Podlediad Sgwrsio

Sgwrsio

Shwmae! Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i Sgwrsio! Podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr! Yn y bodlediad yma, ti'n gallu wrando i gyfelidadau (neu "sgyrsiau") gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg


Hi! Are you learning Welsh? Welcome to Sgwrsio! A Welsh language podcast for learners by learners! In this podcast, you can listen to interviews (or chats) with people who are learning Welsh

Gwefan: Sgwrsio

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

Tanysgrifio

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 2 - Siarad gyda Meg

[English Underneath] Hei! Dyma yr ail bennod! Heddiw dwi'n siarad gyda Meg. Mae Meg yn canu'r ffidl mewn band gwerin - Avanc a mae hi'n neud celf dda iawn hefyd! Ni'n trafod: Cerddoriaeth werin, hyder a geiriau ni'n hoffi! Aroswch tan y diwedd i glywed Meg yn canu cân i ni hefyd! Hi! Here's the second episode! Today I'm talking with Meg. Meg plays the fiddle in the folk band Avanc and she makes very cool art too! We discuss: Folk music, confidence and words we like! Stay until the end to hear Meg play a song for us too!

Tue, 03 Nov 2020 21:48:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 1 - Siarad gyda Grace

[English underneath] Yn y bennod yma, dw i'n siarad gyda Grace. Merch o Gaerdydd sy'n dysgu Cymraeg! Ni'n trafod llawer o pethau: Gwersi Cymraeg Camgymeriadau Cyffredin Cerddoriaeth Werin Y Ffilm Mr Jones Hanes Context, recordiais i y bennod cyn y coronafeirws. Felly ni'n siarad yn y un ystafell - wyneb i wyneb, hefyd mae'n esbonio y sain ------------------------------------------------------------------- This episode I'm chatting with Grace. A Cardiff girl who's learning Welsh. We discuss loads of things: Welsh Lessons Common Mistakes Folk Music Mr Jones, the film History Just for some context on the sound quality, we recorded this pre-covid and in the same room so this explains the sound difference

Sun, 01 Nov 2020 21:32:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio - Trelar/Trailer

[English underneath] Helo a chroeso i Sgwrsio! Dw i jyst moyn esbonio tipyn bach o beth i disgwyl gyda Sgwrsio! Hello and welcome to Sgrwsio! I've just made this to explain a little bit of what to expect from Sgwrsio!

Sun, 01 Nov 2020 18:37:35 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch