-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sgwrsio

Sgwrsio

Shwmae! Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i Sgwrsio! Podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr! Yn y bodlediad yma, ti'n gallu wrando i gyfelidadau (neu "sgyrsiau") gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg


Hi! Are you learning Welsh? Welcome to Sgwrsio! A Welsh language podcast for learners by learners! In this podcast, you can listen to interviews (or chats) with people who are learning Welsh

Gwefan: Sgwrsio

RSS

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 11 - Siarad Gyda Liz

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Liz. Mae Liz yn byw yn Sir Benfro a mae hi wedi dechrau tydalen instagram i helpu dysgwyr gyda geiriau natur!

Rydyn ni'n trafod cyfryngau cymdeithasol, cerddoriaeth, a myw!

Today I'm speaking with Liz. Liz lives in Pembrokeshire and has started an Instagram page to help learners with nature words.

We discuss social media, music, and more!

Fri, 22 Oct 2021 15:52:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 10 - Siarad gyda Geordan

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Geordan. Mae Geordan yn byw ym Cleveland, Ohio a mae hi wedi bod dysgu Cymraeg a cwrdd â phobl enwog ar y ffordd.

Rydyn ni'n trafod cerddoriaeth, Gruff Rhys, teithio i Gymru a myw!

Today I'm speaking with Geordan. Geordan lives in Cleveland, Ohio and she has been learning Welsh and meeting celebs on the way.

We discuss music, Gruff Rhys, traveling to Wales and more!

Sun, 26 Sep 2021 12:35:55 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 9 - Siarad Gyda Nastya

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Nastya. Mae Nastya yn byw ym Moscow a mae hi wedi bod dysgu Cymraeg ar ei phen ei hun.

Rydyn ni'n trafod cardiau post Cymraeg, Llanfair PG a myw!

Today I'm speaking with Nastya. Nastya lives in Moscow and she has been learning Welsh on her own.

We discuss Welsh language post cards, Llanfair PG and more!

Wed, 21 Jul 2021 21:52:29 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 8 - Siarad Gyda Sophie

[English Below} Heddiw, dw i'n siarad gyda Sophie. Mae Sophie yn dod o Nottingham yn wreiddiol ond mae hi’n yn byw yng Nghymru nawr.

Rydyn ni'n trafod selebs Cymru, ieithyddiaeth, teledu a mwy!


Today I’m speaking with Sophie. Sophie is from Nottingham originally but now lives in Wales.

We discuss Welsh celebs, linguistics, TV and more!

Mon, 07 Jun 2021 16:40:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 7 - Siarad Gyda JD

[English below] Yn y pennod yma, dwi'n siarad gyda JD. Dechreuodd JD dysgu'r Gymraeg ar ddechrau'r cyfnod clo llynedd, a'r recordiad yma yw ei sgwrs gyntaf erioed yn y Gymraeg!

JD yw prif-fagwr bragdy Wild Weather, ac felly, rydym ni am drafod cwrw a bragu!


Mae gennym ni gynnig arbennig ar gael i chi nes 1af Mehefin 2021. Mae gan Fragdy Wild Weather côd gostwng sef SGWRSIO, sy'n cynnig gostyngiad o 5% pan rydych yn prynu ei cwrw. Rwy'n argymell eich bod yn mynd amdani, gan ei fod yn wych o gwrw!


In this episode I'm chatting with JD. JD started learning Welsh at the beginning of lockdown 2020 and this recording was his first ever proper conversation in Welsh!

JD is the head brewer of Wild Weather Ales and so naturally, we discuss beer and brewing.


We have an exclusive offer now until 1st June 2021. Wild Weather Brewery will have a 'discount code' SGWRSIO to get 5% off when you buy their beer. Which I completely recommend as it's gorgeous! 

Fri, 07 May 2021 20:31:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 6 - Siarad Gyda Marcus

[English below] Ar y bennod hon dwi'n siarad gyda Marcus. Marcus yw crëwr y grŵp dysgwyr 'Handy Welsh Phrases and Sayings'.

Ni'n trafod syniadau ac awgrymiadau i helpu dysgwyr, adeiladu hyder a mwy!


Ti'n gallu ffeindio'r Fygiau Cymraeg ar y wefan Marcus - https://paned.cymru/


In this episode, I'm speaking with Marcus. Marcus is the creator of the learners group 'Handy Welsh Phrases and Sayings'.

We discuss ideas and tips to help learners, building confidence and more!


You can find Marcus' Welsh Mugs on https://paned.cymru/ and his Facebook Group is Handy Welsh Phrases and Sayings.

Thu, 25 Mar 2021 18:11:23 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 5 - Siarad gyda Virginia

[English Below] Heddiw dwi'n siarad gyda Virginia. Mae hi'n byw ym Mhatagonia, Ariannin. Rydyn ni'n trafod diwylliant, y celfyddydau, maté a myw.


Today I'm speaking with Virginia. She lives in Patagonia, Argentina. We discuss culture, the arts, maté and more.

Thu, 04 Mar 2021 19:04:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 4 - Siarad gyda Felix

[English below]

Heddiw dwi'n siarad gyda Felix. Mae Felix wedi dysgu Cymraeg, Llydaweg, Ffrangeg, Gwyddeleg a Manaweg.


Rydyn ni'n trafod ieithoedd, cysylltiadau, cerddoriaeth a mwy.


Today I'm speaking with Felix. Felix has learnt Welsh, Breton, French, Irish and Manx.


We discuss languages, connections, music and more.

Sat, 06 Feb 2021 16:16:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 3 - Siarad gyda E'zzati

Ar y bennod hon dwi'n siarad gyda E'zzati. Mae hi'n dod o Brunei a nawr mae hi'n byw yng Nghymru.

Ni'n trafod bwyd, iaithoedd, Aberystwyth a cwpl o pethau eraill!


Ti'n gallu dilyn E'zzati ar Twitter @wediblinoiawn a Youtube - E'zzati Ariffin.


In this episode, I'm speaking with E'zzati. She's from Brunei and now lives in Wales.

We discuss food, languages, Aberystwyth and a few other things!


You can follow E'zzati on Twitter @wediblinoiawn and Youtube - E'zzati Ariffin

Sun, 10 Jan 2021 13:58:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 2 - Siarad gyda Meg

[English Underneath]


Hei! Dyma yr ail bennod! Heddiw dwi'n siarad gyda Meg. Mae Meg yn canu'r ffidl mewn band gwerin - Avanc a mae hi'n neud celf dda iawn hefyd!


Ni'n trafod: Cerddoriaeth werin, hyder a geiriau ni'n hoffi!


Aroswch tan y diwedd i glywed Meg yn canu cân i ni hefyd!


Hi! Here's the second episode! Today I'm talking with Meg. Meg plays the fiddle in the folk band Avanc and she makes very cool art too!


We discuss: Folk music, confidence and words we like!


Stay until the end to hear Meg play a song for us too!

Tue, 03 Nov 2020 21:48:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy