Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 26 - Gareth Madeley

Lawrlwythwch

Sgwrs ddwys am wleidyddiaeth gyda'r Twitter legend, Gareth Madeley. Pynciau llosg: Brexit, cyfryngau anghymdeithasol, Nazis, Superman, pabïau, y rhyfel diwylliannol, ffasgiaeth, arian tywyll, Putin, pantomeim gwleidyddol, swigod, acenion, farts a darts.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 30 Nov 2018 17:31:17 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 025 - Griff Lynch

Sgwrs gyda'r cerddor slash cyfarwyddwr ffilm a theledu, Griff Lynch. Pynciau llosg: Band Pres Deiniolen, chicks, Plant Duw, Nirvana, Manics, Furries, Y Rods, David Wrench, rhyddid creadigol, Malcolm Allen, Nic Parri, Prydeindod v Cymreictod, Penrhosgarnedd, Fake ID, Ceir Cymru, Y Sybs, Mr Grumpy, Glastonbury a Neo Nazis Cymreig o Wlad Pwyl.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 16 Nov 2018 17:38:23 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 024 - Carw

Yn y bennod hon, mae'r cerddor o Lanfyllin, Owain Griffiths, aka Carw, yn ymuno gyda fi yn y sied i siarad am Wet Wet Wet, Plethyn, John ac Alun, Anweledig, syrffio ceir, cachu yn yr ardd, tutus, retrowanks, Violas, stwmps, Recordiau Blinc, rhyddid creadigol, ysbrydion, ei LP newydd a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 26 Oct 2018 15:30:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 023 - Sion Tomos Owen

Sgwrs grwydrol yng nghwmni'r arlunydd slash awdur slash cantor slash slash cyflwynydd teledu slash llwyth o bethau arall o Dreorci, Sion Tomos Owen. Pynciau llosg: crio mewn gig Gareth Bonello, darlunio ar focs pizza, y ffordd gywir o gyfarch Dafydd Iwan, blagio gyrfa greadigol, hunan bortreadau, India, y Cymoedd a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 14 Oct 2018 11:18:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 21 - Hanna Jarman a Sion Alun Davies

Sgwrs hynod hwyliog am eu hanturiaethau yn tyfu lan yng Nghaerdydd gyda'r show-offs proffesiynol, Hanna Jarman a Sion Alun Davies. Pynciau llosg: perm Geraint Jarman, halio cyn y rhyngrwyd, pa mor sgwar oedd Hanna'n tyfu fyny, y gansen, Capel y Crwys, eisteddfota gyda Dave Datblygu, moshpits, LSD a llwyth o shout-outs dienw.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 22 Sep 2018 17:10:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 20 - Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro

Sgwrs ddigri / ddifrifol gyda Brenin Twitter Cymru, aka Garmon Ceiro, a Des Lynam Cymru, aka Dylan Ebenezer. Pynciau llosg: Eisteddfod Bae Caerdydd 2018, Brexit, arweinyddiaeth Plaid Cymru, cystadleuaeth cont yr wythnos a chachu ar chips, yn llythrennol.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 13 Sep 2018 20:43:54 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 19 - Esyllt Sears a Sioned Mills

Sgwrs hynod ddifrifol gyda'r gomediwraig Esyllt Sears a'r bodledwraig Sioned Mills. Pynciau llosg: Brexshit, pleidleisio procsi,yr unig ffordd o gymryd Calpol, Honey I Shrunk the Kids, Harri Tudur v Alun Cairns, column inches, shitbombs, slags, tats, Ian Rush, cyfryngau anghymdeithasol a lot mwy o nonsens.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Jul 2018 12:31:36 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 018 - Elis James

Sgwrs gyda'r comediwr a'r actor Elis James.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 06 Jul 2018 08:07:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 017 - Elan Evans a Garmon ab Ion

I ddathlu Tafwyl 2018, dyma sgwrs hynod hilariws am dyfu lan yng Nghaerdydd gyda'r DJs Elan Evans a Garmon ab Ion. Pynciau llosg: llysenwau, muff vodka, ID ffug, bands, athrawon, afiechyd weil, cachu pants a chwydu dros bob man.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 Jun 2018 21:31:19 +0000

Tudalen Y Podlediad