Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ep.166 – Play-offs it is then

Lawrlwythwch

Gareth and Russell review a frustrating window against Armenia and Türkiye that sees Cymru have to settle for the Euro 2024 play-offs, which - thanks Steffan Freund! - turned out pretty favourable. Mae Gareth a Russell yn arolygu ffenest rhwystrol yn erbyn Armenia Twrci a welodd Cymru rhaid setlo am y gemau ail-gyfle er mwyn cymhwyso i Ewro 2024, a aeth yn eitha ffafriol i ni - diolch o'r galon Steffan Freund!

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 29 Nov 2023 08:00:24 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ep.165 – Armenia/Türkiye preview

Leon and Russell spend a cosy Saturday night in to chat bollocks ahead of the Armenia and Türkiye games. Mae Leon a Russell yn treulio nos Sadwrn glyd gartre a chlebran o flaen y gemau yn erbyn Armenia a Thwrci.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Nov 2023 19:57:34 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.164 – Everton Wales XI with Rob Sawyer of the Everton Heritage Society

Rob Sawyer from the Everton Heritage Society joins the podcast to discuss his Everton Wales XI which can be viewed here. Mae Rob Sawyer o'r Gymdeithas Dreftadaeth Everton yn ymuno â'r podlediad i drafod ei dîm Everton Cymreig sy'n gallu cael ei weld yma.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 13 Nov 2023 09:42:45 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.163 – Gibraltar and Croatia review (pt 2)

Second part of our look back at the Gibraltar and Croatia matches. Dyma ail ran ein hedrych yn ôl ar y gemau yn erbyn Gibraltar a Chroatia.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 22 Oct 2023 19:55:42 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.161 – August round-up | Diweddariad mis Awst

Gareth, Huw and Russell take a look at the early season form and fortunes of Wales squad players and those making an impression from outside it. Mae Gareth, Huw a Russell yn ystyried y tymor cynnar a hwyl a ffawd y chwaraewyr sydd yng ngharfan Cymru a'r rheini o du hwnt sy'n gwneud argraff da.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 27 Aug 2023 21:53:44 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.160 – The Dragon On My Shirt with Darren Chetty

The Dragon On My Shirt is a brand new series looking at the experiences of some of the people of colour to represent Wales in football. Produced by East Sleep Media and supported financially by Welsh Government's anti-racism programme, the series is written and presented by Darren Chetty (@rapclassroom). It features the likes of Neil Taylor, George Berry, Wendy Reilly and Safia Middleton-Patel. Darren has also prepared an Info Pack for the series, including an educational Discussion Resource. The series is available to watch on the FAW's RedWall+ streaming channel. Trigger warning: this episode refers to racism and people's experiences of overt racism. No racial slurs are used but they are implied. Cyfres newydd sbon yw The Dragon On My Shirt sy'n edrych ar brofiadau rhai o'r pobl o liw sydd wedi cynrychioli Cymru ym mhêl-droed. Cynhyrchwyd gan East Sleep Media gyda chefnogaeth ariannol oddi wrth raglen gwrth-hiliaeth Llywodraeth Cymru, mae'r gyfres wedi'i hysgrifennu a'i chyflwyno gan Darren Chetty (@rapclassroom). Mae'n cynnwys chwaraewyr megis Neil Taylor, George Berry, Wendy Reilly a Safia Middleton-Patel. Hefyd mae Darren wedi paratoi Pecyn Gwybodaeth ar gyfer y gyfres, gan gannwys Adnodd Trafod addysgol. Mae'r gyfres ar gael i'w gwylio ar RedWall, sianel ffrydio CBDC. Rhybudd: mae'r episod yma yn cyfeirio at hiliaeth a phrofiadau pobl o hiliaeth amlwg. Does dim sarhau hiliol ond maen nhw'n cael eu hawgrymu.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 03 Aug 2023 13:56:46 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.159 – Turn the Page? Armenia/Türkiye review

Huw, Rich and Russell review a disastrous international window that puts Rob Page's future in doubt. (Contains squeaky chairs). Mae Huw, Rich a Russell yn arolygu ffenest rhyngwladol trychinebus sy'n bwrw amheuaeth ar ddyfodol Rob Page. (Mae ganddi gadeiriau gwichlyd).

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 23 Jun 2023 12:39:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.158 – Armenia/Türkiye preview

Leon and Russell look ahead to the final internationals of the 2022/23 season: at home to Armenia, away to Türkiye. They discuss the returns to the squad for Brennan Johnson, Ben Davies and David Brooks; the return to the coaching set-up for psychologist Ian Mitchell; a £30m bid for Johnson; and ask 'Who the hell is Joe Low?!' Mae Leon a Russell yn edrych ymlaen at gemau rhyngwladol olaf y tymor 2022/23: gartre yn erbyn Armenia, oddi gartre yn Nhwrci. Maen nhw'n sgyrsio dychwleyd Brennan Johnson, Ben Davies a David Brooks i'r garfan; dychwelyd y seicolegydd Ian Mitchell i'r tîm hyfforddi; cais £30m am Johnson; a gofyn 'Pwy yn uffern yw Joe Low?!'

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 15 Jun 2023 09:14:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.128 – In conversation with | Mewn trafodaeth â Dave Smallman

Back in early 2022 we put out a Patreon only epsiode in which we chatted with former Wrexham and Everton striker Dave Smallman who won seven caps for Wales. Dave chats about how his ascent to the Wrexham first team at the age of only 20, the club’s famous FA Cup runs and successful u23 caps helped alert Dave Bowen to his promise. But upon arriving at Wrexham General station to sign as a 16 year old, nerves almost got the better of him. Although he won only seven caps, Dave figured in two of the greatest wins in Wales’s history: the famous 2-1 win in Hungary’s Nep Stadium in April 1975; and the 1-0 win over Austria at The Racecourse in November that year. But Dave explains why he was the only Welsh person inside The Racecourse that night not to celebrate Arfon Griffiths’ winner which secured the only time Wales has topped a qualifying group.   ___________________ Yng nghynnar yn nôl yn 2022 fe wnaethom ni ryddhau epsiod ar Patreon yn yr hyn y wnaethom ni sgyrsio â chyn-flaenwr i Wrecsam ac Everton, Dave Smallman, a ennillod saith o gapiau i Gymru. Mae Dave yn sôn am sut dynnwyd sylw Dave Bowen i’w addewid wedi iddo esgyn i’r tîm cyntaf Wrecsam pan oedd yn 20 oed yn unig, o achos rhediadau enwog y clwb yn y Cwpan FA a chapiau o dan 23 oed llwyddiannus. Ond pan gyrhaeddodd y llanc 16 oed orsaf Wrecsam Gyffredinol i lofnodi i’r clwb, cafodd bron ei orau gan ei nerfau. Er ennillodd saith cap yn unig chwaraeodd Dave mewn dau o fuddugoliaethau mwyaf mewn hanes Cymru, y ddwy ym 1975: y fuddugoliaeth 2-1 yn Stadiwm Nep yn Hwngari; a’r fuddugoliaeth 1-0 dros Awstria yn y Cae Râs. Ond mae Dave yn egluro pan oedd e’r unig Cymro neu Gymraes tu fewn y Cae Râs y noson honno i fethu dathlu gôl ennill Arfon Griffiths a sicrheuodd am y tro unig safle ar frig grwp rhagborofol i Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 18 May 2023 12:43:32 +0000

Tudalen Y Podlediad