Podlediad Sôn am Sîn

Chris, Geth a'u ffrindiau sydd, yn llythrennol, yn Sôn am Sîn! Mae'r sianel yn gartref i gyfresi a rhaglenni amrywiol sydd yn trafod pob elfen o'r Sîn Roc Gymraeg a'i chyrion. Mae'r podcast yn cyd-fynd â'r blog: www.sonamsin.cymru

Gwefan: Sôn am Sîn

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Sôn am Sîn Ac Alffa

Lawrlwythwch

Yn y podlediad yma ma' Chris a Geth yn croesawu Dion a Siôn o Alffa i stiwdio Sôn am Sîn. Dani'n trafod pob dim o dechnegau ysgrifennu i bel-droed! Mae'r ddau o Lanrug wedi profi dipyn o lwyddiant yn eu gyrfa byr hyd yma. Fe ddaeth Allfa yn gyntaf yn Brwydr Y Bandiau Maes B yn 2017 ac wedi eu dewis fel un o 12 Gorwelion ar gyfer 2018. Erbyn hyn wedi arwyddo i Recordiau Côsh mae eu sengl gyntaf gyda'r label, Gwenwyn, wedi profi'n lwyddiant ar Spotify ac mae Dion a Sion rwan yn gweithio ar eu albym cyntaf.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 08 Oct 2018 19:02:02 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Y Sôn #8 - Odd o mor wahanol...?

Flwyddyn ar ôl lansio'r podlediad... mae Chris a Geth yn ôl lle 'naethon nhw ddechrau, yn sôn am y 'Steddfod. Ond, am y tro cynta' erioed, ma 'na gyfweliadau arbennig hefo Mellt, Yr Eira, Alffa a'r Ods! Hefyd - maen nhw'n trafod albwm newydd Geraint Jarman a gwaith celf! (Pennod 8)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 29 Aug 2018 19:44:48 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #7 - Plyg gwaetha 'rioed...

Mae 'na hen ddigon o betha diddorol i'w dweud wrth i Chris a Geth adolygu albyms newydd Candelas ac I Fight Lions! Hefyd, mae'r ddau yn trafod effaith rhestrau chwarae Spotify a'r potensial sydd ganddyn nhw i ledaenu cerddoriaeth Gymraeg yn bellach nag erioed o'r blaen... (Pennod 7)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 04 Jul 2018 15:55:45 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mwy o'r Sôn: Focus Wales!

Ar ôl crwydro strydoedd Wrecsam penwythnos diwethaf, mae Chris a Geth yn trafod eu hymweliad cyntaf i ŵyl Focus Wales mewn pennod ychwanegol o'r Sôn! Mae'r uchafbwyntiau yn cynnwys Boy Azooga, Stella Donnelly a Chroma, i enwi dim ond tri...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 15 May 2018 20:58:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Huw Stephens, Elan Evans ac Owain Schiavone: Beth yw gwerth a phwrpas gwobrau cerddorol yn 2018?

Podlediad arbennig a recordiwyd yn Aberystwyth ar benwythnos Gwobrau'r Selar eleni. Gethin sydd yn holi Owain Schiavone, Elan Evans a Huw Stephens mewn trafodaeth sydd yn gofyn beth yw gwerth a phwrpas gwobrwyo artistiaid yn 2018. Wrth gwrs, mae 'na ambell i bwnc trafod arall yn codi hefyd...

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 18 Apr 2018 18:00:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sgwrs Chroma, Adwaith a Serol Serol

Mewn podlediad arebennig mae Mari Elen yn holi aelodau o Chroma, Adwaith a Serol Serol. Maent yn trafod bod yn ferch yn creu cerddoriaeth yn Nghymru, perfformio'n ddwyieithog a llawer mwy. Cafodd y sgwrs hon ei recordio'n fyw yn Galeri Caernarfon. Diolch i Sbarc-Galeri am drefnu'r noson.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 05 Mar 2018 08:52:03 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #5: Dwi'n Meddwl, Dwi'n Teimlo.

Beth ydych chi'n ei wrando arno fo tra'n coginio, yn clirio'r tŷ ar fore dydd Sul, neu ar lan y môr? Chris a Geth sy'n rhoi eu hatebion nhw, yn ogystal â thrafod penwythnos Gwobrau'r Selar. (Pennod 5).

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 25 Feb 2018 17:43:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #4: Ma'n teimlo fatha bo' na ryw fath o chwyldro podlediad-ol...

Ma' Chris a Geth yn ôl am flwyddyn arall o'r Sôn! Beth fydd yn digwydd yn 2018? Pa effaith fydd gan Ddydd Miwsig Cymru eleni? Ac wrth gwrs, mae nhw'n adolygu ac yn sôn am yr hyn sydd wedi tynnu eu sylw nhw yn ddiweddar. (Pennod 4)

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jan 2018 15:25:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cwis 2017!

Ffarweliwch â'r flwyddyn a fu gyda Cwis 2017! Hywel Pitts ac Elin Gruffydd sydd yn herio Lois Angharad Roberts a Tomos Owens.. ac mae hi'n agos!

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 07 Jan 2018 18:57:36 +0000

Tudalen Y Podlediad