gêm. Yn y podlediad yma byddaf yn siarad ag amryw o bobl o bob ban y wlad am eu profiadau gyda chwaraeon. O bêl-droedwyr y Premier League i Enillwyr aur yng ngemau’r Olympaidd, bydd rhywbeth i bawb ar y podlediad yma. Dwi am ddysgu am yr effaith mae chwaraeon yn cael ar iechyd meddwl, ac yn bwriadu dysgu o’r goreuon, fel mae cael eich pen yn y gêm! Os ydych chi yn edrych ‘mlaen i glywed mwy, dilynwch y pod ac ymunwch â’n tîm. Diolch i chi, mi welai chi cyn hir.

Tue, 30 Jan 2024 07:30:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch