Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast | Podlediad #102: USA, Ireland, Finland preview | Rhagolwg UDA, Iwerddon, Y Ffindir

Lawrlwythwch

Russell, Leon and Gareth look ahead to another triple header versus the United States and in the Nations League against the Republic of Ireland and Finland. With another heavy burden on players they consider how temporary manager Robert Page might make the most of his squad Mae Russell, Leon a Gareth yn edrych ymlaen at driphlyg eto yn erbyn yr Unol Dalieithau ac yng Nghynghrair y Cenedloedd yn erbyn y Weriniaeth Iwerddon a'r Ffindir. Gyda faich trwm arall ar y chwaraewyr maen nhw'n ystyried sut efallai y bydd Robert Page, y rheolwr dros dro, yn gwneud y gorau o'i garfan.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 09 Nov 2020 21:29:13 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast | Podlediad #101: October triple header review | Arolygiad y dri gêm mis Hydref

Russell, Leon and Gareth look back at the October triple header of games versus England and in the Nations League against the Republic of Ireland and Bulgaria. They wax lyrical about Jonny Williams; assess a promising debut by Rhys Norrington-Davies; express their frustrations at Rabbi Matondo; and consider who might replace the injured Wayne Hennessey next month. They also pay tribute to James Collins on his retirement and summarise from a Welsh perspective the final days of the transfer window Mae Russell, Leon a Gareth yn edrych yn ôl ar y driphlyg o gemau fis Hydref yn erbyn Lloegr ac yng Nghynghrair y Cenedloedd yn erbyn Y Weriniaeth Iwerddon a Bwlgaria. Maen nhw'n canu glodydd Jonny Williams; asesu debut addawol Rhys Norrington-Davies; mynegi eu rhwystredigaeth am Rabbi Matondo; ac ystyried pwy efallai fydd yn cymryd lle Wayne Hennessey anafus fis nesaf. Hefyd maen nhw'n talu teyrnged i James Collins wedi iddo ymddeol a chrynhoi o safbwynt Cymreig dyddiau y ffenestr trosgwlyddo.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 29 Oct 2020 13:12:48 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #100: Remembering England vs Wales 1970 with Chris Leek

Get in the mood for this week's England-Wales friendly by listening to how, fifty years ago Chris Leek, saxophonist in The Barry Horns, caught a train to Cardiff from Swansea and made his way to Ninian Park for his first ever Wales match: versus England in the 1970 Home Championship. Listen to Chris's recollections of the game and also of the game against Northern Ireland a week later when George Best visited Chris's beloved Vetch Field. Byddwch mewn hwyl i groesawu'r gêm cyfeillgar rhwng Lloegr a Chymru gan wrando ar sut esgynodd Chris Leek, sacsoffonydd gyda'r Barry Horns, drên o Abertawe i Gaerdydd a mentro i Barc Ninian am ei gêm Cymru cyntaf erioed: yn erbyn Lloegr ym Mhencampwriaeth Prydain 1970. Gwrandewch ar atgofion Chris y gêm ac hefyd y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon yr wythnos ddilynol pan ymwelodd George Best â'r Cae Vetch mor annwyl i Chris.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 06 Oct 2020 21:12:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad | Podcast #99: Triple Header preview – England, Ireland, Bulgaria

Gareth and Russell look ahead at the triple header of Wales games coming up: the friendly at Wembley against England; and the Nations League games versus the Republic of Ireland and Bulgaria. With three games in six days Ryan Giggs will surely have to use his squad options to the fullest and they ponder what he might do. Mae Gareth a Russell yn edrych ymlaen i'r dri gem Cymru ar y gorwel: y gêm cyfeillgar yn Wembley yn erbyn Lloegr; a gemau Cynghrair y Cenhedloedd yn erbyn y Weriniaeth Iwerddon a Bwlgaria. Gyda thri gêm yn chwe ddiwrnod heb os bydd rhaid i Ryan Giggs ddefnyddio opsiynau ei garfan i'w llawnder ac maen nhw'n ystyried be' efallai gwnaiff e.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 03 Oct 2020 16:05:11 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #97: Nations League 2020-21 preview

After almost 10 months without any international games, in this podcast Russell, Gareth and Leon look ahead to a new Nations League campaign and how Ryan Giggs might approach the opening matches against Finland and Bulgaria. Ar ôl bron 10 mis heb unrhyw o gemau rhyngwladol, yn y podlediad yma mae Russell, Gareth a Leon yn edrych ymlaen at ymgyrch Cynghrair y Cenhedloedd newydd a sut efallai bydd Ryan Giggs yn mynd i'r afael â'r gemau agorol yn erbyn Y Ffindir a Bwlgaria.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 03 Sep 2020 12:11:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #96: Euro 2020 (not) preview: Italy

In lieu of playing them here's part three of our series looking at the history of Wales's clashes against our Euro 2020 group opponents. Each podcast is being released on the day we should have been facing Switzerland, Turkey and Italy. Yn lle eu chwarae nhw dyma ran tri o ein cyfres sy'n bwrw golwg dros hanes brwydrau Cymru yn erbyn ein gwrthwynebwyr Ewro 2020. Fe gaiff pob podlediad ei ryddhau ar y diwrnod y dylem ni fod wedi wynebu Y Swistir, Twrci a'r Eidal.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 21 Jun 2020 11:21:31 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #95: Euro 2020 (not) preview: Turkey

In lieu of playing them here's part two of our series looking at the history of Wales's clashes against our Euro 2020 group opponents. Each podcast is being released on the day we should have been facing Switzerland, Turkey and Italy. Yn lle eu chwarae nhw dyma ran dau o ein cyfres sy'n bwrw golwg dros hanes brwydrau Cymru yn erbyn ein gwrthwynebwyr Ewro 2020. Fe gaiff pob podlediad ei ryddhau ar y diwrnod y dylem ni fod wedi wynebu Y Swistir, Twrci a'r Eidal.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 17 Jun 2020 08:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #94: Euro 2020 (not) preview: Switzerland

In what should have been the week that Euro 2020 kicked off Leon and Russell cast their eye over the history of Wales's clashes with their group opponents, starting with Switzerland. Yn yr wythnos pan ddylai Ewro 2020 fod wedi cychwyn mae Leon a Russell yn bwrw eu golwg dros hanes brwydrau Cymru gyda'i gwrthwynebwyr grwp, gyda'r Swistir yn gyntaf oll.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 13 Jun 2020 09:42:25 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #93: The Toshack Years (part | rhan 3)

Like all the great trilogies - The Godfather, Three Colours, Bowie in Berlin, The Evil Dead and obviously Porky's - we bring you part 3 of #TheToshackYears. Like all great epics it was beset with numerous production problems but Russell, Gareth and Leon chronicle the final months of Toshack's reign and conclude their appraisal of Toshack's overall achievements and failings.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Jun 2020 23:41:12 +0000

Tudalen Y Podlediad