Podlediad Y Sgwrs

Podcast cymraeg i sgwrsio am y beibl, a sut mae neges y beibl yn effeithio arnom ni heddiw. Dewch i ymuno yn y sgwrs!

Gwefan: Y Sgwrs

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 15: Ysbryd ar Waith (Rhan 1)

Lawrlwythwch

Ym mhennod nesaf y gyfres ar yr Ysbryd Glân byddwn ni'n troi ein golygon at weld yr Ysbryd ar waith yn ein gwlad. Bydd Derek a Andras yn ein helpu i weld nodweddion o waith yr Ysbryd yng Nghymru.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 7 Aug 2020 04:00:09 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 14: Yr Ysbryd Glân - Doniau'r Ysbryd

Yn ail ran ein sgwrs gyda Gwil Tidz byddwn ni'n trafod doniau'r Ysbryd a'r meddyliau eu bod wedi dod i ben a'r posibilrwydd eu bod yn parhau hyd heddiw. Mwynhewch!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 Jul 2020 04:00:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 13: Yr Ysbryd Glân yn yr Actau

Yn y rhan nesaf o'r gyfres am yr Ysbyrd Glân bydd Gwilym Tudur (Gwil Tidz) yn ein helpu ni weld rôl a gwaith yr Ybryd yn yr Actau a llythyrau Paul.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 10 Jul 2020 04:00:11 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 12: Yr Ysbryd Glân (Rhan 2)

Mwy o aur gan Hywel heddiw! Yn yr ail ran o'r gyfres byddwn ni nôl yn gweld yr Ysbryd ar waith trwy'r Hen Destament, a hynny'n gysgod o waith llawnach yn y Testament Newydd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 19 Jun 2020 07:01:38 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 10: #BlackLivesMatter

Mewn pennod arbennig byddwn ni'n sgwrsio gyda Goddy a Catrin Oloruntola am beth sy'n digwydd yn America, eu profiadau nhw, a'r her ir Eglwys i ymateb. Mae'n rhaid dechrau sgwrs am hiliaeth!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 4 Jun 2020 23:35:27 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 9: Self Love - Y peth pwysicaf?

Heddiw byddwn ni'n ymateb i cwestiwn Megi - sut ydyn ni'n ymateb i stori y byd mai caru ein hunain yw y peth pwysicaf. Mwynhewch, rhannwch, ac ymunwch yn Y Sgwrs!

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 May 2020 03:00:03 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 8: Bywyd Bryn Fôn (rhan 2)

Yn ein ail bennod yn sgwrsio gyda'r insta-famous Elen Lewis a Alun Bryn byddwn ni'n trafod sut mae nhw wedi delio gyda y siom o ohurio eu priodas a ymddiried yng nghynllun Duw.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 May 2020 04:00:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 7: Bywyd Bryn Fôn (rhan 1)

Yn y cyntaf o ddwy bennod byddwn ni'n trafod bywyd, ffydd, priodas, a insta fame gyda Alun Bryn ac Elen Lewis! Mwynhewch!

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 18 May 2020 04:00:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 6: Gwerth Cwestiynu?

Yn dilyn ymlaen o bennod 5 bydd Steff a Jos yn sgwrsio am werth cwestiynau wrth i ni ddod i adnabod Iesu yn well. Os ydych chi ddim yn ffans mawr o chwaraeon croeso i chi wrando i'r cyflwyniad yna skipio 'mlaen i 6:30mun :)

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 May 2020 04:00:16 +0000

Tudalen Y Podlediad