Radio GTFM

Radio GTFM

Mae GTFM yn orsaf cymunedol ar gyfer Pontypridd a Rhondda Cynon Taf.

Mae GTFM yn darlledu 7 awr yr wythnos trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mawrth 7-10pm Clwb Cymraeg gydag Ioan Dyer

Sadwrn 6-8am Brecwast Cymraeg gyda Kat Booker

Sul 7-9pm Menter Iaith yn cyflwyno Sesiwn Sul gyda Gwyndaf a ffrindiau.
Disgrifiad o wefan Radio GTFM

Gwrandwch ar Radio GTFM

Gwefan: GTFM

Twitter: @gtfm1079

Facebook: GTFM1079