Podlediad Popeth Rygbi

Owain Gwynedd ac Alex Lewis sy'n sgwrsio'n wythnosol am amrywiaeth o bethau sy'n ymwneud a phopeth rygbi. Byddwn yn trafod ac yn mynegi ein barn ni am chwaraewyr a gemau yr wythnos a sgwrsio unrhyw faterion sy'n codi. Rydym yn gobeithio cael nifer o westai ar y podlediad a chroesawn unrhyw sylwadau a chwestiynau gan ein gwrandawyr.

Gwefan: Popeth Rygbi

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pod 3

Lawrlwythwch

Aeth Popeth Rygbi ar daith yr wythnos hon i Glwb Rygbi Cross Keys. Damien Welch (ffrind gorau Ows), Jason Tovey, Gwesyn Price-Jones a'r bachwr/tenor, Rhydian Jenkins sy'n cadw cwmni i Al ac Ows. Mae trafodaeth agored am y problemau sy'n wynebu clybiau'r Uwch Gynghrair ac am amrywiaeth o bethau eraill.

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 12 Sep 2018 17:36:59 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pod 2

Ows ac Al sy'n trafod rownd cyntaf y Pro 14 ymysg llawer o bethau eraill.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 1

Podlediad cyntaf erioed Popeth Rygbi. Yn ymuno gydag Alex ac Owain yn yr ystafell fyw yr wythnos hon oedd llais Stadiwm y Mileniwm a Rygbi Pawb, Rhys ap William. Cafom sgwrs am 'Dream Team' y Pro 14 yn ogystal a sgwrsio gyda Rhodri Gomer Davies ac un o hyfforddwyr newydd y Dreigiau, Barry Maddocks.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 23 Aug 2018 17:49:07 +0000

Tudalen Y Podlediad