-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ysbeidiau Heulog

Ysbeidiau Heulog

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwefan: Ysbeidiau Heulog

RSS

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 56 - Homes Under The Hammer

Mae Llwyd a Leigh yn ôl (am y tro) i siarad am eu absenoldeb ac wrth gwrs y pethau bach sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth iddyn nhw ers y bennod diwethaf. Sôn am Gymreictod (wrth gwrs), nofelau (wrth gwrs) a llond llwyth o falu awyr. Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Tue, 12 Apr 2022 20:46:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 55 - Dogging

Llwyd Owen a Leigh Jones unwaith yn rhagor yma i siarad am y pethau bach sy'n eu cadw nhw'n hapus yn ystod y cyfnod hollol honco hwn. Ffilms am gomics, adar, safleoedd dogging. Jyst rhai o'r man bethau hapus yn y bennod yma. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 16 Mar 2022 20:00:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 54 - Iwan ap Huw Morgan

Cyn i chi wrando i'r bennod yma, ewch nol i wrando ar y bennod o hen bodlediad Llwyd gyda'r gwestai arbennig yma, Does Dim Gair Cymraeg am Random - trwy cyd-ddigwyddiad llwyr pennod 54 o hynny yw hi hefyd! Felly pwy yw Mr 54? Cerddor sy'n rhyddhau cerddoriaeth o dan yr enw Woodooman, iachawr a rhywun sydd wedi byw bywyd lliwgar iawn, Iwan ap Huw Morgan. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 09 Mar 2022 21:00:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 53 - Ffion Dafis

Gwyneb cyfarwydd i unrhyw un sydd wedi gweld S4C dros yr ugain mlynedd diwethaf, a bronnau cyfarwydd i unrhyw un wnaeth weld bws Cymreig ym 1999. Actor, cyfarwyddwr a chynhyrchydd teledu a theatr, pwy arall ond Ffion Dafis?! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Sun, 06 Mar 2022 21:47:59 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 52 - Slebs

Yr wythnos yma mae Llwyd a Leigh yn trafod y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr. O.N. Mae Leigh yn drysu rhwng Clapham Common a Hampstead Heath wrth siarad am Ron Davies (cofio fe?!). Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 23 Feb 2022 20:26:36 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 51 - Sara Huws

Hanesydd, gwyneb cyfarwydd fel cyflwynydd teledu a chodwr pwysau, Sara Huws yw gwestai'r bennod yma! Ond sawl iaith mae hi'n siarad, sawl gratiwr caws sydd ganddi a beth yw'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddi hi? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 16 Feb 2022 22:02:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 50 - Hanner Cont

Carregfilltir arall wrth i'r bois gyrraedd hanner cant pennod o Ysbeidiau Heulog. Rwtsh dibendraw ers oesoedd. Mae Llwyd a Leigh yn trafod crefftio wrth sgwennu, YR AWEN, wancars yn siarad rwtsh am yr iaith Gymraeg a llwyth o bethau eraill. Ewch i weld hoff lookalikes Llwyd yma: http://splitting-images.com/ Yn y bennod yma mae Leigh yn bathu conspiracy theory newydd sbon hefyd. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 09 Feb 2022 21:45:47 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 49 - Gary Slaymaker

Sgwennwr, carwr ffilmiau, digrifiwr, comedïwr, presennoldeb cyson ym mywyd Llwyd Owen (heb iddo wybod) am 30 mlynedd, a'r person gyntaf i wneud i Leigh chwerthin trwy'r Gymraeg (ag eithrio Martyn Geraint) - Gary Slaymaker ydy gwestai'r bennod yma. Roedd problemau mawr gyda cysylltiad Leigh i'r sgwrs felly ymddiheuriadau am unrhyw darnau o'r bennod yma sydd ddim cweit mor llyfn a'r arfer. Mae Ysbeidiau Heulog yn dathlu ei phenblwydd cyntaf yr wythnos yma! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 02 Feb 2022 21:58:31 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 48 - Mwled Ffres

Llwyd Owen a Leigh Jones yn siarad rwtsh unwaith yn rhagor am y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw. Gan gynnwys sgwrs am Dydd Miwsig Cymru ac atgofion am gigs Cymraeg wnaeth newid bywydau'r dau, boreau oer a rhewllyd, a It's Always Sunny In Philadelphia. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 26 Jan 2022 21:26:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 47 - Dewi Prysor

Awdur, bardd, dramatydd, cerddor ac un o chweds mwya Cymru, Dewi Prysor yw gwestai'r bennod hon. Mae Dewi yn siarad a diddanu am yr holl awr ar ben ei hun mwy neu lai, ac yn rhannu ei 'party trick' tua diwedd y bennod. Un fedrwch chi ddim ei golli! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod Ac Instagram: instagram.com/YsbeidiauHeulog RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 20 Jan 2022 09:09:36 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy