-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sôn am Sîn

Sôn am Sîn

Chris, Geth a'u ffrindiau sydd, yn llythrennol, yn Sôn am Sîn! Mae'r sianel yn gartref i gyfresi a rhaglenni amrywiol sydd yn trafod pob elfen o'r Sîn Roc Gymraeg a'i chyrion. Mae'r podcast yn cyd-fynd â'r blog: www.sonamsin.cymru

Gwefan: Sôn am Sîn

RSS

Chwarae Sôn am Sîn

Sôn Am... Izak Zjalic

Y cerddor arbrofol Izak Zjalic sy'n ymuno hefo Chris a Geth i drafod trac newydd Tai Haf Heb Drigolyn, 'Heneb Ddiog', yn ogystal â'i brosiectau cyffrous eraill.

Mon, 01 Feb 2021 19:15:24 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2020

Tegwen Bruce-Deans sy'n ymuno hefo Chris a Geth i drafod rhestr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni.

Thu, 12 Nov 2020 19:17:50 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Y Sôn #22: Yr Eira, Cofi 19 a Stiwdio v Llofft

Mae hi'n dipyn ers i'r Sôn ymddangos y tro diwethaf! Ond - mae Chris a Geth yn eu holau i drafod albym Yr Eira, albym amlgyfrannog Cofi 19, beth yw manteision recordio adref dros recordio mewn stiwdio, a llu o gynnyrch cerddorol eraill i'w trafod hefyd.

Sun, 01 Nov 2020 12:28:49 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Sôn am... Papur Wal!

Beth mae hogia' Papur Wal yn ei wrando arno fo? Beth yw'r dylanwadau sydd yn cuddio y tu ôl i'w cerddoriaeth nhw? Allwn ni ddisgwyl rhywbeth hollol wahanol yn eu caneuon newydd? Be' di hanes Dennis Bergkamp? Hyn i gyd a mwy wrth i'r tri gael cyfle am sgwrs hefo Chris a Geth mewn podlediad arbennig!

Tue, 21 Jul 2020 15:56:23 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Y Sôn #21: Alun Gaffey, Omaloma, Adolygiadau Negyddol a Crysau T bandiau...

Dal yn eu tai eu hunain, wrth gwrs, mae Chris a Geth yn ymuno hefo'i gilydd yn rhithiol i drafod albyms Alun Gaffey ac Omaloma, cael trafodaeth am werth adolygiadau negyddol, a siarad am ddiwrnod crysau T bandiau fydd yn digwydd ddydd Gwener (12/6). Ma' hon yn hir!! 0:00 - Adolygu albyms 33:40 - Adolygiadau Negyddol 59:21 - Crysau T bandiau 1:05:30 - Hoff gerddoriaeth diweddar Chris a Geth.

Tue, 09 Jun 2020 21:14:38 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Y Sôn #20: Lewys, Georgia Ruth, Partis Gwrando a Focus Wales 2020

Albyms Lewys a Georgia Ruth yw'r cynnyrch diweddaraf i gael sylw Chris a Geth, ond maen nhw hefyd yn trafod Partis Gwrando ar Twitter, a'r ffaith y bydd yn rhaid iddyn nhw aros tan yr Hydref i gael mynd i ŵyl Focus Wales eleni.

Mon, 11 May 2020 09:40:38 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Y Sôn #19: Mirores a Gig Cowbois

Dydi Chris a Geth 'rioed di recordio podlediad heb i'r ddau ohona nhw fod yn yr un ystafell o'r blaen... Ond - dydi'r lockdown 'ma ddim di eu stopio nhw rhag trafod albwm ddiweddaraf Ani Glass, gig Cowbois Rhos Botwnnog yn Galeri a'r hyn y maen nhw wedi bod yn ei wrando arno fo dros yr wythnosau/misoedd diwethaf. Yn Trafod Ani Glass - 01:20 Ymateb Cerddorion i aros yn tŷ - 11:40 Cowbois Rhos Botwnnog - 24:25 Dewisiadau Eraill - 42:30

Mon, 27 Apr 2020 10:14:02 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Y Degawd Mewn Cerddoriaeth

Yws Gwynedd a Awen Schiavone sydd yn ymuno a Chris Roberts a Gethin Griffiths i drafod y gerddoriaeth a'r datblygiadau sydd yn diffinio’r degawd ddiwethaf mewn cerddoriaeth cyfoes Cymraeg. Recordiwyd y podlediad yma yn fyw o flaen cynulleidfa yn Clwb Canol Dre, Caernarfon fel rhan o Gŵyl Ddewi Arall 2020.

Mon, 30 Mar 2020 20:52:33 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Y Sôn #18: Marged Rhys, Cyfyrs ein breuddwydion ac albwm Elis Derby!

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, mae Marged Rhys yn trafod cydraddoldeb mewn cerddoriaeth hefo Chris a Geth. Marged yw'r gwestai cyntaf erioed ar y Sôn! Hefyd, mi fyddan nhw'n trafod albwm Elis Derby a chyfyrs eu breuddwydion...

Sun, 08 Mar 2020 20:52:58 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sôn am Sîn

Sôn am... Elis Derby

Yn ôl Gwobrau'r Selar, Elis Derby yw Artist Unigol Gorau 2019. Yr artist unigol hwnnw sydd yn rhoi ei amser i Chris a Geth, ac maen nhw'n trafod yr albwm newydd, ei ddylanwadau anhygoel, a'r gytgan YNA.

Sun, 16 Feb 2020 21:33:37 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy