Cymru FM

Cymru FM

Gorsaf radio sydd yn darlledu ar y we yw Cymru FM. Mae’n rhoi llwyfan a llais i unrhyw un sydd â diddordeb ym myd radio, cerddoriaeth a phopeth Cymreig i greu a chyflwyno rhaglenni. Oes gyda chi syniad am raglen? Awydd darlledu o ddigwyddiad yn eich ardal chi? Eisiau cyflwyno’ch ysgol neu’ch Coleg i’r byd efallai? Cysylltwch â Cymru FM am wybodaeth bellach neu am gyngor ar sut i greu a chyfrannu deunydd radio.
Disgrifiad o wefan Cymru FM

Gwrandwch ar Cymru FM

Gwefan: Cymru FM

Podlediad: Cymru FM

Twitter: @CymruFM

Facebook: Cymru FM