Podlediad Podled Senedd Podcast

Podcast by Senedd

Gwefan: Podled Senedd Podcast

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podlediad y Cynulliad a Brexit - rhifyn 5

Lawrlwythwch

Manon Edwards Ahir, Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau yn y Cynulliad, sy'n sgwrsio â Peter Hill o'r Gwasanaeth Ymchwil am y datblygiadau Brexit diweddaraf yn San Steffan a'r gwaith y mae'r Cynulliad yn ei wneud i ddylanwadu ar y trafodaethau a pharatoi ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 04 Apr 2019 08:26:20 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: The Assembly and Brexit podcast - episode 5

Manon Edwards Ahir, Head of News and Media Relations at the Assembly, talks to Peter Hill from the Assembly's Research Service about the latest Brexit developments in Westminster and the work that the Assembly is doing to influence the negotiations and prepare for various scenarios.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 04 Apr 2019 08:25:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Cynulliad a Brexit - podlediad - rhifyn 4

Manon Edwards Ahir, Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau yn y Cynulliad, sy'n sgwrsio â Peter Hill o'r Gwasanaeth Ymchwil am y datblygiadau Brexit diweddaraf yn San Steffan a'r gwaith y mae'r Cynulliad yn ei wneud i ddylanwadu ar y trafodaethau a pharatoi ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 Feb 2019 14:51:36 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: The Assembly and Brexit podcast - episode 4

Manon Edwards Ahir, Head of News and Media Relations at the Assembly, talks to Peter Hill from the Assembly's Research Service about the latest Brexit developments in Westminster and the work that the Assembly is doing to influence the negotiations and prepare for various scenarios.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 Feb 2019 14:29:28 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: The Assembly and Brexit Podcast - ep3

The Assembly's Brexit podcast episode 3

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Dec 2018 10:26:43 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Cynulliad a Brexit - Podlediad - Rh2 - 21.11.18

Podlediad Brexit y Cynulliad, rhifyn 2

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 21 Nov 2018 10:02:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: The Assembly and Brexit Podcast - Ep2 - 21.11.18

Brexit Podcast from the Assembly - episode 2

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 21 Nov 2018 09:58:15 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Black History Month - podcast from the Assembly

Ali Abdi, Rocio Cifuentes and Vaughan Gething AM have a roundtable discussion on what Black History Month means for Wales and the wider world. Daf Prys poses the questions and they also tell us about their Welsh Black Icons. Ali Abdi joined the Community Gateway team in October 2015. His work focuses on building a successful partnership between Cardiff University and the community of Grangetown and managing community events in the Grange Bowls Pavilion. Rocio Cifuentes is an experienced, committed and values-driven third sector professional with over 15 years' experience specifically in the BME Third Sector in Wales. Sha has led and developed EYST Wales since its inception in 2005, having previously worked for CEMVO Wales. Vaughan Gething AM was born in Zambia and brought up in Dorset. He was educated at Aberystwyth and Cardiff universities, and now lives in his constituency with his wife Michelle. He's been an Assembly Member since 2011. Daf Prys is part of the Communications team looking after the Assembly's digital content and website. Ali Abdi, Rocio Cifuentes a Vaughan Gething sy'n trafod rownd y bwrdd bwrdd ar yr hyn y mae Mis Hanes Pobl Dduon yn ei olygu i Gymru a'r byd ehangach. Daf Prys sy'n cyflwyno'r cwestiynau ac maen nhw hefyd yn dweud wrthyn ni am eu eiconau duon Cymreig. Ymunodd Ali Abdi â thîm y Porth cymunedol ym mis Hydref 2015. Mae ei waith yn canolbwyntio ar adeiladu partneriaeth lwyddiannus rhwng Prifysgol Caerdydd a chymuned Grangetown a rheoli digwyddiadau cymunedol ym Mhafiliwn bowls Grangetown. Mae Rocio Cifuentes yn weithiwr proffesiynol trydydd sector profiadol ac ymroddedig sydd â thros 15 mlynedd o brofiad yn benodol yn y trydydd sector BME yng Nghymru. Mae hi wedi arwain a datblygu EYST Cymru ers ei sefydlu yn 2005, ar ôl bod yn gweithio i CEMVO Cymru cyn hynny. Cafodd Vaughan Gething ac ei eni yn Zambia a'i fagu yn Dorset. Cafodd ei addysg ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd, ac mae bellach yn byw yn ei etholaeth gyda'i wraig Michelle. Mae Daf Prys yn rhan o'r tîm cyfathrebu sy'n gofalu am gynnwys digidol a gwefan y Cynulliad.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 01 Nov 2018 17:17:36 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Cynulliad a Brexit - Podled - rh1

Croeso i'r cyntaf mewn cyfres o bodlediadau gan y Cynulliad Cenedlaethol ar Ymadael yr Undeb Ewropeaidd - neu Brexit. Manon Edwards Ahir, Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau sy'n siarad efo Manon George sy'n arwain Tîm Materion Ewropeaidd a Chyfansoddiadol. Maent yn trafod rôl y Cynulliad yn Brexit ac fan hyn yn edrych yn gyffredinol ar ble'r ydym ni o safbwynt Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 30 Oct 2018 16:31:07 +0000

Tudalen Y Podlediad