Y Pod - Y Prosiect

Y POD Podlediadau Cymraeg

Mae Y Pod yn brosiect sain Cymraeg.

Y bwriad yw cael Podlediadau Cymraeg mewn un lle, sy'n gwneud hi'n haws i ddarganfod Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n cynhyrchu Podlediad Cymraeg?

Cysylltwch os ydych yn cyhoeddi Podlediad trwy gyfrwng y Gymraeg, hoffwn gydweithio i wneud yn siŵr bod y Podlediadau yn cyrraedd cynulleidfa eang.

Os ydych chi'n cynhyrchu Podlediad yn y Gymraeg ac nid yw'r podledlediad ar ein gwefan yna cysylltwch i ni gael ychwanegu'ch Podlediad.

Help a Chymorth

Ewch i'r dudalen Help a Chymorth i wybod mwy am bodlediadau a sut i gael eich Podlediad ar wefan Y Pod.

Datblygiadau

Y gobaith yw ehangu'r prosiect i fod yn ganolbwynt Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddaf yn ychwanegu gwasanaethau radio Cymraeg - ffrwd byw o'r gorsafoedd Cymraeg a rhaglenni radio lle mae 'na fodd gwneud.

Yr App

Byddai Y Pod yn llawer mwy defnyddiol petai ar gael fel app - dwi'n gweithio ar hyn!

Diweddaraf

f 0.8 - tudalennau radio beta - angen datblygu ymhellach.

f 0.7 - Tystysgrif Diogelwch (ssl) ar gyfer y wefan.

f 0.6 - Fersiwn symudol a thabled.

fersiwn 0.5 - Mae'r wefan arlein - fersiwn 'desktop'.