Mae RAJAR, y cwmni sy’n mesur sain yn y DU, wedi cyhoeddi astudiaeth MIDAS ar gyfer haf 2019.

Mae’r ffigyrau yn datgelu bod 16% o oedolion yn y DU yn gwrando ar bodlediadau. Mae’r nifer yn codi i 26% ymysg yr oedran 15-24.

Gwrando ar ffôn symudol mae 65% o wrandawyr, gyda 71% o bobol yn gwrando ar bennod gyflawn o’r Podlediad.

Mae 92% o bobol yn gwrando yn unigol.

Ffigyrau difyr dros ben sy’n creu darlun o batrymau gwrando pobol.

Mae mwy o wybodaeth fan hyn.

Canlyniadau MIDAS Haf 2019