Podlediad Sôn am Sîn

Chris, Geth a'u ffrindiau sydd, yn llythrennol, yn Sôn am Sîn! Mae'r sianel yn gartref i gyfresi a rhaglenni amrywiol sydd yn trafod pob elfen o'r Sîn Roc Gymraeg a'i chyrion. Mae'r podcast yn cyd-fynd â'r blog: www.sonamsin.cymru

Gwefan: Sôn am Sîn

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Y Sôn #7 - Plyg gwaetha 'rioed...

Lawrlwythwch

Mae 'na hen ddigon o betha diddorol i'w dweud wrth i Chris a Geth adolygu albyms newydd Candelas ac I Fight Lions! Hefyd, mae'r ddau yn trafod effaith rhestrau chwarae Spotify a'r potensial sydd ganddyn nhw i ledaenu cerddoriaeth Gymraeg yn bellach nag erioed o'r blaen... (Pennod 7)

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 04 Jul 2018 15:55:45 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Mwy o'r Sôn: Focus Wales!

Ar ôl crwydro strydoedd Wrecsam penwythnos diwethaf, mae Chris a Geth yn trafod eu hymweliad cyntaf i ŵyl Focus Wales mewn pennod ychwanegol o'r Sôn! Mae'r uchafbwyntiau yn cynnwys Boy Azooga, Stella Donnelly a Chroma, i enwi dim ond tri...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 15 May 2018 20:58:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #6 - Dwi Am Ofyn Cwestiwn I Chdi Ok, A Dwi Isio Chdi Atab...

Pen-blwydd Hapus Libertino... Cofio Gorwelion?... Gyrfa pŵl Gethin Griffiths. Ma' nhw 'di bod yn dawel iawn yn ddiweddar, ond ma' Chris a Geth 'nôl ar gyfer pennod newydd o'r Sôn! (Pennod 6)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 29 Apr 2018 17:42:20 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Huw Stephens, Elan Evans ac Owain Schiavone: Beth yw gwerth a phwrpas gwobrau cerddorol yn 2018?

Podlediad arbennig a recordiwyd yn Aberystwyth ar benwythnos Gwobrau'r Selar eleni. Gethin sydd yn holi Owain Schiavone, Elan Evans a Huw Stephens mewn trafodaeth sydd yn gofyn beth yw gwerth a phwrpas gwobrwyo artistiaid yn 2018. Wrth gwrs, mae 'na ambell i bwnc trafod arall yn codi hefyd...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 18 Apr 2018 18:00:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #5: Dwi'n Meddwl, Dwi'n Teimlo.

Beth ydych chi'n ei wrando arno fo tra'n coginio, yn clirio'r tŷ ar fore dydd Sul, neu ar lan y môr? Chris a Geth sy'n rhoi eu hatebion nhw, yn ogystal â thrafod penwythnos Gwobrau'r Selar. (Pennod 5).

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 25 Feb 2018 17:43:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #4: Ma'n teimlo fatha bo' na ryw fath o chwyldro podlediad-ol...

Ma' Chris a Geth yn ôl am flwyddyn arall o'r Sôn! Beth fydd yn digwydd yn 2018? Pa effaith fydd gan Ddydd Miwsig Cymru eleni? Ac wrth gwrs, mae nhw'n adolygu ac yn sôn am yr hyn sydd wedi tynnu eu sylw nhw yn ddiweddar. (Pennod 4)

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jan 2018 15:25:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cwis 2017!

Ffarweliwch â'r flwyddyn a fu gyda Cwis 2017! Hywel Pitts ac Elin Gruffydd sydd yn herio Lois Angharad Roberts a Tomos Owens.. ac mae hi'n agos!

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 07 Jan 2018 18:57:36 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #3: Ma' hon yn garreg filltir bwysig i ni...

Coeliwch neu beidio, rydym ni wedi recordio trydydd pennod Y Sôn! Y tro hwn bydd Chris a Geth yn trafod cerddoriaeth amgen a thraciau agoriadol albyms, yn ogystal â'r dadansoddiadau arferol o'r cynnyrch diweddaraf! (Pennod 3)

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Nov 2017 14:04:39 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Sôn #2: Ma'n hawdd isda'n fama a deud y petha ma'i gyd

Traciau newydd ar SoundCloud, tiwns rhedag a cherddoriaeth Gymraeg ar y teledu yw pynciau trafod Chris a Geth yn ail bennod Y Sôn. Mi nath hi noson fawr noson cynt, felly mae'r ddau mewn mŵd bach od... (Pennod 2)

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 18 Sep 2017 17:08:53 +0000

Tudalen Y Podlediad