Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 047 - Mark Roberts

Lawrlwythwch

Orig ddifyr yng nghwmni Mark Roberts, un o leisiau mwyaf adnabyddus y SRG a dyn sydd wedi cyfansoddi a chanu degau o ganeuon poblogaidd gyda’r bandiau Y Cyrff, Catatonia a MR (ymysg eraill) yn ystod gyrfa sy’n ymestyn yn ôl dros 30 o flynyddoedd. Pynciau llosg: dydd Sadwrn arferol seren roc, My Name is Dolemite, cartridges cerdd, Johnny Cash, Llanrwst, Lerpwl, y recorder, osgoi gwersi Ffrangeg, Y Cyrff, Tony Schiavone, The Clash, Rhys Mwyn, Maffia Mr Huws, Cam o’r Tywyllwch, Geraint Jarman, Y Testament Newydd, Yr Anhrefn, U-Thant, teithio Ewrop, Crumblowers, Cymru-Lloegr-a-Llanrwst, Catatonia, Mulder & Scully, Road Rage, gwerthu cachlwyth o records, y Rolling Stones a Jimmy White, Paul Jones, Y Ffyrc, Sherbet Antlers, The Earth, MR, Strange Town Records, daddy (un)cool a llawer mwy. Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 10 Nov 2019 16:45:04 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 046 - Rhydian Bowen Phillips

sgwrs grwydrol gyda'r cyflwynydd amryddawn, Rhydian Bowen Phillips. Pynciau llosg: disgwyl, y Cymoedd, Cymreictod, Ysgol y Cymer, astudio yn America, MEGA, llysenwau, Eden, Planed Plant, iDot, Bandit, GLC, y fangre hon, Clifford Jones, Uned 5, La Bamba, Procar Poeth, sugno coc ar y teli, arferion gwylio newidiol, Cân i Gymru, Tân y Ddraig, marwolaeth Tommy Cooper, Fi Di Duw, marw yng Nghwmderi, Michael Sheen, llais pêl-droed Cymru, cariad at iaith, cyfweld Lionel Messi, enwau plant sili, tats a mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 30 Oct 2019 22:05:59 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 45 - Esyllt Sears ac Eleri Morgan

Sgwrs hollol sili gyda’r comediwyr Esyllt Sears ac Eleri Morgan. Pynciau llosg: dyled, Caeredin, The Shamen, labia Esyllt, #MuthaOfTwo, Gwasanaethau T-Bay, Waitrose v M&S, broody v horni, ClecFongio, halio v siocled, brawd secsi Eleri, ffarmo, ffan mwyaf comedi Cymreig, perthnasoedd, hwrddo, camelod, anifeiliaid gwyllt mewn garejys, cathod mawr yng nghefn gwlad Cymru a llawer mwy... Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 25 Oct 2019 11:50:08 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 044 - Carys Huws

Sgwrs gyda’r ffotograffydd, cyfarwyddwr a chrewr cynnwys, Carys Huws, sy’n wreiddiol o Ffynnon Taf ond sydd bellach yn byw yn Berlin ac yn teithio’r glôb yn tynnu lluniau rhai o gerddorion ac artistiaid mwya’r byd. Pynciau llosg: Ani Glass, valley girl v city slicker, cyfoedion llwyddiannus, Eisteddfota, chwalu chwedlau, ffasiwn, Theatr Ieuenctid Cymru, dick pics, Studio 89, Clwb Ifor Burn Out, DJ-JizzyPuke, smoco v farts, cerddoriaeth electronig, Dazed, FACT, Corsica Studios, euogrwydd y Cymry, Red Bull, Solange, Bjork, Thundercat, Fly Lo, Iggy Pop, Nina Kravitz, Station Cafe, Captain Beany & The Baked Bean Museum of Excellence, hiraeth, Brexit, cyfryngau anghymdeithasol a mwy. Diolch, fel arfer i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Sep 2019 16:56:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 042 - Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro

Pennod yng nghwmni dau hen ffrind i'r podlediad, Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro. Pynciau llosg: Bry: Mewn Cyfyng Gyngor, cruising for a bruising, annibyniaeth, BoJo, Brexit, Yellowhammer, booze a ffags, wilis a ffwfs, codiad hiraf hanes Cymru a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 13 Sep 2019 10:05:39 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 41 - Gruff Rhys

Sgwrs hamddenol gyda’r cerddor byd enwog, Gruff Rhys. Pynciau llosg: PANG!, Gwenno, Africa Express, mynd â’r Gymraeg i bedwar ban byd, Muzi, recordio yn ystod oriau ysgol, y broses, celf a chrefft, Babelsberg, Uno Morales, Mark James, Psycho VII, yr Aphex Twin a’r Cynulliad, drymwyr, Dumb and Dumber, Cate le Bon, SFA, Ffa Coffi Pawb, Machlud, Maffia Mr Huws, archifio, Daf Ieuan, Disgo’r Llais, Ysgol Roc Bethesda, cyfansoddi, brawd Elton John, Mario C, Money Mark, Gorwel Owen a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 09:45:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 040 - Esyllt Sears ac Eleri Morgan

Sgwrs hwyliog gyda’r comediwyr o Geredigion, Esyllt Sears ac Eleri Morgan. Rhybudd – lot o chwerthin yn groch a siarad dros ein gilydd. Pynciau llosg: The Bill, crio mewn carafan, Gŵyl Gomedi Caeredin, 30 munud llac, ansicrwydd, sbwriel, diflastod dringo Everest, millennials, daddy cool, y Brodyr Gregory, breuddwydion Esyllt, gwallt David Mellor, BoJo, Brexit, chwyldro, bullshit, ffarmwrs, Y Sioe, crysau-t anweddus, Omid Djalili + Meic Stevens, herio hiliaeth a llawer mwy. Shout-outs: @GarmonCeiro, @Madeley, @Sam_Rhys, @Punkistani93.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 26 Jul 2019 12:34:29 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 039 - Lleuwen a Manon Steffan Ros (yn fyw o Tafwyl 2019)

Fersiwn byw o'r podlediad, wedi'i recordio yn Tafwyl 2019, yng nghwmni'r chwiorydd amryddawn o Riwlas, y gantores / cyfansoddwraig, Lleuwen, a'r awdur arobryn, Manon Steffan Ros. Pynciau llosg: Llyfr y Flwyddyn, ysgytlaeth banana, camthreiglo, Caerdydd, Michael Jackson v Morrissey, Bryn Fôn v Huw Chiswell, Oasis v Cole Porter, Ysgol Glanaethwy, chwydu ar athrawon, eisteddfota, ditties, A470, Llyfr Glas Nebo, Olew Olbas, jazz llyfn, Y Lleuanod, Gwn Glan Beibl Budr, dynsbonio, Von Trapps Cymru a mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 12 Jul 2019 06:38:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 038 - Huw Stephens

Sgwrs grwydrol gyda’r DJ o Gaerdydd, Huw Stephens. Pynciau llosg: Capel y Crwys, Mewn ac Allah, hud a lledrith, llafur plant, Paul Daniels, Triciau Trefor, cerdded ar ddŵr, Johnny Cash, Cynan ar feinyl, Virgin Radio, cefndryd cerddorol Huw, Johnny R, Picnic, Datblygu, Meic Stevens, Super Furry Animals, Gorky’s, ANKST, Rookwood Sound, Bethan Elfyn, Radio 1, Caerdydd, canlyniadau Lefel A Huw, Noswyl y Mileniwm, Taffia, Boobytrap, Quodega, Galstonbury, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Neuadd Baskerville, Four Tet, Potter v Mikey Snooze, Gwenno, Colorama, Heavenly Records, Kanye West, Beck, gwylio Prince mewn onesie a llawer mwy...

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 21 Jun 2019 10:02:58 +0000

Tudalen Y Podlediad