-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ysbeidiau Heulog

Ysbeidiau Heulog

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwefan: Ysbeidiau Heulog

RSS

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 75 - Gwenno Morgan

O bosib y tro cyntaf i rywun rhannu'r pethau bach sy'n ei gwneud nhw'n hapus, sydd wedi bod yn ddewis rhywun arall yn y gorffennol... Y cerddor rhagorol Gwenno Morgan yw gwestai'r bennod yma. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 02 Feb 2023 00:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 74 - Cnychu

Diwrnod Santes Dwynwen hapus i chi gyd y cnychwyr mawr. Mae Llwyd yn rhannu'r stori am golli ei wyryfdod. Ych a fi. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 26 Jan 2023 00:01:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 73 - Siôn Alun Davies

Actor byddech chi'n ei adnabod o bethau fel y ffilm arswyd rhagorol 'Gwledd', neu'r cyfresi 'Craith' a '35 Diwrnod', Siôn Alun Davies sydd yn siarad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones ar y bennod yma. Ond beth sy'n ei gadw'n hapus, tybed? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 19 Jan 2023 00:01:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 72 - Hanna Jarman

Awdur ac actor adnabyddus o'i waith sy'n cynnwys yr anhygoel Merched Parchus, ac awen un o brif cymeriadau nofelau Llwyd - yr un a'r unigryw Hanna Jarman yw gwestai'r bennod yma. Gwrandwch wrth iddi synnu Llwyd Owen a Leigh Jones gyda'i dewisiadau o beth sy'n ei gwneud hi'n hapus! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 12 Jan 2023 00:01:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 71 - Ac i bawb sydd yn y Tŷ

Llwyd Owen a Leigh Jones yn dychwelyd gyda phennod gyntaf y flwyddyn 2023. Sut hwyl dros yr ŵyl gaethon nhw, a beth yw'r pethau bach sy'n eu cadw nhw'n hapus? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 05 Jan 2023 00:01:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 70 - Peredur ap Gwynedd

Gitarydd o fri, seiclwr brwd, a cwmni gwych dros awren fach, Peredur ap Gwynedd yw gwestai'r bennod yma. Sgwrs am ei waith gyda'r grŵp Pendulum a beth sydd ar y gweill gyda nhw ar ôl blwyddyn fawr, a'r term Gymraeg gorau am ei hoff fwyd Nadolig, ond beth sy'n cadw'r bwyellwr yn hapus?! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 22 Dec 2022 00:01:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 69 - Soixante-neuf

Carreg filltir rhywiol i Llwyd Owen a Leigh Jones wrth iddyn nhw drafod y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw yn ystod wythnos rhyfeddol o oer. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 15 Dec 2022 00:01:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 68 - Alun Davies

Un o hoff nofelwyr Llwyd Owen sy'n cadw cwmni iddo fe a Leigh Jones yn y bennod yma - Alun Davies. Beth sy'n ei gadw e'n hapus? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 08 Dec 2022 00:01:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 67 - Nia Morais

Y dramodydd o Gaerdydd, ac awdur preswyl Theatr y Sherman yw gwestai'r bennod yma - Nia Morais! Beth sy'n ei chadw hi'n hapus, tybed? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 01 Dec 2022 00:01:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 66 - Sywel Nyw (Lewys Wyn)

Y cerddor Lewys Wyn (aka Sywel Nyw) yw gwestai'r bennod hon. Aelod o'r Eira ac ennillydd y wobr am Albwm Gymraeg y Flwyddyn yn 2022 am ei record hir "Deuddeg" (sydd yn cynnwys gwestai fel Mark Cyrff, Endaf Emlyn a mwy), ac hefyd yn frawd bach i Gruff Lynch a Casi Wyn, ond beth yw'r pethau bach sydd yn ei gadw'n hapus? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 24 Nov 2022 00:01:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy