-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sgwrsio

Sgwrsio

Shwmae! Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i Sgwrsio! Podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr! Yn y bodlediad yma, ti'n gallu wrando i gyfelidadau (neu "sgyrsiau") gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg


Hi! Are you learning Welsh? Welcome to Sgwrsio! A Welsh language podcast for learners by learners! In this podcast, you can listen to interviews (or chats) with people who are learning Welsh

Gwefan: Sgwrsio

RSS

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 25 - Siarad gyda Danny

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda'r reslwr pro o dde Cymru, Danny Jones.

Rydyn ni'n siarad am reslo, teithio a mwy.


Today I'm talking with pro wrestler from south Wales, Danny Jones. 

We talk about wrestling, travel and more.


Sun, 02 Jul 2023 13:01:56 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 24 - Siarad Gyda Natasha

[English Below] Heddiw dwi'n siarad gyda Natasha. Mae Natasha yn dod o Fryste. Rydym yn trafod dysgu Cymraeg, agor meithrinfa Gymraeg yng Nghasnewydd a mwy.

Today I'm speaking with Natasha. Natasha comes from Bristol. We discuss learning Welsh, opening a Welsh language nursery in Newport and more.

Fri, 09 Jun 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 23 - Siarad gyda Ro

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Ro. Rydyn ni'n trafod dod o America, byw yng ngogledd Cymru, crempogau a grefi a mwy.

Today I'm speaking with Ro. We're discussing coming from America, living in north Wales, pancakes and gravy and more.

Sun, 02 Apr 2023 12:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 22 - Siarad gyda Stephen Rule aka Doctor Cymraeg

[English below] Heddiw dwi'n siarad â Stephen Rule. Rydyn ni'n trafod Doctor Cymraeg, bod yn awdur, Croeso i Wrecsam, Duolingo a mwy.

Today I'm speaking with Stephen Rule. We're discussing Doctor Cymraeg, being an author, Welcome to Wrexham, Duolingo and more.

Sun, 05 Mar 2023 19:05:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 21 - Siarad gyda Megan

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Megan. Dyn ni'n trafod yr effaith mae dysgu Cymraeg wedi ei gael ar ein bywydau, dod yn athrawes Cymraeg a symud i Awstralia!

Today I'm speaking with Megan. We discuss the impact learning Welsh has had on our lives, becoming a Welsh teacher and moving to Australia!

Sun, 05 Feb 2023 15:57:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 20 - Siarad gyda Bethan - Eisteddfod 2022

[English below] Ces i’r cyfle i recordio pennod fyw yn yr Eisteddfod eleni.

Diolch i Bethan am rhannu ei thaith a'i gwaith anhygoel yn Y Bartneriath Awyr Agored.

Diolch i'r 'Steddfod ac Y Pod.


I had the opportunity to record a live episode at the Eisteddfod this year.

Thank you Bethan for sharing her journey and amazing work with The Outdoor Partnership.

Thank you to the 'Steddfod and Y Pod.

Sun, 04 Dec 2022 15:20:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 19 - Siarad gyda Bwncath - Tafwyl 2022

[English below] Ces i’r cyfle gwych i siarad gyda Bwncath yn Tafwyl.

Diolch i Tafwyl a Bwncath am y sgwrs. Profiad arbennig iawn i fi.

I had the great opportunity to speak with Bwncath in Tafwyl.

Thanks to Tafwyl and Bwncath for the conversation. A very special experience for me.

Sun, 04 Sep 2022 13:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 18 - Panel Y Dysgwyr Gyda Rosie a Rhiannon - Tafwyl 2022

[English Below] Ces i’r cyfle i siarad ar y panel y dysgwyr gyda Rosie a Rhiannon yn Tafwyl.

Helen oedd yn cadeirio.

Diolch i Tafwyl a Dysgu Cymraeg Caerdydd.


I had the opportunity to speak on the learner panel with Rosie and Rhiannon at Tafwyl.

It was chaired by Helen.

Thank you to Tafwyl and Dysgu Cymraeg Caerdydd. 

Thu, 07 Jul 2022 16:40:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 17 - Siarad Gyda Jess

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Jess. Ar hyn o bryd mae Jess yn astudio Cymraeg Mewn Blwyddyn.

Rydyn ni'n trafod dysgu, tips treigladau a mwy!

Today I'm speaking with Jess. Jess is currently studying Cymraeg Mewn Blwyddyn (Welsh in a Year).

We discuss learning, teaching, mutation tips and more!


Wed, 01 Jun 2022 16:51:41 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 16 - Siarad Gyda Kate Owen

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Katie Owen. Dechreuodd Katie ddysgu Cymraeg dim ond 1 mis yn ôl!

Mae Katie yn gyflwynydd a DJ o Gymru ond yn byw yn Llundain ar hyn o bryd. Rydyn ni'n siarad am Iaith ar Daith, Gŵyl Leeds a mwy.

Today I'm speaking with Katie Owen. Katie started learning Welsh just 1 month ago!

Katie is a presenter and DJ from Wales but currently live in London. We talk about Iaith ar Daith, Leeds Festival and more.

Sun, 08 May 2022 12:45:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy