-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

RSS

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Ysbeidiau-Heulog

Ysbeidiau-Heulog by Llwyd Owen

Sun, 28 Mar 2021 17:35:38 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 058 - Fflur Dafydd

*CAFODD Y BENNOD HON EI RECORDIO O BELL, FELLY MADDEUWCH Y SYNAU CEFNDIROL PLIS!* Orig hyfryd yng nghwmni’r awdur slash sgriptiwr slash academydd slash cantor slash dramodydd slash cynhyrchydd ffilm a theledu, Fflur Dafydd. Pynciau llosg: ffeindio Y cyfrwng, dilysrwydd yr awdur, cydbwysedd gwaith-a-bywyd, bara banana, euogrwydd y gweithiwr llawrydd, Ble the fuck ma Penrhiwllan?, rhieni ysbrydoledig, Cymdeithas yr Iaith, enwau plant sili, eisteddfota, caws, Caryl Lewis, bysgio yn Aberaeron, Johnny Panic, RS Thomas, y gwaith, blydi plant, gwobrau lu, Ynys Enlli, Y Llyfrgell, Euros Lyn, Parch a llawer mwy.

Sun, 13 Dec 2020 14:47:37 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 057 - Gruffudd Owen

Sgwrs ddifyr gyda’r prifardd amryddawn o Bwllheli, Gruffudd Eifion Owen. Pynciau llosg: Ty Newydd, Gwennan Evans, modrwyon Merthyr, Megan Hunter, atgofion llenyddol cynnar, llyfrgelloedd, Pwllheli, gwersi cynganeddu, sinema a ffilmiau, podlediadau, The Simpsons, Llinos: soddbibwraig broffesiynol, John Rowlands, chwedlau teuluol, yr A470, Glanaethwy, Llyr Gwyn Lewis, diffyg ‘hwyl’ yn yr arddegau, Aberystwyth mon amour, ffeindio ei lais, stompio, Wil Sam, Gruff Rhys v Gareth y Mwnci, Pobol y Cwm, Hel Llus yn y Glaw, Eisteddfod Bae Caerdydd 2018, Eurig Salisbury: nemesis barddol, y chwyldro yn ein pocedi, Porth, parlys emosiynol, cyfryngau anghymdeithasol, datgysylltu digidol, y broses o greu, Dadra, gwaith ar y gweill a mwy.

Mon, 07 Dec 2020 11:57:41 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 056 - Llio Maddocks a Megan Hunter

Sgwrs ddifyr gyda’r awduron ifanc Llio Maddocks a Megan Hunter. Pynciau llosg: atgofion llenyddol cynnar, athrawon ysbrydoledig, pwysigrwydd darllen, Stephen King, awduron v amser, Eisteddfota, enwau Cymreig, acenion, Y Barri, Twll Bach yn y Niwl a Tu Ol I’r Awyr, Maes B, ‘dwad’ mewn pabell ar LSD, arddulliau sgwennu eithafol, y broses o ysgrifennu nofel, enwi cymeriadau, Y Lolfa, Ty Newydd, golygyddion gwych (Meinir Edwards, Alun Jones a Meleri Wyn James), cysoni, ffwcs a ffycs a ffocs...

Fri, 27 Nov 2020 21:29:18 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 055 - John Griffiths (Llwybr Llaethog)

Sgwrs grwydrol gyda John Griffiths, y cerddor arloesol ac un o aelodau craidd un o fandiau mwyaf dylanwadol y sin gerddorol yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf, sef Llwybr Llaethog. Pynciau llosg: atgofion cerddorol cynnar, Top of the Pops, Cymru-Lloegr-a-Llanfrothen, mynd nol i Flaenau Ffestiniog, cwrdd a Kevs Ford, The Who, TAFF, dub reggae, gwallt hir a jins tynn, punk rock, Llundain 1977, The Managing Directors, cefnogi Europe (The Final Countdown!) a Link Wray yn Sweden, Llwybr Llaethog, Dic Ben, Rhys Mwyn, Ffred Ffransis, gwleidyddiaeth cerddorol, cerddoriaeth amgen Cymru yn y 1980au, bodio, gwyliau cerddorol yn y 1970au, Richard Rees, John Peel, Criw Byw, Fideo 9, Geraint Jarman, John Gedru, clytweithiau, Neud Nid Deud, Mr Phormula, Dave Datblygu, y Coldcut Cymraeg, samplo ar y slei, Cool Cymru, annibyniaeth i Grangetown (!) a llawer mwy. www.llwybrllaethog.com https://peel.fandom.com/wiki/Llwybr_Llaethog https://www.youtube.com/watch?v=vtdPW0eumT8 https://www.youtube.com/watch?v=XgRcya0SY70 https://www.youtube.com/watch?v=Z5asChbAYxI https://www.youtube.com/watch?v=lHCUl6mUz4o&list=PLya1lvcdVjm1Oskb2yhgAzuVHhcSJR2T9&index=9&t=0s&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=-QWPP4x8QGE https://www.youtube.com/watch?v=XSXa7dK4KlE https://www.youtube.com/watch?v=CJHRDkvrFME https://www.youtube.com/watch?v=lwZXeCqng2U

Mon, 23 Nov 2020 14:34:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 54 - Iwan ap Huw Morgan

Sgwrs ddirdynnol gyda fy hen ffrind, Iwan ap Huw Morgan, sy’n fardd, artist, cerddor, cyn-gyffurgi, iachawr, therapydd ac, yn ol Google, male model. Pynciau llosg: creadigrwydd, canu opera, Jimi Hendrix, teithio i’r isymwybod, Clint a’r Clawdd, cyffuriau (meddal a chaled), Robin Reliant, Yr Wylan (ddall), cerddoriaeth, crack houses, cwrso’r ddraig v chwistrellu, hunan-atgasedd, teulu, methodone, twrci oer, reidio’r beic, iboga, ail-enedigaeth, gwaredigaeth, adferiad, kambo, WoodooMan a llawer mwy. Dolenni perthnasol: Heart of Oak Healing: https://rb.gy/uchyuv WoodooMan: https://rb.gy/lp0wpw Facebook: https://rb.gy/fjlrud Instagram: https://rb.gy/a07xqk (WoodooMan) / https://rb.gy/7fbeyq (darluniau). Twitter: @apHUW Iboga: https://rb.gy/tjzgut Kambo: https://rb.gy/kxniff Blog: https://rb.gy/6oddcl

Fri, 25 Sep 2020 12:06:39 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 053 Efa Lois a Morgan Owen

Pennod arbennig o'r podlediad yng nghwmni'r artist o Aberystwyth, Efa Lois, a'r bardd o Ferthyr Tudful, Morgan Owen, wedi'i recordio ar gyfer Eisteddfod Amgen 2020. Diolch i Mei Ty Cornel am ei gymorth a'i fewnbwn bachog(!) ac i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Sun, 09 Aug 2020 08:51:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 052 - Dirty Pop

Sgwrs grwydrol yng nghwmni’r DJs, Esyllt Williams ac Ian Cottrell, aka Dirty Pop, sydd wedi bod yn swyno ravers Clwb Ifor Bach ers dros ddegawd. Pynciau llosg: eilliad agos Ian, brechdanau yn bwt y car, distractions gweithio adref, lloriau gludiog Clwb, ailwampio v adfeilio, cysgu yn y cyfnod clo, atgofion cerddorol cynnar, o dan ddylanwad mam a dad, Top of the Pops, Pop Brain of Britain, Ciwdod, Hanner Pei, cyfarpar cachu, Diffiniad, Superfuzz, The Legend of Al Bongos, Caryl PJ, caneuon am ddannedd, Carl Cox, Swynwr y Synths, cynnal y dawnslawr, straen y silent disco, rocio Techniquest, rugger buggers, cloddio cerddoriaeth, techneg, rhestrau chwarae, Mr Scruff a llawer mwy. Diolch i Mei Ty Cornel am ei gymorth gyda’r sain ac i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Fri, 17 Jul 2020 12:26:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 51 - Beth Angell a Mei Ty Cornel

Ar ol absenoldeb o dros chwe mis, fi nol, mo fos! Yng nghwmni fy hen ffrind, y cynhyrchydd teledu a stand up comedian, Beth Angell, a fy nghymydog, Mei Ty Cornel, ni’n mynd ati i drafod profiadau lockdown, partis stryd, Jac yr Undeb v Y Swastika, hanes Cymru a’r cwricwlwm newydd, enwau lleoedd, y twats ’na sy’n rhedeg y wlad, hiliaeth, rhagrith, y GIG, tanco, wanco, y gofid, plu eira a llawer llawer mwy.

Mon, 06 Jul 2020 11:52:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Pennod 50 - Rhodri Jones

Sgwrs gyda Rhodri Jones, the one that got away i bêl-droed Cymru. Ar ôl datblygu fel rhan o academi byd enwog clwb pêl-droed Machester United, daeth ei yrfa i ben yn rhy gynnar o bell ffordd, diolch yn bennaf i benglin dodgy. Ar ôl dioddef effeithiau seicolegol dwys ar ddiwedd ei egin yrfa, erbyn heddiw, mae e’n helpu eraill i ddelio â phroblemau iechyd meddwl. Pynciau llosg: bydis bws, Ysgol y Wern, asiant cyntaf Rhodri, Ysgolion Caerdydd, Norwich City a’r Rhufeiniaid, Ffranc-od, Huw Roberts a Mark Hughes, Joe Cole, Nicky Robinson, ansicrwydd yr arddegau, glanhau esgidiau Ryan Giggs a Gary Neville, bants v bwlio, corfforol v meddyliol, penglin dodgy Rhodri, Jimmy Davies RIP, limbo creulon, Lee Trundle, Rotherham United, unigrwydd, carchar meddyliol, pwysigrwydd siarad, y gwacter, myfyrio, Marcus Aurelius, stoiciaeth, Epictetus, ymarfer y meddwl, heddwch meddyliol, cysgu’n iawn a llawer mwy.

Sun, 19 Jan 2020 16:07:57 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy