Podlediad Y Sgwrs

Podcast cymraeg i sgwrsio am y beibl, a sut mae neges y beibl yn effeithio arnom ni heddiw. Dewch i ymuno yn y sgwrs!

Gwefan: Y Sgwrs

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 9: Self Love - Y peth pwysicaf?

Lawrlwythwch

Heddiw byddwn ni'n ymateb i cwestiwn Megi - sut ydyn ni'n ymateb i stori y byd mai caru ein hunain yw y peth pwysicaf. Mwynhewch, rhannwch, ac ymunwch yn Y Sgwrs!

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 29 May 2020 03:00:03 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 8: Bywyd Bryn Fôn (rhan 2)

Yn ein ail bennod yn sgwrsio gyda'r insta-famous Elen Lewis a Alun Bryn byddwn ni'n trafod sut mae nhw wedi delio gyda y siom o ohurio eu priodas a ymddiried yng nghynllun Duw.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 May 2020 04:00:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 7: Bywyd Bryn Fôn (rhan 1)

Yn y cyntaf o ddwy bennod byddwn ni'n trafod bywyd, ffydd, priodas, a insta fame gyda Alun Bryn ac Elen Lewis! Mwynhewch!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 18 May 2020 04:00:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 6: Gwerth Cwestiynu?

Yn dilyn ymlaen o bennod 5 bydd Steff a Jos yn sgwrsio am werth cwestiynau wrth i ni ddod i adnabod Iesu yn well. Os ydych chi ddim yn ffans mawr o chwaraeon croeso i chi wrando i'r cyflwyniad yna skipio 'mlaen i 6:30mun :)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 May 2020 04:00:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 4: Duw a Dioddefaint

"Mae yna gyfnodau mewn hanes pan mae'r nefoedd yn dawel, ond mae Duw dal yr un fath" @talgarreg

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 1 May 2020 04:00:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 3: Cymuned sy'n Hunan Ynysu

Erthygl Samuel Parkinson ar TGC - Y Frwydr am Gymuned:

https://www.thegospelcoalition.org/article/church-plants-fight-community-covid-19/

 

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 29 Apr 2020 04:00:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 2: Lockdown Life

Yn pennod 2 byddwn ni'n croesawu Kim, Cynan a Siwan fach o Gaernarfon, Deltyh o Bala, a Llyr ac Angharad o Lanuwchllyn i ymuno yn Y Sgwrs. Byddwn ni'n trafod nappies, teithiau cerdded ben bore, a dod i garu Iesu yn fwy yn ystod y lockdown.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 27 Apr 2020 06:37:34 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 1: Dechrau Y Sgwrs

Ioan 5:39 Dych chi'n astudio'r ysgrifau sanctaidd yn ddiwyd am eich bod yn meddwl y cewch fywyd tragwyddol wrth wneud hynny. Tystiolaethu amdana i mae'r ysgrifau hynny, 40 ond dych chi'n gwrthod troi ata i er mwyn cael y bywyd yna! (Iesu)

Luc 24:27 A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi'i ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. (Iesu)

"Yn y beibl 'da ni'n dod o hyd i Iesu, i fywyd, i ystyr, a gwirionedd"

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 23 Apr 2020 18:07:46 +0000

Tudalen Y Podlediad