Podlediad Sôn am Sîn

Chris, Geth a'u ffrindiau sydd, yn llythrennol, yn Sôn am Sîn! Mae'r sianel yn gartref i gyfresi a rhaglenni amrywiol sydd yn trafod pob elfen o'r Sîn Roc Gymraeg a'i chyrion. Mae'r podcast yn cyd-fynd â'r blog: www.sonamsin.cymru

Gwefan: Sôn am Sîn

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Y Sôn #11: Fyddi'n Festivals Cyn Ni Droi Rownd...

Lawrlwythwch

Trydydd mis y flwyddyn, trydydd podlediad y flwyddyn... ac mae o'n hwyr. Wps. Chris a Geth sydd yn siarad am EP newydd Papur Wal, Carwyn Ellis a Rio '18, a lot o stwff ma 'nhw di bod yn gwrando arno fo dros y mis!

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 07 Apr 2019 11:49:33 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Y Sôn #10: Ydio'n bodoli rwan?

Mae Chris a Geth yn cadw'r addewid o ddod a podlediad i chi bob mis... ond oes 'na ddigon i'w drafod?! Yn sicr - mae gig Mr, Gwobrau'r Selar, a pha mor anhygoel ydi Los Blancos yn werth trafod. Da chi'n gwbod y dril erbyn hyn.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Feb 2019 13:52:43 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #9: Ma hi di bod yn dipyn ers i ni fod yma ddwytha...

Mae Chris a Geth yn eu holau am flwyddyn arall o'r Sôn! Mae 'na dipyn i'w drafod, yn cynnwys y cynnyrch cerddorol sydd wedi cael eu rhyddhau ers pennod diwethaf y Sôn, yn ogystal â thrafodaeth am y nifer o leoliadau cerddorol poblogaidd hynny sydd wedi, neu yn bygwth cau.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 24 Jan 2019 21:58:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sôn am Sîn Ac Alffa

Yn y podlediad yma ma' Chris a Geth yn croesawu Dion a Siôn o Alffa i stiwdio Sôn am Sîn. Dani'n trafod pob dim o dechnegau ysgrifennu i bel-droed! Mae'r ddau o Lanrug wedi profi dipyn o lwyddiant yn eu gyrfa byr hyd yma. Fe ddaeth Allfa yn gyntaf yn Brwydr Y Bandiau Maes B yn 2017 ac wedi eu dewis fel un o 12 Gorwelion ar gyfer 2018. Erbyn hyn wedi arwyddo i Recordiau Côsh mae eu sengl gyntaf gyda'r label, Gwenwyn, wedi profi'n lwyddiant ar Spotify ac mae Dion a Sion rwan yn gweithio ar eu albym cyntaf.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 08 Oct 2018 19:02:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #7 - Plyg gwaetha 'rioed...

Mae 'na hen ddigon o betha diddorol i'w dweud wrth i Chris a Geth adolygu albyms newydd Candelas ac I Fight Lions! Hefyd, mae'r ddau yn trafod effaith rhestrau chwarae Spotify a'r potensial sydd ganddyn nhw i ledaenu cerddoriaeth Gymraeg yn bellach nag erioed o'r blaen... (Pennod 7)

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 04 Jul 2018 15:55:45 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mwy o'r Sôn: Focus Wales!

Ar ôl crwydro strydoedd Wrecsam penwythnos diwethaf, mae Chris a Geth yn trafod eu hymweliad cyntaf i ŵyl Focus Wales mewn pennod ychwanegol o'r Sôn! Mae'r uchafbwyntiau yn cynnwys Boy Azooga, Stella Donnelly a Chroma, i enwi dim ond tri...

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 15 May 2018 20:58:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #6 - Dwi Am Ofyn Cwestiwn I Chdi Ok, A Dwi Isio Chdi Atab...

Pen-blwydd Hapus Libertino... Cofio Gorwelion?... Gyrfa pŵl Gethin Griffiths. Ma' nhw 'di bod yn dawel iawn yn ddiweddar, ond ma' Chris a Geth 'nôl ar gyfer pennod newydd o'r Sôn! (Pennod 6)

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 29 Apr 2018 17:42:20 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Huw Stephens, Elan Evans ac Owain Schiavone: Beth yw gwerth a phwrpas gwobrau cerddorol yn 2018?

Podlediad arbennig a recordiwyd yn Aberystwyth ar benwythnos Gwobrau'r Selar eleni. Gethin sydd yn holi Owain Schiavone, Elan Evans a Huw Stephens mewn trafodaeth sydd yn gofyn beth yw gwerth a phwrpas gwobrwyo artistiaid yn 2018. Wrth gwrs, mae 'na ambell i bwnc trafod arall yn codi hefyd...

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 18 Apr 2018 18:00:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sgwrs Chroma, Adwaith a Serol Serol

Mewn podlediad arebennig mae Mari Elen yn holi aelodau o Chroma, Adwaith a Serol Serol. Maent yn trafod bod yn ferch yn creu cerddoriaeth yn Nghymru, perfformio'n ddwyieithog a llawer mwy. Cafodd y sgwrs hon ei recordio'n fyw yn Galeri Caernarfon. Diolch i Sbarc-Galeri am drefnu'r noson.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 05 Mar 2018 08:52:03 +0000

Tudalen Y Podlediad