-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Un Noson Olaf

Un Noson Olaf

O’u hoff fwyd i’w lein-yp delfrydol, ymunwch â Dion a Naomi wrth iddynt ddysgu sut y byddai eu gwesteion yn cydlynu eu Un Noson Olaf nhw. From their favourite food to their ultimate line-up, join Dion and Naomi as they learn how their guests would coordinate their ‘Un Noson Olaf’ (‘One Last Night’).

Gwefan: Un Noson Olaf

RSS

Chwarae Un Noson Olaf

George Amor

Y cerddor ac aelod newydd o staff, George Amor ydi ein gwestai ar gyfer yr ail bennod. Mae George yn trafod gigs yn y sinema, Star wars a bwyta pysgod cregyn.

The musician and new member of staff, George Amor is our guest for the second episode of the podcast. Join us as we talk about gigs in the cinema, Star Wars and eating shellfish.

Mon, 19 Jul 2021 11:31:48 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Rhys Grail

Yr artist, cerddor a ffotograffydd Rhys Grail yw’r gwestai cyntaf yn trafod gyozas, artistiaid dychanol a chynnig tatŵs am ddim mewn gig...

The artist, musician and photographer Rhys Grail is the first guest, discussing gyozas, satirical artists and offering free tattoos in a gig...

Fri, 09 Apr 2021 13:13:34 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch