Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 31 - Ffion Wyn

Lawrlwythwch

RHYBUDD: Mae’r sain braidd yn shit ar y bennod yma eto, sori, ond fi’n bwriadu buddsoddi mewn bach o git newydd cyn hir, felly bare with os gwelwch yn dda. Sgwrs ddwfn a ddoniol gyda'r DJ (Radio Caerdydd) a hyrwyddwr hip-hop (Ladies of Rage) o Gerlan, Ffion Wyn. Dyma fy ymdrech i efelychu un o fy hoff bodlediadau, sef ‘Hip-hop Saved my Life’ gyda Romesh Ranganathan. Fi wedi caru’r genre ers yr 1980au a dyma gyfle i geeko-mas gyda rhywun sy’n rhannu fy angerdd. Yn ystod y bennod, ni'n trafod ein hoff LPs, hoff artistiaid, cas bethau (gwraig-gasineb, trais, rhywiaeth, gwyngalchu), Queen Latifah, Monie Love, Roxanne Shante, Beastie Boys, Rufus Mufasa, 3 Hwr Doeth, Wu Tang v KFC, Stones Throw, Tribe Called Quest a'r Native Tongues, Madlib, Cardi B, Queen B, Kool Keith, Del the Funky Homosapien, Dan the Automator, Damien Albarn, Biggie, Nicki Minaj, Tystion, Cofi Bach a Tew Shady, Nobsta Nuts, Mr Phormula, Vanilla Ice, Tone Loc a llawer mwy. Ac ar ddiwedd y sgwrs, ma’ ’na fics byw nes i recordio rhyw ddeg mlynedd yn ôl sy’n cynnwys artistiaid sydd â chysylltiad â Stones Throw Records, cartref Madlib (sydd wedi cynhyrchu tua 50% o'r caneuon isod). 01 Lootpack – The Antidote (Intro) 02 Quasimoto – Return of the Loop Digga 03 Lootpack – Whenimondamic 04 Yesterday’s New Quintet – I am Singing 05 G&D – Time 06 Breakstra – Hidin’ 07 Breakstra feat. Challi Tuna, Soup, Double K, K Wolf & Munyungo – Family Rap 08 John Robinson Project – Melinda’s Dress 09 Diverse – Ain’t Right 10 Quasimoto feat. Madvillain – Closer 11 Wildchild – The Wonder Years / Boom-bap 12 Lootpack – Answers 13 Talib Kweli – Funny Money 14 Dudley Perkins – Come Here my Dear 15 Jaylib – The Mission 16 The Jackal feat. Oh No – Vinyl Talk 17 Quasimoto feat. Medaphor – 24-7 18 Wildchild feat. Georgina Ann Muldrow – Day ‘n Funk 19 Dudley Perkins – The Last Stand

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 19 Feb 2019 22:01:56 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 30 - Sioned Mills ac Esyllt Sears

Pynciau llosg: dillad isaf Esyllt, fflaps, Dumpling, 70s bush, patriarchiaeth, ceseiliau Lleuwen, Just 17, lolis laxative, Jameela Jamil, iechyd meddwl, y normal newydd, persawr personol, ballet, elyrch, Sandra Bullock, No Deal dibyn, SoyBoys, Punkistani, ymerodraeth, Churchill, hiliaeth cynhenid gwleidyddol, British Brexit Corporation, Donald Tusk, Fleetwood Mac, Sexpot Sharon, Ian Dunt, Star Trek Discovery, Doug Jones, William Shatface, Broad City, Catastrophe, Cofio Tryweryn, Meic Stephens, Cymruphobia, gwrachod, Arthur Miller, pidyn drylliedig, dioddefaint, marwolaeth, crefydd, rhagrith, edifarhau. Ymddiheuriadau am ansawdd sain y bennod yma. Sa i’n gwbod beth oedd yn bod. Fi’n beio’r Tories.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 08 Feb 2019 12:31:28 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 029 - Garmon Ceiro a Dylan Ebenezer

Sgwrs hanner call a dwl am, ymysg pethau arall: Cicio’r bwced, gwragedd gwych, Ffaith am Laeth, Ionawr sych, Brexshit, celwyddau’r Ceidwadwyr, David Davies Pantycelyn, rhagrith, MAYbot v ERG, Ian Dunt, mam James Goddard, vox plops, mudo i Rydaman, twrcis y Cymoedd, Llyfr Glas Nebo, Wylfa, tagfeydd traffig, trenau trydan, Gwlyptir Casnewydd v tarmac, Cont yr Wythnos, YesPlisCymru, eithafiaeth, Lexiters, growers v showers, ysbryd y nos, môr ladron.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 Jan 2019 16:28:59 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 28 - Steffan Evans a Dan Thomas

Sgwrs hynod hilariws gyda'r comediwyr Dan Thomas a Steffan Evans. Pynciau llosg: Cacti, bongos, Richie Collins, Sweet Lou Dunbar, bysedd meddal Doctor Dingley, gigio dros Glawdd Offa, llosgi tai haf yn Aberystwyth, gigs sych, heclo, World Overdose Day, sin comedi Cymru, Sarah Breese, Chris Chopping, Lee Evans, Ardal O’Hanlon, Ffrinj Caeredin, vegan sosej rols, Bry – Brenin yr Hambons, Banksy, tatws mewn croen, addunedau blwyddyn newydd, moobs, grand theft ceffyl, camdrin cyffuriau a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 11 Jan 2019 13:20:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 26 - Gareth Madeley

Sgwrs ddwys am wleidyddiaeth gyda'r Twitter legend, Gareth Madeley. Pynciau llosg: Brexit, cyfryngau anghymdeithasol, Nazis, Superman, pabïau, y rhyfel diwylliannol, ffasgiaeth, arian tywyll, Putin, pantomeim gwleidyddol, swigod, acenion, farts a darts.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 30 Nov 2018 17:31:17 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 025 - Griff Lynch

Sgwrs gyda'r cerddor slash cyfarwyddwr ffilm a theledu, Griff Lynch. Pynciau llosg: Band Pres Deiniolen, chicks, Plant Duw, Nirvana, Manics, Furries, Y Rods, David Wrench, rhyddid creadigol, Malcolm Allen, Nic Parri, Prydeindod v Cymreictod, Penrhosgarnedd, Fake ID, Ceir Cymru, Y Sybs, Mr Grumpy, Glastonbury a Neo Nazis Cymreig o Wlad Pwyl.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 16 Nov 2018 17:38:23 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 024 - Carw

Yn y bennod hon, mae'r cerddor o Lanfyllin, Owain Griffiths, aka Carw, yn ymuno gyda fi yn y sied i siarad am Wet Wet Wet, Plethyn, John ac Alun, Anweledig, syrffio ceir, cachu yn yr ardd, tutus, retrowanks, Violas, stwmps, Recordiau Blinc, rhyddid creadigol, ysbrydion, ei LP newydd a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 26 Oct 2018 15:30:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 023 - Sion Tomos Owen

Sgwrs grwydrol yng nghwmni'r arlunydd slash awdur slash cantor slash slash cyflwynydd teledu slash llwyth o bethau arall o Dreorci, Sion Tomos Owen. Pynciau llosg: crio mewn gig Gareth Bonello, darlunio ar focs pizza, y ffordd gywir o gyfarch Dafydd Iwan, blagio gyrfa greadigol, hunan bortreadau, India, y Cymoedd a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 14 Oct 2018 11:18:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 22 - Esyllt Sears a Sioned Mills

Rhegi a rhefru gyda'r 'comedi-ydd' Esyllt Sears a'r 'podledydd' Sioned Mills. Pynciau llosg: Y Byd Yn Ei Le, tsilis, myfyrwyr, asthma / mamleiddiad, podlediadau, ffilmiau, llyfrau a llwyth o bethau arall. RHYBUDD: Mae'r bennod hon yn cynnwys lot fawr o chwerthin yn groch a siarad ar draws ein gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Sep 2018 16:33:14 +0000

Tudalen Y Podlediad