Môn FM

Môn FM

Eich Ynys, Eich Llais

Yr orsaf radio gymunedol i Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru

Mae gorsaf Radio Môn FM yn orsaf radio cymunedol dwyieithog ar gyfer Ynys Môn.

Mae'r orsaf yn darlledu o'r stiwdio yng nghanol Llangefni ar 102.5 FM ac ar wefan yr orsaf.
Gwefan Môn FM

Gwrandwch ar Môn FM

Gwefan: Môn FM

Twitter: @MonFMRadio

Facebook: XpressRadio