-> Eich Ffefrynnau

Taith i Saith

Taith i Saith

Cyfres am y daith drwy y Blynyddoedd Cynnar o geni hyd at 7 oed gyda criw staff Cyngor Môn ac ein partneriaid i drafod ac egluro y cyfleon i’n plant a sut mae rhieni a gofalwyr gan gynnwys nain, taid, ac unrhyw berson mewn unrhyw broffesiwn sydd yn gweithio ac yn cefnogi plant a teuluoedd er mwyn helpu ein plant i gyrraedd ei potensial.

Gwefan: Taith i Saith

RSS

Chwarae Taith i Saith

Y Gymraeg yn y Blynyddoedd Cynnar

Trafodaeth am y Gymraeg a’i defnydd o fewn ein darpariaethau addysg gynnar, ynghyd a sut i hybu a chefnogi y Gymraeg i staff, y plant a’i teuluoedd.

Bethan Hywel Jones, Rheolwr Uned Cefnogi Teuluoedd Cyngor Ynys Môn sydd yn sgwrsio gyda Nerys Rogers, Gwenfron Owen a Jackie Warrington.

Taith I Saith: Cyfres am y daith drwy y Blynyddoedd Cynnar o geni hyd at 7 oed gyda criw staff Cyngor Môn ac ein partneriaid i drafod ac egluro y cyfleon i’n plant a sut mae rhieni a gofalwyr gan gynnwys nain, taid, ac unrhyw berson mewn unrhyw broffesiwn sydd yn gweithio ac yn cefnogi plant a teuluoedd er mwyn helpu ein plant i gyrraedd ei potensial.

Thu, 25 May 2023 05:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Taith i Saith

Dysgu am Ddysgu

Dyma bennod gyntaf gyfres Taith I Saith. Podlediad sy'n trafod addysg yn y Blynyddoedd Cynnar.

Bethan Hywel Jones, Rheolwr Uned Cefnogi Teuluoedd Cyngor Ynys Môn sydd yn sgwrsio gyda Nerys Rogers, Gwenfron Owen a Jackie Warrington.

Taith I Saith: Cyfres am y daith drwy y Blynyddoedd Cynnar o geni hyd at 7 oed gyda criw staff Cyngor Môn ac ein partneriaid i drafod ac egluro y cyfleon i’n plant a sut mae rhieni a gofalwyr gan gynnwys nain, taid, ac unrhyw berson mewn unrhyw broffesiwn sydd yn gweithio ac yn cefnogi plant a teuluoedd er mwyn helpu ein plant i gyrraedd ei potensial.

Thu, 09 Mar 2023 06:05:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Taith i Saith

Croeso i bodlediad Taith i Saith

Cyfres am y daith drwy y Blynyddoedd Cynnar o geni hyd at 7 oed gyda criw staff Cyngor Môn ac ein partneriaid i drafod ac egluro y cyfleon i’n plant a sut mae rhieni a gofalwyr gan gynnwys nain, taid, ac unrhyw berson mewn unrhyw broffesiwn sydd yn gweithio ac yn cefnogi plant a teuluoedd er mwyn helpu ein plant i gyrraedd ei potensial.

Mon, 06 Mar 2023 15:43:18 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch