Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ep.152: Diolch Gareth

Lawrlwythwch

After Gareth Bale announced his retirement from all football Leon, Rich, Huw and Russell attempt to pay tribute to him and his remarkable career; consider what will come next for him; and what his retirement means for the Wales team. Wedi i Gareth Bale gyhoeddi y bu'n ymddeol o bêl-droed i gyd mae Leon, Rich, Huw a Russell yn ceisio talu teyrnged iddo fe a'i yrfa arbennig; ystyried be' ddaw nesaf iddo fe; a pha effaith caiff ei ymddeoliad ar dîm Cymru.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 05 Jan 2023 22:48:42 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ep.151 – Vital statistics | Ystadegau hollbwysig

As we know, Wales waited 64 years to reach a second World Cup. But is that the longest period between appearances on the game's biggest stage? Who else has waited as long, or is still waiting...? Fel y gwyddwn ni, roedd Cymru'n aros ers 64 mlynedd i gyrraedd ei hail Gwpan y Byd. Ond ai hynny'r cyfnod hiraf rhwng ymddangos ar lwyfan mwyaf y gêm? Pwy arall fu aros cyhyd, neu aros o hyd....?

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 06 Dec 2022 15:55:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.150: Wales-USA World Cup review

Russell, Leon, Gareth and Huw reflect on Wales's first World Cup finals match in 64 years, against the United States. They also look back at the other match in Group B, England versus Iran, and begin to look ahead to the Iran clash on Friday 25 November. Mae Russell, Leon, Gareth a Huw yn myfyrio ar gêm Cymru cyntaf mewn rowndiau terfynol Cwpan y Byd ers 64 mlynedd, yn erbyn yr Unol Dalieithau. Hefyd maen nhw'n edrych yn ôl at y gêm arall yng Ngrŵp B, Lloegr yn erbyn Iran, a dechrau edrych ymlaen at y brwydr ag Iran Ddydd Gwener 25 Tachwedd. pic | llun: Tim Hartley

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 23 Nov 2022 12:40:54 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.149 – World Cup preview (pt.2) | Rhagolwg Cwpan y Byd (rh.2)

Leon, Rich and Russell continue their preview of the World Cup. Mae Leon, Rich a Russell yn parhau eu rhagolwg o Gwpan y Byd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 19 Nov 2022 12:49:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.147 – Our World Cup squad picks

Huw, Russell and Gareth pick their 26 man squads for Qatar. Also be sure to check out Huw's contribution to the Talking Tactics podcast and to the World Cup edition of Four Four Two. Russell recently appeared on the first episode of the A.C.E. Podcast Nation 'From Wales To The World' series: https://www.instagram.com/p/Cj3Z4FHL7ZX/. Mae Huw, Russell a Gareth yn dewis ei garfanau o 26 ar gyfer Qatar. Hefyd byddwch yn siwr i fwrw golwg ar gyfraniad Huw i'r podlediad Talking Tactics ac argraffiad Four Four Two am Gwpan y Byd. Yn ddiweddar daeth Russell ar rifyn cyntaf yng nghyfres 'From Wales To The World' sydd gan A.C.E. Podcast Nation: https://www.instagram.com/p/Cj3Z4FHL7ZX/.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 25 Oct 2022 15:31:53 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.146: Nations League Relegation

Leon and Russell look back at the final Nations League 2022 games which ended in narrow defeats to Belgium and Poland, and ultimately see Cymru return to tier B of the NL. Mae Leon a Russell yn edrych yn ôl ar gemau olaf Gynghrair y Cenedloedd League 2022 a'u collodd Cymru y ddau yn gul yn erbyn Gwlad Belg a Gwlad Pwyl i'w ddychwelyd i haen B y Gynghrair.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 01 Oct 2022 09:52:59 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.145 – Belgium/Poland Nations League preview

Huw and Russell look ahead at how Rob Page might approach the final 2022 Nations League games against Belgium and Poland given the absence of Aaron Ramsey, Joe Allen, Ben Davies, Harry Wilson and, possibly, Gareth Bale. Mae Huw a Russell yn edrych ymlaen at sut efallai y bydd Rob Page ystyried gemau olaf Cynghrair y Cenedloedd 2022 yn erbyn Gwlad Belg a Gwlad Pwyl gan fydd dim Aaron Ramsey, Joe Allen, Ben Davies, Harry Wilson ac, efallai, Gareth Bale.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 21 Sep 2022 15:45:51 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.144 – Early season round-up

After a short break, Rich, Gareth and Russell reconvene to catch up on all the early season news. Ar ôl egwyl fer, mae Rich, Gareth a Russell yn ailgynnull i ddal i fyny gyda newyddion i gyd y tymor cynnar.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 18 Sep 2022 12:43:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.143 – Joe Allen returns to the Swans | Dychweliad Joe Allen i’r Elyrch

Swansea fan and Patreon subscriber Ian Derrick is our guest this episode to discuss Joe Allen's return to his boyhood club. Ian explains how he sees Joe fitting in at the Swans in terms of the team, his wider role in the club and potentially what he may have an eye on once his playing days are over. Mae Ian Derrick, cefnogwr Abertawe a thanysgrifwr Patreon, yn ymuno â'r rhifyn hwn i drafod dychweliad Joe Allen i glŵb ei fachgendod. Mae Ian yn egluro sut mae e'n gweld Joe yn ffitio mewn gyda'r Elyrch ynglŷn â'r tîm, ei rôl cyffredinol yn y clŵb ac efallai be' sydd ar y gorwel iddo fe pan ddaw ei yrfa chwarae i ben.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 20 Jul 2022 10:58:59 +0000

Tudalen Y Podlediad