-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sgwrsio

Sgwrsio

Shwmae! Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i Sgwrsio! Podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr! Yn y bodlediad yma, ti'n gallu wrando i gyfelidadau (neu "sgyrsiau") gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg


Hi! Are you learning Welsh? Welcome to Sgwrsio! A Welsh language podcast for learners by learners! In this podcast, you can listen to interviews (or chats) with people who are learning Welsh

Gwefan: Sgwrsio

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 6 - Siarad Gyda Marcus

[English below] Ar y bennod hon dwi'n siarad gyda Marcus. Marcus yw crëwr y grŵp dysgwyr 'Handy Welsh Phrases and Sayings'. Ni'n trafod syniadau ac awgrymiadau i helpu dysgwyr, adeiladu hyder a mwy! Ti'n gallu ffeindio'r Fygiau Cymraeg ar y wefan Marcus - https://paned.cymru/ In this episode, I'm speaking with Marcus. Marcus is the creator of the learners group 'Handy Welsh Phrases and Sayings'. We discuss ideas and tips to help learners, building confidence and more! You can find Marcus' Welsh Mugs on https://paned.cymru/ and his Facebook Group is Handy Welsh Phrases and Sayings.

Thu, 25 Mar 2021 18:11:23 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 5 - Siarad gyda Virginia

[English Below] Heddiw dwi'n siarad gyda Virginia. Mae hi'n byw ym Mhatagonia, Ariannin. Rydyn ni'n trafod diwylliant, y celfyddydau, maté a myw. Today I'm speaking with Virginia. She lives in Patagonia, Argentina. We discuss culture, the arts, maté and more.

Thu, 04 Mar 2021 19:04:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 4 - Siarad gyda Felix

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Felix. Mae Felix wedi dysgu Cymraeg, Llydaweg, Ffrangeg, Gwyddeleg a Manaweg. Rydyn ni'n trafod ieithoedd, cysylltiadau, cerddoriaeth a mwy. Today I'm speaking with Felix. Felix has learnt Welsh, Breton, French, Irish and Manx. We discuss languages, connections, music and more.

Sat, 06 Feb 2021 16:16:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 3 - Siarad gyda E'zzati

Ar y bennod hon dwi'n siarad gyda E'zzati. Mae hi'n dod o Brunei a nawr mae hi'n byw yng Nghymru. Ni'n trafod bwyd, iaithoedd, Aberystwyth a cwpl o pethau eraill! Ti'n gallu dilyn E'zzati ar Twitter @wediblinoiawn a Youtube - E'zzati Ariffin. In this episode, I'm speaking with E'zzati. She's from Brunei and now lives in Wales. We discuss food, languages, Aberystwyth and a few other things! You can follow E'zzati on Twitter @wediblinoiawn and Youtube - E'zzati Ariffin

Sun, 10 Jan 2021 13:58:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 2 - Siarad gyda Meg

[English Underneath] Hei! Dyma yr ail bennod! Heddiw dwi'n siarad gyda Meg. Mae Meg yn canu'r ffidl mewn band gwerin - Avanc a mae hi'n neud celf dda iawn hefyd! Ni'n trafod: Cerddoriaeth werin, hyder a geiriau ni'n hoffi! Aroswch tan y diwedd i glywed Meg yn canu cân i ni hefyd! Hi! Here's the second episode! Today I'm talking with Meg. Meg plays the fiddle in the folk band Avanc and she makes very cool art too! We discuss: Folk music, confidence and words we like! Stay until the end to hear Meg play a song for us too!

Tue, 03 Nov 2020 21:48:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 1 - Siarad gyda Grace

[English underneath] Yn y bennod yma, dw i'n siarad gyda Grace. Merch o Gaerdydd sy'n dysgu Cymraeg! Ni'n trafod llawer o pethau: Gwersi Cymraeg Camgymeriadau Cyffredin Cerddoriaeth Werin Y Ffilm Mr Jones Hanes Context, recordiais i y bennod cyn y coronafeirws. Felly ni'n siarad yn y un ystafell - wyneb i wyneb, hefyd mae'n esbonio y sain ------------------------------------------------------------------- This episode I'm chatting with Grace. A Cardiff girl who's learning Welsh. We discuss loads of things: Welsh Lessons Common Mistakes Folk Music Mr Jones, the film History Just for some context on the sound quality, we recorded this pre-covid and in the same room so this explains the sound difference

Sun, 01 Nov 2020 21:32:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio - Trelar/Trailer

[English underneath] Helo a chroeso i Sgwrsio! Dw i jyst moyn esbonio tipyn bach o beth i disgwyl gyda Sgwrsio! Hello and welcome to Sgrwsio! I've just made this to explain a little bit of what to expect from Sgwrsio!

Sun, 01 Nov 2020 18:37:35 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch