Podlediad Podlediad f8

Mwydro a malu awyr am nyrdrwydd a gemau. Yn Gymraeg.

Gwefan: Podlediad f8

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Sdim Byd Gwell Na Cracio Pac ar Agor

Lawrlwythwch

Elidir a Daf yn trafod gemau cardiau, rhai corfforol a digidol, y gwahaniaethau rhwng y systemau, eu llwyddiannau a gwendidau a dipyn bach o hanes y genre is o'r nyrdfyd. Ymestynwch eich slipars, mae'n amser paned i'r clustiau.

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 27 Mar 2018 10:49:46 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 10: "Nid Aur Yw Popeth Retro"

Ar ôl unarddeg mis o ddisgwyl, mae Pod Wyth yn ôl! Allwch chi gredu'r peth? Wedi ei recordio, am y tro cynta erioed, efo'r cyflwynwyr yn yr un ystafell. Ac yn cynnwys sgiliau golygu proffesiynol Daf Prys. Disgwyliwch lot o jingls ffansi. Yn rhifyn #10 (nid rhifyn #11, dim ots be 'dan ni'n ei ddweud yn y bennod): - Yr holl gemau sydd wedi bod yn ein ticlo ni'n ddiweddar. Monster Hunter World! Celeste! Slay the Spire! Battlefield! A trafodaeth ehangach o gemau 'battle royale'. - Yn y newyddion: blwyddyn aruthrol gyntaf y Nintendo Switch, newidiadau ar y ffordd i'r PS4, ac Assassin's Creed yn mynd yn addysgiadol. - Gemau bwrdd! Ein hoff beth. Yn y byd. Clywch ein hargraffiadau o Inis, Kingdomino, a Hanamikoji. Wel, ai nefar. - Be ydi ystyr 'retro'? Daf sy'n trio esbonio, ac Elidir yn saethu tyllau yn ei ddadl. - Yr 'ogia'n trafod y dadlau ynghylch Kingdom Come: Deliverance, Kickstarter, a mudiad Gamergate. Pethau'n mynd bach yn dywyll, bois. Mwynhewch!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 26 Feb 2018 09:49:08 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Merched mewn sci fi, ffantasi a gemau fideo

Sgwrs efo Elan Grug Muse a Miriam Elin Jones ynglyn a sut mae nhw'n gweld tirwedd cynrychiolaeth merched ym mydoedd gemau fideo, sci fi a ffantasi. Daf Prys sy'n sdryglo i ddal i fyny efo rhain.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 31 May 2017 20:01:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 8: "Daf Prys A'i Geg Hud"

Y podlediad rhyng-gyfandirol cyntaf yn y Gymraeg, efo Daf yn Seattle ac Elidir ym Mangor! Medal arall i f8, plis. Ar y sioe mis yma: - Daf yn rhoi'r holl hanesion am ei drip i sioe DICE yn Las Vegas. - Argraffiadau Elidir o Nioh, Gwent, Crypt Of The Necrodancer, a Ghost Recon: Wildlands. - Edrych ymlaen at y gêm Elder Scrolls nesa, ac at Middle-Earth: Shadow Of War. - Daf yn rhannu ei brofiadau cyntaf efo'r Nintendo Switch, ac edrych ymlaen at y lawnsiad. - Cyflwyniad i'r gêm blatfform. - Y bois yn edrych nôl ar lawnsiadau consols y gorffennol. Mae Comet Rhyl yn cael mensh, a deigryn yn siŵr o ddod i'r llygad.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 28 Feb 2017 10:52:42 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 6: "Blincin' Peru"

Pennod 6! Chwe mis o'r nonsens yma! Well i rhywun wneud teisen neu rhywbeth felly. Yn y bennod hon: - Pow-wow bach am gemau'r flwyddyn a fu, cyn i ni symud ymlaen i drafod Watch Dogs 2, Batman: The Telltale Series, Titanfall 2, a Warhammer: End Times - Vermintide. - Edrych ymlaen at rhai o gemau mawr 2017, tra'n glafoerio'n awchus. - Be yn union ydi'r gwahaniaeth rhwng datblygwyr a chyhoeddwyr? Daf sy'n esbonio. - 'Da ni'n colli'n meddyliau'n llwyr dros Rogue One, yn clywed am fwy o ffilmiau ar y ffordd yn seiliedig ar gemau Sega, ac yn mwydro am y ffilmiau Alien yn dilyn rhyddhau trelyr Alien: Covenant. - Mwy o'r fallout yn dilyn eitem anffodus y rhaglen Hacio am gemau fideo. Hyn i gyd, a Doc y gath yn chwarae silly buggers.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Dec 2016 11:41:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 5: "Pa Reich Oedd E?"

Pennod 5! Rargol. - Trafodaethau ar Rise Of The Tomb Raider! Everybody's Gone To The Rapture! Dishonored 2! Titanfall 2! Battlefield 1! Iasgob. - Yn y newyddion: mae 'na gêm newydd ar gael yn y Gymraeg! Mae 'na stwff swmpus wedi ei ychwanegu i No Man's Sky o'r diwedd! Ella bod y gêm Zelda newydd am gael ei wthio'n ôl... eto! A mymryn o newyddion annisgwyl am neb llai na Sonic the Hedgehog! - Daf yn rhoi cyflwyniad i'r dechnoleg newydd sy'n mynd i wneud i'ch gemau edrych gymaint gwell ar eich teledu swanci: high dynamic range (HDR). - Ac os doedd hynny i gyd ddim yn ddigon, 'da ni'n trafod Doctor Strange, Daf yn mynd off ar un am ffilmiau superhero, fel arfer, cyn capio'r holl beth off efo llwyth o fwydro am Star Wars. Lyfli.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 30 Nov 2016 12:13:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 4: "Pyrfyn Digidol"

Pennod 4! Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull. Jurassic World. Police Academy 4: Citizens On Patrol. Your boys took a hell of a beating. Wythnos yma: - Trafodaeth ddwys am y Playstation VR a'r holl gemau mae'r hogia wedi bod yn eu profi. Ac mae 'na lot ohonyn nhw. Hefyd mymryn bach o stwff am gemau hen-ffasiwn diflas fel Shu, Duke Nukem 3D, a Battlefield 1. - Cynnwrf anferth dros ddatgeliad hir-ddisgwyliedig y Nintendo Switch, sy'n cael ei drin a'i drafod hyd ebargofiant. Hefyd, mwy fyth o gyffro wedi ei anelu i gyfeiriad Red Dead Redemption 2, Civilization 6, a mwy. - Daf yn trio jingls newydd allan, er mawr ddryswch i bawb, ac mae o'n adrodd stori hyfryd amdano fo'n rhannu moment arbennig efo'r bois trwsio internet ddaeth i'w gartref. Mwy na digon fanna i'ch cadw chi'n hapus. Tan tro nesa!

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Oct 2016 13:49:47 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 3: "Daf Apathy"

Pennod 3? 'Da chi'n jocian ta be? Wythnos yma: - Yr hogia wedi bod yn ymweld ac ail-ymweld â The Witcher 3 a Middle-Earth: Shadow Of Mordor, wedi dablo efo Adr1ft, ac wedi trio mymryn o VR, rhwng mynd drwy gyfnodau o salwch difrifol iawn - "gaming malaise". - Yr holl newyddion am ddatgeliad y PS4 Pro a Super Mario Run, ac adroddiad amaturaidd iawn o sioe fawreddog EGX yn Birmingham. - Cyflwyniad arall i agwedd penodol o gemau - tro 'ma, mae pethau'n mynd yn dechnegol wrth i'r "ladz" drafod resolution. Neu "eglurdeb llun". Os 'da chi isio. - Trelyrs y ffilmiau Passengers ac Arrival yn cael eu dadansoddi (linc iddyn nhw ar fideowyth.com), Daf yn rantio am stwff superhero eto, a'r newyddion bod y gêm Firewatch am gael ei wneud yn ffilm yn cael ei drafod, yn boeth o'r wasg!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 29 Sep 2016 10:27:19 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 2: "Bazooka Business"

Ail bennod! Ail! Bennod! 'Da ni'n llwyddiant. Yn swyddogol. Wythnos yma: - Y gemau diweddara mae'r bechgyn wedi bod yn eu byseddu. Gan gynnwys: No Man's Sky! Deus Ex: Mankind Divided! The Legend Of Zelda: Twilight Princess HD! The Walking Dead: Michonne! 10 Second Ninja X! Rogue Legacy! - Newyddion gemau yr wythnos o sioe Gamescom. Yn trafod datgelu Metal Gear Survive, ymdrechion Blizzard i droi mewn i Pixar, pa mor dda mae Star Citizen yn edrych, fersiynau sgleiniog newydd y PS4 a'r Xbox One, ac oes 'na ddyfodol i'r math yma o sioe wedi'r cwbwl. - Adran newydd lle 'da ni'n cyflwyno ac yn trafod un agwedd o gemau i rai sy'n newydd i'r cyfrwng. Tro yma, yr FPS (first-person shooter). - Elidir yn rantio am Suicide Squad a bron popio gwythïen yn ei ben, cyn symud ymlaen at drelyr newydd Rogue One. Sydd yn ei dro yn cychwyn Daf ar rant ei hun. Am y prequels. A'r Hobbit. A phopeth rhyngddyn nhw. Yr holl lincs i fideos sy'n cael eu trafod yn y bennod yma ar fideowyth.com! Welwn ni chi tro nesa!

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 29 Aug 2016 09:48:57 +0000

Tudalen Y Podlediad