-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ysbeidiau Heulog

Ysbeidiau Heulog

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwefan: Ysbeidiau Heulog

RSS

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 21 - Mirain Iwerydd

Gwyneb cyfarwydd i wylwyr Hansh a Stwnsh Sadwrn - Mirain Iwerydd yw gwestai'r bennod hon. Ond beth sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddi hi yn ystod y cyfnod hollol honco hwn? Dilynwch ni ar Twitter: https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 28 Jul 2021 21:09:43 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 20.5 - Dr Lowri Bowen (Rhan 2)

Pennod bonws (pennod 20.5? Ugain a hanner? Ugain ychwanegol?) gyda ail hanner ein sgwrs gyda Dr Lowri Bowen am ei hamser hi yn gweithio fel meddyg yn Antarctica. Gwrandewch i ran cyntaf y sgwrs ym mhennod 20, ac am hanes anghredadwy Ernest Shackleton ym mhennod 18. Cofiwch i'n dilyn ni ar Twitter (Mae Lowri wedi rhoi lluniau wnaeth hi dynnu o Antarctica i ni rhannu): https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Sun, 25 Jul 2021 19:56:51 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 20 - Dr Lowri Bowen

Pennod arbennig iawn yn cynnwys rhan gyntaf ein sgwrs gyda Dr Lowri Bowen - meddyg bu'n gweithio yn yr Antarctig am deunaw mis. Mae Lowri yn rhannu streuon am ei phrofiad hi ac am fywyd dydd i ddydd yn un o lefydd mwyaf ynysig ac anghysbell y byd. Mae Llwyd a Leigh yn cael sgwrs bach wedi hynny am y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw yn ddiweddar hefyd (wrth gwrs). Dilynwch ar Twitter (Mae Lowri wedi rhoi lluniau wnaeth hi dynnu o Antarctica i ni rhannu): https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 21 Jul 2021 20:42:38 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 19 - Lewis Owen (aka Bendigaydfran)

Dylanwadwr a main man TikTok Cymraeg, Lewis Owen (aka Bendigaydfran) yw gwestai'r wythnos yma. Os ydych chi wedi gweld unrhyw beth ar-lein am annibyniaeth Cymraeg, mae'n siwr eich bod chi wedi gweld ei wyneb. Yn y bennod yma mae Lewis yn siarad am y pethau bach sy'n ei wneud e'n hapus. Dilynwch ar Twitter: https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 14 Jul 2021 21:23:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 18 - Oes Bluetooth yn Sir Benfro?

Llwyd Owen a Leigh Jones yn trafod y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw yn ystod y cyfnod hollol honco hwn. Gan gynnwys: Sir Benfro, FREEDOM DAY (F*CK YEAH), Leigh yn bathu gair lluosog newydd am "pabell", Llyfr y Flwyddyn ac alldaith Ernerst Shackleton. Dilynwch ar Twitter: https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 07 Jul 2021 21:18:49 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 17 - Rufus Mufasa

Rapiwr, bardd, awdur a jyst corwynt creadigol ysbrydoledig yn gyffredinol - gwestai'r bennod yma ydy'r unigryw Rufus Mufasa. Llwyd Owen a Leigh Jones sy'n holi iddi am y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddi. Dilynwch ar Twitter: https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith Anweddus!

Wed, 30 Jun 2021 19:19:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 16 - Gwerddon Mewn Anialwch

Mae Llwyd a Leigh yn talu teyrnged i'r diweddar David R. Edwards - rhywbeth mae'n siwr bydd Dave Datblygu wedi casau. Beth sydd yn cadw'r ddau yn hapus yr wythnos yma? Cofiwch i danysgrifio ac i ddilyn ar Twitter (@YsbeidiauHeuPod). RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 23 Jun 2021 15:17:37 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 15 - Gruff Rhys

Oes angen cynflwyniad ar gyfer un o bobl mwyaf blaenllaw Cymru? Cerddor, canwr, awdur, gwneithurwr ffilmiau, anifail blewog... Gawn ni hyd yn oed fentro... trysor cenedlaethol?! Gruff Rhys sy'n rhannu'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddo yn y bennod angholliadwy yma o Ysbeidiau Heulog. Dilynwch ar Twitter: https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod Tanysgrifiwch! RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 16 Jun 2021 20:18:49 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 14 - Y Gwreiddiol a'r Gorau

Llwyd a Leigh yn ôl i drafod llwyth o bethau gan gynnwys: neges at gynhyrchwyr Radio'r BBC (aka lladron di-egwyddor), iechyd/salwch meddwl, coed drewllyd, mynd yn hen, gigiau byw a mwy! Cofiwch tanysgrifo ac i ddilyn ar Twitter (@YsbeidiauHeupod). RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 09 Jun 2021 20:12:43 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 13 - Siôn Tomos Owen

Awr yng nghwmni'r cyflwynydd, arlunydd, bardd a token person y cymoedd ar S4C, Siôn Tomos Owen, wrth iddo ddiddanu a rhannu'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddo yn ystod y cyfnod hollol honco hwn. Cofiwch i danysgrifio, ac i ddilyn ar Twitter: https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 02 Jun 2021 23:01:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy