Dyma 11 “rheol” ar gyfer podledu!

1 – Nid rhaglen radio yw podlediad, hyd yn oed os ydy rhaglenni radio yn cael ei lawrlwytho fel podlediad!

2 – Ar gyfer y rhai ifanc ohonoch bydd byth yn berchen a radio, podlediadau yw eich radio, ond gwelwch reol rhif 1.

3 – Y pwnc a’r stori sydd yn arwain hyd podlediad.

4 – Mae Podlediadau ar gyfer genhedlaeth y clustffonau, byddwch yn barchus, cynnes ac yn fwyn yn eu pennau.

5 – Defnyddiwch regfeydd yn gall. Byddwch yn anffurfiol, cyfeillgar, ond a oes angen defnyddio iaith gref?

6 – Meddyliwch am bodlediad fel sinema i’r clustiau. Mae podlediad yn gallu fod yn sain sy’n ddylanwadol iawn.

7 – Dywedwch straeon mawr a pwysig, mewn ffordd bigog, emosiynol, gwir ond ffug.

8 – Byddwch yn glir – mae Podlediad yn gallu cynnig ffocws a chyd-destun i bwnc gymhleth a dryslyd.

9 – Mae Podlediadau yn blwyfol – maen nhw’n gallu uno cymunedau.

10 – Mae Podlediadau yn rhyngwladol, ble bynnag yw tarddiad y sain mae ar gael ar draws y byd.

11- Dilynwch bob rheol uwchben – newidiwch ac addaswch y rheolau, ond dim rhif 1.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Podlediad a Radio ?