Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 50 - Rhodri Jones

Lawrlwythwch

Sgwrs gyda Rhodri Jones, the one that got away i bêl-droed Cymru. Ar ôl datblygu fel rhan o academi byd enwog clwb pêl-droed Machester United, daeth ei yrfa i ben yn rhy gynnar o bell ffordd, diolch yn bennaf i benglin dodgy. Ar ôl dioddef effeithiau seicolegol dwys ar ddiwedd ei egin yrfa, erbyn heddiw, mae e’n helpu eraill i ddelio â phroblemau iechyd meddwl. Pynciau llosg: bydis bws, Ysgol y Wern, asiant cyntaf Rhodri, Ysgolion Caerdydd, Norwich City a’r Rhufeiniaid, Ffranc-od, Huw Roberts a Mark Hughes, Joe Cole, Nicky Robinson, ansicrwydd yr arddegau, glanhau esgidiau Ryan Giggs a Gary Neville, bants v bwlio, corfforol v meddyliol, penglin dodgy Rhodri, Jimmy Davies RIP, limbo creulon, Lee Trundle, Rotherham United, unigrwydd, carchar meddyliol, pwysigrwydd siarad, y gwacter, myfyrio, Marcus Aurelius, stoiciaeth, Epictetus, ymarfer y meddwl, heddwch meddyliol, cysgu’n iawn a llawer mwy.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 19 Jan 2020 16:07:57 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 049 - Podpeth Nadolig 2019

Pennod arbennig iawn o Does Dim Gair Cymraeg am Random i ddathlu Nadolig 2019, gyda chyflwynwyr un o fy hoff bodlediadau yn y byd, Podpeth, sef Elin Gruffydd ac Iwan a Hywel Pitts. Pynciau llosg: traddodiadau Nadoligaidd (briwsion bara, death-lists), uchafbwyntiau personol y flwyddyn (gorymdeithiau annibyniaeth, dyrnu mwncis, ymladd llewod, tyfu tash, inverted Hitler), Cystadleuaeth Cont y Flwyddyn 2019, Hyna Di’r Goss, anws-heulo, pysgod siap pidyn a llawer mwy...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 24 Dec 2019 08:37:22 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Penod 048 - Lowri Cooke

Adolygiad y flwyddyn gyda’r beirniad bwyd a diod a’r celfyddydau, llais a wyneb cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru ac S4C, a hen ffrind o fy mhlentyndod yng Nghapel y Crwys, Lowri Haf Cooke. Pynciau llosg: traddodiadau Nadolig, teledu gorau 2019 (gan gynnwys Merched Parchus a Bry: Mewn Cyfyng Gyngor), ffilmiau gorau 2019 (The Irishman, A Marriage Story, Dolomite is My Name, Once Upon a Time in Hollywood), cerddoriaeth gorau 2019 (Rufus Mufasa, Los Blancos, Yr Ods, Carwyn Ellis a Rio 19, Lleuwen, MR, Quodega, 3 Hwr Doeth), llyfrau (The Testament, A Man Lies Dreaming, James Ellroy, Perthyn, Y Pumed Drws, Gwirionedd, Babel), siwmperi Nadoligaidd risque a sglefrio aaaaarhghhhhhhh!!!!! Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune. Hanner Pei - Nadolig Alcoholig: https://bit.ly/38G5XL0

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 17 Dec 2019 13:21:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 047 - Mark Roberts

Orig ddifyr yng nghwmni Mark Roberts, un o leisiau mwyaf adnabyddus y SRG a dyn sydd wedi cyfansoddi a chanu degau o ganeuon poblogaidd gyda’r bandiau Y Cyrff, Catatonia a MR (ymysg eraill) yn ystod gyrfa sy’n ymestyn yn ôl dros 30 o flynyddoedd. Pynciau llosg: dydd Sadwrn arferol seren roc, My Name is Dolemite, cartridges cerdd, Johnny Cash, Llanrwst, Lerpwl, y recorder, osgoi gwersi Ffrangeg, Y Cyrff, Tony Schiavone, The Clash, Rhys Mwyn, Maffia Mr Huws, Cam o’r Tywyllwch, Geraint Jarman, Y Testament Newydd, Yr Anhrefn, U-Thant, teithio Ewrop, Crumblowers, Cymru-Lloegr-a-Llanrwst, Catatonia, Mulder & Scully, Road Rage, gwerthu cachlwyth o records, y Rolling Stones a Jimmy White, Paul Jones, Y Ffyrc, Sherbet Antlers, The Earth, MR, Strange Town Records, daddy (un)cool a llawer mwy. Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Nov 2019 16:45:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 45 - Esyllt Sears ac Eleri Morgan

Sgwrs hollol sili gyda’r comediwyr Esyllt Sears ac Eleri Morgan. Pynciau llosg: dyled, Caeredin, The Shamen, labia Esyllt, #MuthaOfTwo, Gwasanaethau T-Bay, Waitrose v M&S, broody v horni, ClecFongio, halio v siocled, brawd secsi Eleri, ffarmo, ffan mwyaf comedi Cymreig, perthnasoedd, hwrddo, camelod, anifeiliaid gwyllt mewn garejys, cathod mawr yng nghefn gwlad Cymru a llawer mwy... Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 25 Oct 2019 11:50:08 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 044 - Carys Huws

Sgwrs gyda’r ffotograffydd, cyfarwyddwr a chrewr cynnwys, Carys Huws, sy’n wreiddiol o Ffynnon Taf ond sydd bellach yn byw yn Berlin ac yn teithio’r glôb yn tynnu lluniau rhai o gerddorion ac artistiaid mwya’r byd. Pynciau llosg: Ani Glass, valley girl v city slicker, cyfoedion llwyddiannus, Eisteddfota, chwalu chwedlau, ffasiwn, Theatr Ieuenctid Cymru, dick pics, Studio 89, Clwb Ifor Burn Out, DJ-JizzyPuke, smoco v farts, cerddoriaeth electronig, Dazed, FACT, Corsica Studios, euogrwydd y Cymry, Red Bull, Solange, Bjork, Thundercat, Fly Lo, Iggy Pop, Nina Kravitz, Station Cafe, Captain Beany & The Baked Bean Museum of Excellence, hiraeth, Brexit, cyfryngau anghymdeithasol a mwy. Diolch, fel arfer i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Sep 2019 16:56:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 043 - Ffion Dafis

Sgwrs gyda'r actores, cyflwynydd a chyfarwyddwr, Ffion Dafis. Pynciau llosg: bronnau ar y bws, Jim’ll Fix It, Yr Awr Fawr, crio ar ffilms, Shazam + Grwp + Glip, Dolwyddelan, breuddwyd gwlyb y canol ddosbarth, capel, colli ffydd, Bill & Ted, smoco, merched Maes G, problem fwyaf yr iaith Gymraeg, annibyniaeth, Theatr Fach Llangefni, Prifysgol Bangor, actio, iDot, John Hartson a Vinnie Jones, Amdani, gor-actio, Rownd a Rownd, Byw Celwydd, Brexit, waliau, galar, Anweledig, iselder, Lady McBeth alcohol a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Sep 2019 12:00:09 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 042 - Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro

Pennod yng nghwmni dau hen ffrind i'r podlediad, Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro. Pynciau llosg: Bry: Mewn Cyfyng Gyngor, cruising for a bruising, annibyniaeth, BoJo, Brexit, Yellowhammer, booze a ffags, wilis a ffwfs, codiad hiraf hanes Cymru a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 13 Sep 2019 10:05:39 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 41 - Gruff Rhys

Sgwrs hamddenol gyda’r cerddor byd enwog, Gruff Rhys. Pynciau llosg: PANG!, Gwenno, Africa Express, mynd â’r Gymraeg i bedwar ban byd, Muzi, recordio yn ystod oriau ysgol, y broses, celf a chrefft, Babelsberg, Uno Morales, Mark James, Psycho VII, yr Aphex Twin a’r Cynulliad, drymwyr, Dumb and Dumber, Cate le Bon, SFA, Ffa Coffi Pawb, Machlud, Maffia Mr Huws, archifio, Daf Ieuan, Disgo’r Llais, Ysgol Roc Bethesda, cyfansoddi, brawd Elton John, Mario C, Money Mark, Gorwel Owen a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 09:45:41 +0000

Tudalen Y Podlediad