-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sgwrsio

Sgwrsio

Shwmae! Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i Sgwrsio! Podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr! Yn y bodlediad yma, ti'n gallu wrando i gyfelidadau (neu "sgyrsiau") gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg


Hi! Are you learning Welsh? Welcome to Sgwrsio! A Welsh language podcast for learners by learners! In this podcast, you can listen to interviews (or chats) with people who are learning Welsh

Gwefan: Sgwrsio

RSS

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 28 - Nadolig - Siarad Gyda Miss O'Hare

[English Below] Heddiw dwi'n siarad gyda Miss O'Hare. Rydyn ni'n trafod creu cynnwys Cymraeg ar-lein, cerddoriaeth, diwylliant, y Nadolig a mwy!


Today I'm talking with Miss O'Hare. We discuss creating Welsh content online, music, culture, Christmas and more!

Mon, 18 Dec 2023 19:16:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 27 - Siarad Gyda Ryan

[English below] Heddiw dw i'n siarad â Ryan. Rydyn ni'n trafod teisennau, sefydlu busnes mewn pandemig a mwy!


Today I'm talking with Ryan. We discuss cakes, setting up a business in a pandemic and more!

Sun, 19 Nov 2023 10:53:57 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 26 - Siarad Gyda Laurie

[English below] Heddiw dw i'n siarad â'r digrifwr, Laurie. Trafodwn gomedi, archaeoleg a sut y gall treiglad cywir fynd o'i le!


Today I’m speaking with comedian, Laurie. We discuss comedy, archaeology and how a correct mutation can go wrong!

Sat, 07 Oct 2023 10:25:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 25 - Siarad gyda Danny

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda'r reslwr pro o dde Cymru, Danny Jones.

Rydyn ni'n siarad am reslo, teithio a mwy.


Today I'm talking with pro wrestler from south Wales, Danny Jones. 

We talk about wrestling, travel and more.


Sun, 02 Jul 2023 13:01:56 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 24 - Siarad Gyda Natasha

[English Below] Heddiw dwi'n siarad gyda Natasha. Mae Natasha yn dod o Fryste. Rydym yn trafod dysgu Cymraeg, agor meithrinfa Gymraeg yng Nghasnewydd a mwy.

Today I'm speaking with Natasha. Natasha comes from Bristol. We discuss learning Welsh, opening a Welsh language nursery in Newport and more.

Fri, 09 Jun 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 23 - Siarad gyda Ro

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Ro. Rydyn ni'n trafod dod o America, byw yng ngogledd Cymru, crempogau a grefi a mwy.

Today I'm speaking with Ro. We're discussing coming from America, living in north Wales, pancakes and gravy and more.

Sun, 02 Apr 2023 12:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 22 - Siarad gyda Stephen Rule aka Doctor Cymraeg

[English below] Heddiw dwi'n siarad â Stephen Rule. Rydyn ni'n trafod Doctor Cymraeg, bod yn awdur, Croeso i Wrecsam, Duolingo a mwy.

Today I'm speaking with Stephen Rule. We're discussing Doctor Cymraeg, being an author, Welcome to Wrexham, Duolingo and more.

Sun, 05 Mar 2023 19:05:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 21 - Siarad gyda Megan

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Megan. Dyn ni'n trafod yr effaith mae dysgu Cymraeg wedi ei gael ar ein bywydau, dod yn athrawes Cymraeg a symud i Awstralia!

Today I'm speaking with Megan. We discuss the impact learning Welsh has had on our lives, becoming a Welsh teacher and moving to Australia!

Sun, 05 Feb 2023 15:57:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 20 - Siarad gyda Bethan - Eisteddfod 2022

[English below] Ces i’r cyfle i recordio pennod fyw yn yr Eisteddfod eleni.

Diolch i Bethan am rhannu ei thaith a'i gwaith anhygoel yn Y Bartneriath Awyr Agored.

Diolch i'r 'Steddfod ac Y Pod.


I had the opportunity to record a live episode at the Eisteddfod this year.

Thank you Bethan for sharing her journey and amazing work with The Outdoor Partnership.

Thank you to the 'Steddfod and Y Pod.

Sun, 04 Dec 2022 15:20:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 19 - Siarad gyda Bwncath - Tafwyl 2022

[English below] Ces i’r cyfle gwych i siarad gyda Bwncath yn Tafwyl.

Diolch i Tafwyl a Bwncath am y sgwrs. Profiad arbennig iawn i fi.

I had the great opportunity to speak with Bwncath in Tafwyl.

Thanks to Tafwyl and Bwncath for the conversation. A very special experience for me.

Sun, 04 Sep 2022 13:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy