Podlediad Popeth Rygbi

Owain Gwynedd ac Alex Lewis sy'n sgwrsio'n wythnosol am amrywiaeth o bethau sy'n ymwneud a phopeth rygbi. Byddwn yn trafod ac yn mynegi ein barn ni am chwaraewyr a gemau yr wythnos a sgwrsio unrhyw faterion sy'n codi. Rydym yn gobeithio cael nifer o westai ar y podlediad a chroesawn unrhyw sylwadau a chwestiynau gan ein gwrandawyr.

Gwefan: Popeth Rygbi

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pod 12 - trafod gem Cymru v Awstralia.

Lawrlwythwch

Ows ac Al sy'n trafod gem Cymru v Awstralia a gemau eraill y penwythnos.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 11 Nov 2018 19:46:15 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pod 11

Rhaid i chi wrando ar hon! Lloyd Williams a Jack Roberts sy'n cadw cwmni i Al ac Ows ac yn trafod cymeriadau'r Gleision ymysg nifer o bethau eraill. Ewch amdani!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 01 Nov 2018 21:26:03 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 10

Pod wythnoson Al ac Ows. Bydd pod bonws allan dydd Iau gyda Lloyd Williams a Jack Roberts.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 30 Oct 2018 19:18:27 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 9

Al ac Ows sy'n trafod y bencampwriaeth Ewropiaidd o'r penwythnos a thrafod carfan Cymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Oct 2018 17:39:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 7

Illtud Dafydd sy'n cadw cwmni i Al ac Ows yr wythnos hon. Pennod sy'n trafod rheng ol a 3 ol Cymru yn ogystal a bwrw golwg yn ol ar gemau ddarbi'r Pro 14.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Oct 2018 17:19:44 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 6

Yr un gyda Lloyd Williams a Coconut Macaroons. Mwynhewch!

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 02 Oct 2018 17:04:54 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 5

Ows ac Al sy'n träföd anafiadau, taclau uchel a'r Gleision yn ailddarganfod ei sbarc.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 25 Sep 2018 17:03:08 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 3

Aeth Popeth Rygbi ar daith yr wythnos hon i Glwb Rygbi Cross Keys. Damien Welch (ffrind gorau Ows), Jason Tovey, Gwesyn Price-Jones a'r bachwr/tenor, Rhydian Jenkins sy'n cadw cwmni i Al ac Ows. Mae trafodaeth agored am y problemau sy'n wynebu clybiau'r Uwch Gynghrair ac am amrywiaeth o bethau eraill.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 12 Sep 2018 17:36:59 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pod 2

Ows ac Al sy'n trafod rownd cyntaf y Pro 14 ymysg llawer o bethau eraill.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad