Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast | Podlediad #96: Euro 2020 (not) preview: Italy

Lawrlwythwch

In lieu of playing them here's part three of our series looking at the history of Wales's clashes against our Euro 2020 group opponents. Each podcast is being released on the day we should have been facing Switzerland, Turkey and Italy. Yn lle eu chwarae nhw dyma ran tri o ein cyfres sy'n bwrw golwg dros hanes brwydrau Cymru yn erbyn ein gwrthwynebwyr Ewro 2020. Fe gaiff pob podlediad ei ryddhau ar y diwrnod y dylem ni fod wedi wynebu Y Swistir, Twrci a'r Eidal.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 21 Jun 2020 11:21:31 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast | Podlediad #95: Euro 2020 (not) preview: Turkey

In lieu of playing them here's part two of our series looking at the history of Wales's clashes against our Euro 2020 group opponents. Each podcast is being released on the day we should have been facing Switzerland, Turkey and Italy. Yn lle eu chwarae nhw dyma ran dau o ein cyfres sy'n bwrw golwg dros hanes brwydrau Cymru yn erbyn ein gwrthwynebwyr Ewro 2020. Fe gaiff pob podlediad ei ryddhau ar y diwrnod y dylem ni fod wedi wynebu Y Swistir, Twrci a'r Eidal.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 17 Jun 2020 08:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #94: Euro 2020 (not) preview: Switzerland

In what should have been the week that Euro 2020 kicked off Leon and Russell cast their eye over the history of Wales's clashes with their group opponents, starting with Switzerland. Yn yr wythnos pan ddylai Ewro 2020 fod wedi cychwyn mae Leon a Russell yn bwrw eu golwg dros hanes brwydrau Cymru gyda'i gwrthwynebwyr grwp, gyda'r Swistir yn gyntaf oll.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 13 Jun 2020 09:42:25 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #93: The Toshack Years (part | rhan 3)

Like all the great trilogies - The Godfather, Three Colours, Bowie in Berlin, The Evil Dead and obviously Porky's - we bring you part 3 of #TheToshackYears. Like all great epics it was beset with numerous production problems but Russell, Gareth and Leon chronicle the final months of Toshack's reign and conclude their appraisal of Toshack's overall achievements and failings.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Jun 2020 23:41:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #91: The Toshack Years (part | rhan 1)

Having previously taken a forensic look at the reigns of Terry Yorath (podcast #23) and Mark Hughes (podcast #48), Russell, Gareth and Leon look back at #TheToshackYears. Parts 2 and 3 will follow soon. Wedi edrych yn fanwl iawn ar deyrnasiadau Terry Yorath (podlediad #23) a Mark Hughes (podlediad #48), mae Russell, Gareth a Leon yn bwrw golwg ar y Blynyddoedd Toshack. Fe ddaw rhannau 2 a 3 cyn bo hir.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 05 May 2020 14:40:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #90: Better To Burn Out Than Fade Away – A Short ‘n’ Sweet Wales XI

Wedi egwyl, mae'r podlediad yn dychwelyd gydag episod a ysbrydolir gan y lyric enwog Neil Young: It's better to burn out than fade away Mae Russell a Leon yn dewis XI ar gyfer Cymru o'r chwaraewyr hynny a fwynheuodd gyrfaoedd byr, ond yn felys, i Gymru. After a break, the podcast returns with an episode inspired by the famous Neil Young lyric. Russell and Leon choose a Wales XI of those players who enjoyed short, but sweet, Wales careers. https://www.youtube.com/watch?v=cawk2cMTnGo

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Mar 2020 14:35:44 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #89: Update on the National Football Museum of Wales

Finding himself in Wrexham, Russell called into the town's museum to catch up with Steve Grenter, museum manager and heritage lead for Wrexham county borough, to hear about how the National Football Museum development is coming along. The museum's exhibitions officer, Jon Gammond and volunteers, Dave Weaver and Andrew Edwards, also discuss how they curated the current Football Forever! exhibition. Tra fod yn Wrecsam, fe alwodd Russell mewn i amgueddfa'r dref i ddal i fyny gyda Steve Grenter, rheolwr yr amgueddfa ac arweinydd treftadaeth i fwrdeistref sirol Wrecsam, i glywed am sut mae'r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol yn datblygu. Hefyd mae swyddog arddangosfeydd yr amgueddfa, Jon Gammond, a gwirfoddolwyr, Dave Weaver ac Andrew Edwards, yn trafod sut wnaethant nhw guradu yr arddangosfa gyfredol Pêl-droed Am Byth!.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Jan 2020 22:29:22 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #88: The Miracle of Wales aka Azerbaijan preview

Russell and Gareth look ahead to Azerbaijan away and the fantastic Art of The Wales Shirt exhibition at St Fagans curated by Simon Shakeshaft and Neal Heard. Mae Russell a Gareth yn edrych ymlaen at y gêm oddi gartre yn Azerbaijan a'r arddangosfa Celf Crys Cymru bendigedig yn Sain Ffagan o dan guraduriaeth Simon Shakeshaft a Neal Heard.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 Nov 2019 12:39:19 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast/Podlediad #87: SloCroRo – Slovakia, Croatia, Rodon

Gareth, Leon and Russell reflect on the two points collected against Slovakia and Croatia, impressive defensive performances and consider who might replace Joe Allen in Azerbaijan. Recorded on the anniversaries of the 4-1 defeat in Nuremberg and the home win versus Italy, they reminisce on both games. Mae Gareth, Leon a Russell yn myfyrio ar y ddau bwynt a gasgwlyd yn erbyn Slofacia a Croatia, perfformiadau amddiffynnol ac ystyried pwy efallai y bydd yn cymryd lle Joe Allen yn Azerbaijan. Fe'i recordiwyd ar benblywddi'r gorchfygiad 4-1 yn Nuremberg a'r fuddugoliaeth gartre yn erbyn Yr Eidal, ac maen nhw'n hel atgofion y ddau gêm.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 Oct 2019 17:54:37 +0000

Tudalen Y Podlediad