-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Y Sgwrs

Y Sgwrs

Podcast cymraeg i sgwrsio am y beibl, a sut mae neges y beibl yn effeithio arnom ni heddiw. Dewch i ymuno yn y sgwrs!

Gwefan: Y Sgwrs

RSS

Chwarae Y Sgwrs

Y Sgwrs Fyw: Lauren Robinson

BONUS EPISODE! Dyma ran o Y Sgwrs Fyw aeth allan nos Sul ble mae Steff a Jos yn sgwrsio gyda Lauren Robinson sydd wedi symud i Llandysul o Katy, Texas! Mwynhewch a Rhannwch! Mae'r bennod fyw ar gael i'w wylio ar dudalen Facebook Y Sgwrs. *** Diolch i epidemicsound.com am y gerddoriaeth. ***

Tue, 9 Feb 2021 10:28:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

Yr Ysbryd ar Waith: Power Hour

Heddiw ni'n sgwrsio gyda'r hyfryd Gareth a Lydia Power am eu profiad nhw o gerdded gyda'r Ysbryd o ddydd i ddydd! Llawn storïau i ysbrydoli a tips penigamp! *** Diolch i epidemicsound.com am y gerddoriaeth ***

Fri, 5 Feb 2021 10:39:18 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

Yr Ysbryd ar Waith: Lois Franks

Fri, 22 Jan 2021 16:14:55 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

Yr Ysbryd ar Waith: Siân Wyn Rees

Heddiw, wrth i ni ail gydio yn ein cyfres ar yr Ysbryd Glân, byddwn ni'n sgwrsio gyda Siân am ei phrofiadau personol o'r Ysbryd yn ei arwain ac yn gweithio ynddi a thrwyddi hi. Mwynhewch a Rhannwch!

Fri, 15 Jan 2021 14:39:56 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

#dwyfiladauddegun

Yn y bennod cyntaf o 2021 bydd Steff a Jos yn rhannu rhai o'i gobeithio am y flwyddyn i ddod - ar lefel personol ac ar gyfer Y Sgwrs! **Diolch i epidemicsound.com am y gerddoriaeth**

Fri, 8 Jan 2021 20:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

2020 - Blwddyn Bythgofiadwy!

Heddiw, ar ôl amser i ffwrdd, bydd Jos a Steff yn edrych yn ol dros y flwyddyn ac yn edrych 'mlaen i'r dyfodol. Dewch i ymuno yn Y Sgwrs am cutio'r crefydd, enneagram types, This is Us a llawer mwy! ** Diolch i Epidemic Sound am y gerddoriaeth: epidemicsound.com **

Wed, 16 Dec 2020 05:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

Pennod 15: Ysbryd ar Waith (Rhan 1)

Ym mhennod nesaf y gyfres ar yr Ysbryd Glân byddwn ni'n troi ein golygon at weld yr Ysbryd ar waith yn ein gwlad. Bydd Derek a Andras yn ein helpu i weld nodweddion o waith yr Ysbryd yng Nghymru.

Fri, 7 Aug 2020 04:00:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

Pennod 14: Yr Ysbryd Glân - Doniau'r Ysbryd

Yn ail ran ein sgwrs gyda Gwil Tidz byddwn ni'n trafod doniau'r Ysbryd a'r meddyliau eu bod wedi dod i ben a'r posibilrwydd eu bod yn parhau hyd heddiw. Mwynhewch!

Fri, 17 Jul 2020 04:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

Pennod 13: Yr Ysbryd Glân yn yr Actau

Yn y rhan nesaf o'r gyfres am yr Ysbyrd Glân bydd Gwilym Tudur (Gwil Tidz) yn ein helpu ni weld rôl a gwaith yr Ybryd yn yr Actau a llythyrau Paul.

Fri, 10 Jul 2020 04:00:11 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Sgwrs

Pennod 12: Yr Ysbryd Glân (Rhan 2)

Mwy o aur gan Hywel heddiw! Yn yr ail ran o'r gyfres byddwn ni nôl yn gweld yr Ysbryd ar waith trwy'r Hen Destament, a hynny'n gysgod o waith llawnach yn y Testament Newydd.

Fri, 19 Jun 2020 07:01:38 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy