Podlediad Sôn am Sîn

Chris, Geth a'u ffrindiau sydd, yn llythrennol, yn Sôn am Sîn! Mae'r sianel yn gartref i gyfresi a rhaglenni amrywiol sydd yn trafod pob elfen o'r Sîn Roc Gymraeg a'i chyrion. Mae'r podcast yn cyd-fynd â'r blog: www.sonamsin.cymru

Gwefan: Sôn am Sîn

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Y Sôn #15: Spotifive!

Lawrlwythwch

Ar fis eu penblwyddi nhw, mae Chris a Geth yn trafod penblwyddi cerddorol a'r ffordd yr ydym ni'n eu nodi nhw. Yn ogystal â hynny, maen nhw'n trafod albyms newydd Los Blancos a Gruff Rhys, ac yn chwarae gêm - Spotifive!

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 05 Oct 2019 11:11:24 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Y Sôn #14: Da ni ddim yma i slagio off Janet Jackson

Ar ôl cwyno a chwyno nad oes yna ddigon o bethau i siarad amdanyn nhw, mae Chris a Geth yn trafod lot o bethau mewn awr... .. ac mae hynny'n cynnwys stwff Hyll a Carwyn Ellis a Rio '19, faint ma nhw'n caru Steve Eaves, a sîn gerddorol Bangor. A Janet Jackson.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 08 Sep 2019 18:15:18 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mwy o'r Sôn: Eisteddfod 2019!

Mae'n anarferol iawn i Chris a Geth ddod o'r Eisteddfod heb unrhyw beth i'w ddweud... ... a dydy Eisteddfod Sir Conwy 2019 ddim yn eithriad.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 15 Aug 2019 18:22:24 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #13: Slepjan.

'Da ni 'di cyrraedd hanner ffordd drwy'r flwyddyn yn barod! Beth sydd wedi bod yn digwydd yn y chwe mis cyntaf? Chris a Geth sy'n trafod. Hefyd, cyfle i adolygu senglau newydd Kim Hon, Omaloma a Pys Melyn, yn ogystal â thrafod caneuon sydd yn eich atgoffa chi o lefydd penodol.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 23 Jun 2019 14:33:55 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #12: Pause Gora'r Ddegawd?

Ma hi'n fis Ebrill, a ma Chris a Geth 'di cadw at eu gair a 'di gneud pedwerydd podlediad y flwyddyn... Am unwaith - ma 'na gigs i'w trafod! Ma 'na ddigon o gynnyrch 'fyd, a ma Chris yn sôn am faint ma'n lyfio Caneuon gan Ynys. Ma 'nhw hefyd yn trafod os ydy'r Eisteddfod yn ddigon hygyrch a fforddiadwy...

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 27 Apr 2019 14:46:17 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #11: Fyddi'n Festivals Cyn Ni Droi Rownd...

Trydydd mis y flwyddyn, trydydd podlediad y flwyddyn... ac mae o'n hwyr. Wps. Chris a Geth sydd yn siarad am EP newydd Papur Wal, Carwyn Ellis a Rio '18, a lot o stwff ma 'nhw di bod yn gwrando arno fo dros y mis!

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 07 Apr 2019 11:49:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #10: Ydio'n bodoli rwan?

Mae Chris a Geth yn cadw'r addewid o ddod a podlediad i chi bob mis... ond oes 'na ddigon i'w drafod?! Yn sicr - mae gig Mr, Gwobrau'r Selar, a pha mor anhygoel ydi Los Blancos yn werth trafod. Da chi'n gwbod y dril erbyn hyn.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Feb 2019 13:52:43 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #9: Ma hi di bod yn dipyn ers i ni fod yma ddwytha...

Mae Chris a Geth yn eu holau am flwyddyn arall o'r Sôn! Mae 'na dipyn i'w drafod, yn cynnwys y cynnyrch cerddorol sydd wedi cael eu rhyddhau ers pennod diwethaf y Sôn, yn ogystal â thrafodaeth am y nifer o leoliadau cerddorol poblogaidd hynny sydd wedi, neu yn bygwth cau.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 24 Jan 2019 21:58:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sôn am Sîn Ac Alffa

Yn y podlediad yma ma' Chris a Geth yn croesawu Dion a Siôn o Alffa i stiwdio Sôn am Sîn. Dani'n trafod pob dim o dechnegau ysgrifennu i bel-droed! Mae'r ddau o Lanrug wedi profi dipyn o lwyddiant yn eu gyrfa byr hyd yma. Fe ddaeth Allfa yn gyntaf yn Brwydr Y Bandiau Maes B yn 2017 ac wedi eu dewis fel un o 12 Gorwelion ar gyfer 2018. Erbyn hyn wedi arwyddo i Recordiau Côsh mae eu sengl gyntaf gyda'r label, Gwenwyn, wedi profi'n lwyddiant ar Spotify ac mae Dion a Sion rwan yn gweithio ar eu albym cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 08 Oct 2018 19:02:02 +0000

Tudalen Y Podlediad