Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 044 - Carys Huws

Lawrlwythwch

Sgwrs gyda’r ffotograffydd, cyfarwyddwr a chrewr cynnwys, Carys Huws, sy’n wreiddiol o Ffynnon Taf ond sydd bellach yn byw yn Berlin ac yn teithio’r glôb yn tynnu lluniau rhai o gerddorion ac artistiaid mwya’r byd. Pynciau llosg: Ani Glass, valley girl v city slicker, cyfoedion llwyddiannus, Eisteddfota, chwalu chwedlau, ffasiwn, Theatr Ieuenctid Cymru, dick pics, Studio 89, Clwb Ifor Burn Out, DJ-JizzyPuke, smoco v farts, cerddoriaeth electronig, Dazed, FACT, Corsica Studios, euogrwydd y Cymry, Red Bull, Solange, Bjork, Thundercat, Fly Lo, Iggy Pop, Nina Kravitz, Station Cafe, Captain Beany & The Baked Bean Museum of Excellence, hiraeth, Brexit, cyfryngau anghymdeithasol a mwy. Diolch, fel arfer i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 27 Sep 2019 16:56:16 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 043 - Ffion Dafis

Sgwrs gyda'r actores, cyflwynydd a chyfarwyddwr, Ffion Dafis. Pynciau llosg: bronnau ar y bws, Jim’ll Fix It, Yr Awr Fawr, crio ar ffilms, Shazam + Grwp + Glip, Dolwyddelan, breuddwyd gwlyb y canol ddosbarth, capel, colli ffydd, Bill & Ted, smoco, merched Maes G, problem fwyaf yr iaith Gymraeg, annibyniaeth, Theatr Fach Llangefni, Prifysgol Bangor, actio, iDot, John Hartson a Vinnie Jones, Amdani, gor-actio, Rownd a Rownd, Byw Celwydd, Brexit, waliau, galar, Anweledig, iselder, Lady McBeth alcohol a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Sep 2019 12:00:09 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 042 - Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro

Pennod yng nghwmni dau hen ffrind i'r podlediad, Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro. Pynciau llosg: Bry: Mewn Cyfyng Gyngor, cruising for a bruising, annibyniaeth, BoJo, Brexit, Yellowhammer, booze a ffags, wilis a ffwfs, codiad hiraf hanes Cymru a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 13 Sep 2019 10:05:39 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 41 - Gruff Rhys

Sgwrs hamddenol gyda’r cerddor byd enwog, Gruff Rhys. Pynciau llosg: PANG!, Gwenno, Africa Express, mynd â’r Gymraeg i bedwar ban byd, Muzi, recordio yn ystod oriau ysgol, y broses, celf a chrefft, Babelsberg, Uno Morales, Mark James, Psycho VII, yr Aphex Twin a’r Cynulliad, drymwyr, Dumb and Dumber, Cate le Bon, SFA, Ffa Coffi Pawb, Machlud, Maffia Mr Huws, archifio, Daf Ieuan, Disgo’r Llais, Ysgol Roc Bethesda, cyfansoddi, brawd Elton John, Mario C, Money Mark, Gorwel Owen a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 09:45:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 039 - Lleuwen a Manon Steffan Ros (yn fyw o Tafwyl 2019)

Fersiwn byw o'r podlediad, wedi'i recordio yn Tafwyl 2019, yng nghwmni'r chwiorydd amryddawn o Riwlas, y gantores / cyfansoddwraig, Lleuwen, a'r awdur arobryn, Manon Steffan Ros. Pynciau llosg: Llyfr y Flwyddyn, ysgytlaeth banana, camthreiglo, Caerdydd, Michael Jackson v Morrissey, Bryn Fôn v Huw Chiswell, Oasis v Cole Porter, Ysgol Glanaethwy, chwydu ar athrawon, eisteddfota, ditties, A470, Llyfr Glas Nebo, Olew Olbas, jazz llyfn, Y Lleuanod, Gwn Glan Beibl Budr, dynsbonio, Von Trapps Cymru a mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 12 Jul 2019 06:38:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 038 - Huw Stephens

Sgwrs grwydrol gyda’r DJ o Gaerdydd, Huw Stephens. Pynciau llosg: Capel y Crwys, Mewn ac Allah, hud a lledrith, llafur plant, Paul Daniels, Triciau Trefor, cerdded ar ddŵr, Johnny Cash, Cynan ar feinyl, Virgin Radio, cefndryd cerddorol Huw, Johnny R, Picnic, Datblygu, Meic Stevens, Super Furry Animals, Gorky’s, ANKST, Rookwood Sound, Bethan Elfyn, Radio 1, Caerdydd, canlyniadau Lefel A Huw, Noswyl y Mileniwm, Taffia, Boobytrap, Quodega, Galstonbury, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Neuadd Baskerville, Four Tet, Potter v Mikey Snooze, Gwenno, Colorama, Heavenly Records, Kanye West, Beck, gwylio Prince mewn onesie a llawer mwy...

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 21 Jun 2019 10:02:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 37 - Sara Huws a Gareth Madeley

Orig ddifyr iawn yng nghwmni’r Twitter legend, Gareth Madeley, a’r hanesydd Sara Huws. Pynciau llosg: Jack the Ripper, East End Women’s Museum, Twitter spats, llesiant meddwl, trolls, rhywiaeth bob dydd, etholiadau Ewrop, athrylith y Brexit Party, maes y gad ar-lein, arian tywyll, Gawker, diwedd democratiaeth, protestiadau diymadferth, pwyllgorau, ymgyrchu amgen, dadradicaleiddio, brwydro Nazis, Oswald Moseley, comics, Allo Allo, ailadrodd hanes, graffiti Cymraeg, newid hinsawdd, pŵer farts Madeley, y mwrllwch, ynni niwclear, gwin a biccies a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 03 Jun 2019 20:20:44 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 36 - Peredur ap Gwynedd

Awr a hanner yng nghwmni'r bwyellwr o Bont-y-Pwl, Peredur ap Gwynedd. Leg-end go iawn sydd wedi chwarae'r gitar gyda rhai o fawrion y byd roc a phop, gan gynnwys Geraint Jarman, Datblygu, Norman Cook / Fatboy Slim, Natalie Imbruglia, Sophie Ellis-Bextor, Kim Wilde, Pendulum a llawer mwy. Pynciau llosg: DOM, nostalgia, Titch Gwilym, enway anodd i'w hynganu, dildos Cymreig, roc trwm, Maffia, Crys, widdly-widdly-weeeeeeeee, jazz club... nice, i-dot, gigs mewn bwytai, Fox Mulder, ofergoelion cyn peffermio, strawpedos, teithio'r byd, seiclo a mwy. DOM - Anghenfil Clai / Un Weledigaeth (https://bit.ly/30HCI6A)

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 26 May 2019 18:20:45 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 035 - Kev Tame

Sgwrs hynod ddiddorol gyda’r hyrwyddwr cerdd (Turnstile Records, Pyst ac ati) a chyn-aelod y bandiau Beganifs ac Acid Casuals, Kev Tame. Pynciau llosg: o dan ddylanwad John Tame, Waunfawr, Beganifs, bandiau pres, Bron a Methu, Gorwel Owen, Y Brodyr Gwynedd, Edward H, Ankst, Fideo 9, Criw Byw, gwreiddioldeb, Big Leaves, Firkin Rock, Melody Maker, Third Light, Acid Casuals, ffasiwn, techno, y 90au, kilts, Omni, Jah Soul, Turnstile Records, Girls, MySpace, Perfume Genius, Pyst, U-Thant, Serol Serol a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 May 2019 17:42:07 +0000

Tudalen Y Podlediad