-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sgwrsio

Sgwrsio

Shwmae! Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i Sgwrsio! Podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr! Yn y bodlediad yma, ti'n gallu wrando i gyfelidadau (neu "sgyrsiau") gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg


Hi! Are you learning Welsh? Welcome to Sgwrsio! A Welsh language podcast for learners by learners! In this podcast, you can listen to interviews (or chats) with people who are learning Welsh

Gwefan: Sgwrsio

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 4 - Siarad gyda Felix

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Felix. Mae Felix wedi dysgu Cymraeg, Llydaweg, Ffrangeg, Gwyddeleg a Manaweg. Rydyn ni'n trafod ieithoedd, cysylltiadau, cerddoriaeth a mwy. Today I'm speaking with Felix. Felix has learnt Welsh, Breton, French, Irish and Manx. We discuss languages, connections, music and more.

Sat, 06 Feb 2021 16:16:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 3 - Siarad gyda E'zzati

Ar y bennod hon dwi'n siarad gyda E'zzati. Mae hi'n dod o Brunei a nawr mae hi'n byw yng Nghymru. Ni'n trafod bwyd, iaithoedd, Aberystwyth a cwpl o pethau eraill! Ti'n gallu dilyn E'zzati ar Twitter @wediblinoiawn a Youtube - E'zzati Ariffin. In this episode, I'm speaking with E'zzati. She's from Brunei and now lives in Wales. We discuss food, languages, Aberystwyth and a few other things! You can follow E'zzati on Twitter @wediblinoiawn and Youtube - E'zzati Ariffin

Sun, 10 Jan 2021 13:58:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 2 - Siarad gyda Meg

[English Underneath] Hei! Dyma yr ail bennod! Heddiw dwi'n siarad gyda Meg. Mae Meg yn canu'r ffidl mewn band gwerin - Avanc a mae hi'n neud celf dda iawn hefyd! Ni'n trafod: Cerddoriaeth werin, hyder a geiriau ni'n hoffi! Aroswch tan y diwedd i glywed Meg yn canu cân i ni hefyd! Hi! Here's the second episode! Today I'm talking with Meg. Meg plays the fiddle in the folk band Avanc and she makes very cool art too! We discuss: Folk music, confidence and words we like! Stay until the end to hear Meg play a song for us too!

Tue, 03 Nov 2020 21:48:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 1 - Siarad gyda Grace

[English underneath] Yn y bennod yma, dw i'n siarad gyda Grace. Merch o Gaerdydd sy'n dysgu Cymraeg! Ni'n trafod llawer o pethau: Gwersi Cymraeg Camgymeriadau Cyffredin Cerddoriaeth Werin Y Ffilm Mr Jones Hanes Context, recordiais i y bennod cyn y coronafeirws. Felly ni'n siarad yn y un ystafell - wyneb i wyneb, hefyd mae'n esbonio y sain ------------------------------------------------------------------- This episode I'm chatting with Grace. A Cardiff girl who's learning Welsh. We discuss loads of things: Welsh Lessons Common Mistakes Folk Music Mr Jones, the film History Just for some context on the sound quality, we recorded this pre-covid and in the same room so this explains the sound difference

Sun, 01 Nov 2020 21:32:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio - Trelar/Trailer

[English underneath] Helo a chroeso i Sgwrsio! Dw i jyst moyn esbonio tipyn bach o beth i disgwyl gyda Sgwrsio! Hello and welcome to Sgrwsio! I've just made this to explain a little bit of what to expect from Sgwrsio!

Sun, 01 Nov 2020 18:37:35 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch