-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Un Noson Olaf

Un Noson Olaf

O’u hoff fwyd i’w lein-yp delfrydol, ymunwch â Dion a Naomi wrth iddynt ddysgu sut y byddai eu gwesteion yn cydlynu eu Un Noson Olaf nhw. From their favourite food to their ultimate line-up, join Dion and Naomi as they learn how their guests would coordinate their ‘Un Noson Olaf’ (‘One Last Night’).

Gwefan: Un Noson Olaf

RSS

Chwarae Un Noson Olaf

Betsan Ceiriog

Ymunwch gyda Naomi a Dion ac ein gwestai arbennig - Betsan Ceiriog draw yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023.


Join Naomi and Dion as they welcome Betsan Ceiriog to the podcast at the Eisteddfod 2023.

Wed, 16 Aug 2023 17:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Owain Tudur Jones

Y cyn chwaraewr pêl-droed a'r cyflwynydd, Owain Tudur Jones ydi ein gwestai ar gyfer y bennod yma o 'Un Noson Olaf'. Mae Owain yn trafod ei fyrgyr delfrydol, gwaith celf Owain Fôn Williams a gwisg ffansi.

Former football player and presenter, Owain Tudur Jones is our guest for this episode of 'Un Noson Olaf'. Owain discusses his ideal burger, Owain Fôn Williams' artwork and wearing fancy dress on his one final night.

Wed, 16 Nov 2022 22:00:36 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Owain Arthur

Yr actor, Owain Arthur ydi ein gwestai ar gyfer ein ail bennod o 'Un Noson Olaf'. Mae Owain yn trafod bara Llanaelhaearn, ffotograffiaeth a chyfres newydd The Lord of the Rings: The Rings of Power.

The Actor, Owain Arthur is our guest of the second episode of 'Un Noson Olaf'. Owain discusses bread from Llanaelhaearn, photography and the new series of The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Thu, 01 Sep 2022 21:00:08 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Yws Gwynedd

Y cerddor, Yws Gwynedd ydi ein gwestai cyntaf ar gyfer ein ail gyfres o 'Un Noson Olaf'. Mae Yws yn trafod bwyd fegan gan Alys Williams, gwaith celf Lisa Eurgain Taylor a ffiseg cwantwm. The Musician, Yws Gwynedd is our first guest of the second series of 'Un Noson Olaf'. Yws discusses vegan food from Alys Williams, art by Lisa Eurgain Taylor and Quantum physics. 

Thu, 28 Jul 2022 21:00:48 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Llyr Evans

Yr actor, Llŷr Evans ydi ein gwestai ar gyfer pennod rhif saith. Mae Llŷr yn trafod bwyta elyrch, troi'r marina i barc dŵr a'r ffilm newydd La Cha Cha.

The actor, Llŷr Evans is our guest for episode number seven. Llŷr talks about eating swans, turning the marina into a water park and the new film La Cha Cha.

Tue, 14 Sep 2021 19:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Lindsay Walker

Y Gwneuthurwr ffilmiau, Lindsay Walker ydi ein gwestai ar gyfer pennod rhif chwech. Mae Lindsay yn trafod stêc a sglodion, ffilmiau a Fleetwood Mac.

The Film maker, Lindsay Walker is our guest for episode number six. Lindsay talks about steak and chips, ffilms and Fleetwood Mac.

Tue, 07 Sep 2021 19:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Kristina Banholzer

Y Ffotograffydd Dogfenol, Kristina Banholzer ydi ein gwestai ar gyfer pennod rhif pump. Mae Kristina yn trafod bwyd Ewropeaidd, ffotograffiaeth dogfenol a bandiau pres mewn syrcas.

The Documentary Photographer, Kristina Banholzer is our guest for episode number five. Kristina talks about European food, documentary photography and brass bands in circuses. 

Tue, 31 Aug 2021 19:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Tegwen Bruce-Deans

Yr ysgrifennwr creadigol, Tegwen Bruce-Deans ydi ein gwestai ar gyfer pennod rhif pedwar. Mae Tegwen yn trafod bwyd Eidaleg, Vincent van Gogh a cherddoriaeth o Gymru.

The creative writer, Tegwen Bruce-Deans is our guest for episode number four. Tegwen talks about Italian food, Vincent van Gogh and music from Wales.

Wed, 25 Aug 2021 19:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

Mari Elen

Yr Artist Amlgyfrwng, Mari Elen ydi ein gwestai ar gyfer pennod rhif tri. Mae Mari yn trafod bwyd Mecsicanaidd, Madame Tussauds Cymraeg a Beyonce.

The Multimedia Artist, Mari Elen is our guest for the third episode of our podcast. Join us as we talk about Mexican food, Madame Tussauds and Beyonce.

Tue, 10 Aug 2021 14:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Un Noson Olaf

George Amor

Y cerddor ac aelod newydd o staff, George Amor ydi ein gwestai ar gyfer yr ail bennod. Mae George yn trafod gigs yn y sinema, Star wars a bwyta pysgod cregyn.

The musician and new member of staff, George Amor is our guest for the second episode of the podcast. Join us as we talk about gigs in the cinema, Star Wars and eating shellfish.

Mon, 19 Jul 2021 11:31:48 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy