-> Eich Ffefrynnau

Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach

Cyfres o sgyrsiau estynedig yng nghwmni Elinor Wyn Reynolds ac ystod eang o westeion.Yn ystod y rhaglenni mae Elinor yn trafod bywyd a gyfraoedd ei gwesteion a phwysigrwydd ffydd iddynt.

Gwefan: Y Cwmni Bach

RSS

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Edward Morus Jones

Gwestai arbennig Elinor Wyn Reynolds yn tro hyn yn stiwdio'r Cwmni Bach yw Edward Morus Jones. Mae'n adnabyddus fel canwr ar recordiau cynnar Dafydd Iwan, a bu’n llwyddiannus hefyd fel artist unigol yn ystod cyfnod diwedd yr 1960au a dechrau’r 1970au. Mae bellach yn rhannu ei amser rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau.

Thu, 01 Feb 2024 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Episode 13: Y Cwmni Bach - Sheridan Angharad James

Sheridan Angharad James yw gwestai arbennig Elinor Wyn Reynolds y tro hwn yn y Cwmni Bach. Mae hi yn Ganon Bugeiliol ar y plwyf a phererinion yn Nhŷ Ddewi.

Mon, 01 Jan 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Dafydd Iwan

Mae Dafydd Iwan yn trafod stori ei fywyd gan gynnwys ei fagwraeth ym Mrynaman, yn fab i weinidog, ei lencyndod yn Llanuwchllyn a'i fywyd gweithgar fel cerddor a gwleidydd. Cawn glywed am yr angerdd a'r ffydd sydd wedi ei symbylu i oes o ymgyrchu a gweithredu.

Fri, 01 Dec 2023 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Emlyn Davies

Mae Emlyn Davies yn wyneb cyfarwydd i ni ers ei yrfa ym myd teledu Cymraeg. Yn y podlediad hwn, mae'n trafod ei fagwraeth a'i fywyd, ei yrfa a'i ffydd.

Thu, 02 Nov 2023 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Nel Richards

Brodor o Glydach yw Nel Richards ond sy'n byw bellach yn Llundain. Hi yw gwestai Elinor Wyn Reynolds ar y Cwmni Bach y tro hwn.

Fri, 27 Oct 2023 09:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Delwyn Siôn

Yn y rhifyn hwn o'r Cwmni Bach mae Delwyn Siôn y'n trafod ei yrfa fel cerddor dros nifer o ddegawdau, ei fagwraeth yn y cymoedd a'i rôl fel arweinydd yn eglwys annibynnol Bethlehem, Gwaelod y Garth.

Fri, 27 Oct 2023 09:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Dewi Myrddin Hughes

Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, Dewi Myrddin Hughes sy'n ymuno ag Elinor Wyn Reynolds y tro hwn i drafod ei fywyd a'i weinidogaeth.

Fri, 27 Oct 2023 09:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Geraint Rees

Etholwyd Geraint yn Drysorydd yr Undeb yn 2023. Magwyd ef yn Efail Isaf, ac yn y Tabernacl, capel y pentref. Bu’n athro a phrifathro, ac yn gynghorydd proffesiynol i’r gweinidog addysg wedi cyfnodau yn llywio adrannau addysg mewn awdurdodau lleol. Mae’n aelod o’r tim eang o wirfoddolwyr sy’n cynnal y Tabernacl.

Mon, 02 Oct 2023 14:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Rhun Dafydd

Cyfres o bodlediadau lle mae Elinor Wyn Reynolds yn cyfarfod â gwestai arbennig i drafod eu bywyd a'u ffydd.

Sun, 01 Oct 2023 12:15:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Cwmni Bach

Y Cwmni Bach - Ifor ap Glyn

Mae Ifor ap Glyn yn adnabyddus fel cyn fardd cenedlaethol. Dyma gyfle i glywed ychydig o'i hanes mewn sgwrs gydag Elinor Wyn Reynolds yn y Cwmni Bach.

Wed, 13 Sep 2023 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy