Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast | Podlediad #98: Nations League review – Finland and Bulgaria | Arolygiad Cynghrair y Cenhedloedd – Y Ffindir a Bwlgaria

Lawrlwythwch

Rich, Russell and Leon review Wales's 100% winning start to the opening round of the 2020 Nations League with a host of talking points: debut caps for Dylan Levitt, Neco Williams and Ben Cabango; two clean sheets; a new record for Wayne Hennessey; Ethan Ampadu as a centre back; and the return of David Brooks. They also consider Ampadu's loan move to Sheffield United and pay tribute to the latest goalscoring landmark achieved by Cristiano Ronaldo. Mae Rich, Russell a Leon yn arolygu cychwyn ennill 100% Cymru yn rownd agoriadol Cynghrair y Cenhedloedd gyda hen gymaint o bynciau trafod: capiau cyntaf i Dylan Levitt, Neco Williams a Ben Cabango; dwy daflen lân; record newydd i Wayne Hennessey; Ethan Ampadu fel amddiffynwr canol; a dychwelyd David Brooks. Hefyd maen nhw'n ystyried symudiad Ampadu ar fenthyg i Sheffield United a thalu teyrnged i drobwynt sgorio diweddaraf Cristiano Ronaldo.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 10 Sep 2020 14:52:39 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast | Podlediad #97: Nations League 2020-21 preview

After almost 10 months without any international games, in this podcast Russell, Gareth and Leon look ahead to a new Nations League campaign and how Ryan Giggs might approach the opening matches against Finland and Bulgaria. Ar ôl bron 10 mis heb unrhyw o gemau rhyngwladol, yn y podlediad yma mae Russell, Gareth a Leon yn edrych ymlaen at ymgyrch Cynghrair y Cenhedloedd newydd a sut efallai bydd Ryan Giggs yn mynd i'r afael â'r gemau agorol yn erbyn Y Ffindir a Bwlgaria.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 03 Sep 2020 12:11:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #96: Euro 2020 (not) preview: Italy

In lieu of playing them here's part three of our series looking at the history of Wales's clashes against our Euro 2020 group opponents. Each podcast is being released on the day we should have been facing Switzerland, Turkey and Italy. Yn lle eu chwarae nhw dyma ran tri o ein cyfres sy'n bwrw golwg dros hanes brwydrau Cymru yn erbyn ein gwrthwynebwyr Ewro 2020. Fe gaiff pob podlediad ei ryddhau ar y diwrnod y dylem ni fod wedi wynebu Y Swistir, Twrci a'r Eidal.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 21 Jun 2020 11:21:31 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #95: Euro 2020 (not) preview: Turkey

In lieu of playing them here's part two of our series looking at the history of Wales's clashes against our Euro 2020 group opponents. Each podcast is being released on the day we should have been facing Switzerland, Turkey and Italy. Yn lle eu chwarae nhw dyma ran dau o ein cyfres sy'n bwrw golwg dros hanes brwydrau Cymru yn erbyn ein gwrthwynebwyr Ewro 2020. Fe gaiff pob podlediad ei ryddhau ar y diwrnod y dylem ni fod wedi wynebu Y Swistir, Twrci a'r Eidal.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 17 Jun 2020 08:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #93: The Toshack Years (part | rhan 3)

Like all the great trilogies - The Godfather, Three Colours, Bowie in Berlin, The Evil Dead and obviously Porky's - we bring you part 3 of #TheToshackYears. Like all great epics it was beset with numerous production problems but Russell, Gareth and Leon chronicle the final months of Toshack's reign and conclude their appraisal of Toshack's overall achievements and failings.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Jun 2020 23:41:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #92: The Toshack Years (part | rhan 2)

Russell, Gareth and Leon continue their look back at #TheToshackYears. Part 1 of #TheToshackYears can be found here. Mae Russell, Gareth a Leon yn parhau edrych dros y Blynyddoedd Toshack. Gellir gweld rhan 1 o'r Blynyddoedd Toshack fan hyn.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 11 May 2020 08:40:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #91: The Toshack Years (part | rhan 1)

Having previously taken a forensic look at the reigns of Terry Yorath (podcast #23) and Mark Hughes (podcast #48), Russell, Gareth and Leon look back at #TheToshackYears. Parts 2 and 3 will follow soon. Wedi edrych yn fanwl iawn ar deyrnasiadau Terry Yorath (podlediad #23) a Mark Hughes (podlediad #48), mae Russell, Gareth a Leon yn bwrw golwg ar y Blynyddoedd Toshack. Fe ddaw rhannau 2 a 3 cyn bo hir.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 05 May 2020 14:40:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #90: Better To Burn Out Than Fade Away – A Short ‘n’ Sweet Wales XI

Wedi egwyl, mae'r podlediad yn dychwelyd gydag episod a ysbrydolir gan y lyric enwog Neil Young: It's better to burn out than fade away Mae Russell a Leon yn dewis XI ar gyfer Cymru o'r chwaraewyr hynny a fwynheuodd gyrfaoedd byr, ond yn felys, i Gymru. After a break, the podcast returns with an episode inspired by the famous Neil Young lyric. Russell and Leon choose a Wales XI of those players who enjoyed short, but sweet, Wales careers. https://www.youtube.com/watch?v=cawk2cMTnGo

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Mar 2020 14:35:44 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #89: Update on the National Football Museum of Wales

Finding himself in Wrexham, Russell called into the town's museum to catch up with Steve Grenter, museum manager and heritage lead for Wrexham county borough, to hear about how the National Football Museum development is coming along. The museum's exhibitions officer, Jon Gammond and volunteers, Dave Weaver and Andrew Edwards, also discuss how they curated the current Football Forever! exhibition. Tra fod yn Wrecsam, fe alwodd Russell mewn i amgueddfa'r dref i ddal i fyny gyda Steve Grenter, rheolwr yr amgueddfa ac arweinydd treftadaeth i fwrdeistref sirol Wrecsam, i glywed am sut mae'r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol yn datblygu. Hefyd mae swyddog arddangosfeydd yr amgueddfa, Jon Gammond, a gwirfoddolwyr, Dave Weaver ac Andrew Edwards, yn trafod sut wnaethant nhw guradu yr arddangosfa gyfredol Pêl-droed Am Byth!.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Jan 2020 22:29:22 +0000

Tudalen Y Podlediad