-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ysbeidiau Heulog

Ysbeidiau Heulog

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwefan: Ysbeidiau Heulog

RSS

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 91 - Gav Murphy

Gwestai'r bennod yma yw'r newyddiadurwr gemau, ffrydiwr, kebab-garwr, a phodgrefftiwr, Gav Murphy! Gwrandewch arno'n rhannu'r pethau bach sy'n ei gadw'n hapus gyda Llwyd Owen a Leigh Jones. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 31 May 2023 23:01:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 90 - Dyfed Edwards

Awdur hir-sefydlog ym myd llenyddiaeth Cymru, yn ogystal ag awdur arswyd yn yr iaith Saesneg o dan y nom de plume Thomas Emson, gwestai'r bennod yma yw Dyfed Edwards. Llwyd Owen a Leigh Jones sydd yn trafod y pethau sy'n cadw'r awdur yma'n hapus. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 24 May 2023 23:01:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 89 - Nepotistiaeth

Be sy'n cadw Llwyd a Leigh yn hapus yr wythnos yma? Sgyrsiau am TGAU, yfed dan oed, teledu o Awstralia, Leigh wastad ar ei wyliau a mwy. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 17 May 2023 23:01:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 88 - Elliw Gwawr

Gohebydd gwleidyddol, llais cyfarwydd ar gyfryngau Cymru, awdur llyfrau coginio, a ffan mwyaf y podlediad hon... Elliw Gwawr yw gwestai'r bennod yma. Beth yw'r pethau sy'n ei chadw hi'n hapus? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 10 May 2023 23:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Penod 87 - Yma O Hyd

Llwyd Owen a Leigh Jones yn trafod y pethau bychain sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw yr wythnos yma. Gan gynnwys sgyrsiau am Yma O Hyd, Wrecsam, snŵcer, mynd ar y sesh ayyb. Dyma'r 'reaction video' sy'n cael ei drafod ar ddechrau'r bennod... https://www.youtube.com/watch?v=35vm7wpWgHg Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 03 May 2023 23:01:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 86 - Gai Toms

Un o gerddorion gorau Cymru gyda gyrfa sy'n estyn ar draws tair degawd - aelod o Anweledig, Mim Twm Llai ei hun, Gai Toms yw gwestai'r bennod yma. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 26 Apr 2023 23:01:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 85 - Bruce Bannau Brycheiniog

Llwyd Owen a Leigh Jones yn trafod Prydeindod, Cymreictod, enwau Cymraeg, Michael Sheen ac, wrth gwrs, y pethau bach sy'n eu gwneud nhw'n hapus. Fideo Michael Sheen yn cyhoeddi enw uniaith Gymraeg parc cenedlaethol y Bannau Brycheiniog... https://www.youtube.com/watch?v=m7fcRyIY3EQ Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Fri, 21 Apr 2023 11:44:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 84 - R.Seiliog

Cerddor sydd wedi bod wrthi ers rhyw dwy ddegawd yn barod, Robin Edwards - ag adnabyddir yn well fel R.Seiliog - yw gwestai'r bennod yma. Mae un o'r pethau sy'n ei wneud yn hapus wir wedi newid bywydau Leigh a Llwyd. Am bennod! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 12 Apr 2023 23:01:06 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 83 - Elin Parisa Fouladi

Y cerddor, cantores, a chyflwynwraig Elin Parisa Fouladi yw gwestai'r bennod yma yng nghwmni Llwyd a Leigh. Efallai eich bod chi wedi gweld hi ar Y Byd ar Bedwar yn ddiweddar yn edrych ar beth sy'n digwydd yn Iran ar hyn o bryd, ond beth sy'n ei chadw hi'n hapus? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 05 Apr 2023 23:01:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 82 - Clociau

Mae'r clociau wedi symud ymlaen! Haleliwia! Ond beth sy'n cadw Llwyd Owen a Leigh Jones yn hapus ar y bennod yma? Sgyrsiau am Star Wars, celf, a lot mwy! Ambell ddolen i fynd gyda'r bennod... Bill Murray yn canu thema Star Wars: https://www.youtube.com/watch?v=ljiVRV5B5i8 Grim Art Group: https://twitter.com/GrimArtGroup Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 29 Mar 2023 23:01:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy