Podlediad Sŵn y stiwdants

Sgwrs rhwng rhai o fyfyrwyr Prifysgolion Cymru! HWyl a rhoi'r byd yn ei le!

Gwefan: Sŵn y stiwdants

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast Megan

Lawrlwythwch

Yn y flwyddyn gyntaf yn y Brifysgol mae cymdeithasu a mynychu digwyddiadau yn help mawr i ddod i nabod myfyrwyr eraill. Dyma ychydig o hanesion Megan a'i ffrind sy'n mynd i Brifysgol y Drinodod Dewi Sant, yng Nghaerfyrddin.

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 07 Jul 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Sŵn y Stiwdants Ôl-radd

Eleni mae gennym ddau gyn lysgennad profiadol iawn sydd wedi dod nol i gynrychioli cyrsiau ôl-radd a Phrifysgol Met Caerdydd! Mae Dafydd Duggan a Meilyr Jones wedi recordio ail sgwrs Sŵn y Stiwdants i ni, yn sôn mwy am y cyrsiau a bywyd Prifysgol fel myfyrwyr ôl-radd!

Wedi ei recordio Ddydd Gwener, 26.6.2020

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jun 2020 14:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Alpha, Ffion a Briallt; Sŵn y Stiwdants

Mae Alpha yn lysgennad i'r Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn ymuno a hi yn y podlediad mae Ffion Caryl - cyn lysgennad llynedd o Brifysgol Aberystwyth a'i ffrind ysgol, Briallt. Yma maent yn trafod effeithiau positif mae Covid-19 wedi ei gael ar gymdeithas.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 04 Jun 2020 12:00:00 -0400

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sŵn y Stiwdants Met Caerdydd

Chydig o banter, hel atgofion a sgwrs rhwng dau o lysgenhadon ôl-radd y Coelg Cymraeg - sydd wedi hen arfer bod yn llysgenhadon! Efallai eich bod wedi cwrdd a nhw pan ar ein stondin yn yr Eisteddfodau?! 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sŵn y stiwdants; Heledd a'r Criw!

Eisiau gwybod sut mae myfyrywr Cymru yn teimlo yn ystod ynysu?! 
Sgwrs efo Heledd, ein llysgennad eleni, Daniel, Sara a Tom; i gyd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.
Sut mae nhw'n ymdopi? Beth mae nhw'n hiraethu amdano? Beth sydd wedi newid? 
Gwrandewch ar y podlediad hwn! 

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 04 May 2020 08:00:00 -0400

Tudalen Y Podlediad