-> Eich Ffefrynnau

Pod Sgorio

Pod Sgorio

Y gorau o gampau’r Cymry ar draws y cynghreiriau pêl-droed, croeso i Pod Sgorio.

Gwefan: Pod Sgorio

RSS

Chwarae Pod Sgorio

Cwpan Y Byd 6: LewanGOALski

Cwpan Y Byd 6: LewanGOALski Uwch-gynhyrchydd Sgorio, Seiriol Dawes-Hughes, sy’n ymuno ag Ifan Gwilym i drafod gemau’r penwythnos yng Nghwpan Y Byd. Yr enwau mawr yn serenu ar ddydd Sadwrn, y gêm fawr rhwng Sbaen a’r Almaen a henaint tîm Gwlad Belg sy’n cael sylw’r ddau cyn edrych ymlaen at gemau ail rownd Grwpiau G a H. Sgorio Exec Producer Seiriol Dawes-Hughes joins Ifan Gwilym to discuss the weekend’s talking points from the World Cup in Qatar. They look back on a star-studded Saturday, an entertaining game between Spain and Germany and Belgium’s decline before looking ahead to the second round of games in Groups G and H.

Mon, 28 Nov 2022 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Cwpan Y Byd 5: Cymru 0-2 Iran

Cwpan Y Byd 5: Cymru 0-2 Iran Ifan Gwilym a Nicky John sy’n trafod gemau’r dydd yng Nghwpan y Byd. Canlyniad siomedig i Gymru tra bod Lloegr ac UDA yn cael gêm ddi-sgôr. Cyfle hefyd i edrych ymlaen at Ffrainc v Denmarc, Tunisia v Awstralia, Gwlad Pwyl v Saudi Arabia, Ariannin v Mexico a… Wrecsam v Farnborough yng Nghwpan FA Lloegr sy’n fyw ar Sgorio! Ifan Gwilym and Nicky John discuss all the talking points from the World Cup in Qatar. A disappointing result for Wales as England and USA play out a goalless draw. There’s also a chance to look forward to France v Denmark, Tunisia v Australia, Poland v Saudi Arabia, Argentina v Mexico and… Wrexham v Farnborough in the FA Cup, live on Sgorio!

Sat, 26 Nov 2022 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Cwpan Y Byd 4: Jogo Bonito

Cwpan Y Byd 4: Jogo Bonito Nicky John ac Ifan Gwilym sy’n trafod gemau’r dydd yng Nghwpan y Byd. Buddugoliaethau i Brasil, Portiwgal a’r Swistir tra bod Uruguay a De Corea’n gorffen yn ddi-sgôr. Mae Sioned Dafydd yn anfon ei argraffiadau o Qatar ac yn edrych ymlaen at gêm fawr Cymru heddiw yn erbyn Iran. Nicky John and Ifan Gwilym discuss all the talking points from the World Cup in Qatar. Wins for Brazil, Portugal and Switzerland as Uruguay and Korea Republic play out a goalless draw. Sioned Dafydd checks-in from Qatar and looks ahead to this morning’s clash between Wales and Iran.

Fri, 25 Nov 2022 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Cwpan Y Byd 3: JAPAN

Cwpan Y Byd 3: JAPAN Nicky John ac Ifan Gwilym sy’n trafod gemau’r dydd yng Nghwpan y Byd. Japan yn curo’r Almaen, Sbaen yn eu seithfed nêf, Gwlad Belg yn goroesi her Canada a Morocco 0-0 Croatia. Beth sydd gan un o sêr carfan Cymru i ddweud am Kieffer Moore? Bydd cyfle hefyd i edrych ymlaen at gemau heddiw rhwng Y Swisdir v Cameroon, Uruguay v De Corea, Portiwgal v Ghana a Brasil v Serbia. Nicky John and Ifan Gwilym discuss all the talking points from the World Cup in Qatar. Japan’s victory over Germany, Spain hit seven, Belgium survive Canada scare and Morocco 0-0 Croatia. We’ll hear what one of Wales’ star men had to say about Kieffer Moore. Also, a quick look ahead to today’s games between Switzerland v Cameroon, Uruguay v Korea Republic, Portugal v Ghana and Brazil v Serbia.

Thu, 24 Nov 2022 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Cwpan Y Byd 2: Saudi Arabia!

Cwpan Y Byd 2: Saudi Arabia! Ifan Gwilym a Nicky John sy’n trafod gemau’r dydd yng Nghwpan y Byd. Y sioc fawr rhwng Saudi Arabia a'r Ariannin, dwy gêm ddi-sgôr a buddugoliaeth gyfforddus Ffrainc dros Awstralia. Hefyd bydd cyfle i edrych ymlaen at gemau heddiw rhwng Morocco v Croatia, Yr Almaen v Japan, Sbaen v Costa Rica a Gwlad Belg v Canada. Ifan Gwilym and Nicky John discuss all the talking points from the World Cup in Qatar. Saudi Arabia's shock win over Argentina, the two goalless draws and France's comfortable win over Australia. They also look ahead to today’s games between Morocco v Croatia, Germany v Japan, Spain v Costa Rica and Belgium v Canada.

Wed, 23 Nov 2022 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Cwpan Y Byd 1: UDA 1-1 Cymru

Cwpan Y Byd 1: UDA 1-1 Cymru Ifan Gwilym a Nicky John sy’n trafod gemau’r dydd yng Nghwpan y Byd. UDA 1–1 Cymru, Lloegr 6–2 Iran, Senegal 0–2 Iseldiroedd a Qatar 0-2 Ecuador. Hefyd bydd cyfle i edrych ymlaen at gemau heddiw rhwng Ariannin v Saudi Arabia, Denmarc v Tunisia, Mecsico v Gwlad Pwyl a Ffrainc v Awstralia. Ifan Gwilym and Nicky John discuss all the talking points from the World Cup in Qatar. USA 1–1 Wales, England 6–2 Iran, Senegal 0–2 Netherlands and Qatar 0-2 Ecuador. They also look ahead to today’s games between Argentina v Saudi Arabia, Denmark v Tunisia, Mexico v Poland and France v Australia.

Tue, 22 Nov 2022 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 45: Rhagolwg Cwpan Y Byd

Pod 45: Rhagolwg Cwpan Y Byd Sioned, Dylan ac Ifan sy’n edrych ymlaen at Gwpan y Byd yn Qatar. Nawr bod Rob Page wedi dewis ei garfan mae’r tri yn dewis eu XI i ddechrau yn erbyn yr UDA, eu hoff grysau o’r twrnament, a phwy sydd am fod yn fuddugol ar Ragfyr 18. Sioned, Dylan and Ifan look forward to the World Cup in Qatar. They choose their Wales starting XI against USA, their favourite kits and who will lift the trophy on December the 18th.

Tue, 15 Nov 2022 00:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 44: Llai na mis tan Cwpan Y Byd!

Pod 44: Llai na mis tan Cwpan Y Byd! Gyda llai na mis i fynd tan i Gymru chwarae’r UDA yng Nghwpan y Byd mi fyddwn yn trafod pwy sy’n tanio, pwy sydd ddim yn cael y munudau i’w clybiau, a phwy… sydd wedi anafu. Trawsolwg ar y Cymru Premier a Chynghrair y Pencampwyr, a cyfle i Dylan frolio am ddechreuad da Arsenal i’r tymor. With less than a month to go until Wales kick off their World Cup campaign against the USA we’ll be discussing who’s firing on all cylinders, who needs more game time and who’s… injured. An overview of the Cymru Premier and the Champions League, and we give Dylan the chance to wax lyrical about Arsenal’s great start to the season.

Wed, 02 Nov 2022 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 43: Y freuddwyd o gyrraedd Cwpan y Byd 2023 ar ben!

Pod 43: Breuddwyd o gyrraedd Cwpan y Byd 2023 ar ben! Cymru yn colli 2-1 yn erbyn Y Swistir yng ngemau ail gyfle Cwpan y Byd 2023 ac ymateb i’r enwau yn dod allan o’r het ar gyfer gemau rhagbrofol Euro 2024 Sioned Dafydd a Dylan Ebenezer sy’n trafod y diweddaraf ym myd pêl-droed Cymru

Wed, 12 Oct 2022 12:15:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod Sgorio

Pod 42: Rhagolwg Cynghrair y Cenhedloedd UEFA

Pod 42: Rhagolwg Cynghrair y Cenhedloedd Cyn chwaraewyr Cymru, Iwan Roberts ac Owain Tudur Jones sy’n ymuno â Sioned Dafydd i edrych ymlaen at gemau Cymru yn erbyn Gwlad Belg a Gwlad Pwyl yng Nghynghrair y Cenhedloedd.

Tue, 20 Sep 2022 17:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy