-> Eich Ffefrynnau

Siarad Siop - Shop Talk

Siarad Siop - Shop Talk

Ymunwch â Heulwen Davies, sylfaenydd lliwgar Llais Cymru a Ffenest Siop yn ei ‘stafell gyfarfod rhithiol.

Ym mhob pennod bydd Heulwen yn cwrdd â pherchennog busnes ysbrydoledig neu arweinydd o sefydliad Cymraeg, ac wrth ddilyn ei agenda 5 pwynt, bydd Heulwen yn busnesa ymhob cornel o’i busnes a bywyd, gan ddatgelu’r uchafbwyntiau, yr heriau, cyfrinachau a mwy!

Yn y podlediad di-sgript di-ffilter hwn, cawn gipolwg tu ôl i’r llenni a dysgu beth mae’n cymryd i redeg busnes a sefydliad yng Nghymru heddiw.   

Mae pob pennod ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r podlediad yn eu dewis iaith, ac i helpu dysgwyr Cymraeg ar ei siwrne.

Mae podlediad Siarad Siop - Shop Talk yn rhan o wasanaeth Ffenest Siop gan Llais Cymru, gwasanaeth siop un stop i helpu pawb i ddod o hyd i ac i gefnogi busnesau a gwasanaethau sy’n cynnig darpariaeth yn y Gymraeg, ac i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd yn y Gymraeg.

I ddarganfod mwy ewch i www.ffenestsiop.cymru

---

Join Llais Cymru’s vibrant CEO and Ffenest Siop Founder Heulwen Davies in her virtual boardroom.

In each episode she’ll meet an inspiring business owner or leader from a Welsh organization, and following her 5-point agenda, Heulwen delves into every corner of their business and life, revealing the highs, the lows, the secrets and everything in between!

This unscripted and unfiltered podcast is your invitation to peek behind the curtains and learn what it really takes to run a business and organization in Wales today.

Each episode is recorded in Welsh (Cymraeg) and English to ensure everyone can enjoy it in their chosen language, and to help Welsh learners along the way.

The Siarad Siop - Shop Talk podcast is part of Llais Cymru’s bilingual Ffenest Siop platform, a one stop shop which helps everyone to find, access and support Welsh language businesses and services, and discover Welsh language jobs and opportunities.

To discover more go to www.ffenestsiop.cymru 

Gwefan: Siarad Siop - Shop Talk

RSS

Chwarae Siarad Siop - Shop Talk

Ffenest Siop - Shop Talk (Cymraeg)

Os ydech chi fel fi yn joio clywed straeon pobl a chael cael cipolwg tu ôl y llenni yn eu bywyd a’i gwaith bob dydd, dwi’n meddwl mai Siarad Siop - Shop Talk ydy’r podlediad i chi.  

Ymunwch efo fi, Heulwen Davies yn fy ystafell gyfarfod rhithiol, ac ym mhob pennod byddai’n cwrdd â rhywun sydd unai’n rhedeg busnes neu’n arwain sefydliad Cymraeg.    

Byddai’n busnesa ymhob twll a chornel o’i byd, yr uchafbwyntiau, eu cyfrinachau a mwy! Does na ddim sgript, dim filter dim ond sgwrs agored a gonest!  

Mae podlediad Siarad Siop - Siop Talk ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn rhan o wasanaeth Ffenest Siop gan Llais Cymru. 

https://ffenestsiop.cymru

Thu, 20 Jun 2024 07:06:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Siop - Shop Talk

Ffenest Siop - Shop Talk (English)

Thu, 20 Jun 2024 07:05:59 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch