-> Eich Ffefrynnau

Sgribls

Sgribls

Podlediad yn trafod ysgrifennu, y broses cyhoeddi a llyfrau gyda awduron Cymraeg a aelodau o fyd llyfrau Cymru. A Welsh language podcast discussing writing, the journey to publication and books with Welsh authors.

Gwefan: Sgribls

RSS

Chwarae Sgribls

Sgribls Pennod 6: Meleri Wyn James

Gwestai'r bennod hon yw Meleri Wyn James, ennillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2023 efo'i nofel diweddaraf, Hallt. Mae Marged a Meleri'n trafod llwyddiant, sut i ymdopi efo methiant, sut mae Meleri'n magu syniadau a mynd ati i ysgrifennu, a'i gwaith fel golygydd creadigol. Y llyfrau a awgrymir gan Meleri yw Yr Apel/The Appeal gan Mererid Hopwood a Jenny Mathers, a Yellowface gan R.F. Kuang.

Mon, 12 Feb 2024 07:20:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgribls

Sgribls Pennod 5: Elidir Jones

Gwestai'r bennod yma yw'r sgriptiwr a'r awdur Elidir Jones, ennillydd Llyfr y Flwyddyn 2020 Categori Plant a Phobl Ifanc efo'i nofel ffantasi Yr Horwth. Ceir trafodaeth am greu bydoedd ffantasi, ymchwilio chwedlau gwerin er mwyn ysgrifennu straeon arswyd, sut mae ysgrifennu sgriptiau yn cymharu a 'sgwennu nofelau, a llawer mwy yn y bennod hon!

Fri, 12 Jan 2024 07:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgribls

Sgribls: Rhagflas

Blas byr o Sgribls - y bodlediad i unrhyw un sydd a diddordeb mewn ysgrifennu, llyfrau a diwydiant cyhoeddi Cymru.


An introduction to Sgribls - the podcast for anyone with an interest in writing, books and the publishing industry in Wales.

Tue, 09 Jan 2024 12:25:12 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgribls

Sgribls Pennod 4: Rachel Lloyd

Yn y bennod hwn mae Marged yn sgwrsio efo Rachel Lloyd, Pennaeth Cyhoeddi a Golygydd Creadigol yn Atebol. Mae'r bennod yma yn llawn gwybodaeth am y diwydiant cyhoeddi a'r broses golygu, a mae Rachel yn rhannu cyngor gwerthfawr i bawb sydd a diddordeb mewn gyrfa yn y maes cyhoeddi, ac i awduron sy'n cysidro cyflwyno eu llawysgrifau i gyhoeddwyr. Y llyfr a awgrymir gan Rachel yn y bennod yma yw The Hare-Shaped Hole gan John Dougherty.

Mon, 11 Dec 2023 06:35:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgribls

Sgribls Pennod 3: Nicola Edwards

Mae Marged yn sgwrsio efo'r awdur Nicola Edwards am ei nofel cyntaf, This Thing of Darkness, a thrafod ymchwilio'r nofel, y broses ysgrifennu, yr her o 'sgwennu stori gwreiddiol o fewn cyfyngiadau llenyddol, a'i phrosiect cyffrous nesaf. Y llyfr a awgrymir gan Nicola yn y bennod hon yw Demon Copperhead gan Barbara Kingsolver.

Wed, 15 Nov 2023 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgribls

Sgribls Pennod 2: Gwenllian Ellis

Mae Marged yn sgwrsio efo Gwenllian Ellis, ennillydd Gwobr Barn y Bobl Golwg360 2023 am ei llyfr cyntaf, Sgen i'm Syniad: Snogs, Secs, Sens a thrafod y rhesymau pam mae Gwenllian yn 'sgwennu, yr ymateb i'w llyfr, gwthio ffiniau cymdeithasol drwy ysgrifennu a be' sy'n dod nesaf. Y llyfr a awgrymir gan Gwenllian yn y bennod hon yw Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow gan Gabrielle Zevin.

Fri, 13 Oct 2023 08:05:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgribls

Sgribls Pennod 1: Rebecca Roberts

Mae Marged yn sgwrsio gyda Rebecca Roberts, ennillydd gwobr Tir-Na-Nog 2021 a Llyfr y Flwyddyn 2021 categori Plant a Phobl Ifanc, am 'sgwennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, ei siwrne at gyhoeddiad a jyglo teulu a gyrfa. Y llyfrau a awgrymir gan Rebecca yn y bennod hon yw: The Short Knife gan Elen Caldecott Republic gan Nerys Williams Sugar and Slate gan Charlotte Williams Paid a Bod Ofn gan Non Parry Girl, Woman, Other gan Bernardine Evaristo

Thu, 21 Sep 2023 07:14:12 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch