Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ep.145 – Belgium/Poland Nations League preview

Lawrlwythwch

Huw and Russell look ahead at how Rob Page might approach the final 2022 Nations League games against Belgium and Poland given the absence of Aaron Ramsey, Joe Allen, Ben Davies, Harry Wilson and, possibly, Gareth Bale. Mae Huw a Russell yn edrych ymlaen at sut efallai y bydd Rob Page ystyried gemau olaf Cynghrair y Cenedloedd 2022 yn erbyn Gwlad Belg a Gwlad Pwyl gan fydd dim Aaron Ramsey, Joe Allen, Ben Davies, Harry Wilson ac, efallai, Gareth Bale.

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 21 Sep 2022 15:45:51 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ep.144 – Early season round-up

After a short break, Rich, Gareth and Russell reconvene to catch up on all the early season news. Ar ôl egwyl fer, mae Rich, Gareth a Russell yn ailgynnull i ddal i fyny gyda newyddion i gyd y tymor cynnar.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 18 Sep 2022 12:43:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.143 – Joe Allen returns to the Swans | Dychweliad Joe Allen i’r Elyrch

Swansea fan and Patreon subscriber Ian Derrick is our guest this episode to discuss Joe Allen's return to his boyhood club. Ian explains how he sees Joe fitting in at the Swans in terms of the team, his wider role in the club and potentially what he may have an eye on once his playing days are over. Mae Ian Derrick, cefnogwr Abertawe a thanysgrifwr Patreon, yn ymuno â'r rhifyn hwn i drafod dychweliad Joe Allen i glŵb ei fachgendod. Mae Ian yn egluro sut mae e'n gweld Joe yn ffitio mewn gyda'r Elyrch ynglŷn â'r tîm, ei rôl cyffredinol yn y clŵb ac efallai be' sydd ar y gorwel iddo fe pan ddaw ei yrfa chwarae i ben.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 20 Jul 2022 10:58:59 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.142: Nations League review | Arolygiad Cynghrair y Cenedloedd

Leon, Gareth and Russell review the June Nations League programme: who enhanced their reputation and stake for a seat to Qatar; who did their chances harm; the likelihood of avoiding relegation from tier A of the Nations League. Mae Leon, Gareth a Russell yn arolygu rhaglen Cynghrair y Cenedloedd mis Mehefin: pwy wellodd eu henwau a chyfle am sedd i Qatar; pwy wnaeth ddrwg i'w siawnsau; y tebygolrwydd o osgoi diraddiad o haen A Cynghrair y Cenedloedd. Images | Lluniau: Tim Hartley

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 23 Jun 2022 08:03:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.140 – Ukraine World Cup preview

Huw, Gareth and Russell look ahead to one of, if not, the biggest fixture in Welsh footballing history with Ukraine confirmed as the play-off opponents after they triumphed 3-1 at Hampden Park. They also look back at an encouraging display in Wroclaw in the opening 2022 Nations League fixture versus Poland, with Wes Burns on his debut and Dylan Levitt in particular catching the eye. Mae Huw, Gareth a Russell yn edrych ymlaen at un o'r gemau mwyaf, efallai y mwyaf, mewn hanes pêl-droed Cymru gydag Wcráin yn cadarnhau eu hunain i'n gwrthwynebu ni wedi iddynt ennill 3-1 ym Mahrc Hampden. Hefyd maen nhw'n edrych yn ôl at ymdrech calonogol yn Wroclaw yng ngêm agorol Cynghrair y Cenedloedd 2022 yn erbyn Gwlad Pwyl, gyda Wes Burns ar achlysur ei gap gyntaf a Dylan Levitt yn arbennig dal y llygad.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 03 Jun 2022 10:25:50 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.139b: Dyrchafwn ‘da’n gilydd – Cais Dinas Diwylliant #Wrecsam2025

Yn y rhifyn Cymraeg arbennig er gefnogaeth cais Dinas Diwylliant #Wrecsam2025 mae sawl o bobl yn mynegi pam mae pêl-droed mor arbennig i Wrecsam a gogledd-ddwyrain Cymru, ac annog Y Wal Goch i ddod wrth gefn y gais ar ran Cymru oll. Mae siaradwyr yn cynnwys Craig Colville a Morgan Thomas o dîm y gais; bard a llysgennad #Wrecsam2025 Evrah Rose (yn Saesneg); chwaraewr CPD Wrecsam AFC a Chymru o dan 17 Lili Jones; a nifer o aelodau'r Wal Goch ledled Cymru. Ymwelwch â www.wrecsam2025.com am ragor o fanylion. Cerddoriaeth: Kidsmoke - And Mine Alone: https://www.youtube.com/watch?v=zVynpCVR31k The Barry Horns – This Is Wales: https://www.youtube.com/watch?v=wq0li5s6G8w

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 May 2022 07:16:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.139a: We Rise Together – #Wrecsam2025 City of Culture bid

In this special episode in support of the #Wrecsam2025 #CityofCulture2025 bid a range of people express why football is so special to Wrexham and north east Wales, and encourage The Red Wall to get behind the bid on behalf of the whole of Wales. Speakers include Craig Colville and Morgan Thomas from the bid team; poet and #Wrecsam2025 ambassador Evrah Rose; Wrexham AFC and Wales under 17 player Lili Jones; as well as a number of members of The Red Wall from all across Wales. Visit www.wrecsam2025.com for more details. Music: Kidsmoke - And Mine Alone: https://www.youtube.com/watch?v=zVynpCVR31k The Barry Horns – This Is Wales: https://www.youtube.com/watch?v=wq0li5s6G8w

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 19 May 2022 22:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.138 – Cardiff City’s young Welsh talent with Ben from View From The Ninian (@VFTNinian)

Ben James from the View From The Ninian podcast and website joins the podcast to share his insights into the young talent coming through at Cardiff City and getting their chance by Steve Morison. Mae Ben James o'r podlediad a gwefan View From The Ninian yn ymuno â'r podlediad i rannu ei fewnwelediadau ar y dalent ifanc sy'n dod trwy rengoedd Dinas Caerdydd a chael cyfleon gan Steve Morison.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 06 May 2022 21:07:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.137 – Discussing Dylan Levitt with The Dode Fox Podcast

Russell is joined by Ronnie and Paul from The Dode Fox Podcast, a fan podcast about all things Dundee United, to discuss how Dylan Levitt's loan spell at Tannadice is going. Mae Russell yn cael ei ymuno â fe gan Ronnie a Paul o The Dode Fox Podcast, podlediad ffan am bob dim Dundee United, i sgyrsio sut mae amser Dylan Levitt ar fenthyg yn Tannadice yn mynd.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 02 May 2022 08:23:26 +0000

Tudalen Y Podlediad