-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ysbeidiau Heulog

Ysbeidiau Heulog

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwefan: Ysbeidiau Heulog

RSS

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 66 - Sywel Nyw (Lewys Wyn)

Y cerddor Lewys Wyn (aka Sywel Nyw) yw gwestai'r bennod hon. Aelod o'r Eira ac ennillydd y wobr am Albwm Gymraeg y Flwyddyn yn 2022 am ei record hir "Deuddeg" (sydd yn cynnwys gwestai fel Mark Cyrff, Endaf Emlyn a mwy), ac hefyd yn frawd bach i Gruff Lynch a Casi Wyn, ond beth yw'r pethau bach sydd yn ei gadw'n hapus? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 24 Nov 2022 00:01:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 65 - Colled

Yn y bennod yma mae Llwyd Owen a Leigh Jones yn trafod y pethau bach sy'n cadw nhw'n hapus, fel arfer. Er hyn, rhybudd i chi - mae sgwrs ddwys a difrifol am golled a galar ar ddechrau'r bennod. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 17 Nov 2022 00:01:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 64 - Llio Maddocks

Gwestai'r bennod yma yw'r awdur ac instafardd, Llio Maddocks. Beth yw'r pethau bach sy'n ei chadw hi'n hapus? Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 10 Nov 2022 00:01:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 63 - Gwres Canolog

Cafodd Leigh noson hwyr cyn recordio'r bennod yma ac mae'n amlwg wrth iddo frwydro'i ffordd drwy brawddegau am awr. Yn lwcus i chi roedd Llwyd ar frig ei bŵer wrth recordio! Pennod arall o'r podlediad sydd yn rhoi sylw i'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 03 Nov 2022 00:01:05 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 62 - Dylan Ebenezer

Mae e ar fin mynd i Qatar i weithio yng Nghwpan y Byd, ond a fydd e'n cael aros mewn gwesty sych neu wlyb gyda Malcolm Allen? Llais a gwyneb cyfarwydd i bawb ledled Cymru, Dylan Ebenezer yw gwestai'r bennod yma! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 26 Oct 2022 23:01:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 61 - Megan Angharad Hunter

Yr awdur amryddawn, ac ennillydd Llyfr y Flwyddyn gyda'i nofel chyntaf - Tu Ôl I'r Awyr - Megan Angharad Hunter yw gwestai'r bennod yma. Beth sy'n ei chadw hi'n hapus? Gwrandewch i ddarganfod! Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 19 Oct 2022 23:01:06 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 60 - Pererindod i'r Sied

Carreg filltir wrth i'r podlediad cyrraedd 60 pennod, ac i Llwyd Owen a Leigh Jones recordio pennod yn y cnawd gyda'u gilydd am y tro cyntaf erioed o'r sied chwedlonol yn Rhiwbeina. Cyfranwch at ein costiau: ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 12 Oct 2022 23:01:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 59 - Tomos Williams

Gwestai cyntaf wrth ddod yn ôl atoch chi bob wythnos yw'r cerddor jazz a chyflwynydd Radio Cymru, Tomos Williams. Chwaraewr trwmped gyda Burum Khamira a llwyth o grwpiau eraill - beth yw'r pethau bach sy'n cadw Tom yn hapus? Cyfranwch at ein costiau: https://ko-fi.com/ysbeidiauheulog Dilynwch ni ar Twitter: https://twitter.com/YsbeidiauHeuPod RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 06 Oct 2022 14:27:51 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 58 - Bola Llwyd

Ar ôl seibiant bach (mawr), mae'r bois yn ôl bob wythnos o hyn ymlaen! Llwyd Owen a Leigh Jones yn rhannu'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw. Roedd bola Llwyd yn gwneud synnau drwy'r holl recordio o'r bennod yma - gwrandewch yn astud i weld os ydych chi'n gallu clywed y grwgnachau!

Wed, 28 Sep 2022 23:01:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 57 - Gwylanod Cefndirol

MAE'R BOIS NÔL! Pennod fach i'ch cadw chi'n gynnes cyn i Llwyd Owen a Leigh Jones dychwelyd i bodgrefftio bob wythnos o fewn mis. Dyna addewid cyhoeddus! Ond, beth sydd wedi bod yn eu cadw nhw'n hapus dros y tair mis diwethaf?

Wed, 17 Aug 2022 23:01:06 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy