Radio Bro Radio 98.1fm

Bro Radio 98.1fm

Mae Bro Radio 98.1fm yn orsaf Radio sydd yn darlledu i Fro Morgannwg.

Mae Sioe Cymraeg wythnosol gydag Angharad Rhiannon bob nos Iau rhwng 9-11.
Gwrandwch ar Sioe Cymraeg Bro Radio 98.1fm

Gwrandwch ar Radio Bro Radio 98.1fm

Gwefan: Bro Radio 98.1fm

Twitter: @BRORADIO

Facebook: Bro Radio 98.1fm

Youtube: 981BRORadio

Instagram: BRORadio