-> Eich Ffefrynnau

Pod Sgorio

Pod Sgorio

Y gorau o gampau’r Cymry ar draws y cynghreiriau pêl-droed, croeso i Pod Sgorio.

Gwefan: Pod Sgorio

RSS

Chwarae Pod Sgorio

Pod 98: Rownd Derfynol Cwpan Cymru

Pod 98: Rownd Derfynol Cwpan Cymru Ifan Gwilym oedd yn Rodney Parade ar gyfer rownd derfynol Cwpan Cymru dydd Sul i wylio Cei Connah yn herio'r Seintiau Newydd. Roedd cyfle i gymysgu gyda’r cefnogwyr i weld be oedd barn pawb am weledigaeth y Gymdeithas Bêl-droed ar gyfer y gynghrair yng Nghymru. Ifan Gwilym was at Rodney Parade for Sunday's Welsh Cup final between Connah's Quay and The New Saints. There was an opportunity to mingle with the fans to see what they think about the FAW's vision and strategy for the Cymru Premier.

Wed, 01 May 2024 13:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Episode 121: Pod 97: Strategaeth 2024-30 Cymru Premier JD

Pod 97: Strategaeth 2024-30 Cymru Premier JD Yr wythnos yma mae’r Gymdeithas Bêl-droed wedi datgelu eu gweledigaeth ar gyfer y gynghrair bêl-droed yng Nghymru. Ar y Pod, cawn glywed wrth Jack Sharp (Pennaeth Cynghreiriau Domestig) a chael ymateb gan Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym. This week the Football Association of Wales revealed their vision for the football league in Wales. On the Pod, we hear from Jack Sharp (Head of Domestic Leagues) and get the initial response from Sioned Dafydd and Ifan Gwilym.

Wed, 24 Apr 2024 16:45:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 96: Trwydded Pontypridd

Pod 96: Trwydded Pontypridd Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym sy'n trafod newyddion yr wythnos ym myd pêl-droed Cymru. Yn dilyn y newyddion bod Pontypridd wedi methu â chael trwydded i chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor nesa', mae Steve Savage (Cyfarwyddwr Chwaraeon Pontypridd) yn ymuno i roi ymateb y clwb. Sioned Dafydd and Ifan Gwilym discuss the week's news in Welsh football. Following the news that Pontypridd United failed to obtain a license to play in the Cymru Premier next season, Steve Savage (Pontypridd United's Sporting Director) joins us to give the club's response.

Fri, 19 Apr 2024 10:30:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 95: Hwlffordd gyda Rob Edwards

Pod 95: Hwlffordd gyda Rob Edwards Cadeirydd Hwlffordd, Rob Edwards, sy'n sgwrsio gyda Pod Sgorio wythnos hyn am dymor y clwb hyd yn hyn, newidiadau i'r Uwch-gynghrair, ac edrych mlaen ar gyfer y gêm yn erbyn Bae Colwyn ar y penwythnos. Mae hefyd cyfle i longyfarch Llansawel ar eu dyrchafiad nhw i'r Uwch-gynghrair. Haverfordwest Chairman, Rob Edwards, talks to Pod Sgorio about the club's season so far, the Cymru Premier review, and looks ahead to their game against Colwyn Bay at the weekend. There is also an opportunity to congratulate Briton Ferry Llansawel on winning the Cymru South and gaining promotion to the Cymru Premier.

Wed, 10 Apr 2024 18:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 94: Cymru 0-0 Gwlad Pwyl (4-5 c.o.s)

Pod 94: Cymru 0-0 Gwlad Pwyl (4-5 c.o.s) Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer ac Ifan Gwilym sy'n cwrdd i drafod y golled torcalonnus ar giciau o'r smotyn i Gymru yn erbyn Gwlad Pwyl, a'r freuddwyd o gyrraedd Ewro 2024 yn Yr Almaen ar ben. Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer and Ifan Gwilym meet up the morning after Wales' heartbreaking defeat, on penalties to Poland and their dream of reaching Euro 2024 in Germany comes to an end.

Wed, 27 Mar 2024 14:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 93: Cyhoeddi Carfanau Cymru

Pod 93: Cyhoeddi Carfanau Cymru Yr wythnos hon mae Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym ar leoliad yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan am gyhoeddiadau carfan tîm dynion Rob Page a thîm dan-21 Matty Jones. This week, Sioned Dafydd and Ifan Gwilym are on location at St Fagan’s National Museum of History for Rob Page and Matty Jones’ squad announcements.

Thu, 14 Mar 2024 14:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 92: Cymru ‘C’

Pod 92: Cymru ‘C’ I gyd-fynd â chyhoeddiad carfan Cymru ‘C’ yr wythnos hon mae Ifan Gwilym a Dylan Ebenezer yn cael sgwrs gyda’r rheolwr a sylwebydd Sgorio, Mark Jones. Mae Jonah yn trafod ei garfan o 20 chwaraewr a’r cyfle i’r criw yma argyhoeddi eu hunain o flaen cynulleidfa newydd yn erbyn Lloegr ‘C’. Cyfle hefyd i drafod Y Seintiau Newydd yn cael eu coroni’n Bencampwyr ar y penwythnos ac ail-strwythuro posib i’r gynghrair. With the Cymru ‘C’ squad being announced this week, Ifan Gwilym and Dylan Ebenezer talk to the manager and Sgorio’s English language commentator Mark Jones. Jonah goes through his squad of 20 players and the platform this game against England ‘C’ brings with a new audience and several scouts in attendance. They also talk about newly crowned Cymru Premier Champions, The New Saints and a possible league re-structure.

Wed, 06 Mar 2024 09:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 91: Greg Draper

Pod 91: Greg Draper Gyda tîm dynion a merched Y Seintiau Newydd yn fyw ar Sgorio dros y penwythnos pa berson gwell i wahodd ar y pod ond eu cyn-ymosodwr a rheolwr tîm y merched presennol, Greg Draper. Mae Sioned Dafydd ac Ifan Gwilym yn ei holi am rhediad gwych YSN ar hyn o bryd gyda record byd tîm Draper dan fygythiad; ac am y tymor mae’r merched yn ei gael gyda gêm gyn-derfynol Cwpan Cymru Bute Energy yn erbyn Wrecsam ar ddydd Sul. With Sgorio showing The New Saints’ men and women’s teams over the weekend, who better to have on the pod but former striker and current women’s team manager, Greg Draper. Sioned Dafydd and Ifan Gwilym ask him about this crop of TNS players who are on course to equal the World Record winning run that he was involved in in 2016/17; and to assess his TNS Women’s season so far, with a huge Bute Energy Welsh Cup semi-final against Wrexham coming up on Sunday.

Wed, 28 Feb 2024 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 90: Adio 6 miliwn a thynnu 6 phwynt

Pod 90: Adio 6 miliwn a thynnu 6 phwynt Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer ac Ifan Gwilym sydd nôl yn y stiwdio yr wythnos hon i drafod newyddion yr wythnos ddiwethaf, gan gynnwys bwriad y Gymdeithas Bêl-droed i fuddsoddi £6m yn yr Uwch-gynghrair, a chosb newydd i Ben-y-bont. Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer and Ifan Gwilym are back in the Pod studio this week to discuss the week's news, including the FAW's investment of £6m in the Cymru Premier, and a new points deduction for Pen-y-bont .

Wed, 21 Feb 2024 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 89: Ryan Jenkins

Pod 89: Ryan Jenkins Yr athro a rheolwr Met Caerdydd, Ryan Jenkins sy’n ymuno â Sioned Dafydd yr wythnos hon i rhoi asesiad hanner tymor ar ei dîm. Cyfle hefyd i edrych ymlaen at Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru ac am gyn-ymosodwr y Met, Will Evans sy’n cael tymor gwych yng Nghasnewydd. Teacher and Cardiff Met manager, Ryan Jenkins gives Sioned Dafydd a half term report on his team. He also looks ahead to this weekend’s Welsh Cup Quarter Finals and talks Will Evans; the former Met forward who’s having a great season in League Two with Newport County.

Wed, 14 Feb 2024 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy