Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 040 - Esyllt Sears ac Eleri Morgan

Lawrlwythwch

Sgwrs hwyliog gyda’r comediwyr o Geredigion, Esyllt Sears ac Eleri Morgan. Rhybudd – lot o chwerthin yn groch a siarad dros ein gilydd. Pynciau llosg: The Bill, crio mewn carafan, Gŵyl Gomedi Caeredin, 30 munud llac, ansicrwydd, sbwriel, diflastod dringo Everest, millennials, daddy cool, y Brodyr Gregory, breuddwydion Esyllt, gwallt David Mellor, BoJo, Brexit, chwyldro, bullshit, ffarmwrs, Y Sioe, crysau-t anweddus, Omid Djalili + Meic Stevens, herio hiliaeth a llawer mwy. Shout-outs: @GarmonCeiro, @Madeley, @Sam_Rhys, @Punkistani93.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 26 Jul 2019 12:34:29 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 039 - Lleuwen a Manon Steffan Ros (yn fyw o Tafwyl 2019)

Fersiwn byw o'r podlediad, wedi'i recordio yn Tafwyl 2019, yng nghwmni'r chwiorydd amryddawn o Riwlas, y gantores / cyfansoddwraig, Lleuwen, a'r awdur arobryn, Manon Steffan Ros. Pynciau llosg: Llyfr y Flwyddyn, ysgytlaeth banana, camthreiglo, Caerdydd, Michael Jackson v Morrissey, Bryn Fôn v Huw Chiswell, Oasis v Cole Porter, Ysgol Glanaethwy, chwydu ar athrawon, eisteddfota, ditties, A470, Llyfr Glas Nebo, Olew Olbas, jazz llyfn, Y Lleuanod, Gwn Glan Beibl Budr, dynsbonio, Von Trapps Cymru a mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 12 Jul 2019 06:38:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 038 - Huw Stephens

Sgwrs grwydrol gyda’r DJ o Gaerdydd, Huw Stephens. Pynciau llosg: Capel y Crwys, Mewn ac Allah, hud a lledrith, llafur plant, Paul Daniels, Triciau Trefor, cerdded ar ddŵr, Johnny Cash, Cynan ar feinyl, Virgin Radio, cefndryd cerddorol Huw, Johnny R, Picnic, Datblygu, Meic Stevens, Super Furry Animals, Gorky’s, ANKST, Rookwood Sound, Bethan Elfyn, Radio 1, Caerdydd, canlyniadau Lefel A Huw, Noswyl y Mileniwm, Taffia, Boobytrap, Quodega, Galstonbury, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Neuadd Baskerville, Four Tet, Potter v Mikey Snooze, Gwenno, Colorama, Heavenly Records, Kanye West, Beck, gwylio Prince mewn onesie a llawer mwy...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 21 Jun 2019 10:02:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 37 - Sara Huws a Gareth Madeley

Orig ddifyr iawn yng nghwmni’r Twitter legend, Gareth Madeley, a’r hanesydd Sara Huws. Pynciau llosg: Jack the Ripper, East End Women’s Museum, Twitter spats, llesiant meddwl, trolls, rhywiaeth bob dydd, etholiadau Ewrop, athrylith y Brexit Party, maes y gad ar-lein, arian tywyll, Gawker, diwedd democratiaeth, protestiadau diymadferth, pwyllgorau, ymgyrchu amgen, dadradicaleiddio, brwydro Nazis, Oswald Moseley, comics, Allo Allo, ailadrodd hanes, graffiti Cymraeg, newid hinsawdd, pŵer farts Madeley, y mwrllwch, ynni niwclear, gwin a biccies a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 03 Jun 2019 20:20:44 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 035 - Kev Tame

Sgwrs hynod ddiddorol gyda’r hyrwyddwr cerdd (Turnstile Records, Pyst ac ati) a chyn-aelod y bandiau Beganifs ac Acid Casuals, Kev Tame. Pynciau llosg: o dan ddylanwad John Tame, Waunfawr, Beganifs, bandiau pres, Bron a Methu, Gorwel Owen, Y Brodyr Gwynedd, Edward H, Ankst, Fideo 9, Criw Byw, gwreiddioldeb, Big Leaves, Firkin Rock, Melody Maker, Third Light, Acid Casuals, ffasiwn, techno, y 90au, kilts, Omni, Jah Soul, Turnstile Records, Girls, MySpace, Perfume Genius, Pyst, U-Thant, Serol Serol a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 May 2019 17:42:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 34 - Jon Gower

Sgwrs ddwys, digri a diddorol gydag un o awduron gorau’r genedl, Jon Gower. Pynciau llosg: Stephen Fry, acenion, cameos mewn llyfrau pobl arall, ysbrydion, gwrachod, pŵerau arallfydol, tylwyth teg, Jon y ditectif, pwysigrwydd darllen, adar, Iolo Williams, nadroedd, Russian roulette, peryglon meysydd parcio, Caerdydd, Oakland, y môr, Iain Banks, euogrwydd diwlliannol, Ed Thomas, Dewi Prysor, Lleucu Roberts, Ifan Morgan Jones, Catrin Dafydd, Manon Steffan Ros, e-lyfrau, dylanwadau, Owen Martell, Tony Bianchi, llyfrau Jon a llawer mwy...

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 24 Apr 2019 08:47:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 33 - Esyllt Sears a Garmon Ceiro

Sgwrs feddwol gyda dau hen ffrind o'r pod, Esyllt Sears a Garmon Ceiro. Pynciau llosg: crasho priodasau, Dai a Rea, cyfartaledd cwsg, operau sebon, Coldwar Steve, Carwyn Jones, clytweithiau, nats, is-etholiad Casnewydd, Plaid Simrw, anibynniaeth, Big Nev, Brexshit, TM a JC yn cael whitey, etholiadau Ewrop, pleidlais y bobl smyg, Macron, ysgolion preifat, chwyldro, Will Self, prynu pants, Ben yn mynd i'r Bala, hiliaeth, caws, Danny Gabbidon v Garmon Ceiro a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 07 Apr 2019 17:11:52 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 032 - Heledd Watkins

Yn cadw cwmni i fi ar y bennod hon ma prif-leisydd a gitarydd y band HMS Morris, cyflwynydd radio a theledu a charwr sushi, Heledd Watkins. Pynciau llosg: cacs, cathod, pesci-tarians, hipsters, Alan Partridge, deiet Ozzie’r ci, arias Eidaleg, Wcw’r Gwcw, Martha Wainwright, Goth-EMO-mainstream, llaeth, geneteg, dawnsio llinell, rasys cyfnewid, gitars, cawl a chân, Celsain, drum solos, Miles Davies, hambon cred, breuddwyd gwlyb y Theatr Gen, actio mewn tai bach, Pete a Nicky, Glyn Unwise, cyfryngau cymdeithasol, Emmy the Great, Chloe Howl, opera, rhyddid creadigol, Preston (y dyn, nid y dref), Race Horses, Jaws, Gorky’s, Mwsog, bois Blaenau, Cerys Mathews v Heledd v Kate Bush v Sam, morbid stupidity Llwyd, Glasto, Y Dyn Gwyrdd a gwely Freddie Mercury. Diolch am wrando!

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 19 Mar 2019 13:13:31 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 31 - Ffion Wyn

RHYBUDD: Mae’r sain braidd yn shit ar y bennod yma eto, sori, ond fi’n bwriadu buddsoddi mewn bach o git newydd cyn hir, felly bare with os gwelwch yn dda. Sgwrs ddwfn a ddoniol gyda'r DJ (Radio Caerdydd) a hyrwyddwr hip-hop (Ladies of Rage) o Gerlan, Ffion Wyn. Dyma fy ymdrech i efelychu un o fy hoff bodlediadau, sef ‘Hip-hop Saved my Life’ gyda Romesh Ranganathan. Fi wedi caru’r genre ers yr 1980au a dyma gyfle i geeko-mas gyda rhywun sy’n rhannu fy angerdd. Yn ystod y bennod, ni'n trafod ein hoff LPs, hoff artistiaid, cas bethau (gwraig-gasineb, trais, rhywiaeth, gwyngalchu), Queen Latifah, Monie Love, Roxanne Shante, Beastie Boys, Rufus Mufasa, 3 Hwr Doeth, Wu Tang v KFC, Stones Throw, Tribe Called Quest a'r Native Tongues, Madlib, Cardi B, Queen B, Kool Keith, Del the Funky Homosapien, Dan the Automator, Damien Albarn, Biggie, Nicki Minaj, Tystion, Cofi Bach a Tew Shady, Nobsta Nuts, Mr Phormula, Vanilla Ice, Tone Loc a llawer mwy. Ac ar ddiwedd y sgwrs, ma’ ’na fics byw nes i recordio rhyw ddeg mlynedd yn ôl sy’n cynnwys artistiaid sydd â chysylltiad â Stones Throw Records, cartref Madlib (sydd wedi cynhyrchu tua 50% o'r caneuon isod). 01 Lootpack – The Antidote (Intro) 02 Quasimoto – Return of the Loop Digga 03 Lootpack – Whenimondamic 04 Yesterday’s New Quintet – I am Singing 05 G&D – Time 06 Breakstra – Hidin’ 07 Breakstra feat. Challi Tuna, Soup, Double K, K Wolf & Munyungo – Family Rap 08 John Robinson Project – Melinda’s Dress 09 Diverse – Ain’t Right 10 Quasimoto feat. Madvillain – Closer 11 Wildchild – The Wonder Years / Boom-bap 12 Lootpack – Answers 13 Talib Kweli – Funny Money 14 Dudley Perkins – Come Here my Dear 15 Jaylib – The Mission 16 The Jackal feat. Oh No – Vinyl Talk 17 Quasimoto feat. Medaphor – 24-7 18 Wildchild feat. Georgina Ann Muldrow – Day ‘n Funk 19 Dudley Perkins – The Last Stand

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 19 Feb 2019 22:01:56 +0000

Tudalen Y Podlediad