Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 023 - Sion Tomos Owen

Lawrlwythwch

Sgwrs grwydrol yng nghwmni'r arlunydd slash awdur slash cantor slash slash cyflwynydd teledu slash llwyth o bethau arall o Dreorci, Sion Tomos Owen. Pynciau llosg: crio mewn gig Gareth Bonello, darlunio ar focs pizza, y ffordd gywir o gyfarch Dafydd Iwan, blagio gyrfa greadigol, hunan bortreadau, India, y Cymoedd a llawer mwy.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 14 Oct 2018 11:18:41 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 22 - Esyllt Sears a Sioned Mills

Rhegi a rhefru gyda'r 'comedi-ydd' Esyllt Sears a'r 'podledydd' Sioned Mills. Pynciau llosg: Y Byd Yn Ei Le, tsilis, myfyrwyr, asthma / mamleiddiad, podlediadau, ffilmiau, llyfrau a llwyth o bethau arall. RHYBUDD: Mae'r bennod hon yn cynnwys lot fawr o chwerthin yn groch a siarad ar draws ein gilydd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Sep 2018 16:33:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 21 - Hanna Jarman a Sion Alun Davies

Sgwrs hynod hwyliog am eu hanturiaethau yn tyfu lan yng Nghaerdydd gyda'r show-offs proffesiynol, Hanna Jarman a Sion Alun Davies. Pynciau llosg: perm Geraint Jarman, halio cyn y rhyngrwyd, pa mor sgwar oedd Hanna'n tyfu fyny, y gansen, Capel y Crwys, eisteddfota gyda Dave Datblygu, moshpits, LSD a llwyth o shout-outs dienw.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 22 Sep 2018 17:10:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 20 - Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro

Sgwrs ddigri / ddifrifol gyda Brenin Twitter Cymru, aka Garmon Ceiro, a Des Lynam Cymru, aka Dylan Ebenezer. Pynciau llosg: Eisteddfod Bae Caerdydd 2018, Brexit, arweinyddiaeth Plaid Cymru, cystadleuaeth cont yr wythnos a chachu ar chips, yn llythrennol.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 13 Sep 2018 20:43:54 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 018 - Elis James

Sgwrs gyda'r comediwr a'r actor Elis James.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 06 Jul 2018 08:07:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 017 - Elan Evans a Garmon ab Ion

I ddathlu Tafwyl 2018, dyma sgwrs hynod hilariws am dyfu lan yng Nghaerdydd gyda'r DJs Elan Evans a Garmon ab Ion. Pynciau llosg: llysenwau, muff vodka, ID ffug, bands, athrawon, afiechyd weil, cachu pants a chwydu dros bob man.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 Jun 2018 21:31:19 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 016 - Gareth Potter

Sgwrs gyda'r cerddor, canwr, actor a DJ, Gareth Potter.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 25 Jun 2018 17:12:11 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 15 - Garmon Ceiro a Dylan Ebenezer

Sgwrs hwyliog gyda'r sylwebydd gwleidyddol (!) Gammon Ceiro, a'r sylwebydd pel-droed, Des Lynam Cymru (aka Dylan Ebenezer). Pynciau llosg: cwpan y byd, Brexshit, Plaid Cymru, hiliaeth, bestiality, babwns, mwncis yn wanco.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 Jun 2018 19:59:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 14 - Catrin Dafydd

Sgwrs gyda'r awdur a'r ymgyrchydd gwleidyddol, Catrin Dafydd.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 May 2018 14:26:13 +0000

Tudalen Y Podlediad