Podlediad Sŵn y stiwdants

Sgwrs rhwng rhai o fyfyrwyr Prifysgolion Cymru! HWyl a rhoi'r byd yn ei le!

Gwefan: Sŵn y stiwdants

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Sŵn y Stiwdants Diwedd Tymor Alpha a Sophie

Lawrlwythwch

Dyma bolediad diwedd tymor Alpha a Sophie o Brifysgol Abertawe sy'n llysgenhadon i'r Coleg Cymraeg!  (Recordiwyd ddiwedd Tachwedd 2020)

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 29 Nov 2020 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ail bodlediad Elan a Briall :)

Mae Elan a Briall yn ol! Dyma bodlediad arall gan ddwy ffrind, sydd hefyd yn lysgenhadon i'r Coleg Cymraeg ac yn astudio ym Mhrifysgol Bangor. 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 07 Oct 2020 11:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sŵn y Stiwdants Dafydd a Katy

Yma mae Dafydd Duggan yn holi Katy am ei chwrs, a sut brofiad yw astudio fel myfyriwr hyn. Mae Katy yn astudio Nyrsio Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Bangor. 

Bu i Dafydd raddio gyda MA Gohebu Chwaraeon o Brifysgol Met Caerdydd dros yr haf! Llongyfarchiadau!! 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 16 Sep 2020 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad