-> Eich Ffefrynnau

Pod Sgorio

Pod Sgorio

Y gorau o gampau’r Cymry ar draws y cynghreiriau pêl-droed, croeso i Pod Sgorio.

Gwefan: Pod Sgorio

RSS

Chwarae Pod Sgorio

Pod 90: Adio 6 miliwn a thynnu 6 phwynt

Pod 90: Adio 6 miliwn a thynnu 6 phwynt Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer ac Ifan Gwilym sydd nôl yn y stiwdio yr wythnos hon i drafod newyddion yr wythnos ddiwethaf, gan gynnwys bwriad y Gymdeithas Bêl-droed i fuddsoddi £6m yn yr Uwch-gynghrair, a chosb newydd i Ben-y-bont. Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer and Ifan Gwilym are back in the Pod studio this week to discuss the week's news, including the FAW's investment of £6m in the Cymru Premier, and a new points deduction for Pen-y-bont .

Wed, 21 Feb 2024 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 89: Ryan Jenkins

Pod 89: Ryan Jenkins Yr athro a rheolwr Met Caerdydd, Ryan Jenkins sy’n ymuno â Sioned Dafydd yr wythnos hon i rhoi asesiad hanner tymor ar ei dîm. Cyfle hefyd i edrych ymlaen at Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru ac am gyn-ymosodwr y Met, Will Evans sy’n cael tymor gwych yng Nghasnewydd. Teacher and Cardiff Met manager, Ryan Jenkins gives Sioned Dafydd a half term report on his team. He also looks ahead to this weekend’s Welsh Cup Quarter Finals and talks Will Evans; the former Met forward who’s having a great season in League Two with Newport County.

Wed, 14 Feb 2024 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 88: Gavin Allen

Pod 88: Gavin Allen Rheolwr newydd Pontypridd, Gavin Allen sy’n ymuno ag Ifan Gwilym yr wythnos hon i drafod ‘The Great Escape’ – y swydd o gadw’r clwb yn y gynghrair y tymor hwn. Cyfle hefyd i sôn am ei waith gyda’i gyn-glwb, tîm merched Aberystwyth sydd ond angen pwynt ar y penwythnos i orffen yn hanner ucha’r tabl. Newly appointed Pontypridd manager Gavin Allen joins Ifan Gwilym to discuss what he calls ‘The Great Escape’ – the job of keeping Ponty in the league this season. He also reflects on his time as Aberystwyth Town Women’s manager as they head into the weekend only needing a point to secure a top four spot.

Wed, 07 Feb 2024 12:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 87: Cwpan FA a Falkirk gyda OTJ

Pod 87: Cwpan FA a Falkirk gyda OTJ Owain Tudur Jones sy'n ymuno ag Ifan a Sioned wythnos yma i ymateb i ganlyniadau clybiau Cymru yng Nghwpan FA Lloegr, gan gynnwys perfformiad Will Evans i Gasnewydd yn erbyn Manchester United. Mae hefyd cyfle i edrych ymlaen at gem Y Seintiau yn erbyn cyn-glwb OTJ - Falkirk. Owain Tudur Jones joins Ifan and Sioned this week to react to the weekend's FA Cup games, including Will Evans' performance for Newport County against Manchester United. There is also an opportunity to look forward to The New Saints' game against OTJ's former club - Falkirk

Wed, 31 Jan 2024 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 86: Rhydaman gyda Euros Griffiths

Pod 86: Rhydaman gyda Euros Griffiths Amddiffynnwr ac arwr Yr Aman, Euros Griffiths sy’n ymuno â Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym i drafod eu tymor hyd yn hyn, safon Cynghrair Y De, chwarae gyda Lee Trundle a chŵn poeth! Cyfle hefyd i edrych nôl ar Y Seintiau Newydd yn codi eu tlws cyntaf y tymor hwn wrth iddynt guro Abertawe yn ffeinal Cwpan Nathaniel MG. Ammanford legend Euros Griffiths joins Sioned Dafydd and Ifan Gwilym to assess his club’s season so far, the quality of the Cymru South, playing with Lee Trundle and hot dogs! Also, a chance to look back at The New Saints victory over Swansea City in the Nathaniel MG Final.

Wed, 24 Jan 2024 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 85: Rhagolwg Rownd Derfynol Nathaniel MG

Pod 85: Rhagolwg Rownd Derfynol Nathaniel MG Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym sy’n edrych nôl ar dydd Sadwrn prysur wrth i Gaernarfon cadw eu lle yn y Chwech Uchaf ar drael Hwlffordd. Yna, mae Sioned wedi bod yn sgwrsio rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG gyda’r rheolwyr a chwaraewyr y ddau glwb; Y Seintiau Newydd ac Abertawe dan21. Sioned Dafydd and Ifan Gwilym look back at a chaotic Saturday that saw Caernarfon Town keep their spot in the Top Six at the expense of Haverfordwest County. Then, Sioned talks to both managers and a couple of players from The New Saints and Swansea City under21’s before the Nathaniel MG Final this coming Saturday.

Wed, 17 Jan 2024 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 84: Y Ras am y Chwech Uchaf gyda Neil Thomas

Pod 84: Y Ras am y Chwech Uchaf gyda Neil Thomas Cyn-chwaraewr Hwlffordd a Chaernarfon, Neil Thomas sy'n ymuno â'r pod yr wythnos hon i drafod y ras am y Chwech Uchaf yn Uwch Gynghrair Cymru, y tymor hyd yn hyn i'w glwb Treganna a Chwpan FA Lloegr. Former Haverfordwest and Caernarfon player Neil Thomas joins the pod this week to discuss the race for the Top Six in the Cymru Premier, his side Canton FC's season so far and the English FA Cup.

Wed, 10 Jan 2024 15:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 83: Pwyntiau Ponty

Pod 83: Pwyntiau Ponty Tomos Lewis sy'n ymuno â Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym wythnos yma i drafod achos Pontypridd sydd wedi creu penawdau yn ddiweddar. Mae hefyd cyfle i edrych ymlaen at gemau cyfnod y Nadolig yn y Cymru Premier, Cymru North a Cymru South. Sioned Dafydd and Ifan Gwilym are joined by Tomos Lewis this week to discuss the Pontypridd case which has made headlines recently. There is also an opportunity to look forward to tupcoming games in the Cymru Premier, Cymru North and Cymru South over the Christmas period.

Thu, 21 Dec 2023 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 82: Rhifyn Rhyngwladol - Ffarwel 2023, Helo 2024!

Pod 82: Rhifyn Rhyngwladol - Ffarwel 2023, Helo 2024! Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer ac Ifan Gwilym sy'n trafod uchafbwyntiau (ac isafbwyntiau) 2023 i holl dimau rhyngwaldol Cymru yn 2023, ac yn edrych mlan at bêl-droed rhyngwladol sydd i ddod yn y flwyddyn newydd. Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer and Ifan Gwilym discuss the highs (and lows) of 2023 for all Welsh national teams in 2023, and look ahead to international football in the new year.

Wed, 13 Dec 2023 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 81: Rhagolwg Cwpan Cymru gyda Jake Phillips

Pod 81: Rhagolwg Cwpan Cymru gyda Jake Phillips Cefnwr Y Fflint, Jake Phillips sy’n ymuno â Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym cyn i’w dîm herio Cei Connah o’r Uwch Gynghrair ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru ar y penwythnos. Cyfle hefyd i drafod ei argraffiadau ar Gynghrair Y Gogledd a’r râs am ddyrchafiad rhwng dri clwb o Sir Y Fflint. Flint Town United defender Jake Phillips joins Sioned Dafydd and Ifan Gwilym before his side’s huge Welsh Cup Fourth Round clash with local rivals Connah’s Quay. We also get his impressions of the Cymru North and the race for promotion between three teams from Flintshire.

Wed, 06 Dec 2023 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy