-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Hefyd

Hefyd

Podlediad am fywydau'r bobl anhygoel sy'n dysgu, neu wedi dysgu, yr iaith Gymraeg. A podcast about the amazing people who are learning, or have learnt, the Welsh language. Cyflwynydd/presenter: Richard Nosworthy

Gwefan: Hefyd

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Hefyd

Liz Day, Podlediwr a Pherfformiwr Syrcas | Pennod 8

Liz Day yw'r gwestai y tro yma.

Mae Liz yn dod o Swydd Amwythig, Lloegr. Symudodd hi i Gaerdydd, ble mae hi wedi gweithio fel newyddiadurwr i Wales Online.

Erbyn hyn, mae hi'n gwneud nifer o bethau diddorol - sy'n cynnwys sgiliau syrcas, a gwneud blog a phodlediad ei hun, Liz Learns Welsh.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

 

Wed, 17 Nov 2021 18:13:28 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021 | Pennod 7

Y gwestai y tro yma ydy David Thomas.

Ennillodd David wobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn eleni, yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, roedd e'n byw yn Lloegr am flynyddoedd, ond mae e wedi symud yn nôl i Gymru gyda'i ŵr.

Mae e'n rhedeg y cwmni Jin Talog ac mae e'n awyddus iawn i ddefnyddio Cymraeg yn y gymuned.

Ewch i fy ngwefan i weld lluniau a geirfa'r pennod yma.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

 

Thu, 21 Oct 2021 09:30:30 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

Rodolfo Piskorski, Dinesydd Cymraeg o Frasil | Pennod 6

Ein gwestai ni y tro yma ydy Rodolfo Piskorski.

Symudodd e i Gymru o Frasil, ac mae e wedi bod yn y newyddion am fod y person cyntaf i gymryd y prawf dinasyddiaeth Prydeinig (British citizenship test) yn Gymraeg!

Erbyn hyn, mae Rodolfo yn astudio ieithoedd a dysgu Portiwgaleg i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae e wedi creu gwefan a fideos i helpu dysgwyr eraill - mae mwy o wybodaeth am hyn, a lluniau o Rodolfo, ar y wefan.

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadael adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Tue, 21 Sep 2021 12:02:23 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5

 

Geordan Burress yw ein gwestai ym mhennod 5. Mae Geordan yn byw yn Cleveland, Ohio, UDA, a dechreuodd hi ddysgu Cymraeg ar ôl darganfod yr iaith trwy gerddoriaeth Gruff Rhys.

 

Yn y sgwrs mae Geordan yn esbonio sut mae hi wedi dysgu Cymraeg ar lein, a siaradodd hi am ei hymweliad â Chymru.

Gallwch chi weld lluniau o daith Geordan i Gymru yma.

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Thu, 19 Aug 2021 07:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4

Ein gwestai ni y tro yma ydy’r Parchedig Doctor Rosa Hunt – Gwenidog Capel Salem, Tonteg ger Pontypridd.

Mae Rosa yn dod o ynys Malta yn wreiddiol. Fel Cymru, mae Malta yn wlad fach gyda iaith ei hun yn ogystal â Saesneg.

Siaradon ni am ei phlentyndod ym Malta, sut mae statws Malteg wedi newid ers ennill annibyniaeth, a’r heriau a phleserau o ddysgu Cymraeg a symud i Gymru.

Manylion a geirfa

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Thu, 12 Aug 2021 13:52:38 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

Stephen Rule, y 'Doctor Cymraeg' o Sir y Fflint | Pennod 3

Y tro yma dwi'n siarad gyda Stephen Rule, y dyn sy'n rhedeg y cyfrif Twitter poblogaidd, y Doctor Cymraeg, sy'n rhoi cyngor i ddysgwyr.

Yn y pennod yma rydyn ni'n siarad am sut dysgodd e Gymraeg, a sut gallwch chi datblygu hyder i siarad yr iaith yn gyhoeddus.

Manylion a geirfa 

Tanysgrifiwch: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Thu, 17 Jun 2021 06:42:32 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2

Yn yr ail bennod, rwy'n siarad gydag Angharad Jones. Mae Angharad yn athrawes o Fedwas ger Caerffili. Mae hi’n gweithio mewn ysgol gynradd Saesneg, ond gan bod y Gymraeg yn fwyfwy pwysig yn y cwricwlwm, mae hi’n gwneud cwrs o’r enw ‘Cymraeg mewn blwyddyn’ er mwyn helpu’r plant.

Manylion a geirfa: https://richardnosworthy.cymru/2021/05/20/podlediad-hefyd-pennod-2-angharad-jones/

Tanysgrifiwch: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Thu, 20 May 2021 09:31:35 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1

Ein gwestai cyntaf yn y gyfres hon yw Rhiannon Oliver. Mae Rhiannon yn actores sydd wedi gweithio yn y theatr a theledu ers mwy nac 17 mlynedd. Mae ei gwaith hi yn cynnwys perfformio gyda National Theatre Wales, teithio o gwmpas Prydain ac America, ac ymddangos ar Doctors a Torchwood.

 

 

Thu, 15 Apr 2021 09:42:36 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hefyd

Walter Ariel Brooks o Batagonia | Pennod Peilot

Mae dysgu Cymraeg wedi newid bywyd Walter Ariel Brooks.

Hanesion ei nain a chaneuon Cymraeg wnaeth sbarduno diddordeb yn y bachgen o'r Ariannin. Cwympodd e mewn cariad gyda'r iaith a symudodd e i Gaerdydd.

Dyma ei stori anhygoel.

Wed, 03 Feb 2021 16:34:44 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch