-> Eich Ffefrynnau

Pod Sgorio

Pod Sgorio

Y gorau o gampau’r Cymry ar draws y cynghreiriau pêl-droed, croeso i Pod Sgorio.

Gwefan: Pod Sgorio

RSS

Chwarae Pod Sgorio

Pod 10: Huw Griffiths ac Aaron Williams

Cyfle i edrych nôl ar holl hynt a helynt pedwaredd rownd Cwpan Cymru gyda Dylan a Sioned wrth i Bod Sgorio cyrraedd ei pennod 10! Bydd ymosodwr Y Drenewydd, Aaron Williams â rheolwr Caernarfon, Huw Griffiths yn ymuno a ni cyn i'r ddau dîm gwrdd â'i gilydd yn y gynghrair penwythnos yma.

Thu, 21 Oct 2021 08:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 9: 4 pwynt oddi cartref i Gymru a Bae Colwyn yn y gwpan

Cyfle i edrych nôl ar wythnos ryngwladol arall gyda Dylan a Sioned a chyfle i edrych ‘mlaen at benwythnos o bêl-droed Cwpan Cymru. Bydd Craig Hogg, rheolwr Bae Colwyn yn ymuno â ni cyn i Fae Colwyn wynebu Met Caerdydd ym mhedwaredd rownd y gwpan.

Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 8: David Edwards

Sgwrs arbennig gyda David Edwards, cyn-chwaraewr canol cae Cymru cyn gemau rhagbrofol Cwpan y Byd mis Hydref. Bydd Dylan Ebenezer a Sioned Dafydd yn trafod ei amser gyda’r tîm rhyngwladol, gobeithion Cymru ar gyfer y gemau rhagbrofol a’i amser gyda’r Bala yn y Cymru Premier. Gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022 yn fyw ar Sgorio: 08/10 - Y Weriniaeth Tsiec v Cymru - yn fyw ar S4C am 7.25 11/10 - Estonia v Cymru - yn fyw ar S4C am 7.25

Wed, 06 Oct 2021 16:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 7: Cwpan Cymru ac ymddiswyddiad Andy Morrison

Sioned Dafydd a Dylan Ebenezer yn trafod ymddiswyddiad Andy Morrison yng nghwmni’r sylwebydd Mark Jones. Cawn glywed hefyd gan reolwr Cymru, Robert Page, prif weithredwr CBDC, Noel Mooney, a rheolwr Y Fflint, Neil Gibson.

Wed, 29 Sep 2021 14:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 6: Cyfweliad gyda'r Prif Weithredwr!

Cyfweliad arbennig gyda Phrif Weithredwr Y Gymdeithas Bêl-droed, Noel Mooney a chyfle i edrych mlaen i drydedd rownd Cwpan Cymru gydag Andy Morrison, rheolwr Cei Connah a Richard Ryan, rheolwr Trefelin. Am y tro cyntaf erioed, bydd camerâu byw Sgorio ar Barc yr Ynys, wrth i'r tîm o'r ail haen yn y de groesawu Pencampwyr yr Uwch Gynghrair. Trefelin v Cei Connah yn fyw ar S4C ddydd Sadwrn 25/09/21 am 12.30

Fri, 24 Sep 2021 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 5: Gavin Chesterfield (Y Barri) ac Anthony Limbrick (YSN)

Cyfle i drafod y tymor Cymru Premier JD gyda rheolwr Y Barri, Gavin Chesterfield sydd wedi torri record y clwb am y nifer fwyaf o gemau wrth y llyw gyda 491 gêm. Cawn hefyd gyfle i glywed gan Anthony Limbrick, rheolwr Y Seintiau Newydd gan edrych nôl ar y gemau Ewropeaidd yr haf a'i obeithion am y tymor. Pod Sgorio, yng nghwmni Sioned Dafydd a Dylan Ebenezer. Y Seintiau Newydd v Y Barri – yn fyw ar S4C nos Sadwrn am 5.

Wed, 15 Sep 2021 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 4: Wythnos ryngwladol Medi '21

Cyfle i edrych nôl ar gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022 mis Medi a rhagolwg o’r gemau yn y Cymru Premier dros y penwythnos. Bydd camerâu Sgorio yn fyw ar Goedlan y Parc ddydd Sadwrn, gydag Aberystwyth yn croesawu Met Caerdydd. Cawn glywed gan reolwr Aberystwyth, Antonio Corbisiero ac amddiffynnwr Met Caerdydd, Emlyn Lewis.

Thu, 09 Sep 2021 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 3: Awst 2021 yn y Cymru Premier gyda Mark Jones, rheolwr Cymru C

Rheolwr Cymru C ac un o leisiau’r botwm coch, Mark Jones sy’n edrych nôl ar ddigwyddiadau mis Awst yn y Cymru Premier. Cyfweliad arbennig gydag MJ Williams, chwaraewr canol cae Bolton sy’n trafod dylanwad y Cymry ar y garfan ac edrych nôl ar y gêm gyfeillgar rhwng Y Ffindir a Chymru.

Thu, 02 Sep 2021 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 2: Owain Fôn Williams

Cyhoeddi Carfan Cymru ar gyfer gemau mis Medi, Gareth Bale yn sgorio yn La Liga am y tro cyntaf ers Medi 2019 i Real Madrid a’r Fflint yn fflio yn y Cymru Premier. Ein gwestai arbennig yw golwr Dunfermline a Chymru, Owain Fôn Williams.

Thu, 26 Aug 2021 08:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 1: Croeso i'r Pod! Penwythnos agoriadol tymor 2021/22

Sioned Dafydd a Dylan Ebenezer sy'n trafod penwythnos agoriadol tymor 2021/22 y Cymru Premier, golwg ar y pyramid pêl-droed Cymreig a'r newyddion diweddaraf am y Cymry ar draws cynghreiriau Ewrop.

Wed, 18 Aug 2021 19:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch