Y Pod - Y Prosiect

Y POD Podlediadau
Cymraeg

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo a chefnogi Podlediadau Cymraeg.

Y nod yw gwneud hi'n hawdd ddarganfod Podlediadau Cymraeg trwy gael y Podlediadau ar gael mewn un lle.

Ydych chi'n cynhyrchu Podlediad Cymraeg?

Cysylltwch os ydych yn cyhoeddi Podlediad trwy gyfrwng y Gymraeg, hoffwn gydweithio i wneud yn siŵr bod eich Podlediad yn cyrraedd cynulleidfa eang.

Mae cyfrifon Y Pod ar wefannau cymdeithasol yn gallu helpu chi i gyrraedd cynulleidfa newydd. Dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Instagram a Linkedin.

Os ydych chi'n cynhyrchu Podlediad trwy gyfrwng y Gymraeg ac nid yw'r podlediad ar ein gwefan, cysylltwch i ni gael ychwanegu'ch Podlediad.

Help a Chymorth

Ewch i'r dudalen Help a Chymorth i wybod mwy am sut i gael eich Podlediad ar wefan Y Pod.

Mae 'na wybodaeth am sut i gynhyrchu a chyhoeddi Podlediad yn ein blog.

Datblygiadau

Y nod yw ehangu'r prosiect i fod yn ganolbwynt Podlediadau Cymraeg.

Yr App

Mae App Y Pod ar y gweill.

Diweddaraf

f 1.0 Fersiwn 1.0 yw' fersiwn diweddaraf o wefan Y Pod.