-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ysbeidiau Heulog

Ysbeidiau Heulog

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwefan: Ysbeidiau Heulog

RSS

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 7 - Sian Eleri

Pennod gyda gwestai'r wythnos yma - a phwy gwell i rannu ei chwmni na'r DJ Sian Eleri? Llais cyfarwydd i wrandawyr BBC Radio 1 yn ogystal â rhai Radio Cymru, beth sy'n rhoi gwen ar ei hwyneb hi yn ystod y cyfnod hollol honco hwn, a be' sy'n gwneud iddi colli'r plot yn llwyr wrth siarad efo Llwyd a Leigh? RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wed, 21 Apr 2021 19:19:56 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 6 - Aur Pur

Mae Llwyd a Leigh yn #weeklywankers o hyn ymlaen. Mwy o bethau bach yn dod atoch chi yn fwy aml nac o'r blaen. Mae pynciau trafod y bennod yma yn cynnwys yfed alcohol a mynd ar ddeiets a gemau cyfrifiadur a llwyth o bethau eraill wrth i'r ddau malu awyr unwaith eto. RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 15 Apr 2021 13:22:29 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 5 - Esyllt Sears

Y comedïwr Esyllt Sears sydd yn rhannu'r pethau bach gyda Llwyd a Leigh sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddi. Sgyrsiau mawr am bethau bach gwirion. Diolch fil i R.Seiliog am helpu gyda problemau technegol wrth olygu'r bennod yma ac am ei wneud yn fymryn fwy wrandawadwy! RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 08 Apr 2021 18:24:27 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 4 - Yws Gwynedd

Y cerddor, canwr a phensaer o fri Yws Gwynedd sydd yn ymuno â Llwyd a Leigh yn y bennod yma i drafod y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddo yn ystod y cyfnod hollol honco hwn. Pynciau llosg: galar, Pavarotti, Good Morning From Hell, caws, garddio, mwydod, pyramids. RHYBUDD: Iaith anweddus!

Tue, 23 Mar 2021 19:12:32 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 3 - Ani Glass

Y cerddor a chantores arobryn Ani Glass sy'n sgwrsio gyda Llwyd a Leigh y tro yma am y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddi hi. Pynciau llosg - Lluniau Rich, Jon Pountney, y gofod, Gareth Bale ac aeliau anhygoel Ani! RHYBUDD: Iaith anweddus!

Sat, 06 Mar 2021 16:01:40 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 2 - Huw Stephens

Beth yw'r pethau bychain sy'n gwneud bywyd Huw Stephens yn hapusach? Mae'r bennod yma hefyd yn cynnwys sgwrs ddwys rhwng Llwyd a Leigh am eu iechyd meddwl. RHYBUDD: Iaith anweddus!

Thu, 18 Feb 2021 18:27:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ysbeidiau Heulog

Pennod 1 - Manon Steffan Ros

Pennod gyntaf podlediad newydd sy'n rhoi sylw i'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn. Yr awdur Manon Steffan Ros sy'n siarad am y pethau bychain sy'n gwneud ei bywyd hi'n hapusach. Pynciau llosg: winwns/nionod, Japanese City Pop, Yacht Rock, tentaclau/teimlyddion, Spar v Lidl v Aldi v EuroSpar. RHYBUDD: Iaith anweddus!

Sun, 07 Feb 2021 13:26:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch