Blas - Folk Radio Cymru

Blas - Folk Radio Cymru

Bȗm yn meddwl ers tro sut sŵn byddai ar Gorsaf Radio Cerddoriaeth Werin Cymru ar y we.

Felly, wedi sgwrsio gyda Cherddorion Cymraeg oedd â diddordeb, fe benderfynais i y dylen i ddechrau un a gweld beth ddaw.

Fydden i ddim wedi gallu gwneud hyn heb gefnogaeth rhai unigolion hael sydd wedi rhoi o’r harian, eugwybodaeth a’u hamser er mwyn dwyn y maen i’r wal.

Diolch a diolch eto idyn nhw am gredu yn y syniad.

Gerard KilBride.
Disgrifiad o wefan Blas - Folk Radio Cymru

Gwrandwch ar Blas - Folk Radio Cymru

Gwefan: Blas - Folk Radio Cymru

Twitter: @folkradiocymru

Facebook: Folk Radio Cymru