Podlediad Sôn am Sîn

Chris, Geth a'u ffrindiau sydd, yn llythrennol, yn Sôn am Sîn! Mae'r sianel yn gartref i gyfresi a rhaglenni amrywiol sydd yn trafod pob elfen o'r Sîn Roc Gymraeg a'i chyrion. Mae'r podcast yn cyd-fynd â'r blog: www.sonamsin.cymru

Gwefan: Sôn am Sîn

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Y Degawd Mewn Cerddoriaeth

Lawrlwythwch

Yws Gwynedd a Awen Schiavone sydd yn ymuno a Chris Roberts a Gethin Griffiths i drafod y gerddoriaeth a'r datblygiadau sydd yn diffinio’r degawd ddiwethaf mewn cerddoriaeth cyfoes Cymraeg. Recordiwyd y podlediad yma yn fyw o flaen cynulleidfa yn Clwb Canol Dre, Caernarfon fel rhan o Gŵyl Ddewi Arall 2020.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 30 Mar 2020 20:52:33 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Y Sôn #18: Marged Rhys, Cyfyrs ein breuddwydion ac albwm Elis Derby!

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, mae Marged Rhys yn trafod cydraddoldeb mewn cerddoriaeth hefo Chris a Geth. Marged yw'r gwestai cyntaf erioed ar y Sôn! Hefyd, mi fyddan nhw'n trafod albwm Elis Derby a chyfyrs eu breuddwydion...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 08 Mar 2020 20:52:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sôn am... Elis Derby

Yn ôl Gwobrau'r Selar, Elis Derby yw Artist Unigol Gorau 2019. Yr artist unigol hwnnw sydd yn rhoi ei amser i Chris a Geth, ac maen nhw'n trafod yr albwm newydd, ei ddylanwadau anhygoel, a'r gytgan YNA.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 16 Feb 2020 21:33:37 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn 17: Iaith y Nefoedd a Gŵyl Neithiwr

Mae hi'n 2020 - ac mae 'na ddigon o bethau i'w trafod yn barod! Chris a Geth sydd yn eu holau - ac maen nhw'n trafod Iaith y Nefoedd gan yr Ods, Gŵyl Neithiwr yn Pontio, a'r traciau anhygoel eraill sydd wedi dod allan yn ystod y mis diwethaf.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 28 Jan 2020 19:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sôn am Sŵn!

Ar ôl mwynhau gymaint flwyddyn diwethaf, aeth Chris a Geth draw i Gaerdydd ar gyfer Gŵyl Sŵn 2019! Tra'r oeddan nhw yno, mi'r oedd 'na gyfle iddyn nhw siarad hefo rhai o'r artistiaid oedd yn perfformio yn yr ŵyl - Casi, Eadyth, Hyll ac Ynys, yn ogystal â chael sgwrs gydag un o'r trefnwyr, Elan Evans.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 Nov 2019 21:36:27 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #15: Spotifive!

Ar fis eu penblwyddi nhw, mae Chris a Geth yn trafod penblwyddi cerddorol a'r ffordd yr ydym ni'n eu nodi nhw. Yn ogystal â hynny, maen nhw'n trafod albyms newydd Los Blancos a Gruff Rhys, ac yn chwarae gêm - Spotifive!

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 05 Oct 2019 11:11:24 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #14: Da ni ddim yma i slagio off Janet Jackson

Ar ôl cwyno a chwyno nad oes yna ddigon o bethau i siarad amdanyn nhw, mae Chris a Geth yn trafod lot o bethau mewn awr... .. ac mae hynny'n cynnwys stwff Hyll a Carwyn Ellis a Rio '19, faint ma nhw'n caru Steve Eaves, a sîn gerddorol Bangor. A Janet Jackson.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 08 Sep 2019 18:15:18 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mwy o'r Sôn: Eisteddfod 2019!

Mae'n anarferol iawn i Chris a Geth ddod o'r Eisteddfod heb unrhyw beth i'w ddweud... ... a dydy Eisteddfod Sir Conwy 2019 ddim yn eithriad.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 15 Aug 2019 18:22:24 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #13: Slepjan.

'Da ni 'di cyrraedd hanner ffordd drwy'r flwyddyn yn barod! Beth sydd wedi bod yn digwydd yn y chwe mis cyntaf? Chris a Geth sy'n trafod. Hefyd, cyfle i adolygu senglau newydd Kim Hon, Omaloma a Pys Melyn, yn ogystal â thrafod caneuon sydd yn eich atgoffa chi o lefydd penodol.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 23 Jun 2019 14:33:55 +0000

Tudalen Y Podlediad