-> Eich Ffefrynnau

Pod Midffîld!

Pod Midffîld!

Podlediad yn trafod y gyfres deledu eiconig, ‘C’mon Midffîld’ - gan y ffans, ar gyfer y ffans. Er mai fel cyfres radio y dechreuodd ‘Midffîld’, ar y sgrin fach y gwnaeth ei marc go iawn. Gethin Owen (athro) a Tom Gwynedd (hyfforddwr awyr agored) fydd yn sgwrsio, gyda Caio Iwan (newyddiadurwr) yn llywio’r drafodaeth - tri ffrind sydd wedi tyfu i fyny yn addoli ‘Midffîld’. Bydd y tri yn trafod y penodau fesul un, ac yn cael cwmni gwesteion arbennig ar hyd y daith. Dylunio: Celt Iwan Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb Hawlfraint: S4C, Rondo, Sain Troslais: Sian Naiomi, Emyr ‘Himyrs’ Roberts

Gwefan: Pod Midffîld!

RSS

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 15: Recap Cyfres 2

Blwyddyn Newydd Dda! Yn y bennod arbennig yma, bydd Caio, Geth a Tom yn mynd drwy rai o uchafbwyntiau’r ail gyfres (a rhai o’r gyfres gynta’, eto) ac yn ateb ambell gwestiwn sydd wedi bod ar wefusau pawb dros y Nadolig. Ai David Hiraethog oedd/ydi Santa Clause? A oedd Hedd Wyn dros ei bwysau? Be ydi ystyr teitl pennod gynta’r ail gyfres? A be oedd Wali yn ei feddwl wrth ddefnyddio’r gair “arab” yn siop y cigydd? Hyn a mwy yn Recap Cyfres 2 - diolch am wrando.

Noddwr: <Be am rywun fel Hitachi?>

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Troslais: Sian Naiomi

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail⁠⁠


Fri, 05 Jan 2024 03:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 14: Match O' Ddy De

Yn y Bull, wrth wylio’r teledu, mae George yn gofyn i Sandra ei briodi fo. Er nad ydi Picton yn hapus, mae o’n mynnu eu bod nhw’n bwrw ati am ei fod o’n amau - yn anghywir - fod epil ar y ffordd. Buan iawn y mae’r diwrnod mawr yn cyrraedd, ond a fydd George Winston Huws a Sandra Picton yn llwyddo i gadw’r gyfrinach oddi wrth y sgamp Picton am ddigon hir? Ydi Tecs yn ddewis da fel gwas priodas? A pwy fysa’n curo mewn ffeit rhwng Picton a George? Mi gewch chi’r atebion i hein i gyd - a mwy - ym mhennod olaf y gyfres.

Noddwyr: Harold Monk

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Troslais: Sian Naiomi, Emyr 'Himyrs' Roberts

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail⁠⁠


Tue, 05 Dec 2023 08:06:24 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 13: Rhyfal Cartra

Dyma’r bennod lle mae pawb yn troi ar ei gilydd. Ma’ Tecs yn sgorio un own goal yn ormod ac mae Picton wedi cael digon ac yn edrych tua’r “daffodil”. Er mawr siom i’r comiti, ac i Sandra, mae George yn bwriadu gadael a symud i’r Rhyl ar ôl cael ei sgowtio, tra bod Wali ffansi go ar fod yn hyfforddwr. Ond buan iawn y mae’r cyfan yn mynd ar chwâl. Pwy fydd yno i stopio pawb rhag dinistrio’r clwb? Pwy ydi Emlyn bach? Be’n union ydi Kleptomaniac? Ac oes ‘na wbath yn mynd ‘mlaen rhwng Harri a Sandra?! ;)

Noddwyr: Mr Bailey Caffi Dre

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Troslais: Sian Naiomi, Emyr 'Himyrs' Roberts

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail⁠

Tue, 28 Nov 2023 08:10:10 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 12: Gweld Sêr

Mae’n amser eto i feddwl am ffyrdd o godi arian i’r clwb. Mae capel y pentra’ yn dathlu canmlwyddiant - siawns bod Clwb Pêl-droed Bryncoch yn 100 oed hefyd? Mae Picton yn llwyddo i berswadio digon o bobl fod hynny’n wir, ond a fydd o (a Wali) yn llwyddo i ddenu sêr go iawn i gymryd rhan mewn gêm fawreddog? #moonlanding

Noddwyr: Donc ar y Delyn

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Troslais: Sian Naiomi, Emyr 'Himyrs' Roberts

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail⁠

Tue, 21 Nov 2023 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 11: Y Gwir yn Erbyn y Byd

Am ryw reswm, ma’ Picton yn meddwl ei bod hi’n syniad da i seinio’r chwaraewr mwyaf budur yn y gynghrair. Yr unig broblem ydi - ar wahân i’r ffaith fod neb yn y clwb isio Breian Fawr yno - mae’r amddiffynnwr yn wynebu gwaharddiad hir. Ond a fydd tricia’ Picton yn llwyddo i dwyllo’r panel disgyblu?

Gwestai arbennig: Dewi Rhys

Noddwyr: Cwmni plastro Bob Taylor

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Troslais: Sian Naiomi, Emyr 'Himyrs' Roberts

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail⁠Tue, 14 Nov 2023 10:36:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 10: Bryn o Briten

Daw un o elynion penna’ Picton i’r fei am y tro cynta’, ond dydi ennill ar y cae ddim yn ddigon i Reg Clark. Mae rheolwr Brynaber yn awyddus i gael y gora’ o Picton mewn cwis hefyd. Yn y cyfamser, mae ‘na ddryswch wrth ddosbarthu cylchgronau yn y pentra - Y Ffedog a rhai budur o Sgandinafia sy’n gwneud y rownds. Ond pwy fydd yn cael y bai am roi’r mochyndra aflan i’r henoed? Pwy sy’n cael ei disgrifio gan y bois i’r pod fel “c*c wyllt”? Ac ers pryd ma’ Tecs yn fecanic da?!

Gwestai arbennig: Mared Maggs

Noddwyr: Reg Clark Painter & Decorator

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Troslais: Sian Naiomi, Emyr 'Himyrs' Roberts

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail
Tue, 07 Nov 2023 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 9: Craig o Arian

Wrth i Bryncoch chwilio am noddwr newydd, daw dyn busnes, Mr Craig, i’r fei - ac mae ganddo gynnig all Picton mo’i wrthod. Yn y cyfamser, mae ‘na dŷ gwydr newydd wedi’i godi mewn lle anghyfleus, tra bod y cigydd lleol wedi troi stumog Wali. Ond a fydd ei salmonella yn fendith yn y pen draw? A be ydi enw cynta’ Mr Craig?!

Gwestai arbennig: Geoff Wright

Noddwyr: Timothy Owen Wallis      

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Troslais: Sian Naiomi, Emyr 'Himyrs' Roberts

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail

Tue, 31 Oct 2023 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 8: Cân Di Bennill Fwyn

Mae’r bois i’r pod yn ôl! Yn y bennod estynedig yma, bydd yr hogia’n rhoi sylw haeddiannol i un o olygfeydd mwyaf cofiadwy Midffîld, wrth i heddwas ifanc achosi hafoc ym Mryncoch. Ond a fydd y criw yn ei ddal o cyn iddo fo eu dal nhw? A oes ‘na lyfr o’r enw ‘Roy McCoy and the Red Hill Gang’ go iawn? Ac yn bwysicach fyth, pam fod Ted y tafarnwr yn chwarae’r piano ganol p’nawn Sadwrn?

Gwestai arbennig: Merfyn Pierce Jones

Noddwyr: Gwesty Rhyd

Gwaith dylunio: Celt Iwan

Cerddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Hawlfraint: S4C, Rondo Media, Recordiau Sain

Troslais: Sian Naiomi, Emyr 'Himyrs' Roberts

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail.comddoriaeth: Gethin Griffiths, Ciwb

Hawlfraint: S4C


Tue, 24 Oct 2023 04:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 7: Recap Cyfres 1

Mae'r gyfres gynta ar ben ac mae 'na wersi wedi'u dysgu. Yn y bennod arbennig yma, bydd yr hogia'n mynd drwy rai o uchafbwyntiau'r gyfres agoriadol, edrych 'nôl ar gyfraniadau'r gwesteion ac yn trafod rhai o negeseuon y gwrandawyr. Ymysg yr eitemau ar yr agenda mae Yncl Rufus, Post ar y Sul, beirdd cwsg a Geraint Wyn...


Gwefan: ⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠ ⁠Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠ Facebook: ⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠ Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail.com⁠

Tue, 22 Aug 2023 04:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Midffîld!

Pennod 6: Nadolig Bryncoch

Ym mhennod ola’r gyfres, mae’r comiti yn gweld cyfle i fanteisio ar ysbryd yr ŵyl er mwyn codi pres i’r clwb. Mae Jean yn bygwth dod â gyrfa lewyrchus Tecs fel goli i ben yn gynt na’r disgwyl, tra bod Wali yn mynd o gwmpas y pentra’ yn “di-di-o”. Mae Picton - sy’n gwrthod gadael i George ddod i ddathlu ato fo a Sandra - yn derbyn ei fod o’n rhy fawr i fod yn Santa Clause. Ond pwy ydi’r person yn y wisg goch? Pwy gythraul sy’ isio twrci noson cyn Dolig? Ac yn bwysicach fyth, sut allwch chi gael watsh Gymraeg?

Gwefan: ⁠⁠⁠⁠podmidffild.cymru⁠⁠⁠⁠ ⁠Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠ Facebook: ⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠@podmidffild⁠⁠⁠⁠ Ebost | Email: ⁠⁠⁠⁠podmidffild@gmail.com⁠


Tue, 01 Aug 2023 04:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy